Siirry sisältöön

Dimmi

Digitalisoituvan nuorisotyön tulevaisuudennäkymiä

Yhteiskunnan jatkuva teknologinen kehittyminen ja meneillään oleva nuorisoalan murrosvaihe haastavat nuorisotyön ottamaan tulevaisuudessa digitalisoituneet toimintakulttuurit yhä perusteellisemmin nuoren kohtaamisessa huomioon.

Etsivän nuorisotyöntekijän ajatuksia somen käytöstä

Haastattelimme blogia varten Suomussalmen etsivä nuorisotyöntekijä Jami Kähköstä. Jamin mukaan Suomussalmen nuorten yleisimmin käyttämät kommunikaatiokanavat ovat tutut Instagram, WhatsApp ja Snapchat, mutta tuntemattomampi some-kanava Discord on nostanut jatkuvasti suosiotaan nuorten parissa.

Ota some hyötykäyttöön, kun kasvokkaiset kohtaamiset rajoittuvat – Discord on työkalu nuorisotyössä myös etänä

Ohjaus- ja nuorisoalan ammattilainen, mietitkö miten kasvokkaisten kontaktien rajoittuessa voit kohdata ja tukea nuoria työssäsi? Some antaa monet mahdollisuudet nuorten ohjaamiseen myös silloin, kun työn luonne muuttuu etätyöksi. Lue vinkit helpon ja turvallisen Discord-alustan hyödyntämiseen! Lue myös sarjan muut kirjoitukset somen mahdollisuuksista ohjaustyössä!

Somempi nuorisotyö Tuiran seurakunnassa

Tässä blogissa sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuuksia nuorisotyössä avaa Tuiran seurakunnan nuorisotyönohjaaja Tiina Siloaho Oulusta.

Nuorten maailma muuttuu – pysyykö nuorisotyö perässä?

Nuorten maailma digitalisoituu ja me aikuiset, varsinkin nuorisotyötä tekevät, yritämme pysyä vauhdissa mukana. Digitaalinen nuorisotyö, joka tarkoittaa digitaalisten medioiden ja teknologioiden hyödyntämistä nuorisotyössä ja ­toiminnassa, on viime vuosina ollut esillä myös eri hankkeissa ja tutkimuksissa.

Miten nuorisotyön ammattilainen ottaa somen haltuun?

Nuorisotyössä somen hyödyntäminen on tärkeää, jotta nuoret saadaan tavoitettua. Osaltaan sosiaalisen median kanavissa mukana oleminen on myös uskottavuuskysymys. Tämä blogi antaa vinkkejä somen hyödyntämiseen nuorisotyössä. Kirjoitus perustuu Janne Matikaisen (Helsingin yliopisto), Päivi Kohtan (Nyyti Ry) ja Marcus Lundqvistin (Verke) haastatteluihin.

Vinkkejä ammattilaisille nuorten ohjaustyöhön

Ammattilaisten rooli on tärkeä nuorten ohjaamisessa sopivien vertaistuellisten sosiaalisen median kanavien pariin. Erityisesti ammattilaisten ohjauksen tärkeys korostuu niiden nuorten kohdalla, jotka eivät käytä itse aktiivisesti somea tai jotka kokevat yksinäisyyttä elämässään.

Demi, Steam, Discord, Jodel ja Tiktok nousemassa nuorten suosioon vertaistuen kanaviksi

Mitä sosiaalisen median kanavia nuoret käyttävät vertaistuen saamiseen? Asiaa selvitettiin Dimmi-hankkeen kyselyn avulla.

Nuoret ja some vuonna 2019 – ota kootut kyselyn tulokset käyttöösi

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden teetättämä SoMe ja Nuoret 2019 -kysely suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten somen käytöstä tuo ajankohtaisesti esille sitä, millaista nuorten somen käyttö tällä hetkellä Suomessa on. Tämä blogikirjoitus nostaa esille parhaita paloja SoMe ja Nuoret 2019 -kyselyn tuloksista. 

Sosiaalisen median potentiaali käyttöön nuorisotyössä

Haastattelimme blogiin Janne Matikaista Helsingin yliopistosta, Päivi Kohtaa Nyyti Ry:stä ja Marcus Lundqvistia Verkeltä. Haastatteluista saatu tieto vahvistaa hankkeessa kerättyä tietoa somen käytöstä, mutta tuo myös uusia näkökulmia aiheeseen. Asiantuntijoiden mukaan alueellisia eroja somen käytössä on Suomessa varsin vähän – suurimmat erot tulevat eri alustojen välillä.