Siirry sisältöön

Opiskelu huipentuu opinnäytetyöhön

Opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakouluopintojesi keskeisistä elementeistä. Sen tavoitteena on

  • kehittää valmiuksia, joilla sovellat opinnoissa kertynyttä osaamistasi
  • kehittää kykyäsi soveltaa tätä osaamista ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä
  • opettaa tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä
  • kehittää analysointi- ja perusteluvalmiuksia, kriittistä ajattelua ja eettistä harkintaa.

Opinnäytetöiden aikataulu

Millainen on opinnäytetyö?

Kaikki opinnäytetyöt ovat tutkivia tai työelämää kehittäviä. Ne pyritään kytkemään Diakin omiin oppimisympäristöihin, työelämän kehittämishankkeisiin tai harjoitteluun.

Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan tutkimuspainotteinen, jolloin työn painopisteenä on tutkimuksen tai selvityksen tekeminen, tai kehittämispainotteinen, jolloin kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan uusia tuotteita, toimintatapoja ja työkäytäntöjä.

Kehittämispainotteinen työ voidaan toteuttaa projektina, tuotekehityksenä tai kehittämishankkeena.

Opinnäytetyön voi tehdä parityönä tai 3–4 hengen ryhmässä.

Tämän sivun tiedot koskevat vuoden 2015 tai uudemman opetussuunnitelman mukaisia opinnäytetöitä.

Opinnäytetyön prosessin kehittämisestä vastaa Opinnäytetyön koordinaattori Titta Riihimäki (titta.riihimaki@diak.fi)

Erilaisia opinnäytetöitä

Diakissa opinnäytetyö on työelämälähtöinen. Työn ohjauksessa on opettajan lisäksi mukana jonkin ammattialan asiantuntija, usein työelämän edustaja. Voit tehdä opinnäytetyön myös jossakin Diakin hankkeista.

Sinulla on kaksi tapaa tehdä opinnäytetyö: se voi olla joko monografia tai koostua osasuorituksista.

Opinnäytetyösi voidaan luokitella tutkimukselliseksi, jos se täyttää tutkimuksen yleiset tunnusmerkit. Opinnäytetyö voi olla myös kehittämisprojekti tai tuotekehitysprojekti, joka synnyttää uuden tuotteen, palvelun, toimintamallin tai liikeidean.

Monografia

Monografia on yksiosainen, itsenäisesti julkaistava opinnäytetyö, ja se on ollut perinteinen kirjallinen opinnäytetyön muoto.

Monografia keskittyy yhteen aiheeseen, ja jo sen suunnitelmavaiheessa päätetään teoreettinen viitekehys, tutkimuskysymykset sekä metodiset valinnat.


Osasuorituksista koostuva opinnäytetyö

Osasuorituksen muoto voi olla kirjallinen, esimerkiksi blogikirjoitus, haastatteluihin perustuva oppimistehtävä tai kirjallisuuskatsaus.

Muita tapoja ovat esimerkiksi videon tai valokuvan käyttö, juliste, suullinen esitys ammatillisilla asiantuntijapäivillä tai koulutustapahtumassa sekä aihepiirin käsittely tilastollisten aineistojen pohjalta.

Opinnäytetyön vaiheet

Diakissa kaikkien koulutusalojen opinnäytetyöt etenevät samalla tavalla.

Ammattialan kehittämistyön välineet -opintojaksot I ja II toimivat opinnäytetyön valmistavina opintojaksoina. Opinnäytetyöhön liittyvät KEH- tai KIT-opintojaksot alkavat useimmiten jo neljännellä lukukaudella.

Varsinainen opinnäytetyöprosessi etenee Kehittämis- ja innovaatiotoiminta (KEH01-4) -opintojaksoilla, joiden lisäksi tukenasi ovat suomen kielen ja viestinnän pajat, menetelmiin ja opinnäytetyön prosessiin keskittyvät KEH-kyselytunnit sekä tiedonhankinnan tuki kirjastolta. Tulkkausalan koulutusten Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opintojaksojen lyhenteet ovat KIT 1–4 (opetussuunnitelma 2019).

Osallistu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa seminaareihin ja ilmoittaudu omalle esittämisvuorollesi.

Vuorollasi esittelet ensin ideapaperin (KEH01) ja myöhemmin opinnäytetyön suunnitelman (KEH02) ja opinnäytetyön raportin käsikirjoituksen (KEH03). Kaikki opinnäytetyön vaiheet tehdään yhteistyössä ohjaavien opettajien ja työelämäkumppanin tai hankkeen kanssa.

Ohjaaja hyväksyy suunnitelmasi ennen kuin pääset toteuttamaan suunnittelemaasi tutkimusta, kehittämistä, produktia.

Infograafi opinnäytetyöprosessista

Ohjeita

Lue lisää opinnäytetyön prosessista Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta. Oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa opinnäytetyön tekijälle, joten siihen kannattaa tutustua huolella.

Löydät Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta myös opinnäytetyön mallipohjan.

Oman etenemisen seuraamista helpottaa Opinnäytetyöprosessini kulku -taulukko.

Myös opinnäytetyön kriteerit löytyvät Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta.

Tutustu opinnäytetyön reunaehtoihin tutkintosäännössä.

Opinnäytehakemistosta löydät aakkosellisen listauksen opinnäytetyöprosessin ja -ohjaukseen liittyvistä asioista.

Tukea

Opinnäytetyöhön ja sen aikaiseen opiskeluun on tarjolla monenlaista tukea kampuksilla. Tutustu opinnäytetyön oppimisalustalla (KEH-KIT-opintojaksot) omalla kampuksellasi tarjolla olevaan ja valtakunnalliseen tukitarjontaan! Tutustu kaikkiin tukimahdollisuuksiin kampusten tukipalveluissa.