Diakin organisaatio

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset kaikissa ilmansuunnissa: Helsingissä, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa.

Diakissa on noin 3 000 opiskelijaa. Henkilöstömäärä on noin 250.

Diakin kampusten opiskelijamäärät syyskuussa 2018:

 • Helsinki: 1 695
 • Oulu: 297
 • Pieksämäki: 375
 • Pori: 355
 • Turku: 143

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on

 • päättää keskeisistä kehittämiskysymyksistä
 • valmistella päätettävät asiat hallitukselle ja toimitusjohtaja-rehtorille
 • ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Johtoryhmän jäsenet

 • toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala
 • koulutusjohtaja, vararehtori Pirjo Hakala
 • palvelujohtaja Elina Juntunen
 • HR-johtaja Päivikki Rentola-Hemmi
 • talousjohtaja Paula Venho
 • viestintäpäällikkö Aura Vuorenrinne

Hallitus

Diakin hallituksessa on vahva työelämäedustus. Tämä varmistaa ammattikorkeakouluille tärkeän työelämälähtöisyyden. Ammattikorkeakouluyhteisöstä on hallituksessa opiskelijoiden ja henkilöstön edustaja.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

 • päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 • päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta
 • päättää valittavien opiskelijoiden määrästä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus 2018–2019

 • johtaja Olli Holmström, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, puheenjohtaja
 • johtaja Aku Keltto, Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö
 • johtaja Kalle Kuusimäki, Kirkkohallitus
 • johtaja Ilkka Mattila, Kirkkopalvelut, varapuheenjohtaja
 • lehtori Ulla Niittyinperä, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • toimitusjohtaja Mikko Lapola, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö
 • sivistys- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Terhi Peltokorpi
 • sosionomiopiskelija Johanna Leppänen, opiskelijaedustaja

Omistajat

Diak on yksityinen ammattikorkeakoulu, jonka omistajia ovat


Työelämän neuvottelukunta

Diakin neuvottelukunta toimii ammattikorkeakoulun ja sen sidosryhmien yhteistyöelimenä. Se edistää Diakin innovaatiotoiminnan kehittämistä.

Neuvottelukunnassa pohditaan muun muassa Diakin

 • roolia valtakunnallisena ja toimijana
 • kykyä herättää keskustelua yhteiskunnassa mm. maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta, uskontojen välisestä vuoropuhelusta, syrjäytymisestä, eriarvoisuudesta, sosiaalisista turvaverkoista, leipäjonoista ja diakoniatyön roolista
 • suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin ja uusiin koulutustehtäviin
 • koulutuksen antamia työelämävalmiuksia opiskelijoille ja opettajille.

Neuvottelukunnan jäsenet

 • europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentti
 • pääjohtaja Elli Aaltonen, Kansaneläkelaitos
 • kirjoittaja Marian Abdulkarim
 • toimitusjohtaja Cristina Andersson, Develor Productions Oy
 • sosiaalineuvos Kari Haavisto, sosiaali- ja terveysministeriö
 • toimitusjohtaja Timo Heiskala, Evantia
 • kirkkoherra Kari Kanala, Paavalin seurakunta
 • piispa Teemu Laajasalo, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Helsingin hiippakunta
 • hallintojohtaja Tiina Mäki, Helsingin kaupunki
 • alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö
 • tutkija Maria Ohisalo, Y-säätiö
 • verkkokriisityön päällikkö Satu Raappana-Jokinen, Suomen Mielenterveysseura
 • puheenjohtaja Tero Ristimäki, Talentia
 • apulaiskaupunginjohtaja Jukka T. Salminen, Vantaan kaupunki
 • perhetoiminnan johtaja Minna Säävälä, Väestöliitto
 • hallintoylihoitaja Kaarina Torppa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
 • kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Andreas von Weissenberg, Suomen Punainen Risti