Vaihtokokemuksia

Työharjoittelussa nepalilaisessa lastensuojelujärjestössä

Suoritin sosionomitutkintooni kuuluvan harjoittelun nepalilaisessa järjestössä, jonka tavoitteena on parantaa lasten asemaa. Järjestö auttaa esimerkiksi kadulle joutuneita ja seksuaalisesti hyväksikäytettyjä lapsia. Järjestössä lapsille opetetaan myös heidän oikeuksiinsa liittyviä asioita. Nepalissa paikalliset ovat ystävällisiä, ja yhteisöllinen kulttuuri näkyy esimerkiksi laajassa perhekäsityksessä.

Työharjoittelu nepalilaisessa yksityiskoulussa

Suoritin sosionomi- ja kirkon nuorisotyönohjaajaopintoihini kuuluvan harjoittelun Kistland Secondary School -koulussa Nepalissa. Parhaita työtehtäviä olivat ehdottomasti kristillisten, opetuksellisten aamuhartauksien suunnittelu ja toteuttaminen koulun pojille. Järjestin yli kymmenen aamuhartautta, joissa käsiteltiin erilaisia kristillisiä aiheita ja tuotiin uutta näkökulmaa koulun tapaan opettaa kristillisyyttä.

Harjoittelu Women for Human Rights -järjestössä Nepalissa

Suoritin harjoitteluni nepalilaisessa Women for Human Rights -järjestössä. Harjoittelu oli antoisa, mihin vaikutti myös oma aktiivisuuteni vastuualueiden ja tehtävien pyytämisessä. Vaikka sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy Nepalissa paljon hierarkiaa, paikalliseen kulttuuriin oli helppo sopeutua.

Työharjoittelussa nepalilaisessa kylässä

Suoritin sosionomi-työharjoitteluni nepalilaisessa koulussa, jossa vedin sekä oppitunteja että kerhotoimintaa. Pääsin tutustumaan kulttuuriin, josta opin positivisuutta, nöyryyttä ja rakkautta elämään. Suosittelen kaikille nepalilaisesta kulttuurista kiinnostuneille työharjoittelupaikkaa tässä kylässä!

Työharjottelussa Kathmandussa Sanga Sangai -koulussa

Suoritin työharjoitteluni nepalilaisessa Sanga Sangai -koulussa, joka oli perustettu kaikista eriarvoisimmassa asemassa olevien lasten opettamiseen. Harjoittelu opetti paljon paikallisesta kulttuurista ja aikakäsityksestä. Nepalilaiseen arkeen on helppo solahtaa, jos pitää mielen avoimena ja ymmärtäväisenä.

Harjoittelussa päihdekuntoutusyksikössä Nepalissa

Suoritin työharjoitteluni Nepalissa Richmond Fellowship Nepal -nimisessä miesten päihdekuntoutusyksikössä. Erikoisuus harjoittelussa oli se, että pääsin itse muutamaksi viikoksi kokeilemaan kuntoutusta asiakkaan roolista käsin. Kielimuurista, pitkistä päivistä, harjoittelupaikan vaatimuksista ja muista haasteista huolimatta en vaihtaisi päivääkään pois. Kolikon toisella puolella on kokemus, jonka sain elämisestä yhteisön jäsenenä. Lisäksi opin paljon sellaista, mitä en perinteisen opiskelijan roolissa olisi koskaan oppinut.

Työharjoittelussa Kathmandun katulapsikeskuksessa

Suoritin harjoitteluni Kathmandussa, Nepalissa, vuonna 2018. Paikallisessa katulapsikeskuksessa työskenteleminen opetti paljon paikallisesta työskentelykulttuurista, ja esimerkiksi lasten fyysinen kurittaminen tuntui epäeettiseltä. Opin harjoittelusta varmasti kuitenkin itse enemmän kuin pystyin opettamaan, ja kokemus oli minulle äärimmäisen arvokas.

Työharjoittelussa Kutinassa, Kroatiassa

Suoritin harjoitteluni Kutinassa Kroatiassa. Tein työharjoitteluni Medialähetys Sanansaattajat (Sansa) evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestössä, jossa toimenkuvaani kuului auttaminen seurakunnan toiminnnassa. Autoin esimerkiksi kirkon siivouksessa, tarjoilujen järjestämisessä ja vieraiden vastaanottamisessa. Tärkeimmältä harjoittelussa tuntui kuitenkin ihmisten kohtaaminen ja ymmärtäminen, vaikkei aina ollutkaan keinoja auttaa.

Työharjoittelussa Hong Kongissa

Suoritin työharjoitteluni keväällä 2014 Mission for Migrant Workers -nimisessä järjestössä. Järjestö auttaa Hong Kongissa työskenteleviä kotiapulaisia, joilla on ongelmia työantajansa kanssa. Tutustuin harjoittelun aikana uusiin kulttuureihin ja kieliin, ja opin paljon myös itsestäni. Suosittelen kohdetta opiskelijoille, jotka ovat valmiita ottamaan vastaan haasteita.

Harjoittelu Kapsabetissa, Keniassa

Tein Keniassa lapsi- ja perhetyön harjoittelun, joka kesti 10 viikkoa. Jos hitaanlaisen elämänrytmin, ennakoimattomuuden ja jatkuvat muutokset pystyy hyväksymään hyvillä mielin, harjoittelu Keniassa on antoisa ja opettavainen kokemus.