Siirry sisältöön

Urasuunnittelu

 

Nykyisin työura rakentuu monista eri töistä ja tehtävistä, ehkä yrittäjyydestäkin. Työpaikka on harvoin sama valmistumisesta eläkeikään. Miten löytää omaan elämänvaiheeseen itselle sopiva, mielekäs ja merkityksellinen työ?

Urasuunnittelun prosessi käynnistyy jo ennen opintojen alkua ja jatkuu myös sen jälkeen. Oleellista urasuunnittelun prosessissa on päästä kohti itselle merkityksellisiä asioita. Urasuunnittelussa on kyse kokonaisvaltaisesta tulevaisuuteen orientoitumisesta ja oman identiteetin löytymisestä. Sen voi aloittaa miettimällä millainen ihminen olet: Millainen olet luonteeltasi? Mikä sinua kiinnostaa ja innostaa? Mitä asioita arvostat elämässä nyt ja mitä ajattelet arvostavasi tulevaisuudessa.

Ammatti-identiteetin rinnalla puhutaan nykyisin osaamisidentiteetistä, mikä korostaa oman osaamisen mahdollisuuksia työelämässä. Vahva osaamisidentiteetti luo varmuutta siitä, että tulevaisuudessa ammattien ja työtehtävien muuttuminen ei tarvitse tarkoittaa työttömyyttä, vaan uusia mahdollisuuksia. Osaaminen karttuu opintojen lisäksi elämän eri vaiheissa esim. harrastuksissa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa.

Tälle sivustolle on koottu materiaalia urasuunnittelun tueksi. Materiaalin tavoitteena on auttaa löytämään, mikä on itselle sopiva urapolku, tekemään opiskeluaikana mielekkäitä urasuunnittelua tukevia valintoja sekä menestymään työnhakuprosessissa.

”Työelämävierailut laajensivat näkemystä siitä, miten laaja työkenttä opiskelemallamme tutkinnolla on.” – Alumnikyselyn 2021 vastaaja

Urasuunnittelu-sivusto on kehitetty osana OTE – Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjäksi AMK-henkilöstön rinnalle -hanketta.

OTE-, Euroopan unionin sosiaalirahaston- ja Vipuvoimaa EU:lta -logot.