Siirry sisältöön

Julkaisut

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot palvelevat työelämää ja opiskelijaa

Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa oppimisen lähtökohtana ovat opiskelijoiden yksilölliset lähtökohdat ja urasuunnitelmat. Diak Master Schoolin tutkinnot ja koulutukset suuntaavat tulevaisuuteen ja etsivät ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin. Uusi julkaisu kuvaa Diak Master Schoolin kehittämistä ja pedagogiikkaa.

Uusi julkaisu rohkaisee keskustelemaan myös henkisestä hyvinvoinnista hoitotyössä

Ihmisen tai hänen läheisensä sairastuminen tekee todelliseksi inhimillisen elämän rajallisuuden ja nostaa usein pintaan myös elämän merkitykseen liittyviä eksistentiaalisia kysymyksiä ja hengellistä pohdintaa. Tuore tutkimusjulkaisu tekee näkyväksi hengelliseen ja henkiseen tukeen liittyvää kansainvälistä keskustelua ja kehitystyötä.

Kohti vihreämpää yritystoimintaa – avaimia yritysten muutoskyvykkyydelle

Ilmastonmuutos, vihreä siirtymä, globaalin talouden muutokset sekä kestävän kehityksen tavoitteet asettavat muutospaineita yrityksille, muille organisaatioille ja yksilöille. Muutoksiin vastaamiseksi tarvitaan vahvaa muutoskyvykkyyttä. Tuore julkaisu pureutuu yritysten muutoskyvykkyyteen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmista.

Nuorten tavoittaminen tuen piiriin edellyttää monikanavaista viestintää

Ohjaamot ovat nuorten matalan kynnyksen neuvonta- ja ohjauspisteitä, jotka tukevat nuorten siirtymiä työelämään ja sitä edistävien palvelujen piiriin. Ohjaamojen viestintää kehittämällä voidaan tavoittaa yhä useampi nuori, osoittaa uusi julkaisu.

Kuntouttavasta työtoiminnasta vetoa hoivaan

Kuntouttava työtoiminta voi tarjota monenlaisia polkuja hoiva-alan tukitehtäviin. Uusi julkaisu esittelee kuntouttavan työtoiminnan valmennusmallin.

Ratkaisuja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi

Korkeakoulut, opiskelijakunnat ja järjestöt kehittivät ja testasivat yhdessä ratkaisuja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Tuore julkaisu kokoaa yhteen nämä ratkaisut.

Vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoivan tukityö näkyväksi

Uusi selvitys rakentaa kokonaiskuvaa vanhusten ja vammaisten henkilöiden hoivapalvelujen tarjonnasta ja hoivan tukityötehtävistä Etelä-Savossa.

Sote-alan kokemusosaaminen esiin

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kokemusosaamisen ja sen hyödyntämisen kirjo on laaja niin oppilaitoksissa kuin työpaikoilla. Kokemusosaamisen hyödyntäminen ja merkityksen kirkastaminen voi lisätä sote-ammattilaisten hyvinvointia, todetaan tuoreessa julkaisussa.

Digi- ja kielitaidoilla opiskelu- ja työllistymisvalmiuksia

Maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaste on matalampi kuin suomalaistaustaisten naisten. Ero on suurempi kuin vastaava ero miesten kohdalla. Digillä opin portaille -hankkeessa vahvistettiin maahanmuuttajaistaustaisten naisten kieli- ja digitaitoja. Tuore julkaisu kuvaa hankkeen tuloksia.

Uusi julkaisu: Hyvinvoinnin mittari käyttöön asiakastyössä

Asiakastyössä tarvitaan usein yleistietoa kuvaamaan ihmisen hyvinvointia. Diakissa kehitetty 3X10D-elämäntilannemittari vastaa tähän tarpeeseen. Tuoreessa verkkojulkaisussa esitellään vuodesta 2015 alkaen kehitetyn 3X10D-elämäntilannemittarin eri versioita ja kuvataan mittareiden käyttöä ja tutkimusta.