Opinnäytetyö

Opinnäytetyönä kehitetty verkkokurssi ohjaa tunnistamaan ja ehkäisemään lasten kaltoinkohtelua

Diakin sosionomiopiskelijat Rosa Fagerman ja Sara Fellman kehittivät opinnäytetyönään verkkokurssia, jonka materiaalia oli tuotettu kuuden maan yhteistyössä Erasmus+ ohjelman rahoittamassa Co-Happiness-hankkeessa. Verkkokurssin avulla alan ammattilaiset voivat oppia tunnistamaan ja ehkäisemään lasten kaltoinkohtelua yhteiskunnassa. Verkkokurssi on sittemmin liitetty osaksi Diakissa tarjottavaa opetusta.

Diakin YAMK-opinnäytetyölle Sivellin-palkinto

Diakonian tutkimuksen seura myöntää vuoden 2021 Sivellin-palkinnon Diakissa valmistuneelle YAMK-opinnäytetyölle, jonka aiheena on työntekijän harkinta diakoniatyön taloudellisessa avustamisessa.

Palkittu opinnäytetyö tukee rippikoulujen isosia ohjaajantyössään

Uskonnon, katsomuksen ja kasvatuksen tutkimusseura on myöntänyt vuoden 2020 Majakka-opinnäytetyöpalkinnon Diakin opiskelijoiden suunnittelemalle toiminnalliselle raamattumateriaalille, Raamisboxille. Materiaali suunniteltiin Tikkurilan seurakunnalle.

Diakin opiskelijoiden lyhytelokuva antaa äänen maan hiljaisille

Diakin opiskelijoiden tekemä lyhytelokuva esittää arkea diakoniatyön asiakkaiden näkökulmasta.

Jaettua asiantuntijuutta ja OsaaVaa varhaiskasvatusta uudessa hankkeessa

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hanke tuo yhteen varhaiskasvatusosaamista kaikilta eri koulutusasteilta. Se pyrkii vastaamaan 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukanaan tuomiin varhaiskasvatusalan muuttuviin työ- ja toimintaympäristön sekä osaamisen tarpeisiin.  

Opinnäytetyö: sosiaalisella markkinoinnilla voidaan vaikuttaa nuorten terveellisiin elämäntapoihin

Diakissa valmistuneen opinnäytetyön mukaan moni nuori aikuinen tiedostaa liikunnan ja terveellisen ruokavalion merkityksen hyvinvoinnille, mutta kokee suositusten noudattamisen liian vaikeaksi. Julkaisussa tutkittiin sosiaalisen markkinoinnin käyttöä nuorten aikuisten liikunnan ja terveellisen ruokavalion edistämisessä. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä nuorten aikuisten liikunnan ja terveellisen ruokavalion edistäminen ovat tunnistettuja haasteita yhteiskunnassamme.

Diakin opiskelijat tuottivat terveyskasvatuksen tarpeisiin esitteen mediavälineiden käytöstä

Diakin terveysalan opiskelijat Nooralotta Ikonen ja Marjo Rosberg-Hämäläinen tekivät opinnäytetyönään esitteen mediavälineiden käyttöön liittyvästä terveyskasvatuksesta. Opinnäytetyö Mediavälineet ja lapsen terveys: Esite ensimmäisen luokan lasten Lue lisää

Opinnäytetyö: Pääkaupunkiseudun paperittomat epätoivoisia tulevaisuuden suhteen

Pääkaupunkiseudulla asuvat paperittomat henkilöt eivät usko, että heidän tilanteensa paranee tulevaisuudessa. Tämä käy ilmi sosionomi-diakoniopiskelijoiden Mirva Laantin ja Marisa Sulvaranin opinnäytetyöstä ”MINULLA EI OLE KUVAA KERTOA SINULLE MINUN TILANNE. ONKO SINULLA? Paperittomien tuen tarve turvapaikanhakuprosessin aikana” (2020).

Sosiaalialan ammattilaiset työllistyvät hyvin, mutta ovat kuormittumisvaarassa

Sosionomi Jenni Rauman tuoreen opinnäytteen ”Sosiaalialan ammattilaisten työurat – kysely Talentian jäsenistölle” (2019) tulokset kertovat sosiaalialan ammattilaisten työurista toisaalta hyviä, toisaalta hälyttäviä uutisia.

Opinnäytetyöasiat siirtyvät Fronterilta Moodleen

Opinnäytetyön (OT) ryhmäohjausasiat ovat nyt Moodlessa. Jos opiskelet OPS15:n mukaan, katso tästä uutisesta tiedot, mistä löydät opinnäytetyöasiat.