Dialogi

Dialogi-media: Moninaisuuden kohtaaminen vaatii vielä työtä kirkossa ja yhteiskunnassa

Yhteiskunta muuttuu koko ajan moninaisemmaksi, mutta sen kohtaaminen yhteiskunnan eri aloilla ja työelämässä vaatii vielä töitä, selviää Dialogi-median uudesta teemanumerosta Supervoimana moninaisuus.

Dialogi-media: Hyvä elämä edellyttää kokemusta osallisuudesta

Dialogi-median tuore teemanumero pureutuu hyvän elämän määritelmään ja muodostumiseen.

Dialogi-media: Ekososiaalisesti kestävä tulevaisuus on mahdollinen

Ekososiaalisesti kestävän tulevaisuuden rakentaminen on mahdollista, mutta se edellyttää, että muokkaamme niin maailmankuvaamme kuin sivistyskäsitystämmekin. Dialogin uusi teemanumero kertoo, mitä ekososiaalisuus tarkoittaa, ja miten sitä voidaan edistää niin yhteiskunnan, koulutuksen kuin käytännön tasoilla.

Dialogi-media: Tulkkaus mahdollistaa tasavertaisen kohtaamisen

Monilla ryhmillä ei ole tasavertaisen kohtaamisen mahdollisuuksia yhteisen kielen puutteen vuoksi. Diakonia-ammattikorkeakoulu kouluttaa viittomakielen ja puhevammaisten tulkkeja sekä asioimistulkkeja, jotka ovat tärkeä apu monille.

Dialogi-media: Yhdenvertaisuudessa edelleen parantamista

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia onnistua elämässään. Suomi on monella mittapuulla sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, mutta edelleen on paljon ryhmiä, joilla yhdenvertaiset mahdollisuudet eivät kaikilta osin toteudu.

Dialogi-media: Ihmisarvoinen elämä edellyttää globaalia vastuullisuutta

Ilmastonmuutos ja konfliktit lisäävät globaalia muuttoliikettä. Tulijoille on myös tarvetta, vaikka asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovatkin usein kielteisiä. Dialogi-median uusi teemanumero kertoo, minkälaista globaalia vastuullisuutta tarvitaan, jotta ihmisarvoinen elämä olisi mahdollista niin kriisialueilla kuin uusilla kotiseuduilla.

Dialogi-media: Sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan ammattirajat ylittävää yhteistyötä

Sote-uudistus antaa odottaa itseään, mutta sosiaali- ja terveysalan uudistuminen on jo käynnissä. Dialogi-median uusi teemanumero kertoo muutoksista, joita tarvitaan sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja alan koulutukseen.

Dialogi-media: Teknologian kehitys tasa-arvoistaa, mutta pakottaa myös eettiseen pohdintaan

Teknologian kehittyminen yhtenäistää sosiaali- ja terveysalan käytäntöjä, mutta tuo esiin myös eettisiä ongelmia. Dialogi-median uusi teemanumero kertoo, minkälaisia vaikutuksia teknologian kehittymisellä on sosiaali- ja Lue lisää

Kirjoittajakutsu Dialogiin: Teemanumero digitalisaatiosta ja robotisaatiosta

Dialogi-media hakee kirjoittajia syyskuussa 2019 julkaistavaan teemanumeroon. Digitalisaation ja robotisaation teemanumerossa tarkastellaan, miten digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat Diakin aloja ja miten koulutuksella voidaan varautua näihin muutoksiin.

Dialogi-media: Elämän loppuvaiheen hoito vaatii kehittämistä

Elämän loppuvaiheen hoito ei nykyisellään vastaa riittävän hyvin kuolemaa lähestyvien tarpeisiin. Dialogi-median uusi teemanumero kertoo, miten kuolemasta voidaan tehdä parempi niin potilaalle kuin läheisille. Lue lisää