Siirry sisältöön

Dialogi

Dialogi-media: Korkeakoulu kestävyyden ja vastuullisuuden edelläkävijänä

Diak haluaa muuttaa maailmaa kestävään ja vastuulliseen suuntaan. Kestävyyden ja vastuullisuuden teemat läpileikkaavat niin koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa kuin työyhteisöäkin.

Dialogi-media: Mielen hyvinvointia tuetaan arjessa

Nyky-yhteiskunta asettaa monenlaisia paineita mielenterveydelle. Mielenterveys ei kuitenkaan ole vain sairauden puutetta vaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukea, jota voidaan tarjota myös työpaikoilla ja oppilaitoksissa, osoittaa Dialogi-median uusi teemanumero.

Dialogi-media: Erityisosaamisena eettinen kohtaaminen

Eettinen periaate huolehtia kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä on Diakin toiminnan ytimessä. Eettisiä toimintatapoja opitaan monella tasolla niin sote-, kirkon- kuin tulkkauksen alan opinnoissa, selviää Dialogi-median tuoreesta teemanumerosta.

Dialogi-media: DiakHub kehittää koulutusta ja työelämää

Yhteiskunnan isoihin ongelmiin vastaaminen edellyttää monialaista yhteistyötä. DiakHub-toimintamalli kehitettiin vastaamaan tähän haasteeseen.

Dialogi-media: Ammattikorkeakoulu suunnannäyttäjänä

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä yhteiskunnan tärkeisiin tehtäviin, mutta ne ovat myös monella tapaa suunnannäyttäjiä ja uuden kehittäjiä. Edelläkävijyys näkyy Diakista valmistuneissa opiskelijoissa, Diakin hanketyössä ja johtamisessa.

Dialogi-media: Kohtaamistaitoja voi opiskella

Kohtaaminen on taito, jota voi hioa ja harjoitella. Inhimillisessä kohtaamisessa kieli- ja kulttuuriesteet ovat myös ylitettävissä. Diakin sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloilla kohtaamisosaamiseen panostetaan jo opetuksessa. Dialogin uusi teemanumero kertoo, miten kohtaamisen ammattilaisiksi koulutetaan ja kasvetaan.

Dialogi-media: Opiskelijat tarvitsevat tukea hyvinvointiin myös pandemian jälkeen

Koronapandemian aikainen etäopiskelu on heijastunut myös korkeakouluopiskelijoiden työelämävalmiuksiin. Etäopiskelu on saanut monet epävarmoiksi siitä, miten pärjätä työelämässä ammateissa, joita ei voi tehdä etänä. Opiskelijoiden työelämävalmiuksia voidaan parantaa myös etäopetuksen laatua kehittämällä. Opiskelijoiden mielenterveyspäivänä julkaistava Dialogin teemanumero pureutuu hyvinvointiin opiskelujen ja työn arjessa.

Dialogi-media: Korkeakoulujen kumppanuudet vastaavat yhteiskunnallisiin haasteisiin

Korkeakoulut kiinnittyvät ympäröivään yhteiskuntaan monenlaisten kumppanuusverkostojen avulla. Koulutustoiminnan lisäksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla lisätään parhaimmillaan vaikuttavuutta. Lue uudesta Dialogi-median teemanumerosta esimerkkejä Diakin kumppanuuksista ja yhteistyöverkostojen rakentamisesta.

Dialogi: Osallistuvista oppijoista muutoksentekijöiksi

Diakista valmistuu sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen alan osaajia, joilla on vahvat kohtaamisen, ymmärtämisen ja kuuntelemisen taidot ja kykyä toimia osana moniammatillisia tiimejä. Dialogi-median uusi teemanumero esittelee Diakin pedagogisten valintojen kehyksen: dialogisen muutospedagogiikan.

Dialogi-media: Puhevammaisten ihmisten osallisuutta lisätään tuella ja aidolla kohtaamisella

Puhevammaisten ihmisten osallisuutta helpottavat monet tekniset apuvälineet ja tulkkipalvelut. Osallisuuden parantamisessa riittää silti edelleen myös tehtävää. Kansainvälisenä puhevammaisten päivänä julkaistava Dialogin uusi teemanumero ”Osallisuuden asialla” antaa puheenvuoron puhevammaisille ihmisille itselleen ja juhlistaa Diakin puhevammaisten tulkkauksen ja asioimistulkkauksen koulutusten 10-vuotista taivalta.