Tervetuloa opiskelijaksi Diakiin!

Olemme julkaisseet kevään 2019 yhteishaun tulokset Opintopolussa 27.6.2019. Näet oman tilanteesi Oma Opintopolku -palvelusta viimeistään sitten, kun kaikki korkeakoulut ovat julkaisseet tuloksensa 28.6.2019 mennessä. Kaikille hakijoille lähetetään myös sähköinen tuloskirje.

Tältä sivulta ja sen alasivuilta löydät ohjeita opintojesi aloittamiseen. Ohjeet on jaoteltu kaikille opiskelijoille yhteisiin materiaaleihin tällä sivulla sekä kampus- ja koulutuskohtaisiin materiaaleihin, jotka ovat alasivuilla.

Kampuskohtaisilla sivuilla on ohjeita ja tietoa mm. opintojen aloituksesta koulutuksessasi.

Näin varmistat opiskelupaikkasi


1. Ota opiskelupaikka vastaan

Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun tulee ottaa se vastaan 8.7.2019 klo 15 mennessä (lisähaussa 22.8.2019 klo 15 mennessä). Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista paikan vastaanottamisen määräpäivä hyväksymisilmoituksestasi.

Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, voit täyttää opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, jonka sait hyväksymiskirjeen mukana. Lähetä ilmoituslomake hakijapalveluihin:

Diak, hakijapalvelut
PL 12
00511 Helsinki

Voit toimittaa lomakkeen myös sähköpostin liitteenä osoitteeseen hakijapalvelut@diak.fi. Jos käytät sähköpostia, huomioithan tietoturvan.

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.


2. Ilmoittaudu lukuvuodelle

Ilmoittaudu lukukaudelle 2019–2020 läsnä olevaksi 8.7.2019 klo 15.00 mennessä (lisähaussa 22.8.2019 klo 15 mennessä). Lukuvuosi-ilmoittautumiseen siirrytään Oma Opintopolku -palvelun kautta opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista viimeinen ilmoittautumispäivä hyväksymisilmoituksestasi.

Jos et voi ilmoittautua lukuuodelle 2019–2020 sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, ota yhteyttä hakijapalveluihin saadaksesi ilmoittautumislomake.

Aiotko ottaa opiskelupaikan vastaan Diakista mutta jäät samalla jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmäksi sijoittamastasi koulutuksesta? Tässä tapauksessa voit ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi vasta, kun on selvinnyt, pääsetkö jonottamaasi koulutukseen.

Opiskelupaikat vahvistuvat viimeistään 31.7.2019 (kevään varsinaisessa haussa), kun varasijoilta hyväksyminen päättyy, elleivät jonottamasi koulutuksen aloituspaikat tule täyteen sitä ennen.

Haluaisitko ilmoittautua poissa olevaksi? Ammattikorkeakoululain mukaan otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi vain lakisääteisestä syystä. Tutustuthan ensimmäisen vuoden poissaoloa koskeviin ohjeisiin alempana tällä sivulla.


3. Varmista, että olet toimittanut todistuskopiot

Diakiin valitun opiskelijan tulee toimittaa kopio pohjakoulutuksen todistuksesta opintotoimistoon. YAMK-koukutukseen valitun tulee toimittaa myös kopiot työtodistuksista. Ainoastaan niiden, jotka ovat suorittaneet suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei tarvitse toimittaa todistuskopioita, sillä ylioppilastutkinnon tiedot saadaan suoraan rekisteristä.

Jos toimitit kevään 2019 yhteishaussa käyttämiesi tutkintotodistusten kopiot Diakiin valintakokeissa, sinun ei tarvitse toimittaa niitä enää uudelleen.

Jos taas et toimittanut todistuskopioita valintakokeen yhteydessä tai jos et tehnyt valintakoetta Diakissa, lähetä kopiot 8.7.2019 klo 15.00 mennessä joko postitse tai sähköpostitse sen kampuksen opintotoimistoon, johon tulit valituksi (lisähaussa 22.8.2019 klo 15 mennessä).  Jos käytät sähköpostia, huomioithan tietoturvan.

Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista päivämäärä hyväksymisilmoituksestasi.

Toimita todistuskopiot myös silloin, jos otat paikan vastaan mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmäksi sijoittamastasi hakutoiveesta. Myös lakisääteisestä syystä poissa olevaksi ilmoittautuvan on toimitettava kopiot todistuksista.

Jos et toimita todistuskopioita määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta voidaan purkaa. Kopioita ei palauteta.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes alkuperäiset todistukset on opintojen alussa tarkistettu ja niitä on verrattu toimitettuihin kopioihin. Ota siis alkuperäiset todistukset mukaan ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Lue lisää hakukelpoisuuden osoittamisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta Valintaperusteet-sivulta.

Kevätlukukauden opintojen aikataulut

Kevätlukukauden lukujärjestykset

Oman koulutuksesi aloituspäivät päivitetän kampuskohtaisille sivuille:

Syksyn lukujärjestyksiin voi tutustua Diakin Lukkarikoneessa. Löydät lukujärjestyksen ryhmäkoodillasi eli opiskelijaryhmäsi tunnuksella hakemalla (katso alta). Voit tutustua myös Lukkarikoneen ohjeeseen.

Huom. muutokset lukujärjestyksiin ovat mahdollisia.

Syyslukukauden lähipäivät ovat saatavilla myös taulukkomuodossa Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäiviin ovat mahdollisia.

Aloittavien opiskelijaryhmien tunnukset

Helsinki

AMK-tutkinnot

 • Bachelor’s degree in Social Services A47dss
 • Sairaanhoitaja (AMK) A47sh
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö A47shd
 • Terveydenhoitaja (AMK) A47th
 • Sosionomi (AMK) A47sos
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö A47sosd
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö A47sosn
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus (monikampustoteutus) A47astu

YAMK-tutkinnot

 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Arvo- ja yhteisölähtöinen työn kehittäminen Y47sosay
 • Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Y47tersy
 • Master’s degree programme in Community Development and Conflict Resolution Y47cod

Oulu

 • Sairaanhoitaja (AMK) I47sh

Pieksämäki

 • Sairaanhoitaja (AMK) E47sh
 • Sosionomi (AMK) E47sos
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö E47sosd

Pori

 • Sairaanhoitaja (AMK) F47sh

Turku

 • Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus G47vip

Omien opintojen suunnittelu

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opintojesi alussa opinto-ohjaajasi ohjaa sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, jota päivität tarvittaessa. Samalla tehdään suunnitelmaa mahdollisten aiempien opintojesi tai työkokemuksesi hakemisesta osaksi opintoja.

Näet oman opinto-ohjaajasi yhteystiedot koulutuksesi kohdalta kampuskohtaisilta sivuilta:

Lue lisää opinto-ohjauksesta. Voit lisäksi tutustua jo etukäteen oman koulutuksesi opetussuunnitelmaan.


Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Diakin opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimasi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista eli AHOTia osaksi tutkintoasi. Voit ahotoida opintoja riippumatta siitä, miten, milloin tai missä olet hankkinut osaamisesi.

AHOT-prosessissa opiskelijan osaamista verrataan Diakin opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista ainoastaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleville opiskelijoille.

Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista haetaan yleensä kokonaisista opintokokonaisuuksista tai kokonaisista opintojaksoista.

Pääsääntöisesti tunnistaminen ja tunnustaminen haetaan tutkinto-opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Voit hakea AHOT-menettelyjä myös myöhemmin opintojen kuluessa.

Tutustu tarkemmin Diakin AHOT-ohjeeseen ja syksyn hakemusten aikatauluihin.


Opinnollistaminen

Opinnollistaminen tarkoittaa työnteon ja korkeakouluopiskelun yhdistämistä. Kun AHOT liittyy aiemmin hankittuun osaamiseesi, opinnollistamisessa voidaan puhua opintojen aikana syntyvästä osaamisesta.

Samalla on kyse henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesta opiskelusta (HOPS). Opinnollistamisen kohdalla hopsaaminen on työlähtöistä henkilökohtaistamista, jossa syvällisellä otteella suunnitellaan vaihtoehtoista suoritustapaa jollekin tietyllä kokonaisuudelle.

Opinnollistamista on eri muodoissa, mutta keskeisin niistä on malli, jossa päivä-, ilta- tai viikonlopputyössä käyvä opiskelija esittää työssä hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tai opintojaksojen suorittamista työtä tekemällä.


Harjoittelu

Harjoittelut ovat tärkeä osa Diakissa opiskelua. Harjoitteluissa perehdyt käytännön työtehtäviin sekä opit soveltamaan tietojasi ja taitojasi työelämässä. Lisäksi verkostoidut ja luot kontakteja erilaisiin työpaikkoihin.

Parhaassa tapauksessa harjoittelut avaavat mahdollisuuksia työllistymiseen ja opinnäyteyhteistyöhön.

Lue lisää harjoittelukäytännöistä.

Ensimmäisen vuoden poissaolo

Ammattikorkeakoululain (29 §) mukaan voit ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain seuraavista syistä:

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua: toimita todistukseksi palvelukseenastumismääräys
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: toimita todistukseksi Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: toimita todistukseksi sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen kyseisenä lukukautena. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: toimita todistukseksi riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi yllä olevasta syystä, toimita lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä yllä mainittu todistus hakijapalveluihin. Voit toimittaa todistuksen myös sähköpostitse, mutta huomioi tietosuoja-asiat.

Todistus poissaolon lakisääteisestä syystä tulee toimittaa hakijapalveluihin 8.7.2019 klo 15 mennessä. Jos opiskelijaksi valittu ei toimita todistusta määräaikaan mennessä, hänet kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi tulevalle lukuvuodelle.

Lisähaussa valituksi tulevan tulee toimittaa todistus poissaolon lakisääteisestä syystä hakijapalveluihin 22.8.2019 klo 15 mennessä.

Opiskeluun liittyvät kulut

Opetus on Diakissa maksutonta.

Kirjat ja muut materiaalit kustantaa opiskelija. Joka lukukausi saat käyttöösi sadan kappaleen kopiokortin. Sen yli menevät tulosteet ja kopiot sinun tulee maksaa itse. Opinnäytetyötä varten saat ylimääräisen sadan kappaleen kopiokortin.

Oma tietokone ei ole välttämätön, mutta se helpottaa arkea huomattavasti. Diakilla on tiloissaan tarjolla kiinteitä työpisteitä ja mahdollisuuksien mukaan myös kannettavia tietokoneita, joita voi lainata päivän ajaksi.

Päivittäiset matkat sekä matkat harjoittelu- ja tutustumispaikkoihin kustantaa opiskelija. Myös ruokailu kampuksen opiskelijaravintolassa on maksullista. Tutustu opiskelijaruokailuun Diakin kampuksilla.

Vinkkejä opintojen rahoittamiseen

Voit hakea opintotukea Kelalta.

Jos olet jo työelämässä, voit hakea Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea.

Opiskelijaetuja

Päätoimiset opiskelijat ovat oikeutettuja KELAn ateriatukeen. Usein he ovat oikeutettuja alennuksiin myös paikallis- ja kaukoliikenteen juna- ja bussimatkoista.

Tämän lisäksi opiskelijakunnan kortilla saa noin 200 opiskelijaetua Helsingissä ja noin 600 etua valtakunnallisesti.

Voit saada kaikki kyseiset edut tilaamalla opiskelijakunta O’Diakon myöntämän sinisen opiskelijakortin.

Kortti kannattaa tilata mahdollisimman pian opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen O’Diakon nettisivuilta, niin pääset heti käyttämään etuja.

Diakin kirjastot ja kirjastokortin hankkiminen

Diakin kirjasto- ja tietopalvelut ovat kaikkien käytettävissä kampuksilla ja verkossa. Kirjasto tarjoaa ajantasaista ja monipuolista tietoa opiskeluun kaikilta Diakin aloilta.

Kirjaston tietokanta on Diakin Finna, josta löydät kirjat, opinnäytetyöt ja lehdet sekä linkit e-kirjoihin, e-lehtiin ja tietokantoihin.

Voit tehdä lainauskorttihakemuksen Diakin kirjastoon jo ennen opintojen alkua asiakastietolomakkeella. Muista ottaa mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, kun tulet noutamaan kirjastokorttia.

Tervetuloa kirjastoon!