Hankkeet

Kyselyn tulos: sote-ammattilaiset epätietoisia avun perillemenosta koronakevään aikana Oulussa

OuluToivo2020-hankkeessa toteutettu kysely osoittaa, että sote-ammattilaiset ovat epätietoisia siitä, onko tarjottu apu saavuttanut asiakkaat koronakevään aikana.

Satakunnassa urakoidaan monikulttuurisuusosaamista työpaikoille – webinaari 15.9.2020

Satakunnassa tuetaan alueen oppilaitosten voimin maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Samalla vahvistetaan työelämän edustajien monikulttuurisuus- ja ohjausosaamista sekä kielitietoisuutta. 

Maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten työllistymistä vauhditettu Oulussa

Oulussa on saatu hyviä tuloksia maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten työllistymisessä omalle alalleen. Opin portailta työelämään -hankkeen aikana 52 ulkomaalais- ja romanitaustaista opiskelijaa valmistui opinnoistaan. Kaikki sote-alalta valmistuneet saivat työpaikan. Hankkeen järjestämissä monikulttuurisuuskoulutuksissa ja -tapahtumissa kävi 650 ihmistä, ilmenee tuloksia kokoavasta julkaisusta.

Kehitysvamma-alan vetovoimaa kehitetään 1,4 miljoonan rahoituksella Etelä-Savossa

Diak pyrkii vahvistamaan kehitysvamma-alan vetovoimaa yhdessä laajan asiantuntijaverkoston ja vammaisalan keskeisten työnantajien kanssa Etelä-Savossa.

Jaettua asiantuntijuutta ja OsaaVaa varhaiskasvatusta uudessa hankkeessa

OsaaVa – Osaamisella eteenpäin varhaiskasvatuksessa -hanke tuo yhteen varhaiskasvatusosaamista kaikilta eri koulutusasteilta. Se pyrkii vastaamaan 1.9.2018 voimaan astuneen uuden varhaiskasvatuslain mukanaan tuomiin varhaiskasvatusalan muuttuviin työ- ja toimintaympäristön sekä osaamisen tarpeisiin.  

3IN Alliance -yhteistyö jatkuu

Monipuolinen yhteistyö niin koulutuksen kuin TKI-toiminnan saralla jatkuu huolimatta siitä, että 3IN Alliance -verkoston aloite eurooppalaisesta korkeakoulusta ei saanut rahoitusta.

Raportti: miljoonalla eurolla ruokahävikkiä Oulussa ja suositus uudeksi logistiikkamalliksi

Oulussa on kehitetty aivan uudenlaista mallia, jolla ruokahävikki saataisiin keskitetysti talteen ja hyödynnettyä ruoka-apuna. Selvitys on toteutettu Diakonia-ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Oulun Prikka -hankkeessa. Ehdotus on kiteytetty vastajulkaistuun raporttiin, joka esitellään hankkeen päätöstilaisuudessa 24.8. klo 14–16 Teams-etäyhteyksin. Tervetuloa! 

Koronakevään kokemuksista oppia OuluToivo2020-hankkeessa

Kesäkuun alussa käynnistyi OuluToivo2020-hanke, jonka tavoitteena on luoda tulevaisuuden mahdollisissa poikkeusoloissa käyttöön otettava tehokas ohjaus- ja koordinaatiomalli, joka vahvistaisi työikäisten osallisuutta, toimintakykyä ja yhteisöllisyyttä, sekä kehittäisi paikallisten toimijoiden (kaupunki-seurakunta-järjestöt) välistä yhteistyötä.

Ongelmalähiö viihtyisäksi asukkaiden toimesta

Asukkaiden osallisuudella ja puuttumalla ongelmakohtiin voidaan parantaa asuinalueen viihtyisyyttä. Tämä ilmenee Diakonia-ammattikorkeakoulun uutuusjulkaisusta Asukkaat alueen hyvinvoinnin rakentajina – kokemuksia Oulun Rajakylän kehittämisestä.

Uusi hanke edistää maatalousyrittäjien hyvinvointia ja työssä jaksamista

Maatalousyrittäjyys on kokenut nopean murroksen, jossa haasteina ovat kannattavuuteen, työuran muutoksiin, työssä jaksamiseen sekä toimintaympäristön muutoksiin liittyviä tekijöitä. Uusi Maatalousyrittäjän työura muutoksessa -hanke pyrkii vastaamaan alaa koetteleviin haasteisiin Etelä-Savon alueella.