Siirry sisältöön

Diakin laatujärjestelmä auditoidaan tällä viikolla

Diakonia-ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä auditoidaan 1.–2. syyskuuta 2020 Kansallisen koulutuksen kehittämiskeskuksen, Karvin, kokoaman arviointiryhmän toimesta. Kyseessä on uusinta-auditointi, sillä Diakin laatujärjestelmä ei läpäissyt vuonna 2017 toteutettua auditointia.

Vuoden 2017 auditoinnin jälkeen Diakin laatujärjestelmää on kehitetty monin tavoin.

– Laatujärjestelmäämme on vahvistettu esimerkiksi lisäämällä strategisen johtamisen näkyvyyttä ja huomioimalla opiskelijapalaute entistä paremmin. Lisäksi innovaatiotoimintamme vaikuttavuutta on systematisoitu. Laatujärjestelmä auttaa meitä tekemään työmme hyvin ja vieläkin paremmin, sanoo toimitusjohtaja, rehtori Tapio Kujala.

Auditointi on riippumatonta ulkoista arviointia

Ammattikorkeakoululaki ja yliopistolaki velvoittavat korkeakoulut osallistumaan ulkoiseen toimintansa ja laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti.

– Ulkoisen arvioinnin tarkoituksena on osallistaa korkeakoulun henkilöstöä, opiskelijoita ja sidosryhmiä tunnistamaan Diakin vahvuuksia, kehittämistarpeita ja hyviä käytäntöjä. Tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä jatkuvalle kehitystyölle, kertoo Diakin laaturyhmän puheenjohtaja, palvelujohtaja Elina Juntunen.

Auditoinnissa arvioidaan korkeakoulun laatujärjestelmän toimivuutta ja vaikuttavuutta. Tarkastelun kohteena ovat ne menettelytavat, joilla korkeakoulu pitää yllä ja kehittää toimintansa laatua.

– Opiskelijakunnalle ja opiskelijoille Diakin laatujärjestelmän toimivuus tulee esille monin eri tavoin. Opiskelijat ovat mukana kehitystyössä ja opiskelijoiden palautteet huomioidaan kattavasti ja yksityiskohtaisesti, sanoo Diakin opiskelijakunnan O’Diakon toiminnanjohtaja Sanni Kupiainen.

Diakin uusinta-auditoinnin tulokset on määrä julkaista joulukuussa 2020. Korkeakoulu saa auditoinnin läpäistyään kuusi vuotta voimassa olevan laatuleiman.

Lisätiedot: