Siirry sisältöön

Ura Diakissa

Haluatko mukaan ammattitaitoiseen ja iloiseen työyhteisöön, jossa teemme merkityksellistä työtä?

Meitä diakilaisia osaajia on yhteensä noin 270. Olemme monipuolisen osaamisen ja kokemuksen omaavia lehtoreita, opiskelijapalveluiden sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan ammattilaisia.

Työhyvinvointi keskiössä

Meille hyvinvointi ja toimiva työyhteisö ovat keskiössä. Hyvinvoinnin näemme laajana kokonaisuutena sisältäen hyvän johtamisen, osaavan ja hyvinvoivan diakilaisen sekä vuorovaikutteisen ja arvostavan työyhteisön. Henkilöstöpalautekin sen vahvistaa, teemme merkityksellistä työtä erottuvalla osaamisella ja olemme tyytyväisiä lähiesihenkilötyöhön. Meillä on myös välittävä ilmapiiri.

Hyvinvointia edistämme lisäksi tukemalla liikunta- ja kulttuuriharrastuksia, tarjoamalla kattavan työterveyshuollon ja joustavia työskentelymahdollisuuksia.

Keskittymällä oikeisiin asioihin vahvistamme suuntaamme kohti parempaa ja merkityksellisempää elämää.

Vastuullinen työnantaja

Olemme vastuullinen työnantaja ja haluamme edistää vastuullisuutta myös laajasti työelämässä. Työnantajan olemme mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa ja samalla sitoudumme edistämään kuutta vastuullisen työnantajan periaatetta:

Syrjimättömyys

Diakissa tavoitteena on luoda Diakin henkilökunnalle ja opiskelijoille olosuhteiltaan ja ilmapiiriltään sellainen toimintaympäristö, joka takaa jokaiselle tasavertaiset mahdollisuudet työntekoon, itsensä ja yhteisön kehittämiseen sekä toimintaan osallistumiseen.

Romako-merkki työnantajilleTasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa sitoudumme edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassamme. Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus on osa Diakin strategiaa, arvoja ja toimintakulttuurin kehittämistä. Edistämme yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa viestinnässämme sekä verkosto- ja vaikuttamistyössämme.

Me Diakissa uskomme, että kaikille työnhakijoille tulee antaa samanlaiset mahdollisuudet työllistyä taustasta riippumatta. Olemme liittyneet mukaan Romakon työnantajapooliin, koska tarjoamme tasavertaisesti töitä ja harjoittelupaikkoja myös romanitaustaisille hakijoille. Jokaiselle osaajalle kuuluu antaa tasavertainen mahdollisuus, taustasta riippumatta. Lue lisää Romakosta.

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

Ymmärrämme vapaa-ajan ja hyvinvoinnin merkityksen ja pyrimme aktiivisesti tukemaan henkilöstöä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisessa sekä kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Yksinkertaisimmillaan tasapainoa voi tukea joustavilla työajoilla, etätyöllä, toimivilla työvälineillä sekä mahdollisuutena esimerkiksi opintovapaisiin. Muita hyvinvointia tukevia toimia Diakissa on ollut panostaminen oman työn ja ajan hallintaan erilaisin koulutuksin, henkilöstöpalautteiden kerääminen ja niihin vastaaminen, laaja työterveyshuoltoyhteistyö ja säännöllinen hyvinvointitekijöiden tarkastelu. Käytössämme on myös työkykyjohtamisen ja työhyvinvoinnin tiekartta sekä siihen liittyvät vuosittaiset suunnitelmat.

Esihenkilötyöhön panostaminen

Esihenkilötyön ja johtamisen kehittäminen on aina agendalla vahvistaaksemme hyvää ja yhtenäistä johtamista. Tavoitteemme on johtaa innostavalla otteella ja toteuttaa laadukasta sekä hyvää ja yhdenmukaista johtamista hyvinvointia edistäen.

Kuukausittain kokoontuva iltakoulu on esihenkilöiden yhteinen foorumi, joka on tiedon jakamisen, osaamisen kehittämisen ja vertaisoppimisen yhteinen foorumi. Iltakouluun osallistuu kaikki Diakin esihenkilöt johtoryhmä mukaan lukien. Esihenkilöille järjestetään säännöllisesti ajantasaista koulutusta. Esihenkilöiden kanssa yhdessä on määritelty mitä hyvä johtaminen Diakissa tarkoittaa. Sen tavoitteena on sitouttaa esihenkilöitä Diakin arvojen mukaiseen johtamiseen.

Työn merkitys ja työssä kehittyminen

Diakissa työ koetaan merkitykselliseksi ja se on useampana vuonna noussut henkilöstökyselyn kärkitulokseksi. Tämän taustalla on selkeä ja vahva arvopohja, jonka jokainen diakilainen tuntee ja sisäistää. Työssä kehittymistä tuetaan esimerkiksi vuosittain toteutettavien tavoite- ja työhyvinvointikeskusteluiden avulla, joissa voidaan tunnistaa motivoivia ja tavoitteiden mukaisia työssä kehittymisen kohtia. Erityisen tärkeää on, että jokainen tunnistaa oman työnsä merkityksen koko Diakin toiminnassa. Diakissa tuetaan koulutusta ja oman osaamisen vahvistamista, ja kaikilla on mahdollisuus hakeutua omaa työtä vahvistavaan koulutukseen.

Tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus

Diakissa on läpinäkyvä, lain, työehtosopimuksen ja muiden asetusten mukainen palkkausjärjestelmä. Henkilöstön palkkakokonaisuus käydään vuosittain Diak-tasoisesti läpi budjetoinnin yhteydessä, jolloin arvioidaan kokonaisuus ja huolehditaan tasapuolisuudesta. Mahdolliset palkantarkistukset arvioidaan aina osana isoa kokonaisuutta.

Hyvä hakijakokemus

Diakissa on käytössä systemaattinen rekrytointiprosessi, rekrytointia ohjaavat periaatteet sekä rekrytointijärjestelmä. Hakijat on otettu huomioon prosessin vaiheissa ja periaatteet ohjaavat toimintaan hyvän hakijakokemuksen takaamiseksi. Jokaiseen hakijaan ollaan yhteydessä rekrytointiprosessin eri vaiheissa, viimeistään prosessin päätyttyä. Soitamme hakijoille kutsut haastatteluun ja haastattelun tulokset, annamme tehtävistä lisätietoja puhelimitse sekä teemme haastattelutilaisuuksista hakijalle miellyttäviä niin, että ne ovat informatiivisia ja keskustelevia. Rekrytointijärjestelmä takaa hakijalle tietosuojan ja tietoturvallisen kokemuksen.

Meille Diakissa nämä periaatteet ovat merkityksellisiä ja teemme jatkuvaa työtä periaatteiden toteutumisen eteen mm. tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman toteuttamisessa, hyvinvoinnin tukemisessa, esihenkilöiden ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä ja rekrytoinnin kehittämisellä.