Siirry sisältöön

Löydä oikea henkilö

Etsitkö tietyn henkilön yhteystietoja tai haluatko esimerkiksi haastatella jonkin alan asiantuntijaa?

Näin löydät oikean asiantuntijan:

 • Henkilöhausta hakemalla löytyy koko Diakin henkilökunta.
 • Hakusanalistauksesta löydät henkilöhaun hakusanajaottelun. Tarkista hakusana siitä, jos et ole varma, millä hakusanalla pitäisi etsiä, tai jos haku ei tuota tulosta

Hakusanalistaus

Diakin henkilökunnan asiantuntijuuden eri osa-alueet on jaoteltu henkilöhaussa hakusanoin, jotka löydät alla olevasta taulukosta. Hakusanojen avulla voit hakea Diakin henkilökuntaa henkilöhaussa, joka löytyy hakusanataulukon alta.

DIAKIN HAKUSANAT
AAC-menetelmät
advisory board
aikuissosiaalityö
aikuisten hoitotyö
akuuttihoitotyö
aluekoordinaattori
alumnitoiminta
arkistointi
arviointi
asiakastyön menetelmät
asiakaslähtöisyys
asiakasviestintä
asiakirjahallinto
asiantuntijaviestintä
asioimistulkkaus
assistentti
auditointi
avoimet oppimateriaalit
avoin Amk
avoin tiede ja tutkimus
avoterveydenhuolto
budjetointi
BUSCO
Celia-äänikirjat
Contoller
databases
Degree programme in social services, social services,
diakonia
diakonia ja kasvatus
diakonian teologia
diakoniatyö
diakoninen hoitotyö
diakonissa
DiakOppi
Dialogi-media
digipedagogiikka
DigiSote- hanke projektivastaava
Dimmi
draamakasvatus
DSS
eAMK-hanke
e-books
ekososiaalisuus
englannin kieli
ensiapu
entrepreneurship
ergonomia
eriarvoisuus
erityinen ohjaus
erityisopetus
erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat
esiintyminen
esiintymisvalmennus
Esikoto-hanke
etiikka
etsivä terveydenhoitajatyö
Euroopan integraatio
Euroopan sosiaalirahasto
Forecast
geriatrinen hoitotyö
globaali terveys
graafikko
haavanhoito
hakijapalvelut
hanketalous
hanketyö
hanketyöntekijä
hankeviestintä
Harjoitteluohjaajakoulutus
Helsingin Diakonissalaitoksen ja Diakin yhteistyökoordinaattori
hengellinen työ
henkilökohtainen budjetointi
henkilökuntavaihto
henkilöstöasiat
HiilHooyo
hiljaisuuden retriitti
hiljaisuuden viljely
hoitotiede
hoitotyö
hoitotyön digitalisaatio
hoitotyön johtaminen ja kehittäminen
hoitotyön kirjaaminen
hoitotyön koulutus
hoitotyön prosessi
HR-palveluiden johto
huono-osaisuus
hyvinvointi
hyvinvointitalous
hyvinvointiteknologia
hyötypelit
höntsä
ICT
ICT-Asiantuntija
ICT-tukihenkilö
imetysohjaus
infektioiden torjunta
info-piste
informaatikko
informaatiolukutaito
information retrieval
Information Specialist
innovative learning environments
international cooperation
International Graduates to work Life -project
intranet
ISEA-hanke
isostoiminta
IT-asiantuntija
IT-tuki
jatkuva oppiminen
Jobiili-ylläpitäjä
johdon assistentti
johtaminen
johtamisviestintä
julkaisurekisteri
julkaisutoiminta
julkiset hankinnat
järjestöyhteistyö
kampuskohtaiset tehtävät
Kansainvälinen yhteistyö
kansainväliset korkeakoulutetut työelämään -hanke
kansainväliset opiskelijavaihdot ja -harjoittelut
kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen
kansainvälisyysyhdyshenkilö
kasvatus
kasvatuspsykologia
kehittäminen SUVAKE-hanke
kielellinen saavutettavuus
kielenopetus
kielitietoisuus
kielellinen yhdenvertaisuus
kielenhuolto
kielten opetus
kirjanpito
kirjastojärjestelmät
kirjastonjohtaja
kirjastot
kirjoittamisen ohjaus
kirjoitustulkkaus
kirjoitusviestintä
Kirke-toiminta
kirkkohistoria
kirkkotieto
kirkon nuorisotyö
kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
kirurginen hoitotyö
Kitos-toiminta
kliininen hoitotyö
kliininen hoitotyö, aikuiset
kliininen hoitotyö, lapset
kliininen hoitotyö, nuoret
kokeileva yhteiskehittäminen
kommunikaatio-ohjaus
konferenssitulkkaus
konsultointi
korkeakoulupedagogiikkakehittäminen
kotisairaanhoito
kotoutuminen
koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
koulutus- ja työllistymispolut
koulutuspäällikkö
koulutussuunnittelu
kriisityö
kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö
kulttuuri
kulttuurien välinen viestintä
kulttuurilähtöinen toiminta
kumppani
kumppanit
kumppanuudet
kumppanuus
kumppanuuskoordinaattori
kuntayhteistyö
kuntoutus
kuolema
kustannukset
kuraattori
köyhyys
laadunhallinta
laatujärjestelmä
lapset, nuoret ja perheet
lastensuojelu
learning design
leiritoiminta
library- and information services
liiketoiminta- ja innovaatiot
liikuntalääketiede
lisenssit
lukiseula
lukivaikeus
lukuvuosi-ilmoittautumiset
luonto
luontolähtöinen toiminta
luovat ja toiminnalliset menetelmät
lääkehoito
Maahanmuuttajat korkeakouluihin -hanke
maahanmuutto
maaseutu
maaseutuyrittäjä
maatalous
maatalousyrittäjä
mainonta
markkinointi
matalan kynnyksen palvelut
matkatoimistoasiat
mentori-ohjaaja
mielen hyvinvointi
mielenterveys
mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelut (moduulit)
mielenterveyshoitotyö
mielenterveystyö
mindfulness
monialainen ja yhteensovittava johtaminen
monialaisuus
moniammatillinen yhteistyö
moniammatillisuus
moniasiakkaat
Monikulttuurisen ohjauksen kehittäminen omassa työssä -koulutushanke
monikulttuurisuus
monilukutaito
monimuotopedagogiikka
moninaisuus
muutosvalmennus
määrällinen tutkimus
naistentaudit
nepsy
neuropsykiatrinen valmentaja
neuvola
Nevo tiija -hanke
nuorisodiakonia
nuorisotyö
nuorisotyönohjaaja
nuorten hyvinvointi
ohjaus
ohjaustyö
Oili-yhteyshenkilö
omaisuusvakuutukset
open access
open science practices
Opettajien luottamusmies
opetusharjoittelu
Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hanke
Opin portailta työelämään -hanke
opinnäytetyöt
opinnäytetöiden ohjaus
opintojen neuvonta
opintojen ohjaus
opinto-ohjaaja
opinto-ohjaus
opintopalvelut
opintosuoritusotteet
opiskelija-asiat
opiskelijamentorikoordinaattori
opiskelijaosuuskunta
opiskelijapalveluiden assistentti
opiskelijapalveluiden assistentti
opiskelijapalvelut
opiskelija-potilassuhde
opiskelijoiden tapaturma-asiat
opiskeluhyvinvointi
opiskelutodistus
oppimisen tuki
osallistuva budjetointi
osallisuus
OSKE (työelämäyhteistyö), työnohjaus
Oulun Prikka
palliatiivinen hoitotyö
palvelinasiantuntija
palveluintegraatio
palvelujärjestelmäkehityksen erityisasiantuntija
palvelujärjestelmät
palvelumuotoilu
pankkiyhteydet
paperittomuus
Parasta Etelä-Savoon
pariterapia
pedagogiikka
pedagoginen kehittäminen
Peppi-järjestelmä
perhe
perhehoitotyö
perhekeskusosaaminen,
perheterapeutti
perheterapia
perioperatiivinen hoitotyö
poikkeusolojen terveydenhuolto
PORE - Porukalla parempaan -hanke
Projektijohtaminen
projektikoordinaattori
projektit
projektityö
psykiatrinen hoitotyö
psykoterapia
puhevammaisten tulkkaus
puheviestintä
päihdehoitotyö
päihdetyö
Raindance
ratkaisukeskeinen tunnetaitovalmentaja
retriitin ohjaus
rinnakkaistallentaminen
rippikoulutyö
rokottaminen
rokotus
rokotusosaaminen
romanityö
ruoka-apu
ruotsin kieli
ryhmäviestintä
ryhmäytyminen
saattohoito
saavutettavuus
sairaanhoitajajohtaja
selkokieli
service-desk
SFX
kielenopetus
sielunhoito
simulaatio-oppiminen
simulaatiot
sisäilma
sisäinen it-tuki
sisällönasiantuntija
sisätaudit
sisätautien hoitotyö
SOKRA
sosiaalinen kuntoutus
sosiaaliohjaus
sosiaalipalvelut
sosiaalipolitiikka
sosiaalipsykologia
Sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke Sokra
sosiaalitalous
sosiaaliturva
sosiaalityö
sote-uudistus
strategiset kumppanuudet
strategisten kumppanuuksien tuki
sulautuva oppiminen
suomalainen viittomakieli
suomen kielen opetus
suomen kieli
suomi toisena kielenä
synnytys
syrjäytymisen ehkäisy
syöpätautien hoitotyö
sähköinen aineisto
taide
taidelähtöinen toiminta
taidelähtöiset menetelmät
taideterapeuttinen ryhmänohjaaja
talouden suunnittelu ja seuranta
talousjohtaja
talouspäällikkö
tarinallistaminen
tarinallisuus
tehohoito
teologia
terveyden edistäminen
terveydenhoitotyö
terveydenhuolto
terveystalous
terveystapahtuma
Theseus
tiedolla ohjaaminen
tiedonhaku
tiedonhaun opetus
tiedottaminen
tieteellinen kirjoittaminen
tietohallinto
tietoisuustaidot
tietokannat
tietopalvelu
tietopalvelupäällikkö
tietopalvelusihteeri
tietosuoja
tietosuojavastaava
tietoturva-asiantuntija
tilavaraukset
tilintarkastus
toiminnalliset menetelmät
toiminnanohjaus
toimitustyö
Tsemppaa hyvä fiilis
tuki ammatilliseen opiskeluun ja työllistymiseen
tulkkaus
tunnetaidot
tutkimus- ja kehittämistoiminta
tutkimusaineisto
tutkintolautakunta
työelämäpalvelut
työelämäyhteistyö
työhyvinvointi
työnohjaus
työssäjaksaminen
työsuojelu
työsuojelutyö
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshuolto
työura
työyhteisöt
työyhteisövalmennus
työyhteisöviestintä
täydennyskoulutus
uskonto
uskontodialogi
uskontolukutaito
uskontososiologia
vahtimestari
vaikuttamisviestintä
vaikuttavuus
valmentava johtaminen
vammaisuus
vanhusten hoitotyö
vanhustyö
varainhoito
varhaiskasvatus
verkkoasiantuntija
verkkopedagogiikka
verkkovuorovaikutus
vertaisohjaus
vertaisystävätoiminta
viestinnän suunnittelu
viittomakielen tulkkaus
viranomaisraportointi
Virta-yhteyshenkilö
Virtaa ohjaukseen -hanke
voimavarakeskeinen lähestymistapa
vähemmistöt
vähäosaisuus
YAMK-koulutukset
yhdessäkirjoittaminen
yhteiskehittäminen
yhteiskunnalliset yritykset
yhteiskuntateoria
yhteisölliset menetelmät
yhteisöllisyys
yhteisöpajat
yhteisörakentaminen
ympäristöterveys
yrittäjä
Zekki
äitiyshuolto
äänenkäyttö

Henkilöhaku

Voit hakea Diakin henkilökuntaa sekä etu- ja/tai sukunimen että myös osaamiseen perustuvalla hakusanalla (ks. Hakusanalistaus yllä).

Esimerkiksi hakusanalla sosiaaliala saat tulokseksi kaikki sosiaalialan asiantuntijat Diakissa. Hakusanan/-sanojen edessä ei tarvitse käyttää lainausmerkkejä.

Yhteystietojen haku

Yhteystiedot aakkosjärjestyksessä

A

 • Katariina Ala-Rämi  Asiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Oulu  050 379 8809  katariina.ala-rami@diak.fi
 • Reetta Alanko  Asiantuntija, palvelumuotoilu  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  050 463 4199  reetta.alanko@diak.fi
 • Mika Alavaikko  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Helsinki  040 745 2424  Mika.Alavaikko@diak.fi
 • Inga Angersaari  Asiantuntija  TKI-toiminta  Pieksämäki  050 563 1525  inga.angersaari@diak.fi
 • Annukka Armanto  Koulutuspäällikkö, terveysala  Terveysalan tutkinnot  Helsinki  0400 156 349  Annukka.Armanto@diak.fi
 • Anu Arola  Lehtori, opinto-ohjaaja  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Pori  040 134 7472  anu.arola@diak.fi

B

 • Sally Bamford  Koordinaattori, kv-toiminta  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  050 372 2546  sally.bamford@diak.fi
 • Maija-Liisa Blomster  Lehtori, opinto-ohjaaja  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Oulu  0400 677 367  Maija-Liisa.Blomster@diak.fi

C

 • Päivi Conlin  Koulutuspäällikkö, terveysala  Koulutus  Oulu  050 516 9558  paivi.conlin@diak.fi
 • Päivi Conlin  Koulutuspäällikkö, terveysala  Terveysalan tutkinnot  Oulu  050 516 9558  paivi.conlin@diak.fi

D

E

 • Satu Elo  Koulutuspäällikkö, tulkkausala, kielet ja viestintä  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  040 596 3416  satu.elo@diak.fi
 • Ella Eronen-Levonen  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Pori  050 472 1033  ella.eronen-levonen@diak.fi
 • Tiina Ervelius  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Oulu  040 509 1839  Tiina.Ervelius@diak.fi
 • Erja Eskelinen  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Helsinki  040 509 1447  Erja.Eskelinen@diak.fi

F

G

 • Olga Galinski  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  050 405 8138  olga.galinski@diak.fi
 • Heidi Grundström  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Helsinki  040 356 9559  heidi.grundstrom@diak.fi

H

 • Sandra Hagman  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Helsinki  050 400 8437  sandra.hagman@diak.fi
 • Louna Hakkarainen  Erityisasiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  050 3464 775  louna.hakkarainen@diak.fi
 • Irina Halminen  Toimitusjohtaja-rehtorin assistentti  Rehtori  Helsinki  050 594 1940  irina.halminen@diak.fi
 • Anu Halonen  Asiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Pori  040 509 2432  anu.halonen@diak.fi
 • Kaisa Halonen  Opiskelijapalveluiden assistentti  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Oulu  040 744 7842  kaisa.halonen@diak.fi
 • Henna Harju  Asiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  050 911 4090  henna.harju@diak.fi
 • Heini Hassel  Asiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  040 630 2706  heini.hassel@diak.fi
 • Mirva Heikkilä-Tyni  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Pori  050 4766 940  mirva.heikkila-tyni@diak.fi
 • Taina Heino  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Pieksämäki  040 507 2434  taina.heino@diak.fi
 • Sonja Heinonen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  0504753203  sonja.heinonen@diak.fi
 • Katja Helander  Erityisasiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Pori  050 349 7073  katja.helander@diak.fi
 • Eveliina Hellas  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  050 479 4965  eveliina.hellas@diak.fi
 • Marika Helle  Kumppanuuskoordinaattori  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  050 306 3135  marika.helle@diak.fi
 • Anu Hellesuo  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Pori  050 470 8522  anu.hellesuo@diak.fi
 • Jari Helminen  Yliopettaja, sosiaaliala  Master School  Helsinki  040 869 6021  Jari.Helminen@diak.fi
 • Sabina Hentilä  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Helsinki  0504121040  Sabina.Hentila@diak.fi
 • Maarit Heusala  Lehtori, kuraattori  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Helsinki  040 5090 357  Maarit.Heusala@diak.fi
 • Pirjo Hilden  Tiedolla johtamisen asiantuntija  Hallintopalvelut  Helsinki  0400 908 498  pirjo.hilden@diak.fi
 • Markku Hiltunen  Informaatikko  Kirjasto- ja tietopalvelut  Helsinki  040 352 2556  Markku.Hiltunen@diak.fi
 • Sini Hiltunen  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Oulu  050 477 9105  sini.hiltunen@diak.fi
 • Hanna Hovila  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  0400 910 660  hanna.hovila@diak.fi
 • Linda Hublin  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Helsinki  050 476 5852  linda.hublin@diak.fi
 • Pertti Hukkanen  Toimitila- ja turvallisuusasiantuntija  Infrapalvelut  Helsinki  040 509 0441  Pertti.Hukkanen@diak.fi
 • Katri Huovinen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  050 442 9205  katri.huovinen@diak.fi
 • Vera Hutter  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Helsinki  040 869 6069  vera.hutter@diak.fi
 • Mirjami Huuskonen  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Helsinki  050 578 0498  mirjami.huuskonen@diak.fi
 • Sonja Hyrkkö  Lehtori, opinto-ohjaaja  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Helsinki  050 448 1083  sonja.hyrkko@diak.fi
 • Eeva Hytönen  HR-asiantuntija  Henkilöstöpalvelut  Helsinki  050 477 6011  eeva.hytonen@diak.fi
 • Susanna Hyväri  Erityisasiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  0400 979 928  Susanna.Hyvari@diak.fi
 • Ari Hyvärinen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Oulu  040 509 1788  Ari.Hyvarinen@diak.fi
 • Tiina Häkkinen  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Pieksämäki  040 509 0267  Tiina.Hakkinen@diak.fi
 • Minna Hökkä  Erityisasiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Oulu  050 471 3681  minna.hokka@diak.fi

I

J

 • Katri Janerko  Projektipäällikkö  TKI-toiminta  Helsinki  050 598 8459  katri.janerko@diak.fi
 • Sanna Jattu  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  046 921 0238  sanna.jattu@diak.fi
 • Mervi Jetsu  Opiskelijapalveluiden assistentti  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Pieksämäki  040 356 9592  Mervi.Jetsu@diak.fi
 • Elina Johansson  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  050 490 7727  Elina.johansson@diak.fi
 • Linnea Jokinen  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Helsinki  050 331 8454  linnea.jokinen@diak.fi
 • Elina Juntunen  Toimitusjohtaja, rehtori  Rehtori  Helsinki  040 766 1312  elina.juntunen@diak.fi
 • Leena Jurvelin  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Oulu  050 478 6899  leena.jurvelin@diak.fi
 • Kati Juujärvi  Lehtori, opinto-ohjaaja  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Helsinki  040 767 0548  Kati.Juujarvi@diak.fi
 • Pia Juusela  Opiskelijapalveluiden päällikkö  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Helsinki  050 572 7753  Pia.Juusela@diak.fi
 • Sari Jylli  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Pori  050 324 6111  sari.jylli@diak.fi
 • Julia Jänis  Asiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  050 4060 399  julia.janis@diak.fi

K

L

M

 • Maija Majamäki  Junior Controller  Talouspalvelut  Pieksämäki  050 355 8118  maija.majamaki@diak.fi
 • Mikko Malkavaara  Tutkija, Associate Professor  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  0400 874 563  Mikko.Malkavaara@diak.fi
 • Laura Manninen  Erityisopettaja, kuraattori  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Helsinki  050 408 3655  laura.manninen@diak.fi
 • Marjaana Marttila-Ojala  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Helsinki  040 509 1371  marjaana.marttila-ojala@diak.fi
 • Merja Merasto  Laatupäällikkö  Hallintopalvelut  Helsinki  050 350 1916  merja.merasto@diak.fi
 • Matleena Messo  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  050 523 1708  matleena.messo@diak.fi
 • Anne Miettinen  Asiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Oulu  050 408 1103  anne.miettinen@diak.fi
 • Hanna Mikkonen  Asiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  040 761 3197  hanna.mikkonen@diak.fi
 • Jussi Murtovuori  Koulutuspäällikkö, diakonia ja kasvatus  Kirkolliset opinnot  Helsinki  050 308 6651  jussi.murtovuori@diak.fi
 • Maarit Muukkonen  Projekti- ja hankintapäällikkö  Hallintopalvelut  Helsinki  050 323 0341  maarit.muukkonen@diak.fi
 • Jari Myllyniemi  ICT-päällikkö  Digipalvelut  Helsinki  050 323 2316  jari.myllyniemi@diak.fi
 • Mia Mäkinen  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  040 487 2767  Mia.Makinen@diak.fi
 • Henna Mäkinen  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Helsinki  050 430 8390  henna.makinen@diak.fi
 • Merja Männistö  Koulutus- ja tutkimuspäällikkö, Diak Master School  Master School  Oulu  050 337 7458  merja.mannisto@diak.fi
 • Anne Määttä  Erityisasiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  0400 979 932  Anne.Maatta@diak.fi

N

O

P

R

S

T

V

 • Mari Vainikka  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  040 707 9395  mari.vainikka@diak.fi
 • Vesa Vainiomäki  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Pieksämäki  050 521 9752  vesa.vainiomaki@diak.fi
 • Virve Valkeavuori  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  050 563 6734  virve.valkeavuori@diak.fi
 • Liisa Vallin  Viestinnän asiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Pori  050 321 9234  liisa.vallin@diak.fi
 • Minna Valtonen  Yliopettaja, kirkon ala  Master School  Helsinki  040 509 2012  Minna.Valtonen@diak.fi
 • Mirjami Vara  Monimuotopedagogiikan asiantuntija  Koulutus  Helsinki  046 923 5006  mirjami.vara@diak.fi
 • Minna Varkila  Tietopalvelusihteeri  Kirjasto- ja tietopalvelut  Pieksämäki  040 508 9912  Minna.Varkila@diak.fi
 • Suvi Vierelä  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Helsinki  0505638087  suvi.vierela@diak.fi
 • Gun-Viol Vik  Erityisasiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  040 509 0281  gun-viol.vik@diak.fi
 • Sari Vilminko  Kehityspäällikkö  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Oulu  040 091 0223  sari.vilminko@diak.fi
 • Tia Virtanen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  050 594 7634  tia.virtanen@diak.fi
 • Anni Virtapuro  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Koulutuksen ja oppimisen palvelut  Helsinki  050 570 2422  anni.virtapuro@diak.fi
 • Ilse Vogt  Kehityspäällikkö  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  040 509 2538  ilse.vogt@diak.fi
 • Päivi Vuokila-Oikkonen  Erityisasiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Oulu  040 829 7670  Paivi.Vuokila-Oikkonen@diak.fi
 • Aura Vuorenrinne  Viestintäpäällikkö  Viestintäpalvelut  Helsinki  040 509 2577  aura.vuorenrinne@diak.fi
 • Vilhelmiina Vuori  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Helsinki  050 438 3874  vilhelmiina.vuori@diak.fi
 • Maire Vuoti  Projektipäällikkö  TKI-toiminta  Oulu  050 308 2291  maire.vuoti@diak.fi

W

 • Jenna Wallin  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Pori  050 303 6617  jenna.wallin@diak.fi
 • Jenna Wallin  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Pori  050 303 6617  jenna.wallin@diak.fi
 • Sanna Wesanko  Vararehtori, koulutusjohtaja  Koulutus  Helsinki  040 509 2711  sanna.wesanko@diak.fi
 • Varpu Wiens  Asiantuntija  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Oulu  050 505 3622  varpu.wiens@diak.fi

Y

 • Elina Ylikoski  Kehitysjohtaja  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  040 550 9393  elina.ylikoski@diak.fi
 • Merja Ylönen  Koulutuspäällikkö, sosiaaliala  Sosionomitutkinnot  Pieksämäki  0500 523 702  Merja.Ylonen@diak.fi
 • Sirpa Ylönen  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Pieksämäki  050 569 5397  Sirpa.Ylonen@diak.fi

Z

Ä

 • Suvi Äärilä  Kehityspäällikkö  Innovaatiot ja kumppanuudet tulosalue  Helsinki  050 505 6960  suvi.aarila@diak.fi