Laatu ja toiminnan kehittäminen

Raportoi turvallisuuspoikkeamat Incyssä!

Onko kampuksen piha hiekoittamatta? Tai kohtasitko harjoittelussa vaikeuksia? Varastiko joku puhelimesi kampuksella? Ongelmatilanteista kannattaa raportoida poikkeustilojen raportointityökalun Incyn avulla!

Diak sai laatuleiman uusinta-auditoinnista – laatujärjestelmän kokonaisuus sai parhaan mahdollisen arvioinnin

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti vuoden 2020 aikana Diakin uusinta-auditoinnin ja on antanut korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.12.2020 alkaen.

Diakin laatujärjestelmä auditoidaan tällä viikolla

Diakonia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä auditoidaan 1.–2. syyskuuta 2020 Kansallisen koulutuksen kehittämiskeskuksen, Karvin, kokoaman arviointiryhmän toimesta. Kyseessä on uusinta-auditointi, sillä Diakin laatujärjestelmä ei läpäissyt vuonna 2017 toteutettua auditointia.

Diak jatkaa valmisteluja kampusrakenteensa tiivistämiseksi: päätös viimeistään toukokuussa 2021

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus päätti kokouksessaan 25.8.2020 jatkaa valmisteluja kampusrakenteensa tiivistämiseksi nykyisestä viidestä kampuksesta kolmeen.

Diakin laatukäsikirja julkaistu

Diakin ensimmäinen Laatukäsikirja on valmistunut.

Ammattikorkeakoulujen rehtorit: Koulutuspolitiikka tarvitsee käänteen

Koulutuspolitiikka on palautettava yhteiskuntapolitiikan keskeiseksi osaksi, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry evästää koulutuspoliittisen selonteon valmistelua. Tämä on välttämätöntä koulutuksen suurten ongelmien ratkaisemiseksi ja tasa-arvoisten oppimisen mahdollisuuksien tarjoamiseksi 2020-luvulla ja sen jälkeen.

Diak kehittää lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyön koulutusta yhteistyössä verkkopalvelun kanssa

DIAK goes SEKASIN. Diak ja Suomen Mielenterveysseura ry (Mieli) ovat yhteistyössä hyödyntäneet Sekasin-chatin toimintaa sosiaali- ja terveysalan opintojen kehittämisessä. Sekasin-chatin keskustelupalvelussa päivystää niin vapaaehtoisia kuin ammattilaisia.

Diak hakee varainhankinnalla jatkuvuutta koulutukselle ja tutkimukselle

Olemme aloittaneet varainhankinnan vahvistaaksemme koulutusta sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaamme.

Diak sai työelämän neuvottelukunnan

Diakin Helsingin-kampuksella kokoontui perjantaina 16. helmikuuta 2018 ensimmäistä kertaa työelämän neuvottelukunta.

Yhdeksän näkökulmaa opiskelijapalautteeseen

Diakissa opiskelijoiden palautteella on olennainen merkitys sille, mihin suuntaan opetusta ja ohjausta kehitetään.