Siirry sisältöön

Syvennä digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen osaamistasi avoimen AMK:n kokonaisuudella!

Haluatko oppia ymmärtämään digitaalisen teknologian merkitystä ja syventää osaamistasi yksilöiden ja yhteisöjen terveyden edistämisessä? Tämä avoimen AMK:n kokonaisuus on tarkoitettu kaikille sote-alan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen uudistuvissa palvelujärjestelmissä (5 op)

Maksuton kokonaisuus sisältää kaksi itsenäisesti verkossa suoritettavaa opintojaksoa:

 • Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (3 op) 
 • Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat (2 op) 

Molemmat opintojaksot järjestetään 2.9.–15.12.2024 ja ne suoritetaan itsenäisesti verkossa. Kokonaisuus on maksuton. Ilmoittaudu mukaan täällä!

Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (3 op)

Opintojakson sisällöt

 • digitaalinen työympäristö 
 • terveyden edistäminen 
 • viestintä digitaalisessa työympäristössä 
 • tietoturva 
 • eettiset näkökulmat digitaalisessa asiakastyössä 
 • työssä jaksaminen ja työhyvinvointi 

Opintojakson käytyään opiskelija 

 • ymmärtää digitaalisen teknologian merkityksen ja syventää osaamistaan yksilöiden ja yhteisöjen terveyden edistämisessä  
 • tutustuu erilaisiin digitaalisiin työkaluihin ja sovelluksiin, jotka tukevat terveyden edistämistä ja asiakkaan/potilaan itsehoitoa  
 • kehittää ja syventää osaamistaan digitaalisessa terveyden edistämisen viestinnässä 
 • osaa huomioida työssään digitaalisessa työympäristössä asiakastyöhön liittyviä eettisiä ja tietoturvallisuuteen liittyviä näkökulmia  
 • osaa huomioida etätyöskentelyn ja kognitiiviseen ergonomian merkityksen omalle työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle 

Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat (2 op)

Opintojakson sisällöt

 • sote-uudistus ja hyvinvointialueiden toiminta 
 • uudenlaiset toimintamallit hyvinvointialueilla  
 • eettiset näkökulmat digitaalisessa asiakastyössä 
 • uudenlaiset tiimit ja niiden toiminta hyvinvointialueilla 

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää hyvinvointialueiden organisaation, strategian, talouden ja hallinnon perusteet  
 • tunnistaa sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet sosiaali- ja terveydenhuollolle 
 • tunnistaa oman roolinsa ammattilaisena osana uutta palvelujärjestelmää 
 • ymmärtää tiimi- ja monialaisen työskentelyn merkityksen osana uutta palvelujärjestelmää 

Toteutus

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina eikä niissä ole aikaan tai paikkaan sidottua opetusta. Opiskelija opiskelee aiheita monipuolisesti ohjatussa temaattisessa järjestyksessä. Kaikki oppimateriaali löytyy Diakle-oppimisympäristöstä. Kokonaisuuden toteutusaika on 2.9.–15.12.2024. 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on nyt käynnissä ja päättyy 21.11.2024. Ilmoittaudu mukaan täällä!

Huom. kokonaisuuteen kuuluville opintojaksoille voi ilmoittautua myös erikseen: 

Digitaalinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Sote-palveluiden uudistuvat toimintatavat