Diakin organisaatio

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset kaikissa ilmansuunnissa: Helsingissä, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa.

Diakissa on noin 3 200 läsnäolevaksi ilmoittautunutta opiskelijaa. Henkilöstömäärä on noin 260.

Kampusten opiskelija- ja henkilöstömäärät

 • Helsinki: 2 000 / 155
 • Oulu: 350 / 39
 • Pieksämäki: 400 / 33
 • Pori: 400 / 17
 • Turku: 150 / 16

Diak on monimuotoinen yhteisö

Diak on monikulttuurinen ja moniuskontoinen opiskelu- ja työyhteisö. Meillä opiskelevan tai työskentelevän ei edellytetä kuuluvan Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Moni diakilainen edustaa jotakin muuta uskontokuntaa tai on uskonnoton.

Koulutamme hyväntekijöitä

Diak on suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Sosiaali- ja terveysalalla olemme ainoa valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka voi tarjota koulutus- ja työelämäpalveluita kaikissa ilmansuunnissa.

Terveysalalla tarjoamme esimerkiksi sairaanhoitajakoulutusta kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Diak vastaa yli 90 prosentista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja nuorisotyön virkoihin kelpoistavasta ammattikorkeakoulutuksesta. Noin neljännes kaikista meiltä valmistuvista opiskelijoista suorittaa kirkollisen tutkinnon.

Tulkkauksen alalla olemme Suomen ainoa ammattikorkeakoulutasoisen asioimistulkkikoulutuksen järjestäjä. Meillä voi opiskella myös viittomakielen ja puhevammaisten tulkkausta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme kautta osallistumme koulutusalojemme alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.

Diak on yksityinen ammattikorkeakoulu. Pääomistajamme ovat kirkollisia yhteisöjä. Diak on organisoitunut neljään tulosalueeseen: rehtoraattiin, koulutukseen, innovaatiotoimintaan ja kampuspalveluihin.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on

 • päättää keskeisistä kehittämiskysymyksistä
 • valmistella päätettävät asiat hallitukselle ja toimitusjohtaja-rehtorille
 • ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Johtoryhmän jäsenet

 • toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen
 • koulutusjohtaja, vararehtori Pirjo Hakala
 • kehitysjohtaja Elina Ylikoski
 • palvelujohtaja Johanna Lammi
 • HR-johtaja Päivikki Rentola-Hemmi
 • talousjohtaja Sari Otsavaara
 • viestintäpäällikkö Aura Vuorenrinne

Hallitus

Diakin hallituksessa on vahva työelämäedustus. Tämä varmistaa ammattikorkeakouluille tärkeän työelämälähtöisyyden. Ammattikorkeakouluyhteisöstä on hallituksessa opiskelijoiden ja henkilöstön edustaja.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

 • päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 • päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta
 • päättää valittavien opiskelijoiden määrästä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus 2021–2022

 • kehitysjohtaja Hannu Harri, Kirkkopalvelut, puheenjohtaja
 • johtaja Olli Holmström, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
 • toimitusjohtaja Heikki Arikka, Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö
 • johtaja Kalle Kuusimäki, Kirkkohallitus
 • toimitusjohtaja Mikko Lapola, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö
 • opiskelija Roby Mountrakis, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • kansanedustaja Paula Risikko, eduskunta
 • lehtori Sanna-Maija Kohonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • sivistys- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Terhi Peltokorpi, varapuheenjohtaja

Omistajat

Diak on yksityinen ammattikorkeakoulu, jonka omistajia ovat


Työelämän neuvottelukunta

Diakin neuvottelukunta toimii ammattikorkeakoulun ja sen sidosryhmien yhteistyöelimenä. Se edistää Diakin innovaatiotoiminnan kehittämistä.

Neuvottelukunnassa pohditaan muun muassa Diakin

 • roolia valtakunnallisena ja toimijana
 • kykyä herättää keskustelua yhteiskunnassa mm. maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta, uskontojen välisestä vuoropuhelusta, syrjäytymisestä, eriarvoisuudesta, sosiaalisista turvaverkoista, leipäjonoista ja diakoniatyön roolista
 • suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin ja uusiin koulutustehtäviin
 • koulutuksen antamia työelämävalmiuksia opiskelijoille ja opettajille.

Neuvottelukunnan jäsenet

 • Toimitusjohtaja Cristina Andersson, Develor Productions Oy
 • Pääjohtaja Outi Antila, Kela
 • Toimitusjohtaja Saara Hassinen, Terveysteknologia ry
 • Toimitusjohtaja Timo Heiskala, Autismisäätiö
 • Kirkkoherra Kari Kanala, Paavalin srk
 • Piispa Teemu Laajasalo, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Helsingin hiippakunta
 • Hallintojohtaja Tiina Mäki, Helsingin kaupunki
 • Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM
 • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, EU-parlamentti
 • Toiminnanjohtaja Satu Raappana, Sekasin Kollektiivi
 • Ministeri Maria Ohisalo (pidättäytyy tehtävästä ministerikauden aikana)