Siirry sisältöön

Dialogi

Osallisuutta hyvinvointipalveluihin

Asiakkaiden osallisuuden merkitystä korostetaan hyvinvointipalveluissa tänä päivänä paljon. Parhaimmillaan osallisuus tuottaa asiakkaalle kuulluksi ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia ja tukee toimintakykyä. Uusi Dialogi-median teemanumero on ilmestynyt.

Dialogi: Tulevaisuuden hyvinvointia rakennetaan yhteiskunnallisten yritysten avulla

Yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan päätavoitteena on tehdä taloudellisten voittojen sijaan yhteiskunnallista hyvää. Monimutkaisten ongelmien maailmassa niille on yhä enemmän kysyntää, siksi niille tuleekin kanavoida nykyistä enemmän tukea.

Dialogi-media: Vaikuttavaa hyvinvointia yhteistyöllä

Diakin eri osaamiskärjet kokoavat yhteen Diakin erityisosaamista ja tuottavat tutkimusta, innovaatioita ja palveluita työelämän ja yhteiskunnan käyttöön. Tuore Dialogi-median teemanumero valottaa, minkälaisia palveluita Vaikuttavat hyvinvointipalvelut -osaamiskärjessä on tuotettu ja jalkautettu.

Dialogi-media: Laadukas tulkkaus edistää yhdenvertaisuutta

Tulkki varmistaa, että jokainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi omalla kielellään. Siksi myös laadukkaaseen tulkkiopetukseen kannattaa panostaa. Diakista valmistuu eettisesti osaavia viittomakielen ja puhevammaisten tulkkeja sekä asioimistulkkeja yhteiskunnan palvelukseen. Dialogi-median uusi teemanumero Eettisen vuorovaikutuksen asiantuntijat on julkaistu.

Dialogi-media: Korkeakoulu kestävyyden ja vastuullisuuden edelläkävijänä

Diak haluaa muuttaa maailmaa kestävään ja vastuulliseen suuntaan. Kestävyyden ja vastuullisuuden teemat läpileikkaavat niin koulutusta, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa kuin työyhteisöäkin.

Dialogi-media: Mielen hyvinvointia tuetaan arjessa

Nyky-yhteiskunta asettaa monenlaisia paineita mielenterveydelle. Mielenterveys ei kuitenkaan ole vain sairauden puutetta vaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin tukea, jota voidaan tarjota myös työpaikoilla ja oppilaitoksissa, osoittaa Dialogi-median uusi teemanumero.

Dialogi-media: Erityisosaamisena eettinen kohtaaminen

Eettinen periaate huolehtia kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä on Diakin toiminnan ytimessä. Eettisiä toimintatapoja opitaan monella tasolla niin sote-, kirkon- kuin tulkkauksen alan opinnoissa, selviää Dialogi-median tuoreesta teemanumerosta.

Dialogi-media: DiakHub kehittää koulutusta ja työelämää

Yhteiskunnan isoihin ongelmiin vastaaminen edellyttää monialaista yhteistyötä. DiakHub-toimintamalli kehitettiin vastaamaan tähän haasteeseen.

Dialogi-media: Ammattikorkeakoulu suunnannäyttäjänä

Ammattikorkeakoulut kouluttavat työntekijöitä yhteiskunnan tärkeisiin tehtäviin, mutta ne ovat myös monella tapaa suunnannäyttäjiä ja uuden kehittäjiä. Edelläkävijyys näkyy Diakista valmistuneissa opiskelijoissa, Diakin hanketyössä ja johtamisessa.

Dialogi-media: Kohtaamistaitoja voi opiskella

Kohtaaminen on taito, jota voi hioa ja harjoitella. Inhimillisessä kohtaamisessa kieli- ja kulttuuriesteet ovat myös ylitettävissä. Diakin sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkauksen aloilla kohtaamisosaamiseen panostetaan jo opetuksessa. Dialogin uusi teemanumero kertoo, miten kohtaamisen ammattilaisiksi koulutetaan ja kasvetaan.