Opiskelijan osaamisen arviointi

Diakissa opiskelijan osaamista arvioidaan suhteessa opintojen alku-, keski- ja loppuvaiheen osaamistavoitteisiin.

Arviointikriteerit suhteutuvat aina opiskeluvaiheeseen ja opintojakson tavoitteisiin.

Arvioinnin alueita ovat:

 • ammatilliset tiedot ja tiedonhankinta
 • ammatilliset taidot, asiantuntijatehtävissä toimiminen ja ongelmanratkaisu
 • johtaminen, ryhmä- ja verkosto-osaaminen
 • eettinen osaaminen ja vastuullisuus.

Arviointikriteerit Diakissa

Tutustu AMK- ja YAMK-tutkintojen AMK– ja YAMK- sekä ERKO-tutkintojen (PDF-tiedostot, päivitetty 10.1.2020).

Yleiset säännöt opintosuoritusten arviointiin löydät tutkintosäännöstä.


Sairaanhoitajien osaamisvaatimukset

Tietoa yleissairaanhoitajan (180 op) osaamisvaatimuksista ja sisällöistä on saatavilla Savonia-ammattikorkeakoulun nettisivuilla.


Kirjallisten tehtävien palauttaminen

Huomioithan seuraavat asiat, kun palautat oppimistehtäviä

 • Kaikki oppimistehtävät palautetaan opintojakson Diakle-kurssialueelle.
 • Myöhässä palautettavat tehtävät palautetaan Diakin rästiprosessin ja -ohjeen mukaisesti Diakle-kurssialueelle. Tutustu rästiprosessin ohjeeseen.
 • Tallenna itsellesi kopiot oppimistehtävistä, palautteista ja arvioinneista ennen niiden palauttamista. Säilytä tallenteet ja dokumentit ainakin siihen asti, kun olet saanut opintojaksosta arvioinnin tai suoritusmerkinnän.

Kirjallisten töiden ohjeita

Kirjallisten töiden ohjeita löydät Osallistavan ja tutkivan kehittämisen opas 2.0:sta.

Plagiointi eli toisen tekstin käyttö ilman asianmukaisia lähdemerkintöjä tai kopioidun tekstin esittäminen omana tuotoksena johtaa opiskelijavilppiepäilyyn ja asian käsittelyyn.


Opintosuoritusten arvioinnin oikaisu

Jos olet tyytymätön opintosuorituksen arviointiin, sinulla on mahdollisuus pyytää siihen oikaisua.

Tee oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoosi arvioinnin tulokset ja se, kuinka arviointiperusteita on sovellettu.

Opintosuoritusten arvioinnin oikaisuprosessin kulku

 • Opiskelija pyytää kirjallisesti, mieluiten sähköisesti (poikkeustapauksissa myös suullisesti) oikaisua arvioinnin antajalta 14 vrk:n kuluessa arvioinnin saamisesta
 • Edellä mainittu arvioija arvioi opiskelijan opintosuorituksen (esim. tentti, oppimistehtävä) uudelleen
 • Arvioija kirjoittaa arviointikriteerien soveltamisesta sekä arvioinnin perusteluistaan ja antaa tämän palautteen opiskelijalle
 • Mikäli opiskelija on tyytymätön saamaansa uudelleenarviointiin, hän ottaa kirjallisesti, mieluiten sähköisesti (poikkeustapauksissa myös suullisesti) yhteyttä tutkintolautakunnan sihteeriin. Sähköinen yhteydenotto tapahtuu tällöin tutkintolautakunnan sähköpostiosoitteeseen tutkintolautakunta@diak.fi.
 • Tutkintolautakunnan sihteeri antaa opiskelijalle ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä.
 • Opiskelija lähettää tutkintolautakunnan sihteerille oikaisupyynnön tarvittavine liitteineen 14 vrk:n kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoonsa uudelleenarvioinnin tulokset. (L 932/2014, 57 §).

Katso myös Diakin tutkintosääntö 26 §.


Opinnäytetyön arvioinnin oikaisu

Jos olet tyytymätön opinnäytetyön arviointiin, sinulla on mahdollisuus pyytää siihen oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta, opettajatiimiltä tai -ryhmältä.

Tee oikaisupyyntö 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin sinulla on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoosi arvioinnin tulokset ja se, kuinka arviointiperusteita on sovellettu.

Opinnäytetyön arvioinnin oikaisuprosessin kulku

 • Opiskelija pyytää kirjallisesti, mieluiten sähköisesti (poikkeustapauksissa myös suullisesti) oikaisua arvioinnin antajalta 14 vrk:n kuluessa arvioinnin saamisesta
 • Edellä mainittu arvioija arvioi opiskelijan opinnäytetyön uudelleen ja kirjoittaa arviointikriteerien soveltamisesta sekä arvioinnin perusteluistaan ja antaa tämän palautteen opiskelijalle 1 kk:n kuluessa oikaisupyynnön saatuaan
 • Mikäli opiskelija ei ole tyytyväinen perusteluihin, hänen tulee 14 vrk:n kuluessa tiedon saamisesta ottaa yhteyttä arvioijan esimieheen, joka sopii uudelleenarvioinnista. Uudelleenarvioinnin tekee yliopettaja, joka arvioi opinnäytetyön ja kirjoittaa siitä lausunnon opinnäytetyön arvioinnin lomakepohjaan 1 kk:n kuluessa uudelleenarvioinnin tehtäväksi saatuaan. Uudelleenarviointi koskee opinnäytetyön raporttia tai muuta vastaavaa kirjallista osuutta.
 • Mikäli opiskelija on tyytymätön saamaansa uudelleenarviointiin, hän ottaa kirjallisesti, mieluiten sähköisesti (poikkeustapauksissa myös suullisesti) yhteyttä tutkintolautakunnan sihteeriin. Sähköinen yhteydenotto tapahtuu tällöin tutkintolautakunnan sähköpostiosoitteeseen tutkintolautakunta@diak.fi.
 • Tutkintolautakunnan sihteeri antaa opiskelijalle ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä tutkintolautakunnalle.
 • Opiskelija lähettää tutkintolautakunnan sihteerille oikaisupyynnön tarvittavine liitteineen 14 vrk:n kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada henkilökohtaisesti tietoonsa uudelleenarvioinnin tulokset. (L 932/2014, 57 §).

Katso myös Diakin tutkintosääntö 22 §.


AHOT-päätöksen oikaisu

Jos olet tyytymätön aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen arviointiin, sinulla on mahdollisuus pyytää siihen oikaisua tutkintolautakunnalta.

AHOT-päätöksen oikaisuprosessin kulku

 • Opiskelija pyytää kirjallisesti, mieluiten sähköisesti (poikkeustapauksissa myös suullisesti) oikaisua AHOT-päätöksen antajalta 14 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Sähköinen yhteydenotto tapahtuu tutkintolautakunnan sähköpostiosoitteeseen tutkintolautakunta@diak.fi.
 • Tutkintolautakunnan sihteeri antaa opiskelijalle ohjeet oikaisupyynnön jättämisestä. Oikaisupyynnössä pitää eritellä selkeästi, mihin kohtaan AHOT-päätöksessä hakija on tyytymätön.
 • Opiskelija lähettää tutkintolautakunnan sihteerille kirjallisesti oikaisupyynnön tarvittavine liitteineen 14 vrk:n kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.’

Katso myös Diakin tutkintosääntö 19 §.


Diakin tutkintolautakunta

Diakin tutkintolautakunta ja sen toiminta kuvataan tutkintosäännössä.

Tutkintolautakunta pitää päätöksistään pöytäkirjaa, joka on julkinen asiakirja.

Pöytäkirjan liitteet, jotka sisältävät opiskelijoiden henkilökohtaisia tietoja, eivät sen sijaan ole julkisia.

Tutkintolautakunnan jäsenet

 • Olli Vesterinen (puheenjohtaja) (varalla Jari Helminen)
 • Pauliina Seppä (jäsen), Eeva Kylä-Setälä (varajäsen)
 • Aino Mörsky (opiskelijajäsen)
 • Sari Tuohinto (sihteeri)

Tutkintolautakunnalle osoitetun postin voi toimittaa sähköpostiosoite osoitteeseen tutkintolautakunta@diak.fi.

Tutkintolautakunnan kokoukset, vuosi 2021

 • ti 7.12.2021 klo 9–11

Tutkintolautakunnan kokoukset, vuosi 2022

Kevät 2022

ti 11.1.2022 klo 9–11

ti 1.2.2022 klo 9–11

ti 1.3.2022 klo 9–11

ti 29.3.2022 klo 9–11

ti 26.4.2022 klo 9–11

ti 24.5.2022 klo 9–11

Syksy 2022

ti 6.9.2022 klo 9–11

ti 4.10.2022 klo 9–11

ti 1.11.2022 klo 9–11
ke 7.12.2022 klo 9–11


Lisätietoja arvioinnista

Arvioinnin periaatteista voit lukea lisää Diakin tutkintosäännöstä.

Opinnäytetöiden arvioinnista kerrotaan Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaassa sekä Opinnäytetyö-sivulla.