Hankkeet

Äänestä suosikkiasi TKI-kärjet-kisassa! Mukana Express Yourself -video

Miten palata kouluopetukseen pitkän tauon jälkeen? Kuinka tehdä oppimisesta hauskempaa ja tuloksellista? Miten saada kaikki oppilaat mukaan ja kokemaan olevansa osa porukkaa? Diakin tämän vuoden TKI-Kärjet-kisaan osallistuva video kertoo, että keinoja löytyy ja tuloksia voi mitata! 

Kuntien vapaa-ajan palveluja kaivattiin koronakeväänä

OuluToivo2020 -hankkeen syksyn keskustelutilaisuudessa tehtiin kysely osallistujien jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Kyselyssä selvisi
että, matalan kynnyksen palveluille on tarvetta myös korona-aikana.

Sulautuva oppiminen helpottaa poikkeusaikojen kouluarkea

BLENDI – Osallisuutta sulautuvan oppimisen avulla -hankkeessa sulautuvaa oppimista tuodaan luokkaopetuksen osaksi ympäri Eurooppaa. Sulautuvassa oppimisessa perinteisen opetuksen rinnalle on tarkoitus tuoda suunnitelmallisesti verkko-opetuksen elementtejä.

Kuka kuuntelee köyhää? Tulevaisuuden sote rakennetaan yhdessä

Miten saataisiin kaikki mukaan sote-uudistukseen? 24.11 järjestettävässä Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut -webinaarissa pureudutaan sote-uudistuksesta nouseviin kysymyksiin.

Apua ajoissa – muutoksenhallintaa maatalousyrittäjille Etelä-Savossa

Työikäisten maatalousyrittäjien hyvinvointia ja voimavaroja vahvistetaan Etelä-Savossa vuoden 2022 loppuun kestävässä hankkeessa.  Diakonia-ammattikorkeakoulu työhyvinvoinnin asiantuntijana ja ProAgria Etelä-Savo maatalouden kehittämis- ja neuvontaorganisaationa yhdistävät hankkeessa erityisosaamisensa maatalousyrittäjän tukemiseksi muutoksen keskellä. 

Tarinallisia tuokioita hoivatyöhön Pieksämäellä

Kuinka luontoa ja taidetta voi tuoda mukaan hoivapalveluihin? Miten palvelutalon omahoitajahetki tai yhteinen ruokailu muuttuu yhteiseksi tarinaksi?

Kyselyn tulos: sote-ammattilaiset epätietoisia avun perillemenosta koronakevään aikana Oulussa

OuluToivo2020-hankkeessa toteutettu kysely osoittaa, että sote-ammattilaiset ovat epätietoisia siitä, onko tarjottu apu saavuttanut asiakkaat koronakevään aikana.

Satakunnassa urakoidaan monikulttuurisuusosaamista työpaikoille – webinaari 15.9.2020

Satakunnassa tuetaan alueen oppilaitosten voimin maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Samalla vahvistetaan työelämän edustajien monikulttuurisuus- ja ohjausosaamista sekä kielitietoisuutta. 

Maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten työllistymistä vauhditettu Oulussa

Oulussa on saatu hyviä tuloksia maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten työllistymisessä omalle alalleen. Opin portailta työelämään -hankkeen aikana 52 ulkomaalais- ja romanitaustaista opiskelijaa valmistui opinnoistaan. Kaikki sote-alalta valmistuneet saivat työpaikan. Hankkeen järjestämissä monikulttuurisuuskoulutuksissa ja -tapahtumissa kävi 650 ihmistä, ilmenee tuloksia kokoavasta julkaisusta.

Kehitysvamma-alan vetovoimaa kehitetään 1,4 miljoonan rahoituksella Etelä-Savossa

Diak pyrkii vahvistamaan kehitysvamma-alan vetovoimaa yhdessä laajan asiantuntijaverkoston ja vammaisalan keskeisten työnantajien kanssa Etelä-Savossa.