Siirry sisältöön

Opiskelijan osaamisen arviointi

Diakissa opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alku-, keski- ja loppuvaiheen osaamistavoitteisiin.

Arviointikriteerit suhteutuvat aina opiskeluvaiheeseen ja opintojakson tavoitteisiin.

Arvioinnin alueita ovat:

 • ammatilliset tiedot ja tiedonhankinta
 • ammatilliset taidot, asiantuntijatehtävissä toimiminen ja ongelmanratkaisu
 • johtaminen, ryhmä- ja verkosto-osaaminen
 • eettinen osaaminen ja vastuullisuus.

Arviointikriteerit Diakissa

Tutustu AMK-tutkintojen osaamisen yleisiin arviointikriteereihin sekä YAMK-tutkintojen ja erikoistumiskoulutusten osaamisen yleisiin arviointikriteereihin (PDF-tiedostot, päivitetty 10.1.2020).

Yleiset säännöt opintosuoritusten arviointiin löydät tutkintosäännöstä.


Kirjallisten tehtävien palauttaminen

Huomioithan seuraavat asiat, kun palautat oppimistehtäviä

 • Kaikki oppimistehtävät palautetaan opintojakson Diakle-kurssialueelle.
 • Myöhässä palautettavat tehtävät palautetaan Diakin rästiprosessin ja -ohjeen mukaisesti Diakle-kurssialueelle. Tutustu rästiprosessin ohjeeseen.
 • Tallenna itsellesi kopiot oppimistehtävistä, palautteista ja arvioinneista ennen niiden palauttamista. Säilytä tallenteet ja dokumentit ainakin siihen asti, kun olet saanut opintojaksosta arvioinnin tai suoritusmerkinnän.

Kirjallisten töiden ohjeita

Kirjallisten töiden ohjeita löydät Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0:sta.

Plagiointi eli toisen tekstin käyttö ilman asianmukaisia lähdemerkintöjä tai kopioidun tekstin esittäminen omana tuotoksena johtaa opiskelijavilppiepäilyyn ja asian käsittelyyn.


Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu

Jos olet tyytymätön opintosuorituksen arviointiin, sinulla on mahdollisuus pyytää siihen oikaisua. Oikaisuprosessin kulku on kerrottu Diakin tutkintosäännön 22 §:ssä.

Tee oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoosi arvioinnin tulokset ja se, kuinka arviointiperusteita on sovellettu.

Opintosuoritusten arvioinnin oikaisuprosessin kulku

 • Opiskelija pyytää kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse, oikaisua arvioinnin antajalta 14 päivän kuluessa arvioinnin kirjaamispäivästä opintorekisteriin
 • Arvioinnin antaja arvioi uudelleen opiskelijan opintosuorituksen (esim. tentti, oppimistehtävä). Arvioija antaa opiskelijalle kirjallisen palautteen, jossa on kuvattu arviointikriteerien soveltaminen ja/tai muut arvioinnin perustelut (esim. opintojakson osaamistavoitteiden saavuttaminen).
 • Arvioija toimittaa uudelleenarvioinnin perusteluineen opiskelijalle yhden kuukauden kuluessa uudelleenarviointipyynnön saapumisesta.
 • Mikäli opiskelija on edelleen tyytymätön arviointiprosessiin, hän ottaa sähköpostitse yhteyttä tutkintolautakuntaan (tutkintolautakunta@diak.fi). Tutkintolautakunnan sihteeri antaa opiskelijalle ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä.
 • Opiskelija lähettää oikaisupyynnön tarvittavine liitteineen sähköpostitse tutkintolautakuntaan 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoonsa kirjallinen uudelleenarviointi (L 932/2014 57. §). Kun tutkintolautakunta on käsitellyt asian, se lähettää päätöksen opiskelijalle.

Opinnäytetyön arvioinnin oikaisu

Jos olet tyytymätön opinnäytetyön arviointiin, sinulla on mahdollisuus pyytää siihen oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta, opettajatiimiltä tai -ryhmältä. Oikaisuprosessin kulku on kerrottu Diakin tutkintosäännön 22 §:ssä.

Tee oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoosi arvioinnin tulokset ja se, kuinka arviointiperusteita on sovellettu.

Opinnäytetyön arvioinnin oikaisuprosessin kulku

 • Opiskelija pyytää kirjallisesti sähköpostitse oikaisua arvioinnin antajalta 14 päivän kuluessa arvioinnin saamisesta.
 • Arvioija arvioi opiskelijan opinnäytetyön uudelleen ja kirjoittaa arviointikriteerien soveltamisesta sekä arvioinnin perusteluistaan ja antaa tämän palautteen opiskelijalle yhden kuukauden kuluessa oikaisupyynnön saatuaan.
 • Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen perusteluihin, hänen tulee 14 päivän kuluessa tiedon saamisesta ottaa yhteyttä arvioijan esihenkilöön, joka sopii uudelleenarvioinnista. Uudelleenarvioinnin tekee yliopettaja, joka ei ole ohjannut uudelleenarvioitavaa opinnäytetyötä. Hän arvioi opinnäytetyön ja kirjoittaa siitä lausunnon opinnäytetyön arvioinnin lomakepohjaan yhden kuukauden kuluessa saatuaan uudelleenarvioinnin tehtäväkseen. Uudelleenarviointi koskee opinnäytetyön raporttia tai muuta vastaavaa kirjallista osuutta. Uudelleenarviointi ei voi laskea jo annettua arvosanaa.
 • Mikäli opiskelija on edelleen tyytymätön arviointiprosessiin, hän ottaa sähköpostitse yhteyttä tutkintolautakuntaan (tutkintolautakunta@diak.fi). Tutkintolautakunnan sihteeri antaa opiskelijalle ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä.
 • Opiskelija lähettää oikaisupyynnön tarvittavine liitteineen sähköpostitse tutkintolautakuntaan 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoonsa kirjallinen uudelleenarviointi (L 932/2014 57. §). Kun tutkintolautakunta on käsitellyt asian, se lähettää päätöksen opiskelijalle.

AHOT-päätöksen oikaisu

Jos olet tyytymätön aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen arviointiin, sinulla on mahdollisuus pyytää siihen oikaisua tutkintolautakunnalta. Oikaisuprosessin kulku on kerrottu Diakin tutkintosäännön 22 §:ssä.

AHOT-päätöksen oikaisuprosessin kulku

 • Opiskelija pyytää kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse oikaisua 14 päivän kuluessa AHOT-päätöksen tiedoksisaannista (L932/2014 57. §). Yhteydenotto tapahtuu tutkintolautakunnan sähköpostiosoitteeseen tutkintolautakunta@diak.fi.
 • Tutkintolautakunnan sihteeri antaa opiskelijalle ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä.
 • Opiskelija lähettää oikaisupyynnön tarvittavine liitteineen tutkintolautakuntaan 14 päivän kuluessa AHOT-päätöksen tiedoksisaannista (L932/2014 57. §). Oikaisupyynnössä opiskelija erittelee selkeästi, mihin kohtaan AHOT-päätöksessä hän on tyytymätön. Kun tutkintolautakunta on käsitellyt asian, se lähettää päätöksen opiskelijalle.

Humanistisen alan päättöopintojen arvioinnin oikaisu

Jos olet tyytymätön humanistisen alan päättöopintojen arviointiin, sinulla on mahdollisuus pyytää siihen oikaisua tutkintolautakunnalta. Oikaisuprosessin kulku on kerrottu Diakin tutkintosäännön 22 §:ssä.

Humanistisen alan päättöopintojen arvioinnin oikaisuprosessin kulku:

 • Opiskelija pyytää sähköpostitse oikaisua arvioinnin antajalta 14 päivän kuluessa arvioinnin saamisesta.
 • Arvioinnin antaja arvioi opiskelijan suorituksen uudelleen. Arvioija antaa opiskelijalle kirjallisen palautteen, jossa on kuvattu arviointikriteerien soveltaminen ja/tai muut arvioinnin perustelut.
 • Arvioija toimittaa uudelleenarvioinnin perusteluineen opiskelijalle yhden kuukauden kuluessa uudelleenarviointipyynnön saapumisesta.
 • Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen perusteluihin, hänen tulee 14 päivän kuluessa uudelleenarvioinnin saamisesta ottaa yhteyttä arvioijan esihenkilöön, joka määrää suoritukselle toisen arvioijan. Arviointi tulee tehdä yhden kuukauden kuluessa uudelleenarvioinnin valmistumisesta.
 • Mikäli opiskelija on edelleen tyytymätön arviointiprosessiin, hän ottaa sähköpostitse yhteyttä tutkintolautakuntaan. Tutkintolautakunnan sihteeri antaa opiskelijalle ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä.
 • Opiskelija lähettää sähköpostitse tutkintolautakuntaan oikaisupyynnön tarvittavine liitteineen 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hänellä on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoonsa toisen arvioijan tekemän arvioinnin tulokset (L932/2014 57. §). Kun tutkintolautakunta on käsitellyt asian, se lähettää päätöksen opiskelijalle.

Diakin tutkintolautakunta

Diakin tutkintolautakunta ja sen toiminta kuvataan tutkintosäännössä.

Tutkintolautakunta pitää päätöksistään pöytäkirjaa, joka on julkinen asiakirja.

Pöytäkirjan liitteet, jotka sisältävät opiskelijoiden henkilökohtaisia tietoja, eivät sen sijaan ole julkisia.

Tutkintolautakunnan jäsenet

 • Jari Helminen (puheenjohtaja) (varalla Lena Segler-Heikkilä)
 • Anu Arola (jäsen), Eeva Kylä-Setälä (varajäsen)
 • Oona Ylikoski (opiskelijajäsen), Vilma Houry (varaopiskelijajäsen)
 • Heidi Grundström (sihteeri), Sari Tuohinto (varasihteeri)

Tutkintolautakunnalle osoitetun postin voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen tutkintolautakunta@diak.fi.

Tutkintolautakunnan kokoukset syksyllä 2024

 • 23.8.2024 klo 9
 • 1.10.2024 klo 8
 • 5.11.2024 klo 9
 • 3.12.2024 klo 10

Muutokset kokousaikatauluun ovat mahdollisia.

Jos lähetät tutkintolautakuntaan esimerkiksi kielten vapautusanomuksen tai oikaisupyynnön, huomaathan, että asian käsittelyyn kuluu usein useampi viikko. Vapautusanomusten ja oikaisupyyntöjen käsittelyä varten sinua arvioineelta tai opettaneelta lehtorilta pyydetään lausunto tai vastine asiaan.

Kokousten esityslistat lähetetään tutkintolautakunnan jäsenille noin viikkoa ennen kokousta.


Lisätietoja arvioinnista

Arvioinnin periaatteista voit lukea lisää Diakin tutkintosäännöstä.

Opinnäytetöiden arvioinnista kerrotaan Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaassa sekä Opinnäytetyö-sivulla.


Ammattikorkeakoulututkintojen osaamisvaatimukset

Osaamisvaatimukset eli kompetenssit määrittelevät, mitä osaamista ja valmiuksia koulutuksesta valmistuneella tulisi vähintään olla. Vaatimukset ovat valtakunnalliset, ja ammattikorkeakoulut ovat laatineet ne yhteistyössä työelämän kanssa.