Siirry sisältöön

Julkaisut

Digi- ja kielitaidoilla opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia

Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste on matalampi kuin suomalaistaustaisten naisten. Ero on suurempi kuin vastaava ero miesten kohdalla. Digillä opin portaille -hankkeessa vahvistettiin maahanmuuttajaistaustaisten naisten kieli- ja digitaitoja. Tuore julkaisu kuvaa hankkeen tuloksia.

Uusi julkaisu: Hyvinvoinnin mittari käyttöön asiakastyössä

Asiakastyössä tarvitaan usein yleistietoa kuvaamaan ihmisen hyvinvointia. Diakissa kehitetty 3X10D-elämäntilannemittari vastaa tähän tarpeeseen. Tuoreessa verkkojulkaisussa esitellään vuodesta 2015 alkaen kehitetyn 3X10D-elämäntilannemittarin eri versioita ja kuvataan mittareiden käyttöä ja tutkimusta.

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluita yhteiskehittämässä

DiakHub on Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoima foorumi, joka kokoaa yhteen sote-palveluiden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkijat, kehittäjät, järjestäjät, tuottajat ja käyttäjät rakentamaan yhdessä tulevaisuuden hyvinvointipalveluita ja työllisyyttä. Diakin vuosikirja kuvaa DiakHubin toimintaa ja tuloksia viime vuosilta.

Ratkaisuja yhteiskunnallisiin pulmiin – uusi julkaisu tarjoaa perustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä ongelmia luoden samalla taloudellista arvoa. Ne toimivat usein välittäjänä markkinoiden, kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin välillä. Tuore julkaisu tarjoaa perustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä ja sopii siten esimerkiksi oppikirjaksi.

Puheenvuoroja moninaistuvasta Suomesta

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen juhlajulkaisu tarkastelee maahanmuuttoa, moninaistuvan yhteiskunnan toimintaedellytyksiä ja rasismia nopeasti muuttuvassa Suomessa osana murrosten maailmaa.

Kirkon kasvatustyö tavoittaa laajan joukon lapsia ja nuoria

Tuoreen Kirkon kasvatuksen barometrin mukaan kirkon kasvatustyö tavoittaa ison joukon eri-ikäisiä lapsia ja nuoria, mutta kehitettävää löytyy erityisesti osallisuuden aidossa toteutumisessa. Barometritutkimuksen ja sen artikkelien toteuttamisessa merkittävässä roolissa olivat joukko Diakin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoita.

Työkaluja moniammatillisen yhteistyön opettamiseen hyvinvointialoilla

Diakin uudet julkaisut tarjoavat opetussuunnitelman ja oppimateriaalin, jotka tukevat moniammatillista yhteistyötä hyvinvointialojen koulutuksessa ja työkäytännöissä. Julkaisut on tuotettu DVINE-hankkeessa, jossa kehitettiin opetusta erityisesti Vietnamissa ja Nepalissa.

Puhevammaisten tulkkauksen asiantuntemus yhteen

Uusi julkaisu Kun puhe tuottaa vaikeuksia – Tulkkausalan ammattilaiset ja asiakaslähtöiset apuvälineet puhevammaisen henkilön tukena kokoaa yhteen alan asiantuntemusta Suomessa.

Julkaisu: Osallisuuden näkökulmia vammaisalalla

Osallisuuden näkökulmia vammaisalalla – Etelä-Savon vammaisfoorumin 20-vuotisjuhlajulkaisu tarkastelee, mitä osallisuus on ja miten osallisuutta voidaan vahvistaa.

Julkaisu: Yhteisönrakentaja auttaa löytämään paikan yhteisössä

Yhteisön rakentamisen tarkoituksena on innostaa verkostoa itse tuottamaan rakenteita, jotka tukevat ja vahvistavat ihmisten voimavaroja ja sosiaalisia verkostoja. Diakin tuore julkaisu tarjoaa mallit koulutukselliselle ja valmennukselliselle yhteisön rakentamiselle.