Siirry sisältöön

Ilmoituskanava 

Euroopan Unionin whistleblowing-direktiiviin mukainen ilmoittajansuojelulaki velvoittaa organisaatioita tarjoamaan anonyymin kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen vuodesta 2023 lähtien. 

Diakissa on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta voi ilmoittaa anonyymisti suojatussa ja salatussa palvelussa rikos-, rikkomus- tai väärinkäytösepäilyn.  

Ilmoitukset voivat koskea esimerkiksi: 

  • lahjontaa, korruptiota ja rahanpesua 
  • harmaata taloutta 
  • kilpailulainsäädännön vastaista toimintaa tai epäreilua kilpailua 
  • ympäristö- ja työturvallisuuslainsäädännön vastaista toimintaa 
  • tietosuojalainsäädännön vastaista toimintaa 
  • tuote-, elintarvike- ja lääketurvallisuuslainsäädännön vastaista toimintaa 
  • työntekijöiden järjestäytymisoikeuteen puuttumista 
  • työtehtävien yksipuolista heikentämistä 
  • muuta lainsäädäntöä tai eettisiä periaatteitamme vastaan tehtyjä rikkomuksia 

Kanavan kautta väärinkäytöksistä voivat ilmoittaa Diakin nykyiset ja entiset työntekijät, työnhakijat, opiskelijat sekä kaikki Diakin kanssa tekemisissä olevat ulkoiset osapuolet. Ilmoitusten käsittelystä vastaavat nimetyt käyttäjät, jotka käynnistävät selvityksen ja käsittelyn prosessit. Kanava on ulkopuolisen palveluntoimittajan tarjoama sen luottamuksellisuuden takaamiseksi. Järjestelmä on salattu ja salasanasuojattu. 

Ilmoituskanava on tarkoitettu vain väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Kanavaa ei ole tarkoitettu palautteiden antamiseen. 

Diakin ilmoituskanavalle pääset poikkeamaraportointijärjestelmä Falconyn kautta.