Mediatiedotteet

Kampanja nostaa esiin opiskelijoiden vahvan roolin hanketyössä

Diakonia-ammattikorkeakoulun tänään käynnistämä Maistiaisia työelämästä – opiskelijat hankkeissa -somekampanja nostaa esiin korkeakoulun laajan kehittämistoiminnan tärkeät toimijat eli opiskelijat.  

Uudistettu karttapalvelu paljastaa hyvinvoinnin katvealueet

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu, joka tuottaa tutkittua tietoa eri kuntien, seutukuntien ja maakuntien huono-osaisuudesta. Nyt julkaistu uusi versio tarjoaa vertailutietoa alueiden hyvinvoinnin tilanteesta maan keskitasoon verrattuna sekä hyvinvoinnin muutoksista 2010-luvulla. Palvelun avulla saadaan tietoa, millä alueilla hyvinvoinnissa on merkittäviä vajeita.

Diakin asiantuntijat nyt EtsiXpertti-palvelussa

Diak on liittynyt EtsiXpertti-palveluun. EtsiXpertti on Suomen Akatemian viestintäyksikön ylläpitämä toimittajille tarkoitettu palvelu, jonka tarkoituksena on auttaa toimittajia tutkitun tiedon äärelle.

Koronapandemia nakertaa opiskelijoiden hyvinvointia – Diak kumppaneineen sai merkittävän rahoituksen tuen ja ohjauksen edistämiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt korkeakouluille ja opiskelijakunnille yhteensä kuuden miljoonan euron erityisavustuksen ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin vahvistamiseen. Tästä rahoituksesta Diak ja yhteistyökumppanit on saanut merkittävän 808 500 euron osuuden.

Uusi digipalvelu Zekki kannustaa nuoria pohtimaan elämäänsä

Helppokäyttöinen ja maksuton Zekki ohjaa nuoret lisätiedon ja matalan kynnyksen palvelujen äärelle. Työkalu muistuttaa omasta hyvinvoinnista huolehtimisen tärkeydestä ja siitä, miten tärkeää on kysyä itseltään ja toisilta, miten sinulla menee juuri nyt.

Diakin asiantuntijat kutsuivat ryhmän nuoria luotsaamaan palvelujen kehittämistä

Diakin Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeelle valittiin nuorista koostuva monialainen ohjausryhmä tukemaan uuden nuorten digipalvelun kehittämistyötä. Palvelujen äärelle ohjaava itsearviotyökalu Zekki julkaistaan tammikuussa 2021.

Soveltava teatteri auttaa nuorten elämän solmukohdissa

Tule Nähdyksi -hankkeessa tuetaan etenkin syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itsetuntoa, sujuvoitetaan nuorten koulutuspolkuja ja edistetään työllistymistä soveltavaa teatteria hyödyntäen.

Äänestä suosikkiasi TKI-kärjet-kisassa! Mukana Express Yourself -video

Miten palata kouluopetukseen pitkän tauon jälkeen? Kuinka tehdä oppimisesta hauskempaa ja tuloksellista? Miten saada kaikki oppilaat mukaan ja kokemaan olevansa osa porukkaa? Diakin tämän vuoden TKI-Kärjet-kisaan osallistuva video kertoo, että keinoja löytyy ja tuloksia voi mitata! 

Kuka kuuntelee köyhää? Tulevaisuuden sote rakennetaan yhdessä

Miten saataisiin kaikki mukaan sote-uudistukseen? 24.11 järjestettävässä Ihmisen näköiset tulevaisuuden sote-palvelut -webinaarissa pureudutaan sote-uudistuksesta nouseviin kysymyksiin.

Satakunnassa urakoidaan monikulttuurisuusosaamista työpaikoille – webinaari 15.9.2020

Satakunnassa tuetaan alueen oppilaitosten voimin maahanmuuttaja- ja romanitaustaisten sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden opintoja ja siirtymää työelämään. Samalla vahvistetaan työelämän edustajien monikulttuurisuus- ja ohjausosaamista sekä kielitietoisuutta.