Siirry sisältöön

Hankkeet

Milava-hanke kutsuu isiä työssään kohtaavat ammattilaiset yhteisen kehittämisen äärelle

Syksyllä käynnistyneen Mies, lapsi ja vanhemmuus -hankkeen tavoitteena on edistää tasavertaista vanhemmuutta sekä tukea isien hyvinvointia ja osallisuutta. Hankkeessa pyritään nostamaan esiin isäerityisiä tarpeita Lue lisää

Kuntien rooli lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kasvaa – KOHDE-hanke tuo ammattilaisille osaamista, työkaluja ja verkostoja

KOHDE-hanke vahvistaa kuntien, seurakuntien ja järjestöjen ammattilaisten osaamista lapsiperheiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla, vastaten hyvinvointialueuudistuksen tuomiin uusiin vaatimuksiin.

Prikka kiertoon -ruoka-aputoiminta kasvaa ja laajenee Oulussa

Oulussa vuonna 2021 käynnistetty Prikka kiertoon -hanke on herättänyt laajaa kiinnostusta. Hankkeen ruoka-apuyhteistyöstä on kehittynyt toimintamalli, joka on osoittautunut menestyksekkääksi ja tehokkaaksi. Keskiössä on Oulun Kaukovainiolta käsin operoiva Prikkakeskus, joka toimii hyötyruuan logistiikkakeskuksena ja mahdollistaa hävikkiruoan jakelun ja uudelleenkäytön, sekä vähentää hävikin syntyä. Diak on mukana hankkeessa osatoteuttajana.

SataTerve-hanke vahvisti terveysalan tulevaisuuden osaamista Satakunnassa

Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) hallinnoimassa SataTerve-hankkeessa selvitettiin, millaista osaamista terveysalan ammattilaiset tarvitsevat seuraavan 5–10 vuoden aikana. Hankkeessa kehitettiin alan koulutusta ennaltaehkäisevän työn vahvistamiseksi ja laadittiin suosituksia siitä, miten Satakunnassa huomioidaan muuttuvan toimintaympäristön vaateet myös jo työelämässä toimivien osaamisen kehittämisessä.

Yli 50-vuotiaiden oululaisopettajien hyvinvointia edistetään JOPE-hankkeessa

Opetushenkilöstön työnkuormitus on lisääntynyt ja opettajat kokevat tutkimusten mukaan stressiä ja väsymystä jopa enemmän kuin suomalaisessa työelämässä keskimäärin. Opetusalan työalabarometriin osallistuneista 44 % koki itsensä erittäin tai melko usein poikkeuksellisen väsyneeksi. Lisäksi barometrin mukaan osallistujien työnilo on ollut laskusuunnassa jo pitkään.

Etelä-Savossa kehitettiin uusi kuntouttavan työtoiminnan malli hoiva-alalle

Hoivan tukipalvelut uusina koulutus- ja työllistymisväylinä (Vetoa hoivaan) -hankkeessa selvitettiin hoivan tukipalveluiden nykytilaa, tarvetta ja toteutuksen edellytyksiä Etelä-Savon alueen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavissa yksityisissä, julkisissa ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Selvityksen pohjalta pilotoitiin kuntouttavan työtoiminnan malli hoiva-alalle. Malli on hyödynnettävissä myös muille ammattialoille.

Satakunnassa vahvistettiin turvapaikanhakijoiden työnhaku- ja digitaitoja

Turvapaikanhakijat töihin Satakuntaan -hanke tuki turvapaikanhakijoiden ja tilapäisen suojelun statuksessa olevien työllistymistä ja digitaitoja. Hanke tarjosi tukea myös työnantajille rekrytoinneissa ja avusti tarvittaessa työsuhteen aikana. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) ja osatoteuttajana oli Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö.

Korkeakoulu tukee! Opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistettiin suurhankkeessa

Yhteensä 11 korkeakoulua, opiskelijakuntaa ja järjestöä käärivät hihat opiskelijoiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseksi. Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hanke kehitti muun muassa korkeakouluopiskelijoiden vertaistuki- ja tuutoritoimintaa sekä varhaisen tuen tunnistamista ja tarjoamista. Korkeakoulujen henkilöstölle kehitettiin käytännön työkaluja ja materiaalia, joiden avulla he voivat tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Hankkeen korkeakouluissa oli yhteensä 55 000 opiskelijaa ja 3500 henkilökunnan jäsentä.

Vammaistyön tekijöitä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa

Uudistuva ja moninainen vammaistyö Uudellamaalla -hanke (2023–2026) tarjoaa käytännön ratkaisuja paikallisiin haasteisiin ja tukee samalla pitkäjänteisesti alan osaamisen kehittämistä ja varmistaa osaltaan, että työvoimaa on tulevaisuudessakin riittävästi.

Monikulttuurinen Ohjaustyö Ohjaamossa -hanke loppuu menestyksekkäästi

Monikulttuurinen Ohjaustyö Ohjaamossa -hanke on tulossa päätökseen. Lyhyen hankkeen aikana on ehtinyt tapahtua paljon. Tässä katsaus hankkeesta.