Yleistä tietoa opiskelusta Diakissa

Tästä osiosta saat yleistä tietoa Diakissa opiskelusta: Millaiset ohjeistukset ja säännöt ohjaavat Diakissa opiskelua? Mitä pitäisi tietää opinto-oikeudesta? Miten saavutettavuus ja yhdenvertaisuus toteutuvat Diakissa?

Tältä pääsivulta saat tietoa kieli- ja viestintäopinnoista Diakissa.

Kieli- ja viestintäopinnot Diakissa

Diakissa opiskellaan vieraana kielenä englantia ja toisena kotimaisena kielenä ruotsia.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa sekä englannin että ruotsin opintojen laajuus on 3 opintopistettä. Tulkkauksen koulutuksissa laajuus on 5 opintopistettä. Kielipinnot järjestetään omina opintojaksoinaan.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa englannin opinnot sijoittuvat 2. lukukaudelle ja ruotsin opinnot 5. lukukaudelle. Tulkkauksen koulutuksissa ruotsin opinnot tai ruotsia korvaavat suomen opinnot sijoittuvat 2. ja 3. lukukaudelle ja englannin opinnot 4. ja 5. lukukaudelle.

Viestinnän opinnot on integroitu ammatillisiin opintoihin. Opinnoissa keskitytään mm. ammatillisen kohtaamiseen ja työyhteisön vuorovaikutukseen. Kirjallisen viestinnän taitoja harjoitellaan mm. opinnäytetyöprosessin aikana.

Tutustu kielten yhteisiin, eurooppalaisen viitekehyksen mukaisiin taitotasokuvauksiin.

Tutustu ammattikorkeakoulun kaikille yhteisiin suomen kielen ja viestinnän opintojen kompetenssi- ja osaamistasokuvauksiin (2008) Suvi-verkoston sivuilla.