Siirry sisältöön

Löydä oikea henkilö

Etsitkö tietyn henkilön yhteystietoja tai haluatko esimerkiksi haastatella jonkin alan asiantuntijaa?

Näin löydät oikean asiantuntijan:

 • Henkilöhausta hakemalla löytyy koko Diakin henkilökunta.
 • Hakusanalistauksesta löydät henkilöhaun hakusanajaottelun. Tarkista hakusana siitä, jos et ole varma, millä hakusanalla pitäisi etsiä, tai jos haku ei tuota tulosta

Hakusanalistaus

Diakin henkilökunnan asiantuntijuuden eri osa-alueet on jaoteltu henkilöhaussa hakusanoin, jotka löydät alla olevasta taulukosta. Hakusanojen avulla voit hakea Diakin henkilökuntaa henkilöhaussa, joka löytyy hakusanataulukon alta.

DIAKIN HAKUSANAT
AAC-menetelmät
advisory board
aikuissosiaalityö
aikuisten hoitotyö
akuuttihoitotyö
aluekoordinaattori
alumnitoiminta
arkistointi
arviointi
asiakastyön menetelmät
asiakaslähtöisyys
asiakasviestintä
asiakirjahallinto
asiantuntijaviestintä
asioimistulkkaus
assistentti
auditointi
avoin Amk
avoin tiede ja tutkimus
avoterveydenhuolto
budjetointi
BUSCO
Celia-äänikirjat
Contoller
databases
Degree programme in social services, social services,
diakonia
diakonia ja kasvatus
diakonian teologia
diakoniatyö
diakoninen hoitotyö
diakonissa
DiakOppi
Dialogi-media
DigiSote- hanke projektivastaava
Dimmi
draamakasvatus
DSS
eAMK-hanke
e-books
ekososiaalisuus
englannin kieli
ensiapu
entrepreneurship
ergonomia
erityinen ohjaus
erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat
esiintyminen
esiintymisvalmennus
Esikoto-hanke
etiikka
etsivä terveydenhoitajatyö
Euroopan integraatio
Euroopan sosiaalirahasto
Forecast
geriatrinen hoitotyö
globaali terveys
graafikko
haavanhoito
hakijapalvelut
hanketalous
hanketyö
hanketyöntekijä
hankeviestintä
Harjoitteluohjaajakoulutus
Helsingin Diakonissalaitoksen ja Diakin yhteistyökoordinaattori
hengellinen työ
henkilökohtainen budjetointi
henkilökuntavaihto
henkilöstöasiat
HiilHooyo
hiljaisuuden retriitti
hiljaisuuden viljely
hoitotiede
hoitotyö
hoitotyön digitalisaatio
hoitotyön johtaminen ja kehittäminen
hoitotyön kirjaaminen
hoitotyön koulutus
hoitotyön prosessi
HR-palveluiden johto
hyvinvointi
hyvinvointitalous
hyvinvointiteknologia
hyötypelit
höntsä
ICT
ICT-Asiantuntija
ICT-tukihenkilö
imetysohjaus
infektioiden torjunta
info-piste
informaatikko
informaatiolukutaito
information retrieval
Information Specialist
innovative learning environments
international cooperation
International Graduates to work Life -project
intranet
ISEA-hanke
isostoiminta
IT-asiantuntija
IT-tuki
jatkuva oppiminen
johdon assistentti
johtaminen
johtamisviestintä
julkaisurekisteri
julkaisutoiminta
julkiset hankinnat
kampuskohtaiset tehtävät
Kansainvälinen yhteistyö
kansainväliset korkeakoulutetut työelämään -hanke
kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen
kansainvälisyysyhdyshenkilö
kasvatus
kasvatuspsykologia
kehittäminen SUVAKE-hanke
kielellinen saavutettavuus
kielitietoisuus
kielellinen yhdenvertaisuus
kielenhuolto
kielten opetus
kirjanpito
kirjastojärjestelmät
kirjastonjohtaja
kirjastot
kirjoittamisen ohjaus
kirjoitustulkkaus
kirjoitusviestintä
Kirke-toiminta
kirkkohistoria
kirkkotieto
kirkon nuorisotyö
kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
kirurginen hoitotyö
Kitos-toiminta
kliininen hoitotyö
kliininen hoitotyö, aikuiset
kliininen hoitotyö, lapset
kliininen hoitotyö, nuoret
kommunikaatio-ohjaus
konferenssitulkkaus
konsultointi
korkeakoulupedagogiikkakehittäminen
koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto
koulutus- ja työllistymispolut
koulutuspäällikkö
koulutussuunnittelu
kriisityö
kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö
kulttuuri
kulttuurien välinen viestintä
kulttuurilähtöinen toiminta
kumppani
kumppanit
kumppanuudet
kumppanuus
kumppanuuskoordinaattori
kuntoutus
kuolema
kustannukset
kuraattori
köyhyys
laadunhallinta
laatujärjestelmä
lapset, nuoret ja perheet
lastensuojelu
learning design
leiritoiminta
library- and information services
liiketoiminta- ja innovaatiot
liikuntalääketiede
lisenssit
lukuvuosi-ilmoittautumiset
luonto
luontolähtöinen toiminta
luovat ja toiminnalliset menetelmät
lääkehoito
Maahanmuuttajat korkeakouluihin -hanke
maaseutu
maaseutuyrittäjä
maatalous
maatalousyrittäjä
mainonta
markkinointi
matalan kynnyksen palvelut
matkatoimistoasiat
mentori-ohjaaja
mielen hyvinvointi
mielenterveys
mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelut (moduulit)
mielenterveyshoitotyö
mielenterveystyö
mindfulness
monialainen ja yhteensovittava johtaminen
monialaisuus
moniammatillinen yhteistyö
moniammatillisuus
moniasiakkaat
Monikulttuurisen ohjauksen kehittäminen omassa työssä -koulutushanke
monikulttuurisuus
monilukutaito
monimuotopedagogiikka
moninaisuus
muutosvalmennus
määrällinen tutkimus
naistentaudit
nepsy
neuropsykiatrinen valmentaja
neuvola
Nevo tiija -hanke
nuorisodiakonia
nuorisotyö
nuorisotyönohjaaja
nuorten hyvinvointi
ohjaus
ohjaustyö
Oili-yhteyshenkilö
omaisuusvakuutukset
open access
open science practices
Opettajien luottamusmies
opetusharjoittelu
Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hanke
Opin portailta työelämään -hanke
opinnäytetyöt
opinnäytetöiden ohjaus
opintojen neuvonta
opintojen ohjaus
opinto-ohjaaja
opinto-ohjaus
opintopalvelut
opintosuoritusotteet
opiskelija-asiat
opiskelijamentorikoordinaattori
opiskelijaosuuskunta
opiskelijapalveluiden assistentti
opiskelijapalveluiden assistentti
opiskelijapalvelut
opiskelija-potilassuhde
opiskelijoiden tapaturma-asiat
opiskeluhyvinvointi
opiskelutodistus
osallistuva budjetointi
osallisuus
OSKE (työelämäyhteistyö), työnohjaus
Oulun Prikka
palliatiivinen hoitotyö
palvelinasiantuntija
palveluintegraatio
palvelujärjestelmäkehityksen erityisasiantuntija
palvelujärjestelmät
palvelumuotoilu
pankkiyhteydet
paperittomuus
Parasta Etelä-Savoon
pariterapia
pedagogiikka
pedagoginen kehittäminen
Peppi-järjestelmä
perhe
perhehoitotyö
perhekeskusosaaminen,
perheterapeutti
perheterapia
perioperatiivinen hoitotyö
poikkeusolojen terveydenhuolto
PORE - Porukalla parempaan -hanke
Projektijohtaminen
projektikoordinaattori
projektit
projektityö
psykiatrinen hoitotyö
psykoterapia
puhevammaisten tulkkaus
puheviestintä
päihdehoitotyö
päihdetyö
Raindance
ratkaisukeskeinen tunnetaitovalmentaja
retriitin ohjaus
rinnakkaistallentaminen
rippikoulutyö
rokottaminen
rokotus
rokotusosaaminen
romanityö
ruotsin kieli
ryhmäviestintä
ryhmäytyminen
saattohoito
saavutettavuus
sairaanhoitajajohtaja
selkokieli
service-desk
SFX
sielunhoito
simulaatio-oppiminen
simulaatiot
sisäilma
sisäinen it-tuki
sisätaudit
sisätautien hoitotyö
SOKRA
sosiaalinen kuntoutus
sosiaaliohjaus
sosiaalipalvelut
sosiaalipolitiikka
sosiaalipsykologia
Sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke Sokra
sosiaalitalous
sosiaaliturva
sosiaalityö
sote-uudistus
strategiset kumppanuudet
strategisten kumppanuuksien tuki
sulautuva oppiminen
suomen kieli
suomi toisena kielenä
synnytys
syrjäytymisen ehkäisy
sähköinen aineisto
taide
taidelähtöinen toiminta
taidelähtöiset menetelmät
taideterapeuttinen ryhmänohjaaja
talouden suunnittelu ja seuranta
talousjohtaja
talouspäällikkö
tarinallistaminen
tarinallisuus
tehohoito
teologia
terveyden edistäminen
terveydenhoitotyö
terveydenhuolto
terveystalous
terveystapahtuma
Theseus
tiedolla ohjaaminen
tiedonhaku
tiedonhaun opetus
tiedottaminen
tieteellinen kirjoittaminen
tietohallinto
tietoisuustaidot
tietokannat
tietopalvelu
tietopalvelupäällikkö
tietopalvelusihteeri
tietosuoja
tietosuojavastaava
tietoturva-asiantuntija
tilavaraukset
tilintarkastus
toiminnalliset menetelmät
toiminnanohjaus
toimitustyö
Tsemppaa hyvä fiilis
tuki ammatilliseen opiskeluun ja työllistymiseen
tulkkaus
tunnetaidot
tutkimus- ja kehittämistoiminta
tutkintolautakunta
työelämäpalvelut
työelämäyhteistyö
työhyvinvointi
työnohjaus
työssäjaksaminen
työsuojelu
työsuojelutyö
työsuojeluvaltuutettu
työterveyshuolto
työura
työyhteisöt
työyhteisövalmennus
työyhteisöviestintä
täydennyskoulutus
uskonto
uskontodialogi
uskontolukutaito
uskontososiologia
vahtimestari
vaikuttamisviestintä
vaikuttavuus
valmentava johtaminen
vammaisuus
vanhusten hoitotyö
vanhustyö
varainhoito
varhaiskasvatus
verkkoasiantuntija
verkkopedagogiikka
verkkovuorovaikutus
vertaisohjaus
vertaisystävätoiminta
viestinnän suunnittelu
viittomakielen tulkkaus
viranomaisraportointi
Virta-yhteyshenkilö
Virtaa ohjaukseen -hanke
voimavarakeskeinen lähestymistapa
vähemmistöt
vähäosaisuus
YAMK-koulutukset
yhdessäkirjoittaminen
yhteiskehittäminen
yhteiskunnalliset yritykset
yhteiskuntateoria
yhteisölliset menetelmät
yhteisöllisyys
yhteisöpajat
yhteisörakentaminen
ympäristöterveys
yrittäjä
Zekki
äitiyshuolto
äänenkäyttö

Henkilöhaku

Voit hakea Diakin henkilökuntaa sekä etu- ja/tai sukunimen että myös osaamiseen perustuvalla hakusanalla (ks. Hakusanalistaus yllä).

Esimerkiksi hakusanalla sosiaaliala saat tulokseksi kaikki sosiaalialan asiantuntijat Diakissa. Hakusanan/-sanojen edessä ei tarvitse käyttää lainausmerkkejä.

Yhteystietojen haku

Yhteystiedot aakkosjärjestyksessä

A

 • Reetta Alanko  Asiantuntija, palvelumuotoilu  Työelämäpalvelut  Helsinki  050 463 4199  reetta.alanko@diak.fi
 • Mika Alavaikko  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Helsinki  040 745 2424  Mika.Alavaikko@diak.fi
 • Inge-Maj Andersson  Tietopalvelusihteeri  Kirjasto ja tietopalvelut  Helsinki  050 372 2897  Inge-Maj.Andersson@diak.fi
 • Annukka Armanto  Koulutuspäällikkö, terveysala  Koulutus  Helsinki  0400 156 349  Annukka.Armanto@diak.fi
 • Anu Arola  Lehtori, opinto-ohjaaja  Opiskelijapalvelut  Pori  040 134 7472  anu.arola@diak.fi

B

C

 • Päivi Conlin  Koulutuspäällikkö, terveysala  Koulutus  Oulu  050 516 9558  paivi.conlin@diak.fi

D

E

F

G

 • Heidi Grundström  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 356 9559  heidi.grundstrom@diak.fi

H

I

J

 • Sanna Jattu  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  046 921 0238  sanna.jattu@diak.fi
 • Mervi Jetsu  Opiskelijapalveluiden assistentti  Opiskelijapalvelut  Pieksämäki  040 356 9592  Mervi.Jetsu@diak.fi
 • Elina Johansson  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  050 490 7727  Elina.johansson@diak.fi
 • Elina Juntunen  Toimitusjohtaja, rehtori  Rehtoraatti  Helsinki  040 766 1312  elina.juntunen@diak.fi
 • Leena Jurvelin  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Oulu  050 478 6899  leena.jurvelin@diak.fi
 • Kati Juujärvi  Lehtori, opinto-ohjaaja  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 767 0548  Kati.Juujarvi@diak.fi
 • Pia Juusela  Opiskelijapalveluiden päällikkö  Opiskelijapalvelut  Helsinki  050 572 7753  Pia.Juusela@diak.fi
 • Sari Jylli  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Pori  050 324 6111  sari.jylli@diak.fi
 • Julia Jänis  Asiantuntija  Kansainvälinen toiminta  Helsinki  050 4060 399  julia.janis@diak.fi

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

 • Mari Vainikka  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  040 707 9395  mari.vainikka@diak.fi
 • Vesa Vainiomäki  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Pieksämäki  050 521 9752  vesa.vainiomaki@diak.fi
 • Virve Valkeavuori  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  050 563 6734  virve.valkeavuori@diak.fi
 • Minna Valtonen  Yliopettaja, kirkon ala  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  040 509 2012  Minna.Valtonen@diak.fi
 • Mirjami Vara  Monimuotopedagogiikan asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Helsinki  046 923 5006  mirjami.vara@diak.fi
 • Minna Varkila  Tietopalvelusihteeri  Kirjasto ja tietopalvelut  Pieksämäki  040 508 9912  Minna.Varkila@diak.fi
 • Olli Vesterinen  Yliopettaja, sulautuva oppiminen ja digitaalinen pedagogiikka  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  040 590 5949  olli.vesterinen@diak.fi
 • Suvi Vierelä  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Helsinki  0505638087  suvi.vierela@diak.fi
 • Gun-Viol Vik  Erityisasiantuntija  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  040 509 0281  gun-viol.vik@diak.fi
 • Sari Vilminko  Kehityspäällikkö  TKI-toiminta  Oulu  040 091 0223  sari.vilminko@diak.fi
 • Tia Virtanen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  050 594 7634  tia.virtanen@diak.fi
 • Anni Virtapuro  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Helsinki  050 570 2422  anni.virtapuro@diak.fi
 • Ilse Vogt  Kehityspäällikkö  TKI-toiminta  Helsinki  040 509 2538  ilse.vogt@diak.fi
 • Päivi Vuokila-Oikkonen  Erityisasiantuntija  Työelämäpalvelut  Oulu  040 829 7670  Paivi.Vuokila-Oikkonen@diak.fi
 • Aura Vuorenrinne  Viestintäpäällikkö  Viestintä, tiedotus ja markkinointi  Helsinki  040 509 2577  aura.vuorenrinne@diak.fi
 • Sinikka Vuorinen  Lehtori  Terveysalan tutkinnot  Pori  040 869 6037  Sinikka.Vuorinen@diak.fi
 • Maire Vuoti  Projektipäällikkö  TKI-palvelut  Oulu  050 308 2291  maire.vuoti@diak.fi

W

 • Jenna Wallin  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Pori  050 303 6617  jenna.wallin@diak.fi
 • Julia White  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Helsinki  050 441 2985  julia.white@diak.fi
 • Varpu Wiens  Asiantuntija, kehittämispäällikkö, Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra  TKI-palvelut  Oulu  050 505 3622  varpu.wiens@diak.fi

Y

 • Elina Ylikoski  Kehitysjohtaja  TKI-toiminta  Helsinki  040 550 9393  elina.ylikoski@diak.fi
 • Merja Ylönen  Koulutuspäällikkö, sosiaaliala  Koulutus  Pieksämäki  0500 523 702  Merja.Ylonen@diak.fi
 • Sirpa Ylönen  Lehtori  Sosionomitutkinnot  Pieksämäki  050 569 5397  Sirpa.Ylonen@diak.fi

Z

Ä