Tervetuloa opiskelijaksi Diakiin syksyllä 2018!


Tältä sivulta ja sen alasivuilta löydät ohjeita opintojen aloittamiseen. Ohjeet on jaoteltu kaikille opiskelijoille yhteisiin materiaaleihin sekä kampus- ja koulutuskohtaisiin materiaaleihin.

Kampuskohtaisissa materiaaleissa on ohjeita ja tietoa mm. opintojen aloituksesta koulutuksessasi ja kampuksellasi.

Näin varmistat opiskelupaikkasi


1. Ota opiskelupaikka vastaan

Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun tulee ottaa se vastaan 10.7.2018 klo 15 mennessä. Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista päivämäärä hyväksymisilmoituksestasi.

Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, ota se vastaan opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksella, jonka sait hyväksymiskirjeen mukana. Jos otat paikan vastaan Opintopolun sijaan paperilomakkeella, lähetä lomake hakijapalveluihin:

Diak, hakijapalvelut
PL 12
00511 Helsinki

Voit toimittaa lomakkeen myös sähköpostin liitteenä osoitteeseen hakijapalvelut@diak.fi.

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.


2. Ilmoittaudu lukuvuodelle

Ilmoittaudu lukuvuodelle läsnä olevaksi viimeistään 10.7.2018 klo 15.00. Lukuvuosi-ilmoittautuminen tehdään Oma Opintopolku -palvelussa opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista päivämäärä hyväksymisilmoituksestasi.

Jos et voi ilmoittautua lukuvuodelle 2018–2019 sähköisesti, tee se täyttämällä ilmoittautumislomake. Lähetä lomake vastaanottamisilmoituksen mukana hakijapalveluihin:

Diak, hakijapalvelut
PL 12
00511 Helsinki

Voit toimittaa lomakkeen myös sähköpostitse osoitteeseen hakijapalvelut@diak.fi.

Aiotko ottaa opiskelupaikan vastaan Diakista mutta jäät samalla jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmäksi sijoittamastasi koulutuksesta? Tässä tapauksessa voit ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi vasta, kun on selvinnyt, pääsetkö jonottamaasi koulutukseen.

Opiskelupaikat vahvistuvat viimeistään 31.7.2018, kun varasijoilta hyväksyminen päättyy, elleivät jonottamasi koulutuksen aloituspaikat tule täyteen sitä ennen.

Haluaisitko ilmoittautua poissa olevaksi? Ammattikorkeakoululaissa todetaan, että otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi vain lakisääteisestä syystä. Tutustuthan ensimmäisen vuoden poissaoloa koskeviin ohjeisiin alempana tällä sivulla.


3. Varmista, että olet toimittanut todistuskopiot

Jos toimitit yhteishaussa käyttämiesi tutkintotodistusten kopiot Diakiin valintakokeissa, sinun ei tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

Jos taas et toimittanut todistuskopioita valintakokeen yhteydessä tai jos et tehnyt valintakoetta Diakissa, lähetä kopiot 10.7.2018 klo 15 mennessä joko postitse tai sähköpostitse sen kampuksen opintotoimistoon, johon tulit valituksi. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista päivämäärä hyväksymisilmoituksestasi.

Toimita todistuskopiot myös silloin, jos otat paikan vastaan mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmäksi sijoittamastasi hakutoiveesta. Myös lakisääteisestä syystä poissa olevaksi ilmoittautuvan on toimitettava kopiot todistuksista.

Jos et toimita todistuskopioita määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta voidaan purkaa. Opiskelijavalinta on ehdollinen myös siihen asti, kunnes alkuperäiset todistukset on opintojen alussa tarkistettu ja niitä on verrattu toimitettuihin kopioihin.

Kopioita ei palauteta.

Syyslukukauden opintojen aikataulut

Syyslukukauden 2018 lukujärjestykset

Syyslukukauden 2018 lukujärjestykset julkaistaan kesäkuussa. Löydät oman lukujärjestyksesi Diakin Lukkarikoneesta omalla ryhmäkoodillasi. Katso Lukkarikoneen ohje.

Syyslukukauden lähipäivätaulukko on jo saatavilla Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäiviin ovat mahdollisia.

Aloittavien opiskelijaryhmien tunnukset

Helsinki

AMK-tutkinnot

 • Sairaanhoitaja (AMK) A45sh
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö A45shd
 • Sosionomi (AMK) A45sos
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö A45sosd
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö A45sosn
 • Terveydenhoitaja (AMK) A45th
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus A45astu

YAMK-tutkinnot

 • Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen Y45terjo
 • Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus Y45sosos
 • MA in Global Health Care Y45ghc

Oulu

 • Sairaanhoitaja (AMK) I45sh

Pieksämäki

 • Sairaanhoitaja (AMK) E45sh
 • Sosionomi (AMK) E45sos
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö E45sosd

Pori

 • Sairaanhoitaja (AMK) F45sh
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö F45shd

Turku

 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus, G45vtk

Omien opintojen suunnittelu

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Saat oman opinto-ohjaajasi tiedot uuden opiskelijan materiaaleissa. Opintojesi alussa opinto-ohjaajasi ohjaa sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, jota päivität tarvittaessa. Samalla tehdään suunnitelmaa mahdollisten aiempien opintojesi tai työkokemuksesi hakemisesta osaksi opintoja.

Voit tutustua jo etukäteen oman koulutuksesi opintosuunnitelmaan.

Lue lisää opinto-ohjauksesta.


Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Diakin opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimasi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista eli AHOTia osaksi tutkintoasi. Voit ahotoida opintoja riippumatta siitä, miten, milloin tai missä olet hankkinut osaamisesi.

AHOT-prosessissa opiskelijan osaamista verrataan Diakin opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista ainoastaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleville opiskelijoille.

Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista haetaan yleensä kokonaisista opintokokonaisuuksista tai kokonaisista opintojaksoista.

Pääsääntöisesti tunnistaminen ja tunnustaminen haetaan tutkinto-opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Voit hakea AHOT-menettelyjä myös myöhemmin opintojen kuluessa.

Tutustu tarkemmin Diakin AHOT-ohjeeseen ja syksyn hakemusten aikatauluihin.


Opinnollistaminen

Opinnollistaminen tarkoittaa työnteon ja korkeakouluopiskelun yhdistämistä. Kun AHOT liittyy aiemmin hankittuun osaamiseesi, opinnollistamisessa voidaan puhua opintojen aikana syntyvästä osaamisesta.

Samalla on kyse henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesta opiskelusta (HOPS). Opinnollistamisen kohdalla hopsaaminen on työlähtöistä henkilökohtaistamista, jossa syvällisellä otteella suunnitellaan vaihtoehtoista suoritustapaa jollekin tietyllä kokonaisuudelle.

Opinnollistamista on eri muodoissa, mutta keskeisin niistä on malli, jossa päivä-, ilta- tai viikonlopputyössä käyvä opiskelija esittää työssä hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tai opintojaksojen suorittamista työtä tekemällä.

Opinnollistamisen kurssialue Moodleroomsissa (vaatii kirjautumisen)


Harjoittelu

Harjoittelut ovat tärkeä osa Diakissa opiskelua. Harjoitteluissa perehdyt käytännön työtehtäviin sekä opit soveltamaan tietojasi ja taitojasi työelämässä. Lisäksi verkostoidut ja luot kontakteja erilaisiin työpaikkoihin.

Parhaassa tapauksessa harjoittelut avaavat mahdollisuuksia työllistymiseen ja opinnäyteyhteistyöhön.

Lue lisää harjoittelukäytännöistä.

Ensimmäisen vuoden poissaolo

Ammattikorkeakoululain (29 §) mukaan voit ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain seuraavista syistä:

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua: toimita todistukseksi palvelukseenastumismääräys
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: toimita todistukseksi Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: toimita todistukseksi sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen kyseisenä lukukautena. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: toimita todistukseksi riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi yllä olevasta syystä, toimita lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä yllä mainittu todistus hakijapalveluihin. Voit toimittaa todistuksen myös sähköpostitse, mutta huomioi tietosuoja-asiat.

Todistus poissaolon lakisääteisestä syystä tulee toimittaa hakijapalveluihin 10.7.2018 klo 15 mennessä.

Opiskeluun liittyvät kulut

Opetus on Diakissa maksutonta.

Kirjat ja muut materiaalit kustantaa opiskelija. Joka lukukausi saat käyttöösi sadan kappaleen kopiokortin. Sen yli menevät tulosteet/kopiot opiskelija maksaa itse. Opinnäytetyötä varten saa ylimääräisen sadan kappaleen kopiokortin.

Päivittäiset matkat sekä matkat harjoittelu- ja tutustumispaikkoihin kustantaa opiskelija. Myös ruokailu kampuksen opiskelijaravintolassa on maksullista.

Vinkkejä opintojen rahoittamiseen

Voit hakea opintotukea Kelalta.

Jos olet jo työelämässä, voit hakea Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea.

Opiskelijaetuja

Päätoimiset opiskelijat ovat oikeutettuja KELAn ateriatukeen. Usein he ovat oikeutettuja alennuksiin myös paikallis- ja kaukoliikenteen juna- ja bussimatkoista.

Tämän lisäksi opiskelijakunnan kortilla saa noin 200 opiskelijaetua Helsingissä ja noin 600 etua valtakunnallisesti.

Voit saada kaikki kyseiset edut tilaamalla opiskelijakunta O’Diakon myöntämän sinisen opiskelijakortin.

Kortti kannattaa tilata mahdollisimman pian opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen O’Diakon nettisivuilta.

Diakin kirjastot ja kirjastokortin hankkiminen

Diakin kirjasto- ja tietopalvelut ovat kaikkien käytettävissä kampuksilla ja verkossa. Tarjoamme ajantasaista ja monipuolista tietoa opiskeluun, opetukseen ja tutkimukseen.

Kokoelmiemme painopisteet ovat diakonia, kasvatus, sosiaali- ja terveysala, monikulttuurisuus sekä viittomakieli ja tulkkaus.

Tietokantamme on Diakin Finna, josta löydät kirjaston kirjat, opinnäytetyöt ja lehdet sekä linkit e-kirjoihin, e-lehtiin ja tietokantoihin.

Uutena asiakkaana voit tehdä lainauskorttihakemuksen Diakin kirjastoon asiakastietolomakkeella.

Muista ottaa mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, kun tulet noutamaan kirjastokorttia.