Tervetuloa opiskelijaksi Diakiin!

Korkeakoulujen syksyn 2019 yhteishaun tulokset on julkaistu. Näet oman tilanteesi Oma Opintopolku -palvelusta. Kaikille hakijoille on lähetetty myös sähköinen tuloskirje.

Tältä sivulta ja sen alasivuilta löydät ohjeita opintojesi aloittamiseen. Ohjeet on jaoteltu kaikille opiskelijoille yhteisiin materiaaleihin tällä sivulla sekä kampus- ja koulutuskohtaisiin materiaaleihin, jotka ovat alasivuilla.

Kampuskohtaisilla sivuilla on ohjeita ja tietoa mm. opintojen aloituksesta koulutuksessasi.

Näin varmistat opiskelupaikkasi


1. Ota opiskelupaikka vastaan

Vahvistaaksesi opiskelupaikkasi sinun tulee ottaa se vastaan 9.12.2019 klo 15 mennessä. Ota opiskelupaikka vastaan Oma Opintopolku -palvelussa. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista paikan vastaanottamisen määräpäivä hyväksymisilmoituksestasi.

Jos et voi ottaa opiskelupaikkaa vastaan sähköisesti, voit täyttää opiskelupaikan vastaanottamisilmoituksen, jonka sait hyväksymiskirjeen mukana. Lähetä ilmoituslomake hakijapalveluihin:

Diak, hakijapalvelut
PL 12
00511 Helsinki

Voit toimittaa lomakkeen myös sähköpostin liitteenä osoitteeseen hakijapalvelut@diak.fi. Jos käytät sähköpostia, huomioithan tietoturvan.

Jos et ota opiskelupaikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.


2. Ilmoittaudu kevätlukukaudelle 2020

Ilmoittaudu kevätlukukaudelle 2020 läsnä tai poissa olevaksi 9.12.2019 klo 15 mennessä. Ilmoittautumiseen siirrytään Oma Opintopolku -palvelun kautta opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista viimeinen ilmoittautumispäivä hyväksymisilmoituksestasi.

Jos et voi ilmoittautua kevätlukukaudelle 2020 sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa, ota yhteyttä hakijapalveluihin saadaksesi ilmoittautumislomake.

Aiotko ottaa opiskelupaikan vastaan Diakista mutta jäät samalla jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmäksi sijoittamastasi koulutuksesta? Tässä tapauksessa voit ilmoittautua läsnä tai poissa olevaksi vasta, kun on selvinnyt, pääsetkö jonottamaasi koulutukseen.

Opiskelupaikat vahvistuvat viimeistään 17.12.2019, kun varasijoilta hyväksyminen päättyy, elleivät jonottamasi koulutuksen aloituspaikat tule täyteen sitä ennen.

Haluaisitko ilmoittautua poissa olevaksi? Ammattikorkeakoululain mukaan otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi ensimmäiseksi lukuvuodeksi vain lakisääteisestä syystä. Tutustuthan ensimmäisen vuoden poissaoloa koskeviin ohjeisiin alempana tällä sivulla.


3. Varmista, että olet toimittanut todistuskopiot

Diakiin valitun opiskelijan tulee toimittaa todistuskopiot tarkastukseen tallentamalla ne yhteishaun hakulomakkeelle 9.12.2019 klo 15 mennessä (varasijalta hyväksytyille päivämäärä ilmoitetaan hyväksymiskirjeessä).

Pääset tallentamaan liitteitä hakemuksellesi Oma Opintopolku -palvelun kautta. Oma Opintopolku -sivulla valitse Siirry hakemuksiin. Sisäänkirjautumisen jälkeen valitse syksyn yhteishaun hakemuksesi ja pääset lisäämään todistukset kohtaan Opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset (AMK). (Ohjetta tarkennettu 3.12.2019).

Todistuskopio täytyy toimittaa seuraavista pohjakoulutuksista:

 • Suomessa suoritettu lukion päättötodistus (tarvitaan vain, jos ylioppilastutkintoa ei ole suoritettu)
 • Suomessa ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • Suomessa ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto
 • Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • Suomessa suoritettu opistoasteen tutkinto
 • Hakukautena valmistuva ulkomainen tutkinto
 • Hakukautena valmistuva kansainvälinen Reiferprüfung/Deutsches Internationales Abitur -tutkinto
 • Hakukautena valmistuva kansainvälinen European Baccalaureate -tutkinto
 • Hakukautena valmistuvan kansainvälinen International Baccalaureate -tutkinnon loppuarvosanat ”transcript of grades”

Jos olet suorittanut suomalaisen ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai sen jälkeen, ei sinun tarvitse liittää hakemuksellesi todistuskopioita.

Jos tulet hyväksytyksi varasijalta, tarkista päivämäärä hyväksymisilmoituksestasi.

Toimita todistuskopiot myös silloin, jos otat paikan vastaan mutta jäät jonottamaan opiskelupaikkaa ylemmäksi sijoittamastasi hakutoiveesta. Myös lakisääteisestä syystä poissa olevaksi ilmoittautuvan on toimitettava kopiot todistuksista.

Jos et toimita todistuskopioita määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta voidaan purkaa.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes alkuperäiset todistukset on opintojen alussa tarkistettu ja niitä on verrattu toimitettuihin kopioihin. Ota siis alkuperäiset todistukset mukaan ensimmäisenä lähiopetuspäivänä (pois lukien vuonna 1990 tai sen jälkeen suoritetut suomalaisen ylioppilastutkinnot).

Lue lisää hakukelpoisuuden osoittamisesta ja todistuskopioiden toimittamisesta Valintaperusteet-sivulta.

Kevätlukukauden opintojen aikataulut

Kevätlukukauden 2020 lähipäivät ovat saatavilla taulukkomuodossa Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäiviin ovat mahdollisia.

Oman koulutuksesi aloituspäivät päivitetään kampuskohtaisille sivuille:

Kevään lukujärjestyksiin voi tutustua Diakin Lukkarikoneessa 13.12.2019 alkaen. Löydät lukujärjestyksen ryhmäkoodillasi eli opiskelijaryhmäsi tunnuksella hakemalla (katso alta). Tutustu myös Lukkarikoneen ohjeeseen.

Huom. muutokset lukujärjestyksiin ovat mahdollisia.

Aloittavien opiskelijaryhmien tunnukset

Helsinki

 • Sairaanhoitaja (AMK) A48sh
 • Sosionomi (AMK) A48sos
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö A48sosd
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö A48sosn
 • Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus A48sosv

Oulu

 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö I48shd
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö I48sosd

Pori

 • Sosionomi (AMK) F48sos
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö F48sosd

Omien opintojen suunnittelu

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Opintojesi alussa opinto-ohjaajasi ohjaa sinua laatimaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman eli HOPSin, jota päivität tarvittaessa. Samalla tehdään suunnitelmaa mahdollisten aiempien opintojesi tai työkokemuksesi hakemisesta osaksi opintoja.

Näet oman opinto-ohjaajasi yhteystiedot koulutuksesi kohdalta kampuskohtaisilta sivuilta:

Lue lisää opinto-ohjauksesta. Voit lisäksi tutustua jo etukäteen oman koulutuksesi opetussuunnitelmaan.


Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)

Diakin opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankkimasi osaamisen tunnistamista ja tunnustamista eli AHOTia osaksi tutkintoasi. Voit ahotoida opintoja riippumatta siitä, miten, milloin tai missä olet hankkinut osaamisesi.

AHOT-prosessissa opiskelijan osaamista verrataan Diakin opetussuunnitelmissa kirjattuihin osaamistavoitteisiin.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on mahdollista ainoastaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa läsnä oleville opiskelijoille.

Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista haetaan yleensä kokonaisista opintokokonaisuuksista tai kokonaisista opintojaksoista.

Pääsääntöisesti tunnistaminen ja tunnustaminen haetaan tutkinto-opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman vahvistamisen yhteydessä. Voit hakea AHOT-menettelyjä myös myöhemmin opintojen kuluessa.

Tutustu tarkemmin Diakin AHOT-ohjeeseen ja kevään hakemusten aikatauluihin.


Opinnollistaminen

Opinnollistaminen tarkoittaa työnteon ja korkeakouluopiskelun yhdistämistä. Kun AHOT liittyy aiemmin hankittuun osaamiseesi, opinnollistamisessa voidaan puhua opintojen aikana syntyvästä osaamisesta.

Samalla on kyse henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesta opiskelusta (HOPS). Opinnollistamisen kohdalla hopsaaminen on työlähtöistä henkilökohtaistamista, jossa syvällisellä otteella suunnitellaan vaihtoehtoista suoritustapaa jollekin tietyllä kokonaisuudelle.

Opinnollistamista on eri muodoissa, mutta keskeisin niistä on malli, jossa päivä-, ilta- tai viikonlopputyössä käyvä opiskelija esittää työssä hankkimansa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tai opintojaksojen suorittamista työtä tekemällä.


Harjoittelu

Harjoittelut ovat tärkeä osa Diakissa opiskelua. Harjoitteluissa perehdyt käytännön työtehtäviin sekä opit soveltamaan tietojasi ja taitojasi työelämässä. Lisäksi verkostoidut ja luot kontakteja erilaisiin työpaikkoihin.

Parhaassa tapauksessa harjoittelut avaavat mahdollisuuksia työllistymiseen ja opinnäyteyhteistyöhön.

Lue lisää harjoittelukäytännöistä.

Ensimmäisen vuoden poissaolo

Ammattikorkeakoululain (29 §) mukaan voit ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain seuraavista syistä:

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua: toimita todistukseksi palvelukseenastumismääräys
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: toimita todistukseksi Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: toimita todistukseksi sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen kyseisenä lukukautena. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: toimita todistukseksi riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi yllä olevasta syystä, toimita lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä yllä mainittu todistus hakijapalveluihin. Voit toimittaa todistuksen myös sähköpostitse, mutta huomioi tietosuoja-asiat.

Todistus poissaolon lakisääteisestä syystä tulee toimittaa hakijapalveluihin 9.12.2019 klo 15 mennessä. Jos opiskelijaksi valittu ei toimita todistusta määräaikaan mennessä, hänet kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi tulevalle lukuvuodelle.

Opiskeluun liittyvät kulut

Opetus on Diakissa maksutonta.

Kirjat ja muut materiaalit kustantaa opiskelija. Joka lukukausi saat käyttöösi sadan kappaleen kopiokortin. Sen yli menevät tulosteet ja kopiot sinun tulee maksaa itse. Opinnäytetyötä varten saat ylimääräisen sadan kappaleen kopiokortin.

Oma tietokone ei ole välttämätön, mutta se helpottaa arkea huomattavasti. Diakilla on tiloissaan tarjolla kiinteitä työpisteitä ja mahdollisuuksien mukaan myös kannettavia tietokoneita, joita voi lainata päivän ajaksi.

Päivittäiset matkat sekä matkat harjoittelu- ja tutustumispaikkoihin kustantaa opiskelija. Myös ruokailu kampuksen opiskelijaravintolassa on maksullista. Tutustu opiskelijaruokailuun Diakin kampuksilla.

Vinkkejä opintojen rahoittamiseen

Voit hakea opintotukea Kelalta.

Jos olet jo työelämässä, voit hakea Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea.

Opiskelijaetuja

Päätoimiset opiskelijat ovat oikeutettuja KELAn ateriatukeen. Usein he ovat oikeutettuja alennuksiin myös paikallis- ja kaukoliikenteen juna- ja bussimatkoista.

Tämän lisäksi opiskelijakunnan kortilla saa noin 200 opiskelijaetua Helsingissä ja noin 600 etua valtakunnallisesti.

Voit saada kaikki kyseiset edut tilaamalla digitaalisen opiskelijakortin opiskelijakunta O’Diakon kautta. O’Diakon jäsenille digitaalisen opiskelijakortin tarjoaa Slice.fi.

Kortti kannattaa tilata mahdollisimman pian opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen O’Diakon nettisivuilta, niin pääset heti käyttämään etuja.

Diakin kirjastot ja kirjastokortin hankkiminen

Diakin kirjasto- ja tietopalvelut ovat kaikkien käytettävissä kampuksilla ja verkossa. Kirjasto tarjoaa ajantasaista ja monipuolista tietoa opiskeluun kaikilta Diakin aloilta.

Kirjaston tietokanta on Diakin Finna, josta löydät kirjat, opinnäytetyöt ja lehdet sekä linkit e-kirjoihin, e-lehtiin ja tietokantoihin.

Voit tehdä lainauskorttihakemuksen Diakin kirjastoon jo ennen opintojen alkua asiakastietolomakkeella. Muista ottaa mukaasi kuvallinen henkilöllisyystodistus, kun tulet noutamaan kirjastokorttia.

Tervetuloa kirjastoon!