Tervetuloa opiskelijaksi Diakiin!

Korkeakoulujen syksyn 2021 yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 26.11.2021. Näet oman tilanteesi Oma Opintopolku -palvelusta. Kaikille hakijoille lähetetään sähköinen tuloskirje.

Todistusvalintojen tulokset julkaistaan ennen AMK-valintakoetta, ja näet todistusvalinnan tuloksen Oma Opintopolku -palvelusta.

Tältä sivulta ja sen kampuskohtaisilta alasivuilta löydät ohjeita opintojesi aloittamiseen. Tutustuthan oman koulutuksesi tietoihin kampuskohtaisilla sivuilla ennen opiskelupaikan vastaanottamista!

Otettuasi opiskelupaikan vastaan sinun kannattaa ladata heti myös opiskelijan mobiilisovellus Tuudo. Jo ennen opintojen alkua löydät sieltä Uuden opiskelijan infon ja myöhemmin myös esimerkiksi opiskelijakorttisi.

Seuraathan Diakin ajankohtaista koronatiedotusta ennen kampukselle saapumistasi.

Näin varmistat opiskelupaikkasi

Infograafi opiskelupaikan varmistamisesta. Sama tiedot on kerrottu alempana tekstissä.

1. Ota opiskelupaikka vastaan

Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun tulee ottaa se vastaan 3.12.2021 klo 15 mennessä. Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa.

Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan Oma Opintopolku -palvelussa, lähetä sähköpostia hakijapalveluihin osoitteeseen hakijapalvelut@diak.fi saadaksesi ohjeet paikan vastaanottamiseksi.

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.

Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista paikan vastaanottamisen määräaika hyväksymisilmoituksestasi.

2. Ilmoittaudu lukuvuodelle 2022–2023

Ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi lukuvuodelle 2022-2023 3.12.2021 klo 15 mennessä. Ilmoittautumiseen siirrytään Oma Opintopolku -palvelun kautta opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Jos et voi ilmoittautua Oma Opintopolku -palvelun kautta, ota yhteyttä hakijapalveluihin saadaksesi ilmoittautumislomakkeen.

Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista viimeinen ilmoittautumispäivä hyväksymisilmoituksestasi.

Aiotko ottaa opiskelupaikan vastaan Diakista ja jäädä samalla jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmäksi sijoittamastasi hakukohteesta? Tässä tapauksessa voit ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi vasta, kun on selvinnyt, pääsetkö jonottamaasi koulutukseen.

Opiskelupaikat vahvistuvat viimeistään 14.12.2021, kun varasijoilta hyväksyminen päättyy, elleivät jonottamasi koulutuksen aloituspaikat tule täyteen sitä ennen.

Haluaisitko ilmoittautua poissa olevaksi? Ammattikorkeakoululain mukaan otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi vain lakisääteisestä syystä. Tutustuthan ensimmäisen vuoden poissaoloa koskeviin ohjeisiin alempana tällä sivulla.

Jos jätät kokonaan ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.

3. Varmista, että olet toimittanut todistuskopiot

Diakiin valitun opiskelijan tulee toimittaa todistuskopiot tarkastukseen tallentamalla ne hakulomakkeelle 3.12.2021 klo 15 mennessä, jollei todistuksia ole toimitettu jo hakemuksella. Varasijalta hyväksytyille päivämäärä ilmoitetaan hyväksymisilmoituksessa.

Pääset tallentamaan liitteitä hakemuksellesi Oma Opintopolku -palvelun kautta. Oma Opintopolku -sivulla klikkaa Siirry hakemuksiin -painikkeesta.

Sisäänkirjautumisen jälkeen valitse syksyn yhteishaun hakemuksesi. Pääset lisäämään todistukset kohtaan Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK).

Todistuskopio täytyy toimittaa seuraavista:

 • Suomessa suoritettu lukion päättötodistus (tarvitaan vain, jos ylioppilastutkintoa ei ole suoritettu)
 • Suomessa ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • Suomessa ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto
 • Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • Suomessa suoritettu opistoasteen tutkinto
 • Suomessa ennen vuotta 2005 suoritettu korkeakoulututkinto
 • Hakukautena valmistuva ulkomainen tutkinto
 • Hakukautena valmistuva kansainvälinen Reiferprüfung/Deutsches Internationales Abitur -tutkinto
 • Hakukautena valmistuva kansainvälinen European Baccalaureate -tutkinto
 • Hakukautena valmistuvan kansainvälinen International Baccalaureate -tutkinnon loppuarvosanat ”transcript of grades”
 • Työtodistukset kaikesta hakemuksella mainitusta työkokemuksesta (YAMK-koulutukseen valitut)
 • Viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin, tai englannin kielellä

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei sinun tarvitse liittää hakemuksellesi todistuskopioita.

Näemme myös vuodesta 2017 alkaen suoritettujen ammatillisten perustutkintojen sekä vuodesta 2018 alkaen suoritettujen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suoritustiedot pääsääntöisesti suoraan suoritusrekisterin kautta.

Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista päivämäärä hyväksymisilmoituksestasi.

Toimita todistuskopiot myös silloin, jos otat paikan vastaan mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmäksi sijoittamastasi hakutoiveesta. Myös lakisääteisestä syystä poissa olevaksi ilmoittautuvan on toimitettava kopiot todistuksista.

Jos et toimita todistuskopioita määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta voidaan purkaa.

Lue lisää hakukelpoisuuden osoittamisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta Valintaperusteet-sivulta.

Syyslukukauden opintojen aikataulut

Kevään 2022 lähipäivät päivitetään Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulle. Muutokset lähipäiviin ovat mahdollisia.

Löydät tietoa oman koulutuksesi lähipäivistä myös kampuskohtaisilta sivuilta:

Kevään lukujärjestykset julkaistaan Diakin Lukkarikoneessa. Löydät lukujärjestyksen ryhmäkoodillasi eli opiskelijaryhmäsi tunnuksella hakemalla. Aloittavien opiskelijaryhmien tunnukset on kerrottu alempana tällä sivulla. Tutustu myös Lukkarikoneen ohjeeseen.

Huom. muutokset lukujärjestyksiin ovat mahdollisia.

Aloittavien opiskelijaryhmien tunnukset

Helsinki

AMK-tutkinnot:

 • Sairaanhoitaja (AMK) A52sh
 • Sairaanhoitaja (AMK) diakoninen hoitotyö A52shd
 • Sairaanhoitaja (AMK) lähihoitajataustaisille A52sh-lh
 • Sosionomi (AMK) A52sos
 • Sosionomi (AMK) diakoniatyö A52sosd
 • Sosionomi (AMK) kirkon nuorisotyö A52sosn
 • Sosionomi (AMK) kirkon varhaiskasvatus A52sosv

Oulu

 • Sairaanhoitaja (AMK) diakoninen hoitotyö I52shd
 • Sosionomi (AMK) diakoniatyö I52sosd

Pori

 • Sosionomi (AMK) F52sos
 • Sosionomi (AMK) diakoniatyö F52sosd

Omien opintojen suunnittelu

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opintojesi alussa opinto-ohjaajasi ohjaa sinua laatimaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin, jota päivität tarvittaessa. Samalla tehdään suunnitelmaa mahdollisten aiempien opintojesi tai työkokemuksesi hakemisesta osaksi opintoja.

Näet oman opinto-ohjaajasi yhteystiedot koulutuksesi kohdalta kampuskohtaisilta sivuilta:

Lue lisää opinto-ohjauksesta. Voit lisäksi tutustua jo etukäteen oman koulutuksesi opetussuunnitelmaan.


Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Diakin opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimasi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista eli AHOTia osaksi tutkintoasi. Voit ahotoida opintoja riippumatta siitä, miten, milloin tai missä olet hankkinut osaamisesi.

AHOT-prosessissa opiskelijan osaamista verrataan Diakin opetussuunnitelmiin kirjattuihin osaamistavoitteisiin.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista ainoastaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleville opiskelijoille.

Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista haetaan yleensä kokonaisista opintokokonaisuuksista tai kokonaisista opintojaksoista.

Pääsääntöisesti tunnistaminen ja tunnustaminen haetaan tutkinto-opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Voit hakea AHOT-menettelyjä myös myöhemmin opintojen kuluessa.

Uusille opiskelijoille järjestetään kaksi samansisältöistä AHOT-infoa. Tarkemmat aikataulut julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Tutustu tarkemmin Diakin AHOT-ohjeeseen.


Opinnollistaminen

Opinnollistaminen tarkoittaa työnteon ja korkeakouluopiskelun yhdistämistä. Kun AHOT liittyy aiemmin hankittuun osaamiseesi, opinnollistamisessa voidaan puhua opintojen aikana syntyvästä osaamisesta.

Samalla on kyse henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesta opiskelusta (HOPS). Opinnollistamisen kohdalla hopsaaminen on työlähtöistä henkilökohtaistamista, jossa syvällisellä otteella suunnitellaan vaihtoehtoista suoritustapaa jollekin tietyllä kokonaisuudelle.

Opinnollistamista on eri muodoissa, mutta keskeisin niistä on malli, jossa päivä-, ilta- tai viikonlopputyössä käyvä opiskelija esittää työssä hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tai opintojaksojen suorittamista työtä tekemällä.


Harjoittelu

Harjoittelut ovat tärkeä osa Diakissa opiskelua. Harjoitteluissa perehdyt käytännön työtehtäviin sekä opit soveltamaan tietojasi ja taitojasi työelämässä. Lisäksi verkostoidut ja luot kontakteja erilaisiin työpaikkoihin.

Parhaassa tapauksessa harjoittelut avaavat mahdollisuuksia työllistymiseen ja opinnäyteyhteistyöhön.

Lue lisää harjoittelukäytännöistä.

Ensimmäisen vuoden poissaolo

Ammattikorkeakoululain (29 §) mukaan voit ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain seuraavista syistä:

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua. Toimita todistukseksi palvelukseenastumismääräys.
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla. Toimita todistukseksi Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta.
  • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja. Toimita todistukseksi sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen kyseisenä lukukautena. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: toimita todistukseksi riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Todistus poissaolon lakisääteisestä syystä tulee toimittaa hakijapalveluihin 3.12.2021 klo 15 mennessä.  Voit toimittaa todistuksen myös sähköpostitse, mutta huomioi tietosuoja.

Jos sinut hyväksytään varasijalta, toimita todistus opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä.

Jos opiskelijaksi valittu ei toimita todistusta määräaikaan mennessä, hänet kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi tulevalle lukuvuodelle.

Opiskelu koronaviruksen aikana

Koronatiedotus Diakissa 

On tärkeää, että seuraat Diakin koronatiedotusta näissä kanavissa: 

 • Päivittyvä koronaohjeistus: diak.fi/korona. Tutustu sivuun ennen opintojesi alkua. 
 • Ajankohtaiset koronauutiset ja ohjeiden päivitykset: Tuudo-sovelluksen Korona-välilehden uutiset. Uutispalsta löytyy Tuudon etusivulta lukkareiden alta. Lataa Tuudo sovelluskaupasta. Pääset kirjautumaan Tuudoon, kun olet saanut opiskelijatunnukset käyttöösi. 

Opiskeluun liittyvät kulut

Opetus on Diakissa maksutonta suomen- ja ruotsinkielisissä tutkintoon johtavissa koulutuksissa.

Opiskelija kustantaa itse kirjat ja muut materiaalit.

Saat käyttöösi joka lukukautena sadan kappaleen kopiokortin. Sen yli menevät tulosteet ja kopiot sinun tulee maksaa itse. Opinnäytetyötä varten saat ylimääräisen sadan kappaleen kopiokortin.

Opiskeluarjen sujuvuuden kannalta edellytämme, että sinulla on käytössäsi oma tietokone, sillä se mahdollistaa esim. joustavan verkko- ja etäopiskelun myös muualla kuin kampuksella. Diakilla on tiloissaan tarjolla vain hyvin rajallinen määrä kiinteitä työpisteitä ja mahdollisuuksien mukaan myös kannettavia tietokoneita, joita voi lainata kampuksella päivän ajaksi. Tarkempaa tietoa löydät IT-palveluiden ohjeista.

Päivittäiset matkat sekä matkat harjoittelu- ja tutustumispaikkoihin kustantaa opiskelija. Myös ruokailu kampuksen opiskelijaravintolassa on maksullista. Tutustu opiskelijaruokailuun Diakin kampuksilla.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu 1.1.2021 alkaen

Vuodesta 2021 alkaen ammattikorkeakoulututkintoa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin.

Kaikkien läsnäolevien tutkinto-opiskelijoiden on maksettava maksu läsnäololukukausiensa ajalta. Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle. Lue lisää YTHS:n palveluista ja Kelalle maksettavasta korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksusta. Terveydenhoitomaksusta ei tule erillistä laskua, vaan jokaisen läsnä olevan opiskelijan on huolehdittava maksun maksamisesta ajallaan.

Katso myös YTHS:n video heidän palveluistaan.

Vinkkejä opintojen rahoittamiseen

Voit hakea opintotukea Kelalta.

Jos olet jo työelämässä, voit hakea Työllisyysrahaston aikuiskoulutustukea.

Opiskelijaetuja

Diakin opiskelijoiden käytössä on mobiilisovellus Tuudo, joka kokoaa yhteen opiskelijoiden tärkeät palvelut. Löydät Tuudosta myös uuden opiskelijan infopaketin ja voit ottaa sen käyttöösi jo ennen Diakin tunnusten saamista.

Kattavimmat opiskelijaedut saat käyttöösi liittymällä opiskelijakunta O’Diakoon.

Diakin kirjastot ja kirjastokortin hankkiminen

Diakin kirjasto- ja tietopalvelut ovat kaikkien käytettävissä kampuksilla ja verkossa. Kirjasto tarjoaa ajantasaista ja monipuolista tietoa opiskeluun kaikilta Diakin aloilta.

Kirjaston tietokanta on Diakin Finna, josta löydät kirjat, opinnäytetyöt ja lehdet sekä linkit e-kirjoihin, e-lehtiin ja tietokantoihin.

Asiakkuuden saat, kun hankit Diakin kirjastokortin. Diakin opiskelijat voivat käyttää Tuudoa kirjastokorttina eli silloin sinun ei tarvitse täyttää kirjastokorttihakemusta.

Tervetuloa kirjastoon!

Opiskelijakunnan tervetulokirje

Terveisiä opiskelijakunta O’Diakolta!

Onneksi olkoon, mahtavaa saada sinut joukkoomme! Edessäsi on monta kovan työn takana olevaa opintopistettä, mutta muista, että opiskelu ei ole pelkästään luentoja ja tenttejä. Yhdessä opiskelukavereiden kanssa matkastasi tulee varmasti unohtumaton!

Mikä on O’Diako?

Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako on kaikkien Diakin opiskelijoiden järjestö, joka tuo yhteen kaikkien alojen opiskelijat kampuksesta riippumatta. Olemme vahvasti läsnä diakilaisten arjessa: järjestämme tutorointia, jonka avulla pääset opinnoissasi alkuun, ja autamme sinua kaikenlaisissa opintoihin ja opiskelijaelämään liittyvissä asioissa. Jäsenenämme olet osa ainutlaatuista ja lämminhenkisestä yhteisöä.

Miksi liittyisin O’Diakoon?

O’Diako on opiskelijoiden puolella heitä koskevassa päätöksenteossa. Tavoitteenamme on luoda kaikille avoin, yhdenvertainen ja turvallinen opiskeluympäristö. Olemme käytettävissäsi, kun tarvitset tukea tai apua. Huolehdimme oikeuksistasi ja edistämme hyvinvointiasi. Tarjoamme mahdollisuuksia vaikuttaa opinnoissa ja järjestöissä, monipuolisia liikuntamahdollisuuksia sekä tapahtumia laidasta laitaan. O’Diakon jäsenenä saat lisäksi lukuisia rahanarvoisia etuja: maksat huomattavasti edullisemman hinnan keltaisista haalareistamme, opiskelijatapahtumista sekä tuotteistamme.

Miten liityn, kuka auttaa?

Verkkosivultamme löytyy kaikki tarvittava tieto opiskelijakuntaamme liittyvistä asioista sekä jäseneksi liittymisestä. Pääset liittymään jäseneksi korkeakoulun käyttäjätunnuksillasi, jotka saat ensimmäisenä orientaatiopäivänäsi. Mikäli et löydä tarvitsemaasi tietoa tai sinulla tulee jotain kysyttävää, toiminnanjohtajamme Sanni Kupiainen auttaa sinua mielellään: toiminnanjohtaja@odiako.fi tai info@odiako.fi

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Kotisivut: www.odiako.fi
Facebook: O’Diako – Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Instagram: odiako_fi
Tunnisteet: #odiako #diaknoosi