Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksesta valmistuneen osaamisvaatimukset eli kompetenssit

Sairaanhoitaja (AMK) -koulutuksesta valmistuneen vähimmäisosaamisvaatimukset on julkaistu Sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus -hankkeessa vuonna 2015.

Nämä kompetenssit koskevat myös sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutusta.

Osaamisvaatimukset on jaettu yhdeksään osa-alueeseen:

  1. Asiakaslähtöisyys
  2. Hoitotyön eettisyys ja ammatillisuus
  3. Johtaminen ja yrittäjyys
  4. Kliininen hoitotyö
  5. Näyttöön perustuvatoiminta ja päätöksenteko
  6. Ohjaus- ja opetusosaaminen
  7. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
  8. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö
  9. Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatu ja turvallisuus.

Katso osaamisvaatimukset hankkeen loppuraportista luvusta 4.

Lisäksi sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksesta valmistuneella on diakoniatyön osaamista, jota koskevat vaatimukset kuvataan alla.

Palaa Arviointi-sivulle.