Siirry sisältöön

Sujuvaa yhteistyötä työelämän kanssa

OSKE eli osallistava ja tutkiva kehittäminen tarjoaa luontevan keskusteluyhteyden opiskelijoiden ja työelämän välille.

Työelämätahot tarjoavat opiskelijoille oppimistehtävien, kehittämishankkeiden tai opinnäytteiden aiheita sekä mahdollisuuden kehitellä yhteistyötä laajemminkin.

Havainnollistava kuvio OSKE-toiminnasta Diakissa

OSKE-tapahtumat

Diakissa opiskelijat pääsevät mukaan osallistavan kehittämistoiminnan tapahtumiin, joissa työelämän toimijat rakentavat yhteistyötä Diakin kanssa mm. tarjoamalla opiskelijaprojekteja ja opinnäytetyöaiheita (AMK ja YAMK). Nämä tapahtumat ovat loistavia tilaisuuksia opiskelijoille verkostoitua työelämän toimijoiden kanssa.

Osallistava ja tutkiva kehittäminen kuvaa niitä periaatteita, joita sovelletaan Diakin, opiskelijoiden ja työelämätahojen yhteistyössä.

Osallistavassa ja tutkivassa kehittämisessä opiskelijat osallistuvat työelämän kehittämisprojekteihin. Osallistava ja tutkiva kehittäminen liittyy vahvasti opinnäytetöihin, mutta ei rajoitu pelkästään niihin.


Miten mukaan OSKE-toimintaan?

OSKE-torit ja muut osallistavan kehittämistoiminnan tapahtumat ovat niitä paikkoja, joissa opiskelijoita rekrytoidaan mukaan käytännön toimintaan. Toiminta voi olla oikeastaan mitä tahansa työelämän, hankkeiden ja vapaaehtoistyön tarpeiden mukaista.

Useimmiten aloitteet yhteistyöprojekteihin tulevat työelämän suunnasta. Jos sinulla on mielessä jokin idea, kannattaa olla aloitteellinen ja laittaa yhteistyö vireille sopivan työelämätoimijan kanssa.

Kaikkein helpointa ja sujuvinta osallistava ja tutkiva kehittämistoiminta on silloin, kun yhteistyö sopii suorittamiesi opintojaksojen tavoitteisiin.