Siirry sisältöön

Vuosi 2021 oli Diakille isojen muutosten vuosi

Diak on julkaissut vuosittaisen katsauksensa edellisen vuoden toimintaan. Vuotta 2021 leimasi historiallinen korkeakoulun tulevaisuutta koskeva päätös Diakin kampusrakenteesta.

Vuotta 2021 leimasi valmistautuminen historialliseen päätökseen kampusrakenteesta. Päätösesitys valmisteltiin huolellisesti toimintaympäristö- ja taloustietoon perustuen.

– Diakin tulevaisuuden kampusrakenne koostuu Helsingin-, Oulun- ja Porin-kampuksista ja Pieksämäen DiakHub-toimipisteestä. Itä-Suomessa Diakin koulutus- ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) tullaan toteuttamaan Pieksämäeltä käsin uudella alueellisella DiakHub-mallilla vuodesta 2023 alkaen, Diakin toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen kertoo.

Diakin tulkkausalan ja Turun-kampuksen toiminnot siirtyvät Helsingin-kampukselle syyslukukauden alussa 2023. Diak aloittaa uudella rakenteella ja toimintamallilla täysimääräisesti syyslukukaudella 2023.

Koronapandemia asetti edelleen korkeakoulun toiminnalle ja palveluille haasteita. Se tarkoitti vahvaa etäpainotteisuutta.

– Vaikka Diakin opetuksen ja palveluiden jatkuvuus pystyttiin turvamaan kattavasti läpi koko vuoden, korona-aika aiheutti osassa henkilöstöä ja opiskelijoita kuormitusta, Juntunen sanoo.

Diakissa panostettiin paljon hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen erilaisin tukitoimin. Ohjauksella hyvinvointia -hankkeessa kehitettiin tapoja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia mm. vahvistamalla ohjaustoimintaa ja -osaamista.

Palkintoja ja tunnustuksia

Nuorten ja opiskelijoiden asiaa edistettiin vahvasti Diakissa muutenkin. Nuorten hyvinvointiin keskittyvä Zekki-digipalvelu valittiin Euroopan sosiaalisten innovaatioiden kilpailun voittajaksi 565 kilpailijan joukosta.

– Nuorilähtöisyys ja käyttäjäystävällisyys tekivät vaikutuksen kilpailun raatiin. Verkossa ja mobiilissa toimiva maksuton Zekki-kysely on tarkoitettu 15–25-vuotiaille nuorille sekä nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten työkaluksi. Vastaamalla kysymyksiin nuori saa kokonaisarvion hyvinvoinnistaan sekä tarvittaessa myös suosituksia matalan kynnyksen palveluista, Juntunen avaa.

Diak valittiin keväällä 2021 yhdeksi vastuullisimmista työnantajista Suomessa Oikotien Vastuullinen työnantaja -kampanjassa.

– Diak sai parhaimmat tulokset kaikista tutkimuksessa mukana olleista työnantajista pienten ja keskisuurten organisaatioiden kategoriassa, Juntunen kertoo.

Intensiivinen uudistamisen vuosi tarjosi Diakille monia oppimisen kokemuksia.

– Katsomme tulevaisuuteen luottavaisina. Diakialaisille on tärkeää yhteisömme tarkoituksen toteuttaminen. Me haluamme rakentaa hyvää maailmaa ja se on nykyisessä maailmantilanteessa erityisen tärkeää. Siihen tarvitsemme uuden oppimista ja yhteistyötä. Kutsumme opiskelijamme, kumppanimme ja sidosryhmämme mukaan entistä paremman maailman rakentamiseen, Juntunen summaa.

Diakin vuosikatsaus 2021

Diakin katsaus vuoteen 2021 on julkaistu tänään 29.4.2022 osoitteessa vuosikatsaus2021.diak.fi. Se kiteyttää Diakin toiminnan viime vuodelta sisältäen rehtorin katsauksen ja avainlukuja sekä kohokohtia Diakin monipuolisesta toiminnasta.