Ajankohtaista

Hae Diakin englanninkielisiin AMK- ja YAMK-koulutuksiin kevään yhteishaussa

Korkeakoulujen kevään 2022 ensimmäinen yhteishaku alkaa 5.1. ja päättyy 19.1. klo 15.

Koronaviruksen aiheuttamat toimet Diakissa lukukauden alussa

Diak on varautunut etukäteen koronaviruksen pahenemiseen ja suuri osa alkuvuoden opetuksesta on jo siirretty etäopetukseksi opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistusten mukaisesti. Kampuksilla tapahtuu ainoastaan välttämätön lähiopetus.

Sotetie – sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta

Minkälaista osaamista pitäisi löytyä ihan kaikilta sote-kentän ammattilaisilta? Entä mitä
pitikään huomioida, kun rakentaa työelämälähtöisiä koulutuksia? Sotetie on ainutlaatuinen yhteisprojekti, joka kokoaa yhteen valtakunnallisesti sekä sote-alan osaajia että korkeakoulujen suunnittelijoita hyödyttävää tietoa.

Opiskele vammaisalaa Diakin avoimessa AMK:ssa

Vielä ehdit ilmoittautua keväällä 2022 alkaviin vammaisalan opintoihin – toimi pian!

Diakista valmistuu 306 opiskelijaa syyslukukaudella 2021

Diakin valmistujaisjuhlia vietetään maanantaina 20.12.2021 verkkotilaisuutena.

Opinnäytetyönä kehitetty verkkokurssi ohjaa tunnistamaan ja ehkäisemään lasten kaltoinkohtelua

Diakin sosionomiopiskelijat Rosa Fagerman ja Sara Fellman kehittivät opinnäytetyönään verkkokurssia, jonka materiaalia oli tuotettu kuuden maan yhteistyössä Erasmus+ ohjelman rahoittamassa Co-Happiness-hankkeessa. Verkkokurssin avulla alan ammattilaiset voivat oppia tunnistamaan ja ehkäisemään lasten kaltoinkohtelua yhteiskunnassa. Verkkokurssi on sittemmin liitetty osaksi Diakissa tarjottavaa opetusta.

Diak ja Hoivatie kehittävät sote-alan työelämäosaamista yhdessä

Diak ja valtakunnallisesti sosiaalipalveluita tarjoava Hoivatie ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on kiinteä yhteistyö sosiaali- ja terveysalan alueilla. Yhteistyön keskiössä ovat mm. lasten, nuorten, aikuisten ja perheiden palvelut, vammaispalvelut, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palvelut, ikääntyneiden palvelut sekä työllistämispalvelut.

Pohjois-Pohjanmaalla edistetään ihmisten hyvinvointia kuntien ja järjestöjen yhteistyötä lujittamalla

Järjestö- ja kuntasektorin yhteistyötä vahvistetaan Yhdessä osallisuutta -hankkeessa, joka tuo kunta- ja järjestötoimijoille toimivimmat työkalut ja toimintamallit yksinäisten tai elämän kolhimien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Diakissa kehitetty nuorten digipalvelu voitti EU:n innovaatiokilpailun

Zekki-digipalvelu on valittu Euroopan parhaaksi sosiaaliseksi innovaatioksi 565 ehdokkaan joukosta. Zekissä näkyy diakilainen yhteiskehittämisen henki. Digipalvelu on kehitetty ammattikorkeakoulun ja 12 yhdistyksen yhteistyönä.

Dialogi: Osallistuvista oppijoista muutoksentekijöiksi

Diakista valmistuu sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen alan osaajia, joilla on vahvat kohtaamisen, ymmärtämisen ja kuuntelemisen taidot ja kykyä toimia osana moniammatillisia tiimejä. Dialogi-median uusi teemanumero esittelee Diakin pedagogisten valintojen kehyksen: dialogisen muutospedagogiikan.