Siirry sisältöön

Päivitetty Huono-​osaisuus Suomessa -​karttasivusto laajentaa tietoa väestön hyvinvoinnin tilasta

Vapaaehtoistyötä kuvaava kuvituskuva. Käsiä ja ruokalajittelua.
Diakonia-​ammattikorkeakoulu on kehittänyt ja ylläpitänyt palkittua Huono-​osaisuus Suomessa -​karttasivustoa neljän vuoden ajan. Toukokuun lopussa julkaistaan uusittu sivusto, johon on tuotu runsaasti uusia ihmisten hyvinvointia ja terveydentilaa kuvaavia indikaattoreita sekä kehitetty sen käytettävyyttä.

Huono-​osaisuus Suomessa -​karttapalveluun on tulossa uusia ominaisuuksia.

– Julkaisemme toukokuussa kokonaan uudistetun sivuston, johon on tuotu huono-​osaisuuden lisäksi myös laajasti terveyttä ja sairautta koskevia tietoja. Sivustoon on myös rakennettu mahdollisuus tarkastella eri tekijöiden keskinäisiä riippuvuuksia ja ajallisia muutoksia, tutkija Sakari Kainulainen Diakonia-​ammattikorkeakoulusta  kertoo.

Sivuston julkistamistilaisuus on perjantaina 31.5. Diakin Helsingin-​kampuksella. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteyksin Teamsilla. Ilmoittaudu mukaan DiakHubin verkkosivuilta.

Hyvä työkalu huono-​osaisuuden tarkasteluun

Huono-​osaisuus Suomessa -​karttasivusto pureutuu eriarvoisuuteen useilla huono-​osaisuutta mittaavilla muuttujilla. Tällaisia ovat esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus, pitkäaikais-​ ja nuorisotyöttömyys, toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden osuus sekä koulutuksen ulkopuolelle jääminen.

Sosiaalipolitiikan näkökulmasta tehokkainta on kohdistaa toimenpiteitä heikoimmin voiviin ryhmiin. Vaikuttavaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ei voi tehdä ilman tietoa väestöryhmien tarpeista.

‒ Karttasivuston uudet ominaisuudet, kuten riippuvuustarkastelut, tuovat uutta tietoa huono-​osaisuuden paikallisista taustatekijöistä, asiantuntija Joakim Zitting Diakonia-​ammattikorkeakoulusta sanoo.

Hyvinvointityötä tehdään sekä hyvinvointialueilla että kunnissa. Karttapalvelu antaa eväitä tämän kokonaisuuden hahmottamiseen mm. hyvinvointialueiden kehittäjille, kuntien hyvinvointityöstä vastaaville, erilaisille kehittämishankkeille ja palvelujärjestelmien uudistajille.

‒ Tarjoamme luotettavaa, vaivatonta ja visuaalista tietoa, joiden avulla voidaan tarkastella ja vertailla huono-​osaisuutta useasta eri näkökulmasta. Näin palvelujärjestelmää on mahdollista kehittää tasa-​arvoisemmaksi, kuvailee Varpu Wiens  Diakonia-​ammattikorkeakoulusta.

Karttapalvelun tausta

Palvelun käyttö on maksutonta, ja se on alun perin kehitetty Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa  Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) Diakin osahankkeessa.

Huono-​osaisuus Suomessa -​karttapalvelu on arvokas apuväline myös monille toimittajille, sillä palvelussa on helppoa verrata oman kotikunnan tai -​seudun asioita koko maan keskiarvoon.

>> Huono-​osaisuus Suomessa karttapalvelu (Huom! uusittu sivusto julkaistaan 31.5.) : https://www.diak.fi/eriarvoisuus(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

>> Ilmoittaudu mukaan HOS-​käyttäjätapaamiseen 31.5. DiakHubin verkkosivuilta: https://diakhub.fi/2024/04/15/kiihdyttamo-​tuen-dataperustainen-kohdentaminen-hos-karttapalvelun-avulla/(avautuu uuteen ikkunaan)