Siirry sisältöön

Diakin organisaatio

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset Helsingissä, Porissa ja Oulussa. Itä- ja Keski-Suomen alueella toimimme liikkuvalla DiakHub Itä-Suomi -toimintamallilla.

Diakissa on noin 3 200 läsnäolevaksi ilmoittautunutta opiskelijaa. Henkilöstömäärä on noin 260.

Kampusten opiskelija- ja henkilöstömäärät

 • Helsinki: 2 000 / 155
 • Oulu: 350 / 39
 • DiakHub Itä-Suomi: Pieksämäki: 400 / 33
 • Pori: 400 / 17
 • Turku: 150 / 16

Diak on monimuotoinen yhteisö

Diak on monikulttuurinen ja moniuskontoinen opiskelu- ja työyhteisö. Meillä opiskelevan tai työskentelevän ei edellytetä kuuluvan Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Moni diakilainen edustaa jotakin muuta uskontokuntaa tai on uskonnoton.

Koulutamme hyväntekijöitä

Diak on suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Sosiaali- ja terveysalalla olemme ainoa valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka voi tarjota koulutus- ja työelämäpalveluita kaikissa ilmansuunnissa.

Terveysalalla tarjoamme esimerkiksi sairaanhoitajakoulutusta kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Diak vastaa yli 90 prosentista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja nuorisotyön virkoihin kelpoistavasta ammattikorkeakoulutuksesta. Noin neljännes kaikista meiltä valmistuvista opiskelijoista suorittaa kirkollisen tutkinnon.

Tulkkauksen alalla olemme Suomen ainoa ammattikorkeakoulutasoisen asioimistulkkikoulutuksen järjestäjä. Meillä voi opiskella myös viittomakielen ja puhevammaisten tulkkausta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme kautta osallistumme koulutusalojemme alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.

Diak on yksityinen ammattikorkeakoulu. Pääomistajamme ovat kirkollisia yhteisöjä.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on

 • päättää keskeisistä kehittämiskysymyksistä
 • valmistella päätettävät asiat hallitukselle ja toimitusjohtaja-rehtorille
 • ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Johtoryhmän jäsenet

 • toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen
 • koulutusjohtaja, vararehtori Pirjo Hakala
 • kehitysjohtaja Elina Ylikoski
 • henkilöstöjohtaja Päivikki Rentola-Hemmi
 • talous- ja hallintojohtaja Anna-Kaisa Kiiski
 • strategiajohtaja Assi Kukkonen
 • viestintäpäällikkö Aura Vuorenrinne

Hallitus

Diakin hallituksessa on vahva työelämäedustus. Tämä varmistaa ammattikorkeakouluille tärkeän työelämälähtöisyyden. Ammattikorkeakouluyhteisöstä on hallituksessa opiskelijoiden ja henkilöstön edustaja.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

 • päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 • päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta
 • päättää valittavien opiskelijoiden määrästä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus 2022–2023

 • kehitysjohtaja Hannu Harri, Kirkkopalvelut, puheenjohtaja
 • toimitusjohtaja Olli Holmström, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
 • toimitusjohtaja Heikki Arikka, Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö
 • johtaja Kalle Kuusimäki, Kirkkohallitus
 • toimitusjohtaja Mikko Lapola, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö
 • opiskelija Halla Kokkonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • kansanedustaja Paula Risikko, eduskunta
 • lehtori Sanna-Maija Kohonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • sivistys- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Terhi Peltokorpi, varapuheenjohtaja

Omistajat

Diak on yksityinen ammattikorkeakoulu, jonka omistajia ovat