Siirry sisältöön

Julkaisut

Kohti vihreämpää yritystoimintaa – avaimia yritysten muutoskyvykkyydelle

Ilmastonmuutos, vihreä siirtymä, globaalin talouden muutokset sekä kestävän kehityksen tavoitteet asettavat muutospaineita yrityksille, muille organisaatioille ja yksilöille. Muutoksiin vastaamiseksi tarvitaan vahvaa muutoskyvykkyyttä. Tuore julkaisu pureutuu yritysten muutoskyvykkyyteen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista.

Nuorten tavoittaminen tuen piiriin edellyttää monikanavaista viestintää

Ohjaamot ovat nuorten matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspisteitä, jotka tukevat nuorten siirtymiä työelämään ja sitä edistävien palvelujen piiriin. Ohjaamojen viestintää kehittämällä voidaan tavoittaa yhä useampi nuori, osoittaa uusi julkaisu.

Kuntouttavasta työtoiminnasta vetoa hoivaan

Kuntouttava työtoiminta voi tarjota monenlaisia polkuja hoiva-alan tukitehtäviin. Uusi julkaisu esittelee kuntouttavan työtoiminnan valmennusmallin.

Ratkaisuja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

Korkeakoulut, opiskelijakunnat ja järjestöt kehittivät ja testasivat yhdessä ratkaisuja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tuore julkaisu kokoaa yhteen nämä ratkaisut.

Vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoivan tukityö näkyväksi

Uusi selvitys rakentaa kokonaiskuvaa vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoivapalvelujen tarjonnasta ja hoivan tukityötehtävistä Etelä-Savossa.

Sote-alan kokemusosaaminen esiin

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemusosaamisen ja sen hyödyntämisen kirjo on laaja niin oppilaitoksissa kuin työpaikoilla. Kokemusosaamisen hyödyntäminen ja merkityksen kirkastaminen voi lisätä sote-ammattilaisten hyvinvointia, todetaan tuoreessa julkaisussa.

Digi- ja kielitaidoilla opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia

Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste on matalampi kuin suomalaistaustaisten naisten. Ero on suurempi kuin vastaava ero miesten kohdalla. Digillä opin portaille -hankkeessa vahvistettiin maahanmuuttajaistaustaisten naisten kieli- ja digitaitoja. Tuore julkaisu kuvaa hankkeen tuloksia.

Uusi julkaisu: Hyvinvoinnin mittari käyttöön asiakastyössä

Asiakastyössä tarvitaan usein yleistietoa kuvaamaan ihmisen hyvinvointia. Diakissa kehitetty 3X10D-elämäntilannemittari vastaa tähän tarpeeseen. Tuoreessa verkkojulkaisussa esitellään vuodesta 2015 alkaen kehitetyn 3X10D-elämäntilannemittarin eri versioita ja kuvataan mittareiden käyttöä ja tutkimusta.

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluita yhteiskehittämässä

DiakHub on Diakonia-ammattikorkeakoulun koordinoima foorumi, joka kokoaa yhteen sote-palveluiden ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tutkijat, kehittäjät, järjestäjät, tuottajat ja käyttäjät rakentamaan yhdessä tulevaisuuden hyvinvointipalveluita ja työllisyyttä. Diakin vuosikirja kuvaa DiakHubin toimintaa ja tuloksia viime vuosilta.

Ratkaisuja yhteiskunnallisiin pulmiin – uusi julkaisu tarjoaa perustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä

Yhteiskunnalliset yritykset ratkovat sosiaalisia tai ympäristöön liittyviä ongelmia luoden samalla taloudellista arvoa. Ne toimivat usein välittäjänä markkinoiden, kansalaistoiminnan ja julkisen sektorin välillä. Tuore julkaisu tarjoaa perustietoa yhteiskunnallisista yrityksistä ja sopii siten esimerkiksi oppikirjaksi.