Siirry sisältöön

Kieli- ja viestintäopinnot

Diakissa opiskellaan vieraana kielenä englantia ja toisena kotimaisena kielenä ruotsia.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa sekä englannin että ruotsin opintojen laajuus on 3 opintopistettä opiskelijalle, joka on aloittanut opinnot ennen vuoden 2020 opintosuunnitelmaa (OPS 15/17). Vuoden 2020 opintosuunnitelman mukaan opiskelevilla on ruotsia 2 + 3 opintopistettä. Tulkkauksen koulutuksissa laajuus on 5 opintopistettä. Kielipinnot järjestetään omina opintojaksoinaan.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa englannin opinnot sijoittuvat 2. lukukaudelle ja ruotsin opinnot 5. lukukaudelle, jos opiskelija on aloittanut opinnot ennen vuoden 2020 opintosuunnitelmaa. Opintosuunnitelman 2020 mukaan ruotsia opiskellaan ensimmäisenä lukuvuonna ja englantia viidennellä lukukaudella. Tulkkauksen koulutuksissa ruotsin opinnot tai ruotsia korvaavat suomen opinnot sijoittuvat 2. ja 3. lukukaudelle ja englannin opinnot 4. ja 5. lukukaudelle.

Viestinnän opinnot on integroitu ammatillisiin opintoihin. Opinnoissa keskitytään mm. ammatillisen kohtaamiseen ja työyhteisön vuorovaikutukseen. Kirjallisen viestinnän taitoja harjoitellaan mm. opinnäytetyöprosessin aikana.

Tutustu kielten yhteisiin, eurooppalaisen viitekehyksen mukaisiin taitotasokuvauksiin.

Tutustu ammattikorkeakoulun kaikille yhteisiin suomen kielen ja viestinnän opintojen kompetenssi- ja osaamistasokuvauksiin (2008) Suvi-verkoston sivuilla.

 

Vapautus kielitaitovaatimuksista

Tutkintolautakunta voi anomuksen perusteella myöntää vapautuksen kielitaitovaatimuksista erityisistä syistä, joita ovat tutkintosäännön 23 § mukaan:

  • opiskelijan terveydellinen tai muu erityinen syy, esimerkiksi vaikea-asteinen lukivaikeus (Kielten vapautusanomuslomake A)
  • opintojen kuluessa kieliopinnot osoittautuvat ylivoimaisiksi esimerkiksi puutteellisen lähtötason vuoksi (Kielten vapautusanomuslomake B)

Vapautusanomuksiin tarvitaan opinto-ohjaajan ja kielten opettajan lausunnot. Tutkintolautakunnan sihteeri pyytää lausunnot, kun on saanut opiskelijalta täytetyn vapautusanomuslomakkeen.

Linkki vapautusanomuslomakkeisiin on Lomakkeet-sivulla.

Kieliopinnot (ruotsi)

Valmentava ruotsi -opintojakso 1. lukukaudella

  • Jos opiskelija ei pääse ensimmäisellä yrittämällä läpi valmentavan ruotsin tentistä, hän tulee silti seuraavalla lukukaudella normaalisti ammatillisen ruotsin opintojaksolle
  • Opiskelija ohjataan kielten tukipajaan ennen uusintatenttiä, joka tapahtuu yleisessä uusinnassa
  • Yhteensä kolme tenttikertaa ennen kurssin uusimista

Ruotsin kirjallisen ja suullisen kielitaidon opintojaksot 2. lukukaudella

  • Jos suullisesta ja/tai kirjallisesta tentistä ei pääse ensimmäisellä yrittämällä läpi, ohjataan tukipajaan ennen uusintatenttiä
  • Yhteensä kolme tenttikertaa ennen kurssin uusimista tai vapautuksen hakemista

Vapautusanomuslomake B:n prosessi

Ehdot kielten opettajan vapautusta puoltavaan lausuntoon:

  • Osallistuminen valmentavan opintojakson opetukseen ja kolme tenttikertaa
  • Osallistuminen ammatillisen opintojakson opetukseen ja kolme tenttikertaa kirjallisesta, yksi suullisesta
  • Osallistuminen kielten ohjaukseen ja tukipajaan tenttikertojen välissä