Siirry sisältöön

Diakin organisaatio

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset Helsingissä, Porissa ja Oulussa. Itä- ja Keski-Suomen alueella toimimme liikkuvalla DiakHub Itä-Suomi -toimintamallilla.

Diakissa on noin 3 300 läsnäolevaksi ilmoittautunutta opiskelijaa. Henkilöstömäärä on noin 270.

Kampusten opiskelija- ja henkilöstömäärät

 • Helsinki: 2 450 / 159
 • Oulu: 400 / 49
 • DiakHub Itä-Suomi: 400 / 22
 • Pori: 450 / 24

Luvut ovat kesältä 2023.

Diak on monimuotoinen yhteisö

Diak on monikulttuurinen ja moniuskontoinen opiskelu- ja työyhteisö. Meillä opiskelevan tai työskentelevän ei edellytetä kuuluvan Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Moni diakilainen edustaa jotakin muuta uskontokuntaa tai on uskonnoton.

Koulutamme hyväntekijöitä

Diak on suurin sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Suomessa. Sosiaali- ja terveysalalla olemme ainoa valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka voi tarjota koulutus- ja työelämäpalveluita kaikissa ilmansuunnissa.

Terveysalalla tarjoamme esimerkiksi sairaanhoitajakoulutusta kolmella eri kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Diak vastaa yli 90 prosentista Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian ja nuorisotyön virkoihin kelpoistavasta ammattikorkeakoulutuksesta. Noin neljännes kaikista meiltä valmistuvista opiskelijoista suorittaa kirkollisen tutkinnon.

Tulkkauksen alalla olemme Suomen ainoa ammattikorkeakoulutasoisen asioimistulkkikoulutuksen järjestäjä. Meillä voi opiskella myös viittomakielen ja puhevammaisten tulkkausta.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme kautta osallistumme koulutusalojemme alueelliseen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen kehittämiseen.

Diak on yksityinen ammattikorkeakoulu. Pääomistajamme ovat kirkollisia yhteisöjä.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on

 • päättää keskeisistä kehittämiskysymyksistä
 • valmistella päätettävät asiat hallitukselle ja toimitusjohtaja-rehtorille
 • ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Johtoryhmän jäsenet

 • toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen
 • koulutusjohtaja, vararehtori Sanna Wesanko
 • henkilöstöjohtaja Päivikki Rentola-Hemmi
 • talous- ja hallintojohtaja Anna-Kaisa Kiiski
 • viestintäpäällikkö Aura Vuorenrinne

Hallitus

Diakin hallituksessa on vahva työelämäedustus. Tämä varmistaa ammattikorkeakouluille tärkeän työelämälähtöisyyden. Ammattikorkeakouluyhteisöstä on hallituksessa opiskelijoiden ja henkilöstön edustaja.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

 • päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 • päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta
 • päättää valittavien opiskelijoiden määrästä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus 2023–2024

 • puheenjohtaja: kehitysjohtaja Hannu Harri, Kirkkopalvelut
 • varapuheenjohtaja: sivistys- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Terhi Peltokorpi, keskustan eduskuntaryhmä
 • toimitusjohtaja Heikki Arikka, Länsi-Suomen Diakonialaitoksen säätiö
 • toimitusjohtaja Olli Holmström, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
 • lehtori Sanna-Maija Kohonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • opiskelija Sanja Laitinen-Lindelöf, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • toimitusjohtaja Mikko Lapola, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö
 • kirkkoneuvos Petri Määttä, Kirkkohallitus
 • kansanedustaja Paula Risikko, eduskunta

Omistajat

Diak on yksityinen ammattikorkeakoulu, jonka omistajia ovat


Advisory Board

Diakin Advisory Board on ulkopuolisista huippuasiantuntijoista koostuva neuvonantajaryhmä, jotka on valittu edistämään Diakin vaikuttavuutta, yhteiskunnallista asemaa ja strategista visiointia. Jäsenten kausi Advisory Boardissa kestää kaksi vuotta kerrallaan. Advisory Boardilla ei ole muodollista päätäntävaltaa.

Jäsenet 2023–2025

 • Kirkkohallituksen sosiaalietiikan asiantuntija Liisa Björklund
 • Sitran tulevaisuuslaboratorion johtava asiantuntija Kirsi Hanhisalo
 • Autismisäätiö-konsernin toimitusjohtaja Timo Heiskala
 • Kirkon ulkomaanavun varatoiminnanjohtaja Ikali Karvinen
 • kansanedustaja (Vas.) Minja Koskela
 • lääkärikeskus Aavan ja lastenlääkäriasema Pikkujätin markkinointi- ja viestintäjohtaja Pauli Waroma


Vuosikatsaukset