Erikoistumiskoulutukset

Erikoistu sote-alan digipalveluiden asiantuntijaksi

Osallistu maksuttomaan erikoistumiskoulutukseen ja kehity sote-alan digipalveluiden asiantuntijaksi. Ilmoittautumisaika on käynnissä 10.1.–13.2.2022.

Erikoistu monikulttuurisuuden asiantuntijaksi!

Tarvitsetko työssäsi monikulttuurista ja kansainvälistä osaamista? Ilmoittaudu Monikulttuurisuuden asiantuntijan (40 op) erikoistumiskoulutukseen! Hakuaika on 15.9.–14.11.2021.

”Halusin oppia, kuinka voisin entistä paremmin olla tukena asiakkailleni”

Minttu Tarkiainen, monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus Minttu Tarkiainen suoritti monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen Diakissa. Koulutukseltaan hän on sosionomi (YAMK), ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti ja nyt myös monikulttuurisuuden asiantuntija. Lue lisää

“Asiantuntijuus on jatkuva prosessi, jota ei voi koskaan saada valmiiksi”

Erika Jokinen, monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus Viisikymppinen Erika Jokinen suoritti Diakissa monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen. Hän toimii suunnittelijana Hämeenlinnan kaupungilla kotoutumisen edistämisen palveluissa ja taustalta löytyy Lue lisää

Hanki osaamista mielenterveys- ja päihdetyöhön

Mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito vaatii vahvaa ammatillista osaamista. Diakin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille suunnattu koulutus antaa uusia välineitä mielenterveys- ja päihdetyöhön.

“Kouluttajat olivat asiantuntevia ja tukivat ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä”

Anni-Kaisa Leminen, oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus  Anni-Kaisa Leminen valmistui Diakin oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksesta vuonna 2019 ja on toiminut englannin kielen rekisteröitynä oikeustulkkina (ROT) marraskuusta 2019 alkaen. Lisäksi englanninopettajana työskentelevällä Anni-Kaisalla on englannin kielen ja kääntämisen filosofian maisterin tutkinto Joensuun yliopistosta. Sivutoimisesti hän on Lue lisää

“Nyt tunnen paremmin oikeusalan termistöä ja prosesseja tulkkauksen näkökulmasta” 

Jenni Laine, oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus  Jenni Laine osallistui Diakin oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutukseen vuosina 2018–2019. Diakista vuonna 2003 valmistuneen viittomakielen tulkin (AMK) työkielinä ovat suomi ja suomalainen viittomakieli, ja hän tulkkaa myös puhutusta Lue lisää

Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus on osaamisen tae

Kansainvälistyvässä maailmassa tarvitaan entistä enemmän yhteisymmärrystä ja tulkkausta – myös oikeudellisissa menettelyissä. Diakin oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus vastaa kasvavaan tarpeeseen.

Diakin jatkuvan oppimisen ja TKI-palveluiden löytäminen nettisivuilta on nyt entistä helpompaa

Diakin nettisivuille diak.fi on tehty uudistuksia, joiden ansioista Diakin tarjoamat jatkuvan oppimisen palvelut ja TKI-palvelut tulevat aiempaa paremmin esiin. Uudet osiot sivuilla ovat Osaamisen päivittäjälle sekä Kumppanille Lue lisää

Erikoistumiskoulutuksella asiakas- ja palveluohjauksen asiantuntijaksi

Lisähakuaika asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutukseen on käynnissä 12.2.2021 asti!