Diakin organisaatio

Diak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, jolla on kampukset kaikissa ilmansuunnissa: Helsingissä, Pieksämäellä, Porissa, Oulussa ja Turussa.

Diakissa on noin 3 700 läsnäolevaksi ilmoittautunutta opiskelijaa. Henkilöstömäärä on noin 250.

Diakin kampusten opiskelija- ja henkilöstömäärät lokakuussa 2020:

 • Helsinki: 2124 / 147
 • Oulu: 410 / 37
 • Pieksämäki: 491 / 35
 • Pori: 495 / 17
 • Turku: 177 / 16

Diak on organisoitunut neljään tulosalueeseen: rehtoraattiin, koulutukseen, innovaatiotoimintaan ja kampuspalveluihin.

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on

 • päättää keskeisistä kehittämiskysymyksistä
 • valmistella päätettävät asiat hallitukselle ja toimitusjohtaja-rehtorille
 • ohjata toiminnan ja talouden suunnittelua, toteutusta ja arviointia.

Johtoryhmän jäsenet

 • toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen
 • koulutusjohtaja, vararehtori Pirjo Hakala
 • kehitysjohtaja Elina Ylikoski
 • palvelujohtaja Johanna Lammi
 • HR-johtaja Päivikki Rentola-Hemmi
 • talousjohtaja Sari Otsavaara
 • viestintäpäällikkö Aura Vuorenrinne

Hallitus

Diakin hallituksessa on vahva työelämäedustus. Tämä varmistaa ammattikorkeakouluille tärkeän työelämälähtöisyyden. Ammattikorkeakouluyhteisöstä on hallituksessa opiskelijoiden ja henkilöstön edustaja.

Hallituksen tehtävänä on muun muassa

 • päättää ammattikorkeakoulun toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauksen periaatteista
 • päättää ammattikorkeakoulun toiminta- ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta
 • päättää valittavien opiskelijoiden määrästä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallitus 2021–2022

 • kehitysjohtaja Hannu Harri, Kirkkopalvelut, puheenjohtaja
 • johtaja Olli Holmström, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö
 • toimitusjohtaja Heikki Arikka, Diakon Palvelut
 • johtaja Kalle Kuusimäki, Kirkkohallitus
 • toimitusjohtaja Mikko Lapola, Oulun Diakonissalaitoksen säätiö
 • opiskelija Roby Mountrakis, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • kansanedustaja Paula Risikko, eduskunta
 • lehtori Sanna-Maija Kohonen, Diakonia-ammattikorkeakoulu
 • sivistys- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Terhi Peltokorpi, varapuheenjohtaja

Omistajat

Diak on yksityinen ammattikorkeakoulu, jonka omistajia ovat


Työelämän neuvottelukunta

Diakin neuvottelukunta toimii ammattikorkeakoulun ja sen sidosryhmien yhteistyöelimenä. Se edistää Diakin innovaatiotoiminnan kehittämistä.

Neuvottelukunnassa pohditaan muun muassa Diakin

 • roolia valtakunnallisena ja toimijana
 • kykyä herättää keskustelua yhteiskunnassa mm. maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta, uskontojen välisestä vuoropuhelusta, syrjäytymisestä, eriarvoisuudesta, sosiaalisista turvaverkoista, leipäjonoista ja diakoniatyön roolista
 • suhdetta yhteiskunnallisiin haasteisiin ja uusiin koulutustehtäviin
 • koulutuksen antamia työelämävalmiuksia opiskelijoille ja opettajille.

Neuvottelukunnan jäsenet

 • Toimitusjohtaja Cristina Andersson, Develor Productions Oy
 • Pääjohtaja Outi Antila, Kela
 • Toimitusjohtaja Saara Hassinen, Terveysteknologia ry
 • Toimitusjohtaja Timo Heiskala, Autismisäätiö
 • Kirkkoherra Kari Kanala, Paavalin srk
 • Piispa Teemu Laajasalo, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, Helsingin hiippakunta
 • Hallintojohtaja Tiina Mäki, Helsingin kaupunki
 • Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, VM
 • Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen, EU-parlamentti
 • Toiminnanjohtaja Satu Raappana, Sekasin Kollektiivi
 • Ministeri Maria Ohisalo (pidättäytyy tehtävästä ministerikauden aikana)