Siirry sisältöön

Opiskelija, haluamme sinut hankkeeseen!

Harjoittelupaikka tai opinnäyte haussa? Kiinnostaako yhteiskunnallinen vaikuttaminen eri aloilla?

Diakin kehittämishankkeissa pääset kokeilemaan alasi töitä uudesta näkökulmasta ja osallistumaan ainutlaatuisiin projekteihin.

Tutustu hankkeiden tarjoamiin mahdollisuuksiin Howspace-työtilassa. Pääset työtilaan syöttämällä sähköpostiosoitteesi linkistä avautuvalle sivulle ja klikkaamalla sen jälkeen sähköpostiin saapuvaa vahvistuslinkkiä.

Kun löydät kiinnostavan hankkeen, ota suoraan yhteyttä sen yhteyshenkilöihin ja kysy lisää.

Mitä hankkeet oikein ovat?

Koulutuksen lisäksi Diak toteuttaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa, joka tapahtuu usein erilaisten hankkeiden kautta. Hankkeissa on tarjolla uusinta tutkimustietoa ja käytännön työtä kohderyhmien parissa.

Diakissa toteutetaan vuosittain noin 60 hanketta yhdessä eri kumppaniorganisaatioiden kanssa. Hankkeet toteutetaan ulkopuolisella rahoituksella, kuten Euroopan sosiaalirahaston varoin.

Hankkeissa kehitetään uudenlaisia toimintamalleja, nostetaan esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja etsitään niille ratkaisuja. Diakissa hankkeet painottuvat sosiaali- ja terveysalalle, kirkon alalle sekä tulkkauksen ja kommunikaation aloille.

Opiskelijat voivat olla mukana hankkeissa esimerkiksi harjoittelijoina tai opinnäytetyöntekijöinä. Tutustu tarkemmin opiskelijoiden hanketarinoihin #opiskelijathankkeisiin-kampanjasivulta. Hyödynnä Diakin kehittämistyön mahdollisuudet jo opiskeluaikanasi!

TKI-toiminnassa suoritettavat opinnot ja opinnollistaminen

Opinnollistaminen tarkoittaa työnteon tai hanketyön ja korkeakouluopiskelun yhdistämistä. Siinä haetaan vaihtoehtoista suoritustapaa jollekin tietylle kokonaisuudelle. TKI-toiminnassa opinnollistaminen tarkoittaa sitä, että ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden suorittaa osan tutkintoon sisältyvistä opintojaksoista hankkeissa, projekteissa tai muussa työelämälähtöisessä TKI-toiminnassa. Lähtökohta on, että opiskelija tekee TKI-toiminnassa yhtä opintojaksoa tai opintosuorista laajemman kokonaisuuden käyttäen opinnollistamista.

Opintojen tekemiseen hankkeissa ja projekteissa sekä muussa TKI- ja työelämätoiminnassa on erilaisia mahdollisuuksia. Opiskelijan osallistumisesta neuvotellaan hanke- ja projektikohtaisesti. Opiskelija voi tehdä hankkeessa tai projektissa ammattiopintoja, ammattitaitoa edistäviä harjoitteluja ja opinnäytetyön. Hän voi esimerkiksi

 • osallistua hankkeen tai projektin valmisteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä tulosten levittämiseen ja juurruttamiseen
 • osallistua hankkeessa tai projektissa tutkimusaineistojen kokoamiseen ja analysointiin sekä kartoitusten ja selvitysten tekemiseen
 • osallistua hankkeessa tai projektissa asiakkaille järjestettävien ryhmätoimintojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja dokumentointiin sekä erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen.

TKI-toiminnassa tehtävien opintojen tulee olla aina ennalta suunniteltuja, opetussuunnitelmaan perustuvia ja dokumentoituja. TKI-toiminnassa opintojen suorittamisen mahdollistaa opinnallisen prosessi.

Opinnollistamisessa opiskelija on aloitteentekijä ja prosessin kuljettaja. Keskeinen työväline prosessissa on opiskelijan laatima opinnollistamisen suunnitelma. Opinnollistamisen suunnitelmassa opiskelija määrittelee opetussuunnitelman perusteella opinnollistamisen kohteina olevat opintojaksot, osaamistavoitteet, opinnollistamisen yhteistyökumppanit ja toteutustavat sekä osaamisen näytön muodot. Tavoite on, että opiskelija tekee useita opintojaksoja samassa TKI-toiminnassa, esimerkiksi Diakin hankkeessa tai projektissa.

Opiskelija voi käynnistää opintojen tekemisen TKI-toiminnassa koulutuksensa eri vaiheissa. Opiskelijan tulee käynnistää suunnitteluprosessi kuitenkin hyvissä ajoin ennen sen lukukauden alkua, jolle opintojen tekeminen TKI-toiminnassa sijoittuu.

Kun opiskelija suunnittelee suorittavansa opintoja TKI-toiminnassa kevätlukukaudella, hänen tulee ottaa yhteyttä TKI-opintojen yhteyshenkilöön viimeistään edeltävän syyskuun aikana. Kun hän suunnittelee suorittavansa opintoja TKI-toiminnassa syyslukukaudella, hänen tulee ottaa yhteyttä TKI-opintojen yhteyshenkilöön viimeistään edeltävän huhtikuun aikana.

Lisätiedot:

Opiskelijan polku hankkeisiin

Tyypillisimmin opiskelijan polku hankkeisiin tapahtuu näin:

 • Opiskelija osallistuu OSKE-torille, kuulee hankkeesta Diakin työntekijältä tai opiskelukaverilta tai kiinnittää huomiota hankkeen viestintään.
 • Tämän jälkeen opiskelija keskustelee opintojen nivoutumisesta hankkeesta vastaavan ja lehtorin kanssa.
 • Opiskelija sitoutuu suoritukseen, saa ohjausta hankkeessa tehtävään työhön ja opintojakson kriteerien täyttymiseen ja saa opintosuorituksen.
 • Opiskelija saa käyttöönsä uusinta tietoa opintokokonaisuuden aiheesta ja kokemuksen aidosta työelämätilanteesta.

Miten sinä olet saanut tietää Diakin toteuttamista hankkeista ja omista mahdollisuuksistasi olla osa ratkaisua?

Opiskelijan roolit hankkeissa

Diakin opiskelijat ovat oppimassa hankkeissa lukuisissa rooleissa ja tehtävissä.

Esimerkiksi opinnäytetöiden tekeminen sisältää monipuolista toimintaa, kehittämistä, kokemista, analysointia ja arviointia,  ja on kaiken kaikkiaan itsenäistä asiantuntijuutta kehittävä oppimisprosessi.

Tavoitteena on, että jokaisessa hankkeessa opiskelijat ovat tavalla tai toisella mukana! Keksitkö lisää rooleja, miten voisit itse osallistua?

Opiskelijan roolit hankkeissa voivat olla esimerkiksi jotain seuraavista:

Vertaismentori, mentorikoordinaattori, Diakin eettisen foorumin jäsen, tulkki, arvioiva luennoitsija, tapahtumien toteuttaja, palvelumuotoilija, tutkija, käytettävyyden testaaja, harjoittelija, tutkintoon tähtääjä, kehittäjä, ryhmätoiminnan vetäjä, opinnäytetyöntekijä, monikulttuurisuusasiantuntija, hankkeen kohderyhmän edustaja, oppimateriaalin tuottaja, pilottiryhmään osallistuja, kansainväliseen toimintaan ja yhteistyöhön osallistuja, hankkeen tuloksia mediasta seuraava ja hyödyntävä.

Keksitkö lisää rooleja?

 

Korvaukset ja opintopisteet

Tyypillisesti hankkeisiin osallistuminen opinnollistetaan, eli hankkeissa mukanaolosta tulee osa opintojasi, jolloin korvauksena ovat opintopisteet.

Harjoitteluiden osalta korvauskäytännöt vaihtelevat opintosuorituksista rahapalkkaan. Lisäksi hankkeissa mukanaolosta saat arvokasta työkokemusta ja tärkeitä referenssejä ansioluetteloosi!

Miten mukaan?

Kiinnostuitko? Tervetuloa mukaan oppimaan ja osallistumaan yhteiskunnalliseen kehittämiseen:

 • Tutustu hankkeiden tarjoamiin mahdollisuuksiin Howspace-työtilassa. Pääset työtilaan syöttämällä sähköpostiosoitteesi linkistä avautuvalle sivulle ja klikkaamalla sen jälkeen sähköpostiin saapuvaa vahvistuslinkkiä. Kun löydät kiinnostavan hankkeen, ota suoraan yhteyttä sen yhteyshenkilöihin ja kysy lisää.
 • Etkö löytänyt etsimääsi? Ota yhteyttä palautelomakkeella, ja etsitään sinulle paras mahdollinen tapa osallistua hanketoimintaan!

Kerro lomakkeella:

 • Missä ja mitä opiskelet
 • Missä vaiheessa opintoja olet
 • Millaisesta hanketyöstä olisit kiinnostunut ja millä aikataululla