Siirry sisältöön

Uusi julkaisu rohkaisee keskustelemaan myös henkisestä hyvinvoinnista hoitotyössä

Saku Toiviainen.
Ihmisen tai hänen läheisensä sairastuminen tekee todelliseksi inhimillisen elämän rajallisuuden ja nostaa usein pintaan myös elämän merkitykseen liittyviä eksistentiaalisia kysymyksiä ja hengellistä pohdintaa. Tuore tutkimusjulkaisu tekee näkyväksi hengelliseen ja henkiseen tukeen liittyvää kansainvälistä keskustelua ja kehitystyötä.

Julkaisun kirjoittanut Saku Toiviainen työskentelee sairaalapappina. Hän on aiemmin työskennellyt myös seurakuntapappina, tutkijana, vankilapappina ja perheneuvojana.

– Sairaalamaailmassa paljon pohditaan, mikä sairaalapapin rooli on. Mikä merkitys läsnäololla on vaikkapa tehohoidossa olevalle potilaalle ja mitä tuki oikeastaan tarkoittaa? Olen myös psykoterapeutti ja minua kiinnostaa psykoterapian ja hengellisen tuen välinen yhteys. Nämä pohdinnat saivat tarttumaan aiheeseen, Toiviainen kertoo.

Tutkimusjulkaisu Spiritual care – huolenpitoa sielusta. Eckhard Frick SJ spiritualiteettiorientoituneen hoidon kehittäjänä avaa spiritualiteetin käsitteen monimerkityksisyyttä ja ilmenemistä sekä kuvaa spiritualiteettiorientoituneen hoidon (SOH) historiallisia lähtökohtia. Tutkimuksen kohteena on saksalainen erikoislääkäri ja jesuiittapappi, professori Eckhard Frick ja hänen työnsä SOH:n kehittäjänä.

Spiritualiteetti käsitteenä huomioi ihmisen kokonaisvaltaisuuden. Toiviaisen mukaan hyvä perushoito on myös ihmisen henkistä ja hengellistä tukea.

– Esimerkiksi erikoissairaanhoidossa oleva ihminen ei ole vain infektiopotilas, vaan hän tuo mukanaan elämänsä ja kaiken, mitä siihen on liittynyt ennen sairastumista. Spiritualiteetin huomioiminen tarkoittaa, että ihmisen koko elämä saa olla läsnä potilashuoneessa, Toiviainen sanoo.

Toiviainen toivoo hoitotyön tekijöiltä ja sote-alalta rohkeutta keskustella ihmisen spiritualiteetista, henkisestä tuesta ja maailmankatsomuksista.

– Ammatillisuus ei tarkoita, ettei myös spiritualiteetista voisi keskustella. Hoitotyössä tulisi myös voida reflektoida omaa spiritualiteettia, se voisi helpottaa keskustelua omaan identiteettiin liittyvistä asioista myös potilaiden kanssa.

Tutustu julkaisuun

Toiviainen, S. (2024). Spiritual care – huolenpitoa sielusta. Eckhard Frick SJ spiritualiteettiorientoituneen hoidon kehittäjänä. (Diak Tutkimus 6). Diakonia-ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-493-437-4. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-493-437-4