Siirry sisältöön

Opiskelu huipentuu opinnäytetyöhön

Opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakouluopintojesi keskeisistä elementeistä. Sen tavoitteena on

  • kehittää valmiuksia, joilla sovellat opinnoissa kertynyttä osaamistasi
  • kehittää kykyäsi soveltaa tätä osaamista ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä
  • opettaa tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä
  • kehittää analysointi- ja perusteluvalmiuksia, kriittistä ajattelua ja eettistä harkintaa.

Opinnäytetöiden aikataulu

Millainen on opinnäytetyö?

Kaikki opinnäytetyöt ovat tutkivia ja työelämää kehittäviä. Ne pyritään kytkemään Diakin omiin oppimisympäristöihin, työelämän kehittämishankkeisiin ja harjoitteluun.

Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan tutkimuspainotteinen, jolloin työn painopisteenä on tutkimuksen tai selvityksen tekeminen, tai kehittämispainotteinen, jolloin kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan uusia tuotteita, toimintatapoja ja työkäytäntöjä.

Kehittämispainotteinen työ voidaan toteuttaa projektina, tuotekehityksenä tai kehittämishankkeena.

Opinnäytetyön voi tehdä parityönä tai 3–4 hengen ryhmässä.

Tämän sivun tiedot koskevat vuoden 2015 tai uudemman opetussuunnitelman mukaisia opinnäytetöitä.

Erilaisia opinnäytetöitä

Diakissa opinnäytetyö on työelämälähtöinen. Työn ohjauksessa on opettajan lisäksi mukana jonkin ammattialan asiantuntija, usein työelämän edustaja. Voit tehdä opinnäytetyön myös jossakin Diakin hankkeista.

Sinulla on kaksi tapaa tehdä opinnäytetyö: se voi olla joko monografia tai koostua osasuorituksista.

Opinnäytetyösi voidaan luokitella tutkimukselliseksi, jos se täyttää tutkimuksen yleiset tunnusmerkit. Opinnäytetyö voi olla myös kehittämisprojekti tai tuotekehitysprojekti, joka synnyttää uuden tuotteen, palvelun, toimintamallin tai liikeidean.

Monografia

Monografia on yksiosainen, itsenäisesti julkaistava opinnäytetyö, ja se on ollut perinteinen kirjallinen opinnäytetyön muoto.

Monografia keskittyy yhteen aiheeseen, ja jo sen suunnitelmavaiheessa päätetään teoreettinen viitekehys, tutkimuskysymykset sekä metodiset valinnat.


Osasuorituksista koostuva opinnäytetyö

Osasuorituksen muoto voi olla kirjallinen, esimerkiksi blogikirjoitus, haastatteluihin perustuva oppimistehtävä tai kirjallisuuskatsaus.

Muita tapoja ovat esimerkiksi videon tai valokuvan käyttö, juliste, suullinen esitys ammatillisilla asiantuntijapäivillä tai koulutustapahtumassa sekä aihepiirin käsittely tilastollisten aineistojen pohjalta.

Opinnäytetyön vaiheet

Diakissa kaikkien koulutusalojen opinnäytetyöt etenevät samalla tavalla.

Ammattialan kehittämistyön välineet -opintojaksot I ja II toimivat opinnäytetyön valmistavina opintojaksoina. Opinnäytetyöhön liittyvät opintojaksot alkavat useimmiten jo neljännellä lukukaudella.

Varsinainen opinnäytetyöprosessi etenee Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I–IV -opintojaksoilla, joiden lisäksi tukenasi ovat menetelmäpajat, suomen kielen ja viestinnän pajat sekä tiedonhankinnan tuki kirjastolta. Tulkkausalan koulutusten Kehittämis- ja innovaatiotoiminnan opintojaksojen lyhenteet ovat KIT 1–4 (opetussuunnitelma 2019).

Osallistu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa seminaareihin ja ilmoittaudu omalle esittämisvuorollesi.

Vuorollasi esittelet ensin ideapaperin ja myöhemmin opinnäytetyön suunnitelman, joka tehdään yhteistyössä ohjaavien opettajien ja työelämäkumppanin tai hankkeen kanssa.

Ohjaaja hyväksyy suunnitelmasi ennen kuin pääset toteuttamaan varsinaista projektiasi.

Infograafi opinnäytetyöprosessista

Ohjeita

Lue lisää opinnäytetyön prosessista Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta. Oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa opinnäytetyön tekijälle, joten siihen kannattaa tutustua huolella.

Löydät Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta myös opinnäytetyön mallipohjan.

Oman etenemisen seuraamista helpottaa Opinnäytetyöprosessin kulku -taulukko.

Myös opinnäytetyön kriteerit löytyvät Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta.

Tutustu opinnäytetyön reunaehtoihin tutkintosäännössä.

Opinnäytehakemistosta löydät aakkosellisen listauksen opinnäytetyöprosessin ja -ohjaukseen liittyvistä asioista.

Tukea

Opinnäytetyöhön on tarjolla monenlaista tukea kampuksilla. Voit osallistua esimerkiksi valtakunnallisiin tukipajoihin.

Tutustu kaikkiin tukimahdollisuuksiin kampusten tukipalveluissa.