Siirry sisältöön

Julkaisut

Sote-ammattilaisten ohjausosaamista vahvistamassa

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjausosaamisen on oltava vankkaa, jotta asiakkaat tavoittavat eri sote-alan toimijoiden tuottamat palvelut. Diakin vuosikirja valottaa ohjauksen ja valmennuksen käyttöä ja kehittämistä.

Globaalikyvykkyydestä eväitä ammatilliseen asiantuntijuuteen

Globaalikyvykkyys on yksittäisten yhteiskunnallisten kysymysten tarkastelua osana laajoja ja monitieteellisiä globalisaation teemoja. Tulevaisuuden monikulttuuristuvassa työelämässä globaaliosaamisen merkitys tulee korostumaan. Uusi julkaisu keskittyy monikulttuurisen osaamisen vahvistamiseen yhteiskunnan eri tasoilla.

Kansalaiset ja työntekijät yhdessä sote-palveluja kehittämään

Uusi julkaisu ”Yhteiskehittämällä ratkaisuja sote-palveluihin – kansalaiset ja palvelunkäyttäjät mukaan kehittämiseen” tarkastelee yhteiskehittämisen käsitettä ja menetelmiä, sekä ammattilaisten ja hyvinvointipalvelujen käyttäjien suhteen muutosta. Julkaisun käytännön painopisteenä on yhteiskehittäminen erityisesti sote-palvelujen muutoksen näkökulmasta.

Korkeakoulutuksella kohti kestävää kehitystä Tansaniassa

Korkeakoulutuksella on iso rooli kestävien yhteisöjen kehittämisessä. Kansainvälinen BUSCO-hanke kehitti korkeakoulutusta yhteistyössä tansanialaisten yliopistojen kanssa ja loi puitteet jatkuvalle kehitykselle. Diakin julkaisu kuvaa kansainvälisen BUSCO-hankkeen toteutusta ja tuloksia Tansaniassa. 

Ratkaisuja osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osatyökykyisten työllistymistä nykyistä laajemmin. Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi. Diakin tuore julkaisu kuvaa yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja esittelee yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittämiselle mallia Suomessa. 

Liikuntaa lisää pienillä tempuilla

Henkilöstön työkyky on yrityksen keskeisin voimavara. Työntekijöiden hyvinvoinnin edistäminen vaatii työnantajalta rahallista panostusta ja työntekijältä aktiivisuutta sekä ajankäyttöä. Tuottavuutta hyvinvointia kohentamalla -hankkeen tulokset kokoava julkaisu tarjoaa työkaluja työntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Ammattikorkeakoulun strategia tulee todeksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on tärkeä osa ammattikorkeakoulujen työtä. Diakin kuudes TKI-vuosikirja tarjoaa vinkkejä strategian jalkauttamiseen korkeakoulun TKI-työssä ja kutsuu yhteistyökumppaneita mukaan rakentamaan maailmaa, joka on kaikille hyvä.

Dialogi-media: Osaamista eritaustaisten kohtaamiseen tarvitaan lisää hoitoalalla

Terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat työssään laajan kirjon eri elämäntilanteissa olevia asiakkaita, joten inhimillisen kohtaamisen merkitystä tulisi korostaa myös alan koulutuksessa, selviää Dialogi-median uudesta Monimuotoinen hoitotyö -teemanumerosta.

Ensimmäinen kirkon kasvatuksen barometri nyt julkaistu

Kirkon tutkimuskeskuksen barometrikooste Innostava ja Kohtaava kasvatus: Kirkon kasvatuksen barometri 2020 on julkaistu. Kyseessä on ensimmäinen kirkon kasvatustoiminnan ja nuorisotyön ammattilaisten yhteistyössä tekemä laaja tutkimus, joka käsittelee ajankohtaisia ilmiöitä tutkimuksen ja barometrikyselyn tulosten keinoin.

Tulevaisuuden tulkkauksessa inhimillisyys ja teknologia kohtaavat

Tulkkausala elää muutoksen keskellä. Erityisesti teknologian kehitys ja monipuolistuminen vaikuttaa myös tulkkauksen tehtäviin, selviää Diakin ja Humakin laatimasta tulkkausalan tulevaisuudennäkymiä kartoittaneesta selvityksestä.