Hankkeet

Mini-animaatiot työyhteisöjen monikulttuuriseen arkeen!

Työskenteleekö työyhteisössäsi ihmisiä eri kieli- ja kulttuuritaustoista? Kahdessa uudessa mini-animaatiossa sukelletaan työyhteisöjen arkeen monikulttuurisen työntekijän näkökulmasta. Millainen on kaikkien kahvihuone? Miten kaikki voivat osallistua kielimuurin rikkomiseen?

Uudistettu karttapalvelu paljastaa hyvinvoinnin katvealueet

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu, joka tuottaa tutkittua tietoa eri kuntien, seutukuntien ja maakuntien huono-osaisuudesta. Nyt julkaistu uusi versio tarjoaa vertailutietoa alueiden hyvinvoinnin tilanteesta maan keskitasoon verrattuna sekä hyvinvoinnin muutoksista 2010-luvulla. Palvelun avulla saadaan tietoa, millä alueilla hyvinvoinnissa on merkittäviä vajeita.

Koronapandemia nakertaa opiskelijoiden hyvinvointia – Diak kumppaneineen sai merkittävän rahoituksen tuen ja ohjauksen edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille ja opiskelijakunnille yhteensä kuuden miljoonan euron erityisavustuksen ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin vahvistamiseen. Tästä rahoituksesta Diak ja yhteistyökumppanit on saanut merkittävän 808 500 euron osuuden.

Uusi digipalvelu Zekki kannustaa nuoria pohtimaan elämäänsä

Helppokäyttöinen ja maksuton Zekki ohjaa nuoret lisätiedon ja matalan kynnyksen palvelujen äärelle. Työkalu muistuttaa omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeydestä ja siitä, miten tärkeää on kysyä itseltään ja toisilta, miten sinulla menee juuri nyt.

Katso webinaaritallenteet: Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut – ovatko kaikki mukana?

Millainen tilanne on niillä haavoittuvimmassa asemassa elävillä ihmisillä, joiden elämää hankaloittavat ja leimaavat köyhyys, erilaiset päihde- ja mielenterveysongelmat, riippuvuudet ja monenlainen, usein ylisukupolvinen osattomuus? Katso webinaaritallenteet!

Siikajoelta apuvälineitä nuorten ja työttömien tukemiseen

Mitä sinulle kuuluu? – Siikajoki, välittämisen ja vuorovaikutuksen yhteisö -hankkeessa on kehitetty apuvälineitä nuorten ja työttömien kanssa toimivien tueksi. Ota työvälineet käyttöösi!
Hanketta hallinnoi Raahen seurakunta. Hankkeen osatoteuttajina ovat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Centria-ammattikorkeakoulu. Rahoittajana Euroopan sosiaalirahasto.

Diak kehittää sote-alan koulutusta Nepalissa ja Vietnamissa

Koronapandemia on jopa laajentanut osallistumisen mahdollisuuksia, kun kansainväliset seminaarit on toteutettu verkkoympäristössä.

Diak tukee pakolaisten kotouttamista

Diak on mukana tukemassa Suomeen tulevien pakolaisten ja maahanmuuttajien  kotoutumista. Jo ennen Suomeen saapumistaan kiintiöpakolaiset saavat tietoa Suomesta, suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista sekä suomen kielestä osallistuessaan lähtömaassa toteutettavalle kulttuuriorientaatio-kurssille.

Budjetti ei määrittele saavutuksia: paljon hyvää hankkeilla Itä-Suomessa

Itä-Suomessa toimii useita ruohonjuuritason hankkeita, jotka ovat toteuttaneet kansalaislähtöisen kehittämisen (Kake) periaatteita. Toiminta on painottunut haasteellisessa asemassa olevien työikäisten asukasryhmien osallisuuden edistämiseen, köyhyyden torjuntaan ja nuorten osallisuuden edistämiseen sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Diakin asiantuntijat kutsuivat ryhmän nuoria luotsaamaan palvelujen kehittämistä

Diakin Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeelle valittiin nuorista koostuva monialainen ohjausryhmä tukemaan uuden nuorten digipalvelun kehittämistyötä. Palvelujen äärelle ohjaava itsearviotyökalu Zekki julkaistaan tammikuussa 2021.