Siirry sisältöön

Kokemusosaaminen tuo tärkeitä näkökulmia opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen  

Nuoret pelaavat Jengaa. Kuva: Diak
Toukokuussa valmistuneen opinnäytetyön perusteella elämänkokemuksista syntynyt osaaminen on tärkeää opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa. Elämänkokemuksien opinnoissa näyttäytymistä tutkinut opinnäytetyö toteutettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) Kokonaisena työssä -osahankkeen toimeksiannosta.  

Annina Hyttinen, Hanna Hänninen ja Eriikka Tolvanen Diakonia-ammattikorkeakoulusta toteuttivat opinnäytetyön osana sosionomiopintojaan. Laadullisella tutkimuksella pyrittiin selvittämään Diakin opintososionomiharjoitteluna toteutuvaan opiskelijoiden tukipalveluun liittyviä kokemuksia, ja sitä miten opiskelijoiden elämänkokemukset näkyvät siinä.  Tutkimusta varten haastateltiin tukipalvelua toteuttaneita harjoittelijoita ja sitä hyödyntäneitä opiskelijoita Diakissa.  

– Saimme paljon informaatiota siitä millaisia kokemuksia opiskelijoilla ja opinto-sosionomiharjoittelijoilla oli ollut ja kuinka asiat olivat olleet vaikeita, mutta kääntyneet voimavaroiksi, toteaa opinnäytetyöntekijä Annina Hyttinen.

Tulosten perusteella opintososionomiharjoittelijoiden Diakissa toteuttama palvelu on tarpeellinen opiskelijoille ja myös tukea antaneet opintososionomiharjoittelijat olivat kokeneet tuen antamisen merkityksellisenä ja jopa voimauttavana. Haastatteluissa mainittiin myös ammatillisuuden lisääntyminen tuen antamisen myötä. Omien opintojen suorittamisesta syntynyttä kokemusosaamista pystyttiin hyödyntämään työharjoittelussa vertaistuellisesti.  

Tulosten perusteella vaikeat elämänkokemukset ja niiden synnyttämä kokemusosaaminen auttavat olemaan inhimillisempiä ja avoimempia tunnistamaan sekä sivuuttamaan omat asenteet ja piiloasenteet. Opinnäytetyö vahvistaa osaltaan myös tietoa siitä, että useilla sosiaali- ja terveysalan opiskelijalla on kokemusosaamista alalla kohdattavista ongelmista ja oma kokemustausta on voinut olla merkittävänä syynä alalle hakeutumiseen. 

– Opinnäytetyön tulokset täydentävät viime marraskuussa ilmestyneen hankekartoituksemme luomaa kokonaiskuvaa. Kokemukseen perustuva osaaminen luo sote-alalla merkityksellisyyttä ja isossa kuvassa myös vahvistaa palveluiden laatua, toteaa opinnäyteyhteistyöstä hankkeessa vastannut asiantuntija Henna Harju.

Opinnäytetyöhön pääsee tutustumaan tästä: https://www.theseus.fi/handle/10024/856190  

ESR-osarahoitteisen Kokonaisena työssä -hankkeen päätoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto ja osatoteuttajina toimivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Diakonissalaitos. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa ja välineitä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemusosaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Hanke toteutetaan 1.2.2023–30.5.2025 ja se on osa Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi -toimintalinjaa. 

Kokemusosaamisen kesätreffit 10.6. klo 14 

Kokonaisena työssä -hanke järjestää tilaisuuden kokemusosaamisen haasteista ja mahdollisuuksista sote-alan opinnoissa. Tilaisuus on avoin kaikille sote-alan kokemusosaamisesta ja sen hyödyntämisestä kiinnostuneille ja se järjestetään etänä Teamsissa.  

Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan: https://sdo.fi/tapahtumat/tule-mukaan-kokemusosaamisen-kesatreffeille/  

Logot_EU_SDO_Diak ja Diakonissalaitos