Siirry sisältöön

Hankkeet

Opinnäytetyökilpailu yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä – voita 1000 euroa!

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus (YYO) järjestää opinnäytetyökilpailun, jossa palkitaan vuoden paras yhteiskunnallista yritystoimintaa käsittelevä opinnäytetyö. Kilpailuun voivat osallistua yliopistojen maisteritutkintojen ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöt.

Nuorten itsenäistymistä tuetaan pakopelin avulla Pohjois-Pohjanmaalla

Diakin ja Nuorten Akatemian yhteisessä Pakopeli itsenäisyyteen -hankkeessa tuotetaan pakopeli nuorille. Tarkoituksena on, että lastensuojelun ja jälkihuollon ammattilaiset voivat hyödyntää peliä nuoren itsenäistymis-, aikuistumis- ja asumistaitojen mielekkään opettelun tukemisessa ja mahdollisten haasteiden puheeksi ottamisen välineenä.

Kokemusosaaminen tuo tärkeitä näkökulmia opiskelijahyvinvoinnin tukemiseen  

Toukokuussa valmistuneen opinnäytetyön perusteella elämänkokemuksista syntynyt osaaminen on tärkeää opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa. Elämänkokemuksien opinnoissa näyttäytymistä tutkinut opinnäytetyö toteutettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) Kokonaisena työssä -osahankkeen toimeksiannosta.  

Yhteiskuntaorientaatiota monikielisesti

Diakissa on käynnistynyt uusi hanke, joka tukee suomalaisia kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisessä uusille kotoutuja-asiakkaille. Yhteiskuntaorientaation kouluttajien koulutus ja monikielinen materiaali -hanke toteutetaan yhdessä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa ja sitä rahoittaa EU:n Maahanmuutto-, turvapaikka- ja kotouttamisrahasto.

Kun pelkkä hoito ei riitä

Hoiva-alalla on huutava pula työntekijöistä ja resurssit ovat vähissä. Siksi Hoivan tukipalvelut -hankkeessa keskitytäänkin Mikkelin ja koko Etelä-Savon hoiva-alan tukemiseen. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien sekä maahan muuttaneiden nuorien ja työikäisten ohjautumista alalle halutaan kehittää. Hankkeen kohderyhmää ovat myös Etelä-Savon toimijat, joiden verkostoyhteistyötä halutaan parantaa sekä sote-henkilöstö, jolle tarjotaan koulutusta ja tukea.

Hoivan tukipalvelut – hanke on käynnistynyt Etelä-Savossa

Hoivan tukipalvelut -hankkeessa kehitetään vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien ohjautumista valmennuspalvelujen kautta hoivan tukipalvelutyöhön hoiva-alalle.  Kohderyhmää ovat erityisesti pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset ja maahan muuttaneet nuoret ja aikuiset. Lue lisää

Haluatko oppia lisää yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta? Osallistu yhteiskunnallisen yrittäjyyden kesäkurssille!

Kiinnostaako hyvää tekevä yritystoiminta? Opiskele kesäopintoina kurssi yhteiskunnallisen yrityksen johtamisesta, markkinoinnista ja hyvästä hallinnosta.

Tukea, ruokaa ja turvaverkkoja – Iissä rakennetaan asukkaille parempaa arkea

Iin kunnassa tehdystä tutkimuksesta selviää kuntalaisten huoli hyvinvoinnista ja taloudellisesta pärjäämisestä. Prikka kiertoon- ja HOP-hankkeiden yhteistyön tavoitteena on tukea kunnan asukkaiden hyvinvointia.

Osallisuudesta hyötyvät niin yksilöt kuin yhteiskuntakin

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Suomen Romanifoorumin yhteinen Mahdollisuus osallisuuteen -hanke edistää romanien osallisuutta paikallisyhdistysten kanssa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Lohjalla. Hankkeen toteuttajat uskovat, että myönteistä minäkuvaa ja sisäistä voimaantumista tukemalla sekä itsearvostusta lisäämällä saadaan aikaan pysyvää muutosta.

Kehitä moninaisuusosaamistasi – kuuntele podcastit!

Opetushallituksen rahoittamassa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun toteuttamassa Monikulttuurisen pedagogiikan ja ohjauksen asiantuntijaksi -hankkeessa kehitettiin kasvatus-, opetus- ja ohjausalan ammattilaisten moninaisuusosaamista täydennyskoulutuksella.