Opiskelu huipentuu opinnäytetyöhön

Opinnäytetyö on yksi ammattikorkeakouluopintojesi keskeisistä elementeistä. Sen tavoitteena on

 • kehittää valmiuksia, joilla sovellat opinnoissa kertynyttä osaamistasi
 • kehittää kykyäsi soveltaa tätä osaamista ammattiopintoihin liittyvissä käytännön asiantuntijatehtävissä
 • opettaa tieteellisen kirjoittamisen käytäntöjä
 • kehittää analysointi- ja perusteluvalmiuksia, kriittistä ajattelua ja eettistä harkintaa.

Opinnäytetöiden aikataulu 2018

Millainen on opinnäytetyö?

Kaikki opinnäytetyöt ovat tutkivia ja työelämää kehittäviä. Ne pyritään kytkemään Diakin omiin oppimisympäristöihin, työelämän kehittämishankkeisiin ja harjoitteluun.

Opinnäytetyö voi olla luonteeltaan tutkimuspainotteinen, jolloin työn painopisteenä on tutkimuksen tai selvityksen tekeminen, tai kehittämispainotteinen, jolloin kehitetään, toteutetaan ja arvioidaan uusia tuotteita, toimintatapoja ja työkäytäntöjä.

Kehittämispainotteinen työ voidaan toteuttaa projektina, tuotekehityksenä tai kehittämishankkeena.

Opinnäytetyön voi tehdä parityönä tai 3–4 hengen ryhmässä.

Tämän sivun tiedot koskevat vuoden 2015 tai uudemman opetussuunnitelman (OPS2015) mukaisia opinnäytetöitä.

Jos kaipaat ohjetta vuoden 2010 opetussuunnitelman mukaisen opinnäytetyön tekoon, klikkaa Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä -oppaaseen.

Erilaisia opinnäytetöitä

Diakissa opinnäytetyö on työelämälähtöinen. Työn ohjauksessa on opettajan lisäksi mukana jonkin ammattialan asiantuntija, usein työelämän edustaja.

Sinulla on kaksi tapaa tehdä opinnäytetyö: se voi olla joko monografia tai koostua osasuorituksista.

Opinnäytetyösi voidaan luokitella tutkimukselliseksi, jos se täyttää tutkimuksen yleiset tunnusmerkit. Opinnäytetyö voi olla myös kehittämisprojekti tai tuotekehitysprojekti, joka synnyttää uuden tuotteen, palvelun, toimintamallin tai liikeidean.

Monografia

Monografia on yksiosainen, itsenäisesti julkaistava opinnäytetyö, ja se on ollut perinteinen kirjallinen opinnäytetyön muoto.

Monografia keskittyy yhteen aiheeseen, ja jo sen suunnitelmavaiheessa päätetään teoreettinen viitekehys, tutkimuskysymykset sekä metodiset valinnat.


Osasuorituksista koostuva opinnäytetyö

Osasuorituksen muoto voi olla kirjallinen, esimerkiksi blogikirjoitus, haastatteluihin perustuva oppimistehtävä tai kirjallisuuskatsaus.

Muita tapoja ovat esimerkiksi videon tai valokuvan käyttö, juliste, suullinen esitys ammatillisilla asiantuntijapäivillä tai koulutustapahtumassa sekä aihepiirin käsittely tilastollisten aineistojen pohjalta.

Opinnäytetyön vaiheet

Diakissa sosiaali- ja terveysalojen (myös kirkollisten koulutusten) opinnäytetyöt etenevät samalla tavalla. Tutustu opinnäytetyöprosessiin katsomalla video.

Ammattialan kehittämistyön välineet -opintojaksot I ja II toimivat opinnäytetyön valmistavina opintojaksoina. Opinnäytetyöhön liittyvät opintojaksot alkavat useimmiten jo neljännellä lukukaudella.

Varsinainen opinnäytetyöprosessi etenee Kehittämis- ja innovaatiotoiminta I–IV -opintojaksoilla, joiden lisäksi tukenasi ovat menetelmäpajat, suomen kielen ja viestinnän pajat sekä tiedonhankinnan tuki kirjastolta.

Osallistu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa seminaareihin ja ilmoittaudu omalle esittämisvuorollesi.

Vuorolla esitellään ensin ideapaperi ja myöhemmin opinnäytetyön suunnitelma, joka tehdään yhteistyössä ohjaavien opettajien ja työelämäkumppanin tai hankkeen kanssa.

Ohjaaja hyväksyy suunnitelmasi ennen kuin pääset toteuttamaan varsinaista projektiasi.

Ohjeita

Lue lisää opinnäytetyön prosessista Osallistavan ja tutkivan kehittämisen oppaasta. Oppaassa on paljon hyödyllistä tietoa opinnäytetyön tekijälle, joten siihen kannattaa tutustua huolella.

Oman etenemisen seuraamista helpottaa Opinnäytetyöprosessin kulku -taulukko.

Tutustu opinnäytetyön reunaehtoihin tutkintosäännössä.

Tukea

Tukipajat

Opinnäytetyön valtakunnallisia tukipajoja järjestetään vuonna 2018 kerran kuukaudessa. Niihin voit osallistua Helsingin-kampuksella tai etäyhteydellä. Tervetuloa mukaan!

Ajankohdat

 • to 23.8. klo 14.30–15.30
 • to 20.9. klo 14.30–15.30
 • to 25.10. klo 14.30–15.30
 • to 29.11. klo 14.30–15.30

Collaborate-linkki: https://eu.bbcollab.com/guest/D253B6A437D2A834392E32A647619C34


Muuta tukea

Rästitalkoissa saat tukea erityisesti suunnitelman tai raportin kirjoittamiseen. Tarkista seuraavien rästitalkoiden ajankohta Tukipalvelut-sivulta.

Muuta tukea Helsingin-kampuksella

Opinnäytetyön tukivastaanottoaika on sinua varten, jos mielessäsi on kysymys esimerkiksi opinnäytetyön aiheen valinnasta, suunnittelusta, toteutuksesta, raportoinnista tai opinnäytetyöhön liittyvistä opintojaksoista.

Syksyn 2018 ohjausajat
 • ma 6.8.
 • ti 14.8.
 • ke 29.8.
 • ke 19.9.
 • ti 10.10.
 • to 15.11.
 • ti 11.12.

Varaa ohjausaika MyDiakissa Titta Riihimäeltä. Varattavissa on 30 minuutin ohjausaikoja. Koska aika on lyhyt, valmistaudu ohjaukseen hyvin etukäteen.

Tarkista ennen ajan varaamista kalenterista, että kyseisenä päivänä on ohjausaikoja tarjolla. Ohjaus pidetään tilassa 614.

Kun varaat ohjausaikaa
 • Kirjaathan varaukseen ylös nimesi (ja ryhmäläistesi nimet) ja asiasi.
 • Voit varata soittoajan. Mainitse siitä varauksen yhteydessä.
 • Voit saada ohjausta myös verkossa (Collaboratessa) – lähetä toiveesi Titta Riihimäelle sähköpostitse.
 • Jos et pääse paikalle, muista peruuttaa aika, jotta toinen ohjausta tarvitseva pääsee vastaanotolle.

Tukea erityisesti opinnäytetyösuunnitelman tai raportin kirjoittamiseen saat rästitalkoissa pe 23.11.2018. Opinnäytetyöhelpissä sinua puolestaan palvelevat opetusteknologian ja kirjaston asiantuntijat.

Tutustu kaikkiin tukipajoihin ja -ryhmiin Diakin eri kampuksilla.