Vaihtokokemuksia

Harjoittelu nepalilaisessa kylässä opetti paljon paikallisesta kulttuurista

Minusta Bhotechaurin koulut ovat hyviä paikkoja vapaaehtoistyölle. Kylän ihmiset ovat mahtavia, ja olen ollut lämpimästi tervetullut sekä koulun yhteisöön että kyläläisten piiriin. Paitsi antoisaa ammatillista kokemusta, olen saanut paikallisista hyviä ystäviä. Olen oppinut heiltä positiivisuutta, nöyryyttä sekä rakkautta elämään.

Sosionomitutkinnon harjoittelu Huessa, Vietnamissa

Suoritin työharjoitteluni vietnamilaisessa lastenkodissa ja päiväkodissa. Vaikka lasten fyysinen kurittaminen järkytti, koen että opin paljon uusia ja hyödyllisiä taitoja.

Terveydenhoitajan työharjoittelu — Hue, Vietnam

Opiskelen terveydenhoitajaksi, ja suoritin tutkintooni kuuluvan harjoittelun Huen yliopistollisessa sairaalassa Vietnamissa. Sairaala oli monipuolinen ja mielenkiintoinen harjoitteluympäristö.

”Opin, että vaikka mikään ei tunnu järjestyvän, asiat onnistuvat lopulta yllättävän hyvin”

Suoritin sairaanhoitajaopintoihin kuuluvan harjoittelun Hoe University Hospitalissa, jossa paikalliset lääkärit opettivat harjoittelijoita mielellään.

Työharjoittelussa Huéssa, Vietnamissa

Suoritin sosionomiopintoihini kuuluvan työharjoittelun kahdessa vietnamilaisessa järjestössä. Hope Centerissä olin mukana järjestön promootiohankkeessa, ja HIPE-tiimissä järjestin terveystiedon oppitunteja paikallisille koululaisille.

Työharjoittelussa Pattayalla ja Bangkokissa

Suoritin työharjoitteluni kahdessa hyvin erilaisessa paikassa. Pattayan turistipoliisissa autoin ongelmiin joutuneita turisteja, ja Suomen suurlähetystössä palvelin asiakkaita virallisemmissa yhteyksissä. Tavoitteenani oli parantaa thain kieltäni, joka on äidinkieleni. Pääsin myös ihastelemaan kaunista luontoa ja syömään herkullisia ruokia.

Työharjoittelu Tallinnassa kartutti viron kielen sanastoa

Harjoittelupaikkani oli vapaaehtoisvoimin toimiva yhdistys, joka järjesti monenlaista toimintaa ikäihmisille. Kadriorgin kaupunginosassa sijaitsevassa Poskaksi nimetyssä rakennuksessa kokoontui esimerkiksi liikunta-, laulu-, käsityö-, kirjoitus- ja kieliryhmiä. Yhdistyksen jäsenet hoitivat lisäksi talon keittiötä, puutarhaa, kirjastoa ja lemmikkilintuja.

Työharjoittelu Swazimaan maaseudulla toi kaupunkilaistytölle uusia elämyksiä

Työharjoitteluni kautta pääsin tutustumaan varhaiskasvatukseen ja koulutukseen Swazimaassa. Harjoittelu opetti paljon siitä, miten pienillä resursseilla voidaan auttaa lapsia oppimaan ja kannustaa kohti parempaa tulevaisuutta. Opiskelijat yliopistolla olivat myös hyvin ystävällisiä. Eräs opiskelija kutsui minut jopa siskonsa häihin. Hänen kauttaan pääsin tutustumaan perinteiseen swazikulttuuriin, ja opin siitä valtavasti!

Työharjoittelu Swazimaalaisessa sairaalassa lisäsi ammatillista osaamista

Suoritin diakonisen hoitotyön asiantuntijuus -kurssin harjoitteluna Swazimaassa, Afrikassa. Opinnot paikallisessa yliopistossa ja työskentely Raleigh Fitkin Memorial Hospital -sairaalassa toivat minulle kokemusta, osaamista ja uusia ystäviä.

Työharjoittelu Manzinissa opetti eriarvoisuudesta ja paikallisesta koulumaailmasta

Suoritin työharjoitteluni Manzinissa, Swazimaassa, köyhien lasten perhekodissa. Harjoitteluni oli antoisa. Mielestäni kaikkien opiskelijoiden tulisi kokea jotakin näin erilaista ja eksoottista. Minulla ei olisi ollut mahdollisuutta kokea työntekoa ja asumista vieraassa maassa, jos en olisi päässyt Diakin vaihto-ohjelmaan.