Siirry sisältöön

Opinnäytetyö

Työhyvinvoinnin parantaminen voi vahvistaa kotihoidon työntekijöiden sitoutumista

Kotihoidon henkilöstön työhyvinvointiin panostamalla voidaan lisätä myös alan pitovoimaa, uskoo sosionomi Anu Mennander. Hän tutki YAMK-opinnäytetyössään Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kotihoidon henkilöstön työhyvinvointia ja havaitsi, että negatiivisesta julkisuuskuvasta huolimatta kotihoitotyössä myös viihdytään.

Seksuaalikasvatukselle tilausta myös vähemmistöjen parissa

Tuore opinnäytetyö tuottaa uutta tietoa Suomessa elävien somali- ja muslimitaustaisten miesten ajatuksista ja kokemuksista seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta hyvinvoinnista. Diakin Helsingin-kampuksella sosionomiksi opiskeleva Gouled Mohamed Abdi tarttui opinnäytetyössään vähän tutkittuun aiheeseen.

Mielen hyvinvoinnin työpaja kahdeksanluokkalaisten tueksi

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijat Veera Ojala, Jaana Pekki, Salla-Mari Pohjavaara ja Eveliina Räisänen toteuttivat opinnäytetyönään Mielen hyvinvoinnin työpajan kahdeksasluokkalaisille. Opinnäytetyö kuului sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoon, ja Lue lisää

Opinnäytetyö nostaa esiin tarvetta päihderiippuvaisten läheisten vertaistuelle

Diakonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Safira Heimsch ja Mira Möttönen toteuttivat opinnäytetyönään haastattelututkimuksen vertaistukiryhmä Peesin kävijäkokemuksista. Peesi on ikääntyneiden vertaistukiryhmä päihderiippuvaisten läheisille.

Opinnäytetyön tuloksena opetusvideo ikääntyvän ihmisen kasvisruokavaliosta

Diakin terveydenhoitajaopiskelijat Essi Silvennoinen ja Emmi Tilli tuottivat opinnäytetyössään opetusvideon ikääntyvän ihmisen kasvisruokavaliosta. Opetusmateriaalin tarkoituksena on edistää inhimillisempää ja kestävämpää maailmaa.

Sivellin-palkinto Diakin opiskelijoille

Diakonian tutkimuksen seura on myöntänyt vuosittaisen Sivellin-palkinnon Diakissa tehdylle opinnäytetyölle, joka keskittyy diakoniatyöntekijöiden hyvinvointiin.

Lyhytdokumentti tarjoaa vertaistukea erokriisiin

Diakin Porin-kampuksen sosionomiopiskelijat Maria Neuvonen ja Elise Salo tarkastelivat opinnäytetyössään resilienssin vahvistumisen mahdollisuuksia erokriisissä erityisesti miesten näkökulmasta. Samalla syntyi vertaistuellinen lyhytdokumentti aiheesta.

Sosiaali- ja terveysalan muutos edellyttää johtajilta entistä monialaisempaa osaamista

Uudet hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Tuoreessa opinnäytetyössä selvitettiin, miten muutosta johdettiin ja millaista osaamista johdossa tarvittiin hyvinvointialueille siirryttäessä.

Uusi opas traumasta kärsivän kohtaamiseen sote-alan työntekijöille

Sosionomiopiskelija Irene Palomino tuotti opinnäytetyönään oppaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöille sellaisen asiakkaan kohtaamiseen, joka kärsii emotionaalisesta traumasta ja persoonan rakenteellisesta dissosiaatiosta. Aiheen pariin Palominon innostivat omakohtaiset kokemukset.

Palkittu opinnäytetyö tukee nuorten vahvuuksia

Nuorisotutkimusseura palkitsi marraskuussa Diakissa tehdyn opinnäytetyön. YAMK-kategoriassa palkittiin Johanna Rotin sosiaali- ja terveysalan ylemmän amk-tutkinnon opinnäytetyö Vahvuuspakka – vahvuudet voimavaraksi. Työväline mielenterveyden edistämiseen vahvuuksien tunnistamisen avulla.