Siirry sisältöön

Kieli- ja viestintäopinnot

Diakissa opiskellaan vieraana kielenä englantia ja toisena kotimaisena kielenä ruotsia.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa sekä englannin että ruotsin opintojen laajuus on 3 opintopistettä opiskelijalle, joka on aloittanut opinnot ennen vuoden 2020 opintosuunnitelmaa (OPS 15/17). Vuoden 2020 opintosuunnitelman mukaan opiskelevilla on ruotsia 2 + 3 opintopistettä. Tulkkauksen koulutuksissa laajuus on 5 opintopistettä. Kielipinnot järjestetään omina opintojaksoinaan.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa englannin opinnot sijoittuvat 2. lukukaudelle ja ruotsin opinnot 5. lukukaudelle, jos opiskelija on aloittanut opinnot ennen vuoden 2020 opintosuunnitelmaa. Opintosuunnitelman 2020 mukaan ruotsia opiskellaan ensimmäisenä lukuvuonna ja englantia viidennellä lukukaudella. Tulkkauksen koulutuksissa ruotsin opinnot tai ruotsia korvaavat suomen opinnot sijoittuvat 2. ja 3. lukukaudelle ja englannin opinnot 4. ja 5. lukukaudelle.

Viestinnän opinnot on integroitu ammatillisiin opintoihin. Opinnoissa keskitytään mm. ammatillisen kohtaamiseen ja työyhteisön vuorovaikutukseen. Kirjallisen viestinnän taitoja harjoitellaan mm. opinnäytetyöprosessin aikana.

Tutustu kielten yhteisiin, eurooppalaisen viitekehyksen mukaisiin taitotasokuvauksiin.

Tutustu ammattikorkeakoulun kaikille yhteisiin suomen kielen ja viestinnän opintojen kompetenssi- ja osaamistasokuvauksiin (2008) Suvi-verkoston sivuilla.