Tietoa ja ohjeita uusille opiskelijoille

Tälle sivulle kootaan tietoa syksyllä 2018 opintonsa aloittaville uusille opiskelijoille.

Tervetuloa opiskelijaksi Diakiin!

Tältä sivulta ja sen alasivuilta löydät ohjeita opintojen aloittamiseen. Ohjeet on jaoteltu kaikille opiskelijoille yhteisiin materiaaleihin sekä kampus- ja alakohtaisiin materiaaleihin.

Kampuskohtaisissa materiaaleissa on kunkin koulutuksen aloitukseen ohjeistava kirje sekä muuta tärkeää opintojesi aloittamiseen liittyvää tietoa.

Materiaalit kannattaa lukea läpi huolellisesti, jotta opiskelun alku sujuu jouhevasti ja pääset nauttimaan opinnoistasi alusta alkaen!


Syyslukukauden 2018 lukujärjestykset

Syyslukukauden 2018 lukujärjestykset julkaistaan kesäkuussa. Löydät oman lukujärjestyksesi Diakin Lukkarikoneesta omalla ryhmäkoodillasi. Katso Lukkarikoneen ohje Screenstepslivestä.

Syyslukukauden lähipäivätaulukko on jo saatavilla Aikataulut ja ilmoittautuminen -sivulla. Muutokset lähipäiviin ovat mahdollisia.


Syksyllä 2018 aloittavien ryhmien tunnukset

Helsinki

AMK-tutkinnot

 • Sairaanhoitaja (AMK) A45sh
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö A45shd
 • Sosionomi (AMK) A45sos
 • Sosionomi (AMK), diakoniatyö A45sosd
 • Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö A45sosn
 • Tulkki (AMK), asioimistulkkaus A45astu

YAMK-tutkinnot

 • Johtamisen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan palvelutuotannon kehittäminen Y45terjo
 • Osallisuuden edistäminen ja sosiaalinen kuntoutus Y45sosos
 • MA in Global Health Care Y45ghc

Oulu

 • Sairaanhoitaja (AMK) I45sh

Pieksämäki

 • Sairaanhoitaja (AMK) E45sh
 • Sosionomi (AMK) E45sos
 • Sosionomi (AMK) E45sosd

Pori

 • Sairaanhoitaja (AMK) F45sh
 • Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö F45sosd

Turku

 • Tulkki (AMK), viittomakieli ja tulkkaus, G45vtk

Opiskelijoiden yhteiset materiaalit


Ensimmäisen vuoden poissaolo

Ammattikorkeakoululain (29 §) mukaan voit ensimmäisenä lukuvuonna ilmoittautua poissaolevaksi vain seuraavista syistä:

  • suoritat asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista palvelua: toimita todistukseksi palvelukseenastumismääräys
  • olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla: toimita todistukseksi Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
  • olet sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opintoja: toimita todistukseksi sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen kyseisenä lukukautena. Sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: toimita todistukseksi riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi yllä olevasta syystä, toimita lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä yllä mainittu todistus hakijapalveluihin. Voit toimittaa todistuksen myös sähköpostitse, mutta huomioi tietosuoja-asiat.


Kielten lähtötasotestit

Syyslukukaudella järjestettävistä englannin ja ruotsin lähtötasotesteistä tiedotetaan myöhemmin.