Löydä oikea henkilö

Henkilöhakuun pääset alla olevan taulukon alta.

Osaamis- ja vahvuusalueet

Diakin henkilökunnan osaamis- ja vahvuusalueet näet alla olevassa taulukossa hakusanoina. Hakusanojen avulla voit hakea Diakin henkilökuntaa henkilöhaussa.

HAKUSANAVINKKEJÄ
AAC-menetelmät
aikuissosiaalityö
aikuisten hoitotyö
akuuttihoitotyö
aluekoordinaattori
alumnitoiminta
arkistointi
asiakastyön menetelmät
asiakirjahallinto
asioimistulkkaus
assistentti
auditointi
avoin Amk
avoin tiede ja tutkimus
avoin tiede ja tutkimus (ATT)
budjetointi
BUSCO
Celia-äänikirjat
Contoller
databases
Degree programme in social services, social services,
diakonia
diakonia ja kasvatus
diakonian teologia
diakoniatyö
diakoninen hoitotyö
diakonissa
DiakOppi
Dialogi-media
DigiSote- hanke projektivastaava
Dimmi
draamakasvatus
DSS
eAMK-hanke
e-books
ensiapu
entrepreneurship
ergonomia
erityinen ohjaus
erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat
Esikoto-hanke
etsivä terveydenhoitajatyö
Euroopan integraatio
Euroopan sosiaalirahasto
Forecast
graafikko
haavanhoito
hakijapalvelut
hanketalous
hanketyö
hanketyöntekijä
Harjoitteluohjaajakoulutus
Helsingin Diakonissalaitoksen ja Diakin yhteistyökoordinaattori
hengellinen työ
henkilökuntavaihto
henkilöstöasiat
HiilHooyo
hoitotiede
hoitotyö
hoitotyön johtaminen ja kehittäminen
HR-palveluiden johto
hyvinvointiteknologia
hyötypelit
höntsä
ICT
ICT-Asiantuntija
ICT-tukihenkilö
imetysohjaus
info-piste
informaatikko
informaatiolukutaito
information retrieval
Information Specialist
innovative learning environments
international cooperation
International Graduates to work Life -project
intranet
ISEA-hanke
isostoiminta
IT-asiantuntija
IT-tuki
johdon assistentti
julkaisurekisteri
julkaisutoiminta
julkiset hankinnat
kampuskohtaiset tehtävät
Kansainvälinen yhteistyö
kansainväliset korkeakoulutetut työelämään -hanke
kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen
kansainvälisyysyhdyshenkilö
kehittäminen SUVAKE-hanke
kirjanpito
kirjastojärjestelmät
kirjastonjohtaja
kirjastot
Kirke-toiminta
kirkon nuorisotyö
kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja
kirurginen hoitotyö
Kitos-toiminta
kommunikaatio-ohjaus
konsultointi
korkeakoulupedagogiikkakehittäminen
Koulutus- ja työllistymispolut
Koulutuspäällikkö
koulutussuunnittelu
kriisityö
kuntoutus
Kuraattori
laadunhallinta
laatujärjestelmä
lapset, nuoret ja perheet
library- and information services
liiketoiminta- ja innovaatiot
liikuntalääketiede
lisenssit
Lukuvuosi-ilmoittautumiset
lääkehoito
Maahanmuuttajat korkeakouluihin -hanke
Mainonta
markkinointi
Master of Global health-koulutus
matalan kynnyksen palvelut
matkatoimistoasiat
mentori-ohjaaja
Mielenterveys- ja päihdetyön harjoittelut (moduulit
mielenterveyshoitotyö
mielenterveystyö
Mitä sinulle kuuluu? -hanke
monialainen ja yhteensovittava johtaminen
moniammatillinen yhteistyö
moniasiakkaat
monikulttuurisuus
monimuotopedagogiikka
muutosvalmennus
määrällinen tutkimus
naistentaudit
Nevo tiija -hanke
nuorisodiakonia
nuorisotyö
nuorisotyönohjaaja
ohjaus
Oili-yhteyshenkilö
omaisuusvakuutukset
open access
open science practices
Opettajien luottamusmies
opetusharjoittelu
Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hanke
Opin portailta työelämään -hanke
opinnäytetyöt
opinnäytetöiden ohjaus
opintojen neuvonta
opintojen ohjaus
opinto-ohjaaja
opinto-ohjaus
opintopalvelut
opintosuoritusotteet
opiskelija-asiat
opiskelijamentorikoordinaattori
opiskelijaosuuskunta
opiskelijapalveluiden assistentti
opiskelijapalveluiden assistentti
opiskelijapalvelut
opiskelija-potilassuhde
opiskelijoiden tapaturma-asiat
opiskeluhyvinvointi
opiskelutodistus
OSKE (työelämäyhteistyö), työnohjaus
Oulun Prikka
palliatiivinen hoitotyö
palvelinasiantuntija
palveluintegraatio
palvelujärjestelmäkehityksen erityisasiantuntija
palvelujärjestelmät
palvelumuotoilu
pankkiyhteydet
Parasta Etelä-Savoon
pariterapia
pedagogiikka
pedagoginen kehittäminen
Peppi-järjestelmä
perhe
perhehoitotyö
perhekeskusosaaminen,
perheterapeutti
perheterapia
perioperatiivinen hoitotyö
poikkeusolojen terveydenhuolto
Projektijohtaminen
projektit
projektityö
psykoterapia
puhevammaisten tulkkaus
päihdehoitotyö
R&D&innovation
Raindance
rinnakkaistallentaminen
rippikoulutyö
ryhmäytyminen
saattohoito
saavutettavuus
sairaanhoitajajohtaja
service-desk
SFX
sielunhoito
simulaatio-oppiminen
simulaatiot
sisäinen it-tuki
sisätaudit
SOKRA
sosiaalinen kuntoutus
sosiaalipalvelut
sosiaalipolitiikka
sosiaalipsykologia
Sosiaalisen osallisuuden koordinaatiohanke Sokra
sosiaalitalous
sosiaaliturva
sosiaalityö
sote-uudistus
sulautuva oppiminen
suomen kieli
synnytys
syrjäytymisen ehkäisy
sähköinen aineisto
talouden suunnittelu ja seuranta
talousjohtaja
talouspäällikkö
terveyden edistäminen
terveydenhoitotyö
terveystapahtuma
Theseus
tiedolla ohjaaminen
tiedonhaku
tiedonhaun opetus
tietohallinto
tietokannat
tietopalvelu
tietopalvelupäällikkö
tietopalvelusihteeri
tietoturva-asiantuntija
tilavaraukset
tilintarkastus
toiminnalliset menetelmät
toiminnanohjaus
Tsemppaa hyvä fiilis
tuki ammatilliseen opiskeluun ja työllistymiseen
tutkimus- ja kehittämistoiminta
tutkintolautakunta
työelämäyhteistyö
työnohjaus
työterveyshuolto
työyhteisöt
työyhteisövalmennus
uskontodialogi
uskontolukutaito
Uusimaalaisten monikulttuurista työuraohjausta tekevien ammattilaisten työpajatoiminta
vahtimestari
vammaisuus
vanhusten hoitotyö
vanhustyö
varainhoito
varhaiskasvatus
verkkoasiantuntija
vertaisohjaus
vertaisystävätoiminta
viittomakielen tulkkaus
viranomaisraportointi
Virta-yhteyshenkilö
Virtaa ohjaukseen -hanke
YAMK-koulutukset
yhteiskunnalliset yritykset
yhteiskuntateoria
yhteisöpajat
yhteisörakentaminen
äitiyshuolto

Henkilöhaku

Voit hakea Diakin henkilökuntaa sekä etu- ja/tai sukunimen että myös osaamis- ja vahvuusalueiden mukaan. Esimerkiksi hakusanalla sosiaaliala saat tulokseksi kaikki sosiaalialan asiantuntijat Diakissa. Hakusanan/-sanojen edessä ei tarvitse käyttää lainausmerkkejä.

Yhteystietojen haku

Yhteystiedot aakkosjärjestyksessä

A

 • Jenni Ahtiainen  Toimitusjohtaja-rehtorin assistentti  Rehtoraatti  Helsinki  050 594 1940  jenni.ahtiainen@diak.fi
 • Reetta Alanko  Asiantuntija  TKI-palvelut  Helsinki  050 463 4199  reetta.alanko@diak.fi
 • Mika Alavaikko  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Helsinki  040 745 2424  Mika.Alavaikko@diak.fi
 • Inge-Maj Andersson  Tietopalvelusihteeri  Kirjasto ja tietopalvelut  Helsinki  050 372 2897  Inge-Maj.Andersson@diak.fi
 • Inga Angersaari  Projektipäällikkö  TKI-palvelut  Pieksämäki  050 472 7073  inga.angersaari@diak.fi
 • Sirpa Anundi  Graafinen suunnittelija  Viestintä, tiedotus ja markkinointi  Helsinki  050 356 0447  sirpa.anundi@diak.fi
 • Annukka Armanto  Koulutuspäällikkö, terveysala  Koulutus  Helsinki  0400 156 349  Annukka.Armanto@diak.fi
 • Anu Arola  Lehtori, opinto-ohjaaja  Opiskelijapalvelut  Pori  040 134 7472  anu.arola@diak.fi

B

C

 • Päivi Conlin  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Oulu  050 516 9558  paivi.conlin@diak.fi

D

 • Hanna Dombret  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Helsinki  0400 904 637  hanna.dombret@diak.fi

E

 • Ella Eronen-Levonen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Pori  050 472 1033  ella.eronen-levonen@diak.fi
 • Tiina Ervelius  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Oulu  040 509 1839  Tiina.Ervelius@diak.fi
 • Erja Eskelinen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  040 509 1447  Erja.Eskelinen@diak.fi

F

G

 • Heidi Grundström  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 356 9559  heidi.grundstrom@diak.fi

H

 • Pirjo Hakala  Koulutusjohtaja, vararehtori  Koulutus  Helsinki  040 869 6001  pirjo.hakala@diak.fi
 • Marjo Hakala  Projektikoordinaattori  TKI-palvelut  Oulu  050 5353 785  marjo.hakala@diak.fi
 • Irina Halminen  Toimitusjohtaja-rehtorin assistentti  Rehtoraatti  Helsinki  050 594 1940  irina.halminen@diak.fi
 • Kaisa Halonen  Opiskelijapalveluiden assistentti  Opiskelijapalvelut  Oulu  040 744 7842  kaisa.halonen@diak.fi
 • Anu Halonen  Asiantuntija  TKI-palvelut  Pori  040 509 2432  anu.halonen@diak.fi
 • Terhi Havimo  Asiantuntija  Kansainvälinen toiminta  Helsinki  050 494 5925  terhi.havimo@diak.fi
 • Mirva Heikkilä-Tyni  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Pori  050 4766 940  mirva.heikkila-tyni@diak.fi
 • Miia Heininen  Projektikoordinaattori  TKI-palvelut  Oulu  050 528 4820  miia.heininen@diak.fi
 • Taina Heino  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Pieksämäki  040 507 2434  taina.heino@diak.fi
 • Katja Helander  Asiantuntija  TKI-palvelut  Pori  050 349 7073  katja.helander@diak.fi
 • Jari Helminen  Yliopettaja, sosiaaliala  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  040 869 6021  Jari.Helminen@diak.fi
 • Sabina Hentilä  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Helsinki  050 594 6911  Sabina.Hentila@diak.fi
 • Maarit Heusala  Lehtori, kuraattori  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 5090 357  Maarit.Heusala@diak.fi
 • Silja Hietamäki  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  040 509 0363  Silja.Hietamaki@diak.fi
 • Silja Hietamäki  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  040 509 0363  Silja.Hietamaki@diak.fi
 • Pirjo Hilden  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Helsinki  0400 908 498  pirjo.hilden@diak.fi
 • Sini Hiltunen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Oulu  050 477 9105  sini.hiltunen@diak.fi
 • Markku Hiltunen  Informaatikko  Kirjasto ja tietopalvelut  Helsinki  040 352 2556  Markku.Hiltunen@diak.fi
 • Satu Holm  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Turku  0400 174 085  satu.holm@diak.fi
 • Hanna Hovila  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  0400 910 660  hanna.hovila@diak.fi
 • Linda Hublin  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  050 476 5852  linda.hublin@diak.fi
 • Pertti Hukkanen  Toimitila- ja turvallisuusasiantuntija  Infrapalvelut  Helsinki  040 509 0441  Pertti.Hukkanen@diak.fi
 • Katri Huovinen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Turku  050 442 9205  katri.huovinen@diak.fi
 • Vera Hutter  Opiskelijapalveluiden assistentti  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 869 6069  vera.hutter@diak.fi
 • Eeva Hytönen  HR-asiantuntija  Henkilöstöpalvelut  Helsinki  050 477 6011  eeva.hytonen@diak.fi
 • Susanna Hyväri  Asiantuntija  TKI-palvelut  Helsinki  0400 979 928  Susanna.Hyvari@diak.fi
 • Ari Hyvärinen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Oulu  040 509 1788  Ari.Hyvarinen@diak.fi
 • Tiina Häkkinen  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Pieksämäki  040 509 0267  Tiina.Hakkinen@diak.fi

I

 • Tiina Ikonen  Lehtori, kuraattori  Opiskelijapalvelut  Helsinki  0405096413  tiina.ikonen@diak.fi
 • Sari Ilvonen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Pori  050 324 6111  Sari.Ilvonen@diak.fi
 • Maarit Ince  Controller  Talouspalvelut  Helsinki  040 509 0456  Maarit.Ince@diak.fi
 • Tarja Isomäki  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  040 509 0492  Tarja.Isomaki@diak.fi

J

 • Mervi Jetsu  Opiskelijapalveluiden assistentti  Opiskelijapalvelut  Pieksämäki  040 356 9592  Mervi.Jetsu@diak.fi
 • Elina Johansson  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  050 490 7727  Elina.johansson@diak.fi
 • Karoliina Joutsia  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Turku  050 072 2198  Karoliina.Joutsia@diak.fi
 • Kati Jurkko  Koulutusviennin asiantuntija  Kansainvälinen toiminta  Oulu  050 477 2506  kati.jurkko@diak.fi
 • Kati Juujärvi  Lehtori, opinto-ohjaaja  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 767 0548  Kati.Juujarvi@diak.fi
 • Pia Juusela  Opiskelijapalveluiden päällikkö  Opiskelijapalvelut  Helsinki  050 572 7753  Pia.Juusela@diak.fi

K

 • Sakari Kainulainen  Asiantuntija  Työelämäpalvelut  Helsinki  040 869 6018  Sakari.Kainulainen@diak.fi
 • Satu Kajander-Unkuri  Yliopettaja, terveysala  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  050 472 6807  satu.kajander-unkuri@diak.fi
 • Susanna Kallakorpi  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Helsinki  050 3055 193  susanna.kallakorpi@diak.fi
 • Tytti Kallio-Kokko  Informaatikko  Kirjasto ja tietopalvelut  Oulu  040 509 1774  Tytti.Kallio-Kokko@diak.fi
 • Maija Kalm-Akubardia  Asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Helsinki  050 60 788  maija.kalm-akubardia@diak.fi
 • Rita Kanervo  Opiskelijapalveluiden assistentti  Opiskelijapalvelut  Helsinki  050 306 1103  Rita.Kanervo@diak.fi
 • Helena Kankuri  Tietopalvelusihteeri  Kirjasto ja tietopalvelut  Helsinki  040 180 9269  Helena.Kankuri@diak.fi
 • Heini Kapanen  Koulutuspäällikkö, sosiaaliala ja englanninkielinen sosionomikoulutus  Koulutus  Helsinki  050 412 7254  heini.kapanen@diak.fi
 • Riina Karjalainen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  050 478 4723  riina.karjalainen@diak.fi
 • Anna Liisa Karjalainen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  040 759 8909  Anna-Liisa.Karjalainen@diak.fi
 • Kirsi Karppinen  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Oulu  050 472 7071  kirsi.karppinen@diak.fi
 • Marja Katisko  Yliopettaja, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  040 509 5799  Marja.Katisko@diak.fi
 • Helena Kauppila  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  050 521 3962  helena.kauppila@diak.fi
 • Kati Kauppila  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 772 8253  kati.kauppila@diak.fi
 • Sari Kautto  Projektipäällikkö  TKI-palvelut  Pieksämäki  050 533 8750  sari.kautto@diak.fi
 • Satu Keisala  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  050 596 3786  satu.keisala@diak.fi
 • Piia Kekäläinen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  040 509 6726  piia.kekalainen@diak.fi
 • Elsa Keskitalo  Yliopettaja, sosiaaliala  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  040 158 6739  Elsa.Keskitalo@diak.fi
 • Hannele Ketonen  Vahtimestari  Infrapalvelut  Pori  040 869 6028  Hannele.Ketonen@diak.fi
 • Heidi Ketonen  Opiskelijapalveluiden assistentti  Opiskelijapalvelut  Pori  040 869 6025  heidi.ketonen@diak.fi
 • Susanna Kinnari  Kirjasto- ja tietopalvelupäällikkö  Kirjasto ja tietopalvelut  Helsinki  040 554 4878  Susanna.Kinnari@diak.fi
 • Eeva Kivelä  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  040 509 3338  Eeva.Kivela@diak.fi
 • Mervi Kivirinta  Informaatikko  Kirjasto ja tietopalvelut  Pieksämäki  040 823 0878  Mervi.Kivirinta@diak.fi
 • Inga Klen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Helsinki  040 158 6742  Inga.Klen@diak.fi
 • Sanna-Maija Kohonen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  040 509 1006  Sanna-Maija.Kohonen@diak.fi
 • Paula Koistinen  Koulutuspäällikkö, terveysala  Koulutus  Helsinki  040 869 6043  Paula.Koistinen@diak.fi
 • Aino-Maaria Kokkonen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  0400 907 570  aino-maaria.kokkonen@diak.fi
 • Hanna Kolehmainen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Pieksämäki  050 302 8840  hanna.kolehmainen@diak.fi
 • Atte Kollanus  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Pieksämäki  050 336 4677  Atte.Kollanus@diak.fi
 • Ilona Kontinen  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Pori  050 591 7442  ilona.kontinen@diak.fi
 • Vesa Korhonen  ICT-tukihenkilö  Digipalvelut  Pieksämäki  040 703 0310  Vesa.Korhonen@diak.fi
 • Hely Korte  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Turku  040 744 7809  hely.korte@diak.fi
 • Arja Koski  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Helsinki  040 869 6016  Arja.Koski@diak.fi
 • Jukka Koskiniemi  Asiantuntija  Kansainvälinen toiminta  Helsinki  040 505 2041  jukka.koskiniemi@diak.fi
 • Harri Kostilainen  Asiantuntija  Kansainvälinen toiminta  Helsinki  040 501 9394  Harri.Kostilainen@diak.fi
 • Helena Kotisalo  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Pori  040 508 9269  Helena.Kotisalo@diak.fi
 • Tapio Kujala  Toimitusjohtaja, rehtori  Rehtoraatti  Helsinki  0400 436 690  tapio.kujala@diak.fi
 • Paula Kukko  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  046 920 7299  paula.kukko@diak.fi
 • Timo Kulmanen  Vahtimestari  Infrapalvelut  Helsinki  040 509 1078  Timo.Kulmanen@diak.fi
 • Olli-Pekka Kurppa  ICT-asiantuntija  Digipalvelut  Turku  040 746 3202  Olli-Pekka.Kurppa@diak.fi
 • Veera Kuusela  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Turku  050 358 0227  veera.kuusela@diak.fi
 • Raija Kuusinen  Assistentti, hankkeet  Talouspalvelut  Pieksämäki  040 508 9377  Raija.Kuusinen@diak.fi
 • Henni Kuusisto  Markkinoinnin asiantuntija  Viestintä, tiedotus ja markkinointi  Helsinki  050 475 0800  henni.kuusisto@diak.fi
 • Virpi Kuvaja-Köllner  Projektiasiantuntija, arviointiosaaminen  Työelämäpalvelut  Pieksämäki  050 591 5702  virpi.kuvaja-kollner@diak.fi
 • Eeva Kylä-Setälä  Lehtori, opinto-ohjaaja  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 509 2452  Eeva.Kyla-Setala@diak.fi
 • Liisa Kytölä  Tutkija, Pohjois-Suomi  TKI-palvelut  Oulu  050 430 6095  liisa.kytola@diak.fi
 • Pirkko Kärkkäinen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Pieksämäki  0400 156 218  Pirkko.Karkkainen@diak.fi

L

 • Ulla Lahtela  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Oulu  040 357 6020  ulla.lahtela@diak.fi
 • Hanna Lamberg  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Helsinki  0400 923 445  Hanna.Lamberg@diak.fi
 • Riia Lamminmäki  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Turku  040 774 6359  Riia.Lamminmaki@diak.fi
 • Hanna Laurila  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  040 501 6183  Hanna.Laurila@diak.fi
 • Karoliina Lehti  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Pori  040 596 1272  karoliina.lehti@diak.fi
 • Sirpa Leimio  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 869 6068  sirpa.leimio@diak.fi
 • Harri Leino  ICT-tukihenkilö  Digipalvelut  Helsinki  050 4342443  harri.leino@diak.fi
 • Sanna-Liisa Liikanen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  040 730 4701  Sanna-Liisa.Liikanen@diak.fi
 • Marja Lindholm  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Helsinki  040 509 1269  Marja.Lindholm@diak.fi
 • Tiina Lintunen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  050 535 2667  tiina.lintunen@diak.fi
 • Tuomo Lyhty  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Pieksämäki  050 590 5057  Tuomo.Lyhty@diak.fi
 • Marja-Liisa Läksy  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Oulu  040 509 2663  Marja-Liisa.Laksy@diak.fi

M

 • Mikko Malkavaara  Yliopettaja, diakonia ja kasvatus  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  0400 874 563  Mikko.Malkavaara@diak.fi
 • Marjaana Marttila-Ojala  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  040 509 1371  marjaana.marttila-ojala@diak.fi
 • Merja Merasto  Kehittämisen ja laadun asiantuntija  Kampuspalvelut  Helsinki  050 350 1916  merja.merasto@diak.fi
 • Saara Mero  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 356 9559  saara.mero@diak.fi
 • Anne Miettinen  Projektikoordinaattori  Työelämäpalvelut  Oulu  050 408 1103  anne.miettinen@diak.fi
 • Hanna Mikkonen  Kansainvälisten suhteiden yhteyspäällikkö  Kansainvälinen toiminta  Helsinki  0407613197  hanna.mikkonen@diak.fi
 • Hanna Moilanen  TKI-asiantuntija  TKI-palvelut  Pieksämäki  050 562 7023  hanna.moilanen@diak.fi
 • Jussi Murtovuori  Koulutuspäällikkö, diakonia ja kasvatus  Koulutus  Helsinki  050 308 6651  jussi.murtovuori@diak.fi
 • Niina Mäenpää  Asiantuntija  TKI-palvelut  Turku  040 507 6260  niina.maenpaa@diak.fi
 • Olga Mäkelä-Mannermaa  Assistentti, hankkeet  Talouspalvelut  Helsinki  050 448 8063  olga.makela-mannermaa@diak.fi
 • Mia Mäkinen  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  040 487 2767  Mia.Makinen@diak.fi
 • Anne Määttä  Palvelujärjestelmäkehityksen erityisasiantuntija  Työelämäpalvelut  Helsinki  0400 979 932  Anne.Maatta@diak.fi

N

 • Leea Naamanka  Projektikoordinaattori  TKI-palvelut  Oulu  050 339 8910  leea.naamanka@diak.fi
 • Pirkko Natri  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Helsinki  040 5097768  pirkko.natri@diak.fi
 • Marianne Neuvonen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  040 509 2547  Marianne.Neuvonen@diak.fi
 • Kari Nevalainen  Opetusteknologian asiantuntija  Digipalvelut  Helsinki  040 869 6066  Kari.Nevalainen@diak.fi
 • Hanna Niemi  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  040 509 2640  Hanna.Niemi@diak.fi
 • Ari Nieminen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Helsinki  040 484 5625  Ari.Nieminen@diak.fi
 • Mari Nieminen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Helsinki  050 431 1974  mari.nieminen@diak.fi
 • Eija Nieminen  Lehtori, opinto-ohjaaja  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 869 6055  Eija.Nieminen@diak.fi
 • Vuokko Nietola  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Pori  040 869 6054  Vuokko.Nietola@diak.fi
 • Päivi Niiranen-Linkama  Asiantuntija  Työelämäpalvelut  Pieksämäki  040 509 0408  paivi.niiranen-linkama@diak.fi
 • Ulla Niittyinperä  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Turku  045 6785522  Ulla.Niittyinpera@diak.fi
 • Eija Noppari  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Pori  040 536 6690  Eija.Noppari@diak.fi
 • Pihla Nortela  Lehtori, opinto-ohjaaja  Opiskelijapalvelut  Helsinki  046 922 0260  pihla.nortela@diak.fi
 • Niko Nummela  Projektipäällikkö  Työelämäpalvelut  Helsinki  040 509 3574  niko.nummela@diak.fi
 • Katja Nuottila  Työelämäkoordinaattori  Hanketoiminta  Oulu  050 454 6522  katja.nuottila@diak.fi
 • Katja Nuottila  Projektipäällikkö  Työelämäpalvelut  Oulu  050 454 6522  katja.nuottila@diak.fi
 • Merja Nykänen  Projektipäällikkö  Työelämäpalvelut  Pieksämäki  050 465 9698  merja.nykanen@diak.fi
 • Eeva Nykänen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  040 869 6052  Eeva.Nykanen@diak.fi
 • Marianne Nylund  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Helsinki  040 509 2488  marianne.nylund@diak.fi
 • Mari Nyrhinen  ICT-päällikkö  Digipalvelut  Helsinki  040 704 4296  mari.nyrhinen@diak.fi
 • Maija-Leena Nyyssönen  Lehtori, opinto-ohjaaja  Opiskelijapalvelut  Pieksämäki  040 866 7070  Maija-Leena.Nyyssonen@diak.fi

O

P

 • Reija Paananen  Asiantuntija  Kansainvälinen toiminta  Oulu  040 508 4294  reija.paananen@diak.fi
 • Minna Partanen-Rytilahti  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  040 561 5806  Minna.Partanen-Rytilahti@diak.fi
 • Eija Pehkonen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Helsinki  040 509 1459  Eija.Pehkonen@diak.fi
 • Tuula Pehkonen-Elmi  Asiantuntija, projektipäällikkö  Työelämäpalvelut  Pieksämäki  040 509 4277  tuula.pehkonen-elmi@diak.fi
 • Elina Pekonen  Aluevastaava, Itä-Suomi, Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra  TKI-palvelut  Pieksämäki  050 436 1179  elina.pekonen@diak.fi
 • Marja Pesonen  Assistentti, talous  Talouspalvelut  Helsinki  040 351 6427  Marja.Pesonen@diak.fi
 • Sari Pesonen  Tietopalvelusihteeri  Kirjasto ja tietopalvelut  Helsinki  0400 793 266  sari.pesonen@diak.fi
 • Keijo Piirainen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Pieksämäki  0400 979 916  Keijo.Piirainen@diak.fi
 • Hannu Piiroinen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Pori  040 550 1992  Hannu.Piiroinen@diak.fi
 • Tanja Piironen  Opinto-ohjaaja  Opiskelijapalvelut  Helsinki  040 5090355  tanja.piironen@diak.fi
 • Ritva Piisi  Asiantuntija  Työelämäpalvelut  Pori  040 869 6032  Ritva.Piisi@diak.fi
 • Anu Piispanen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  040 837 8752  anu.piispanen@diak.fi
 • Marja Pinolehto  Projektikoordinaattori  TKI-palvelut  Oulu  050 324 2053  marja.pinolehto@diak.fi
 • Jouko Porkka  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  040 568 7077  Jouko.Porkka@diak.fi
 • Pirjo Pouttu  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  0400 243 732  pirjo.pouttu@diak.fi
 • Laura Prokkola  Projektikoordinaattori  TKI-palvelut  Oulu  050 325 7952  laura.prokkola@diak.fi
 • Mari Pulkkinen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Pieksämäki  040 185 0997  Mari.Pulkkinen@diak.fi
 • Marjo Pulliainen  Projektikoordinaattori  TKI-palvelut  Pieksämäki  040 198 8147  Marjo.Pulliainen@diak.fi
 • Jaana Puurunen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  040 865 0579  jaana.puurunen@diak.fi
 • Katja Päällysaho  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Helsinki  040 501 9384  Katja.Paallysaho@diak.fi

R

 • Päivikki Rentola-Hemmi  Henkilöstöjohtaja  Henkilöstöpalvelut  Helsinki  050 313 3435  paivikki.rentola-hemmi@diak.fi
 • Helka Repo  Viestinnän asiantuntija  Viestintä, tiedotus ja markkinointi  Helsinki  050 597 5008  helka.repo@diak.fi
 • Titta Riihimäki  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Helsinki  040 509 8948  titta.riihimaki@diak.fi
 • Jaana Rintala  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  050 567 8388  jaana.rintala@diak.fi
 • Sami Ritokoski  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  040 509 2606  Sami.Ritokoski@diak.fi
 • Topias Romo  Projektityöntekijä, liikunnanohjaaja  Työelämäpalvelut  Pieksämäki  050 470 0572  topias.romo@diak.fi
 • Raija Roslöf  Koulutuspäällikkö, tulkkausala, kielet ja viestintä  Koulutus  Turku  040 706 3803  Raija.Roslof@diak.fi
 • Kristiina Rosqvist  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  040 509 0377  Kristiina.Rosqvist@diak.fi
 • Riitta-Liisa Rotinen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Pieksämäki  040 840 0082  Riitta-Liisa.Rotinen@diak.fi
 • Joni Räisänen  ICT-tukihenkilö  Digipalvelut  Oulu  040 552 8828  Joni.Raisanen@diak.fi
 • Lea Rättyä  Asiantuntija  Työelämäpalvelut  Oulu  040 765 8735  lea.rattya@diak.fi
 • Tuija Rönkä  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Pieksämäki  040 501 8439  Tuija.Ronka@diak.fi

S

T

 • Susanna Tanskanen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Helsinki  040 192 2857  Susanna.Tanskanen@diak.fi
 • Eija Tapio  lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  040 509 0552  eija.tapio@diak.fi
 • Juha Tapio  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Oulu  040 357 6030  Juha.Tapio@diak.fi
 • Anna Taskinen  Assistentti, hallinto  Kampuspalvelut  Helsinki  040 534 0636  Anna.Taskinen@diak.fi
 • Pia Tauriainen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja tutkinnot (temkok 1-4)  Helsinki  040 509 6749  pia.tauriainen@diak.fi
 • Pasi Tauriainen  Projektipäällikkö  Työelämäpalvelut  Oulu  050 577 3372  pasi.tauriainen@diak.fi
 • Päivi Thitz  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Pieksämäki  040 869 9723  Paivi.Thitz@diak.fi
 • Jaana Tilli  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Helsinki  040 751 0038  jaana.tilli@diak.fi
 • Juhani Toivanen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Pieksämäki  0400 885 045  Juhani.Toivanen@diak.fi
 • Sari Tuohinto  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Oulu  0400 979 933  Sari.Tuohinto@diak.fi
 • Riikka Tuominen  Koulutuspäällikkö, terveysala  Koulutus  Helsinki  040 509 4754  riikka.tuominen@diak.fi
 • Tarja Tuovinen-Kakko  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Oulu  040 509 2707  Tarja.Tuovinen-Kakko@diak.fi
 • Kati Tynnyrinen  Mentoriohjaaja  TKI-palvelut  Pieksämäki  050 472 9610  kati.tynnyrinen@diak.fi

U

 • Lauri Uljas  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Helsinki  040 5070424  lauri.uljas@diak.fi
 • Seija Utriainen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 4-7, DSS)  Pieksämäki  040 508 9455  Seija.Utriainen@diak.fi
 • Sanna Uusipaikka  Opiskelijapalveluiden asiantuntija  Opiskelijapalvelut  Turku  040 589 1198  Sanna.Uusipaikka@diak.fi
 • Suvi Uusitalo  TKI-koordinaattori  TKI-palvelut  Turku  0400 299 303  suvi.uusitalo@diak.fi

V

 • Mari Vainikka  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  040 707 9395  mari.vainikka@diak.fi
 • Vesa Vainiomäki  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Pieksämäki  050 412 9971  vesa.vainiomaki@diak.fi
 • Sonja Valjus  Koordinaattori, kv-toiminta  Kansainvälinen toiminta  Helsinki  050 448 1083  sonja.valjus@diak.fi
 • Virve Valkeavuori  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  050 563 6734  virve.valkeavuori@diak.fi
 • Minna Valtonen  Yliopettaja  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  040 509 2012  Minna.Valtonen@diak.fi
 • Mirjami Vara  Monimuotopedagogiikan asiantuntija  Digipalvelut  Helsinki  046 923 5006  mirjami.vara@diak.fi
 • Minna Varkila  Tietopalvelusihteeri  Kirjasto ja tietopalvelut  Pieksämäki  040 508 9912  Minna.Varkila@diak.fi
 • Olli Vesterinen  Yliopettaja, sulautuva oppiminen ja digitaalinen pedagogiikka  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  040 590 5949  olli.vesterinen@diak.fi
 • Gun-Viol Vik  Yliopettaja, tulkkaus  Pedagogiikka ja tutkimus  Helsinki  040 509 0281  gun-viol.vik@diak.fi
 • Sari Vilminko  Kehityspäällikkö  TKI-toiminta  Oulu  040 091 0223  sari.vilminko@diak.fi
 • Tia Virtanen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Helsinki  050 594 7634  tia.virtanen@diak.fi
 • Mari Virtanen  Lehtori  Tulkkaustutkinnot ja kielet  Turku  040 746 3188  Mari.Virtanen@diak.fi
 • Jari Visto  Lehtori  Kirkolliset opinnot  Helsinki  040 540 5466  jari.visto@diak.fi
 • Ilse Vogt  Kehityspäällikkö  TKI-toiminta  Helsinki  040 509 2538  ilse.vogt@diak.fi
 • Päivi Vuokila-Oikkonen  TKI-asiantuntija  Työelämäpalvelut  Oulu  040 829 7670  Paivi.Vuokila-Oikkonen@diak.fi
 • Rauli Vuorela  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Pori  040 869 6036  Rauli.Vuorela@diak.fi
 • Aura Vuorenrinne  Viestintäpäällikkö  Viestintä, tiedotus ja markkinointi  Helsinki  040 509 2577  aura.vuorenrinne@diak.fi
 • Sinikka Vuorinen  Lehtori  Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajatutkinnot (temkok 5-8)  Pori  040 869 6037  Sinikka.Vuorinen@diak.fi
 • Maire Vuoti  Projektikoordinaattori  Työelämäpalvelut  Oulu  050 308 2291  maire.vuoti@diak.fi

W

 • Sanna Wesanko  Koulutuspäällikkö, sosiaaliala ja englanninkielinen sosionomikoulutus  Koulutus  Helsinki  040 509 2711  sanna.wesanko@diak.fi
 • Varpu Wiens  Asiantuntija, kehittämispäällikkö, Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra  TKI-palvelut  Oulu  050 505 3622  varpu.wiens@diak.fi

Y

 • Elina Ylikoski  Kehitysjohtaja  TKI-toiminta  Helsinki  040 550 9393  elina.ylikoski@diak.fi
 • Merja Ylönen  Koulutuspäällikkö, sosiaaliala  Koulutus  Pieksämäki  0500 523 702  Merja.Ylonen@diak.fi
 • Sirpa Ylönen  Lehtori  Sosionomitutkinnot (temkok 1-3)  Pieksämäki  050 569 5397  Sirpa.Ylonen@diak.fi

Z

 • Joakim Zitting  Tutkija, Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke Sokra  TKI-palvelut  Pieksämäki  050 356 9918  joakim.zitting@diak.fi

Ä