Hankkeet

Rikotaan kielimuuri! Lyhytanimaatiot tarjoavat ratkaisuja kohtaamisen karikoihin

Miten työpaikalla varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti työpaikan arkeen? Kuinka jokainen voi helposti sujuvoittaa kohtaamista työyhteisössä? Millainen on kaikkien kahvihuone, joka kutsuu mukaan taustoista riippumatta? Uudet lyhytanimaatiot herättelevät näkemään arkisia ja tuttuja tilanteita maahanmuuttajataustaisen työntekijän näkökulmasta ja antavat selkeät vinkit työyhteisöille.

Yrittäjien hyvinvointiin kannattaa satsata ennaltaehkäisevästi

Hyvät lopputulokset syntyvät erilaisen osaamisen yhdistämisestä. Yhdistimme Diakonia-ammattikorkeakoulun hyvinvointiosaamisen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun liiketoimintaosaamisen maaseudun yrittäjien hyväksi.

Ilmoittaudu mukaan: vinkkipajat onnistuneeseen opiskelijaohjaukseen sote-alalla

Harjoittelu on tärkeä etappi opiskelijalle matkalla työelämään. Opin portailta työelämään Satakunnassa -hanke järjestää keväällä Kaikkien kahvihuone-webinaarisarjassa kaksi Opiskelijasta työpariksi -vinkkipajaa, jotka tarjoavat hyödyllisiä neuvoja ja herätteleviä ajatuksia harjoittelussa olevien monikulttuuristen sote-alan opiskelijoiden ohjaukseen.

Kutsu: Opi käyttämään suomalaisten hyvinvoinnin jakaantumista havainnollistavaa karttapalvelua

Millaista tietoa eri alueiden hyvinvoinnin jakaantumisesta on saatavilla? Miten tietoa voi hyödyntää päätöksenteon tai esimerkiksi alueellisen median tiedontuotannon tukena? Diakonia-ammattikorkeakoulu kutsuu päättäjät, paikallistoimittajat, viranhaltijat, hanketoimijat, palveluiden kehittäjät, opettajat, opiskelijat ja kaikki hyvinvoinnin jakaantumisesta kiinnostuneet webinaariin tiistaina 20.4. klo 13–14.30 kuulemaan Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelusta, joka tuottaa tutkittua tietoa eri kuntien, seutukuntien ja maakuntien huono-osaisuudesta.

Suomalainen yhteiskunta hahmottuu parhaiten omakielisellä ohjauksella

Omalla äidinkielellä saatu ohjaus auttaa maahanmuuttajia ymmärtämään suomalaista yhteiskuntaa ja palvelujärjestelmää huomattavasti paremmin kuin jos tieto annetaan muulla kielellä. Asia selviää Diakin Virtaa ohjaukseen -hankkeessa, jossa tarjottiin monikulttuurista ohjaustyötä tekeville täydennyskoulutusta poistamaan esteitä onnistuneen ohjauskokemuksen tieltä.

Varhaiskasvatuksen opintopolut koottuna uuteen opintoportaaliin

Varhaiskasvatusalasta kiinnostuneille on koottu tietoa alan opintopoluista ja kelpoisuusehdoista uuteen opintoportaaliin, joka on avattu osoitteessa www.opiskelevarhaiskasvatusta.fi.

Hoivatyössä jaksamiseen ja hoivatyön laatuun etsitään uusia ratkaisuja

Hoivahenkilöstön hyvinvoinnin parantamiseen on tartuttu rivakasti Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapin alueella Laatuhoiva-hankkeessa. Tavoitteena on onnellinen ja laadukas elämä koti- ja hoivapalveluissa, mihin pyritään työyhteisön voimavaroja tukemalla ja osaamista vahvistamalla.

Tsemppari kulkee opiskelijan rinnalla: Savon seudulla ryhdytty Tuumasta töihin

Tuumasta töihin – sujuvat koulutuspolut toisella asteella -hankkeessa on saatu hyviä tuloksia ohjausmallista, jolla tuetaan vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden koulutukseen pääsyä Savon seudulla.

Somekampanja tekee kehitysvammatyön näkyväksi

Kehitysvamma-ala on merkittävä työllistäjä, mutta alaa vaivaa työvoimapula. Somekampanjan tavoitteena on innostaa ihmisiä hakemaan vammaisalan töihin ja koulutukseen.

Kampanja: kaikki hanketarinat nyt julki!

Diakonia-ammattikorkeakoulun tänään päättynyt Maistiaisia työelämästä – opiskelijat hankkeissa -somekampanja nosti esiin korkeakoulun laajan kehittämistoiminnan tärkeät toimijat eli opiskelijat.