Siirry sisältöön

Mediatiedotteet

Diak tarjoaa maksuttomia korkeakouluopintoja ukrainalaisille

Diakonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa ensi lukuvuoden aikana maksuttomia ammattikorkeakouluopintoja ukrainalaisille. Tarjonnassa on muun muassa suomen kielen sekä sosiaali- ja terveysalan opintoja englanniksi.

Diakin rehtorit: Ammattikorkeakoulujen sote-alan harjoittelumaksut poistettava

Sosiaali- ja terveysalalla on voimakas osaajapula, ja tulevaisuus työvoiman riittävyyden näkökulmasta näyttäytyy haastavana. Kevään 2022 yhteishaussa sekä sosiaali- että terveysaloille haki ennätyksellisen vähän ihmisiä. Alan vetovoima vähenee jatkuvasti.

Diak äänestettiin jälleen yhdeksi Suomen vastuullisimmista työnantajista

Diak on toistamiseen valittu yhdeksi Suomen vastuullisimmista työnantajista. Tunnustus perustuu Suomen laajimman työelämän vastuullisuustutkimuksen tuloksiin.

Digitaalista terveysvalmennusta ja vertaistukea odottaville äideille raskausdiabeteksen hoitoon

Digillä terveysvalmennusta -hanke edistää Oulussa ja sen lähikunnissa raskausdiabeteksen riskissä olevien tai siihen sairastuneiden äitien valmiuksia hyödyntää digitaalisia sovelluksia oman terveytensä ja hyvinvointinsa ylläpitämisessä. Lisäksi hankkeessa kehitetään neuvoloiden terveydenhuoltohenkilöstön digitaalisia valmiuksia ja osaamista.

Diak alkaa kouluttaa Porissa terveydenhoitajia

Diakonia-ammattikorkeakoulu aloittaa terveydenhoitajien kouluttamisen Satakunnan tarpeisiin. Ensimmäiset terveydenhoitajaopiskelijat aloittavat Porin-kampuksella elokuussa 2023.

Pohjois-Pohjanmaalla edistetään maaseudun yrittäjien työuraa ja kokonaisvaltaista hyvinvointia

Huhtikuussa käynnistynyt MUUTOS – Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan -hanke tarjoaa tukea ja opastusta maaseudun yrittäjille, jotka kaipaavat apua taloudellisissa tai hyvinvointia koskevissa asioissa. Lisäksi hanke auttaa yrittäjiä muutostilanteissa, joissa esimerkiksi yrittäjäura on päättymässä. Hankkeessa järjestetään muun muassa muutosvalmennusta sekä hyvinvointia ja työssä jaksamista edistävää elintapaohjausta.

Vuosi 2021 oli Diakille isojen muutosten vuosi

Diak on julkaissut vuosittaisen katsauksensa edellisen vuoden toimintaan. Vuotta 2021 leimasi historiallinen korkeakoulun tulevaisuutta koskeva päätös Diakin kampusrakenteesta.

Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen vaihtelee laajasti Suomessa

Paperittomien henkilöiden sosiaalisten oikeuksien toteutuminen Suomessa vaihtelee suuresti eri kuntien ja alueiden välillä, kertoo Valtioneuvoston tilaama ja rahoittama tutkimus. Tutkimuksessa annetaan ratkaisuehdotuksia yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Lainsäädännöllisiin epäkohtiin puuttumalla paperittomuutta voidaan vähentää, ellei jopa poistaa.

YAMK-tutkinto täyttää 20 vuotta – Diakista valmistunut 690 YAMK-tutkinnon suorittanutta 

Ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin vuonna 2021 yhteensä 4 364 kappaletta. Diakista on vuosien aikana valmistunut 690 YAMK-opiskelijaa. 

Euroopan kriisitilanne kuormittaa opiskelijoita – Diak turvaa opiskeluarjen ja tarjoaa tukipalveuja 

Maailmanpoliittinen tilanne on aiheuttanut ahdistusta ja huolta korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa. Diakonia-ammattikorkeakoulussa arki pyritään turvaamaan myös kriisin keskellä tarjoamalla opiskelijoille aktiivisesti keskusteluapua.