Siirry sisältöön

Yleiset tentit ja rästitehtävät

Tältä sivulta saat tietoa uusintatenttipäivistä, tenttiin ilmoittautumisesta ja rästitehtävien palautuspäivistä.

Yleiset tentit

Yleiset tentit järjestetään valvotusti kampuksilla.

Tentteihin ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti e-lomakkeellaTee tentti-ilmoittautuminen e-lomakkeella viimeistään tenttiä edeltävänä torstaina klo 23.59 mennessä. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei voida vastaanottaa, sillä tiedot tenttijöistä toimitetaan eteenpäin heti ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikkien tulee ilmoittautua tentteihin sähköisesti.

Voit ilmoittautua ja suorittaa uusintatenttipäivänä useamman tentin. Tässä tapauksessa, tee kustakin tentistä oma ilmoittautumisensa.

Opintojaksojen yhteydessä suoritettavat tentit toteutuvat lukujärjestyksiin merkityn toteutuspaikan mukaisestiTulkkikoulutusten osalta lehtorit ilmoittavat tenttikohtaisesti tenttimistavan.

Mitä tapahtuu tenttipäivänä?

Kampuksella suoritettavat tentit

Suoritat tentin yleisenä tenttipäivänä klo 16-19 välisenä aikana. Otathan huomioon, että joissain tenteissä suoritusaika on lyhyempi. Tarkistathan tentin toteutuspaikan lukujärjestyksestäsi tai kampuksen ilmoitustaululta. Ota mukaan henkilöllisyystodistus, kynä ja kumi.

Kevään 2024 yleiset tentit

 • 11.1.2024
 • 8.2.2024
 • 7.3.2024
 • 28.3.2024
 • 18.4.2024
 • 16.5.2024
 • 6.6.2024 (Huom! Arviointi elokuussa)

Syksyn 2024 yleiset tentit

 • 15.8.2024
 • 5.9.2024
 • 10.10.2024
 • 7.11.2024
 • 21.11.2024
 • 12.12.2024

Yleinen tenttipäivä on aina torstaisin klo 16.00.


Uusintojen määrä

Ensimmäinen suorituskerta on toteuttamissuunnitelmassa ilmoitettu tenttipäivämäärä. Tähän tenttiin ei ilmoittauduta, ellei sitä erikseen pyydetä.

Tutkintosäännön mukaan opiskelija voi uusia hylätyn suorituksen kaksi kertaa, ellei erityisistä syistä sovita toisin tentaattorin tai opintojakson vastaavan opettajan kanssa. Hyväksyttyä opintosuorituksen arvosanaa ei voi korottaa.


Erityisjärjestelyt

Jos olet sopinut opinto-ohjaajasi kanssa erityisjärjestelyistä tenttitilaisuuksia varten, muista ilmoittaa siitä lomakkeessa tenttiin ilmoittautuessasi.

Huolehdi erityisjärjestelyjen organisoimisesta itse. Ilmoita esimerkiksi IT-tukeen hyvissä ajoin, jos tarvitset tietokoneen tenttiin.

Jos opettaja tai tentaattori työskentelee toisessa toimipisteessä, toimi näin:

 1. Varmista opettajan tai tentaattorin kampus.
 2. Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohtaan selkeästi, missä suoritat tentin.
 3. Lähetä lomake opettajalle tai tentaattorille sähköpostin liitteenä viimeistään viikkoa ennen tenttiä.

Ohjeet tenttitilaisuuteen kampuksella

1. Henkilöllisyystodistus

Ota tenttitilaisuuteen mukaasi virallinen kuvalla varustettu henkilöllisyystodistus tai opiskelijakortti. Jos todistusta ei ole mukana, tentin valvoja ei voi ottaa vastauksiasi vastaan. Henkilöllisyys varmistetaan, kun jätät tenttivastauksen valvovalle opettajalle.


2. Kirjoittamisvälineet ja muut tavarat

Ota tenttiin mukaasi myös tarvittavat kirjoittamis- ym. välineet. Jos tentissä saa käyttää sanakirjoja tai aineistoja, tenttikuoressa on tätä koskevat ohjeet. Laskimet saavat olla käytössä LÄÄ-opinnoissa.

Sijoita laukut, päällystakit, puhelimet ja kaikki ylimääräiset tavarat luokan sivuun. Näin tentin valvojalla ei ole syytä epäillä kuulusteluvilppiä.


3. Tentin kesto

Yleisen tentin kesto on kolme tuntia. Tentti alkaa, kun valvoja ilmoittaa, että tenttikuoret saa avata. Tenttitilaisuudesta voi myöhästyä enintään puoli tuntia.

Tentin valvoja ilmoittaa myös sen, milloin tilaisuus päättyy. Tilaisuudesta saa poistua, kun tentin alkamisesta on kulunut puoli tuntia.

4. Arviointi

Kun lehtori on tarkistanut tentin, arvosana löytyy MyDiakista.


Rästitehtävien palautus

Palauta rästitehtävä opettajan ohjeiden mukaisesti. Jos opintojakson lukukauden päättymisestä on kulunut 6 kuukautta tai enemmän, tee ensin rästisuoritusten suunnitelma, jonka opinto-ohjaaja hyväksyy ja lisää MyDiakin sopimuspankkiin. Tarkemmat ohjeet ovat ohjepankissa.

Rästien jättämistä kannattaa välttää, koska tutkintojen ja suorittamiskäytäntöjen muutokset voivat vaikeuttaa niiden suorittamista.

Palautuspäivämäärät kevät 2024

 • 12.1.2024
 • 9.2.2024
 • 8.3.2024
 • 29.3.2024
 • 19.4.2024
 • 17.5.2024
 • 7.6.2024 (Huom! Arviointi elokuussa)

Palautuspäivämäärät syksy 2024

 • 16.8.2024
 • 6.9.2024
 • 11.10.2024
 • 8.11.2024
 • 22.11.2024
 • 13.12.2024