Siirry sisältöön

Diak kehittää toimintaansa – tavoitteena vaikuttavuus ja toimintaedellytysten turvaaminen

Diakin vuotta 2022 kehystivät useat toimintaympäristön muutokset: pandemian aiheuttamat pysyvät muutokset, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja sote-alan myllerrykset.

Diak on julkaissut vuosittaisen katsauksensa edellisen vuoden toimintaan. Muuttunut maailmanpoliittinen tilanne vaikutti korkeakoulutoimintaan.

– Kevään 2022 aikana suunnattiin psykososiaalista tukea erityisesti ukrainalais- ja venäläistaustaisille opiskelijoille sekä tarjottiin koulutusta sodan ja kriisin keskeltä tulevien ihmisten kohtaamiseen sote-alan ammattilaisille, kertoo toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntunen.

Kumppanuuksia vahvistettiin

Diakin toimintaan vaikutti voimakkaasti hyvinvointialueiden valmisteluvaihe ja niiden käynnistyminen viime vuodenvaihteessa. Diakin johto tapasi kaikkien kampusvaikutusalueiden hyvinvointialueiden johtoa syksyn 2022 aikana ja varmisti yhteistyölle sekä jatkumon että uudet avaukset.

– Diakin tavoitteisiin kuuluu vahvojen kumppanuuksien rakentaminen. Ensimmäiset strategiset kumppanuudet solmittiin vuoden 2022 aikana Hoivatie Oy:n sekä Porin kaupungin ja Satakunnan hyvinvointialueen kanssa, Juntunen kertoo.

Sote-alan koulutuksen rahoitus aiheuttaa haasteita Diakille

Sote-alojen työvoimapula on kriisiytynyt ja se puhutti voimakkaasti vuonna 2022: vaje on suuri ja se tulee entisestään pahenemaan seuraavina vuosina.

– Sote-alojen koulutusten vetovoima on laskenut esimerkiksi negatiivisen julkisen keskustelun takia. Samaan aikaan kun aloituspaikkoja on aiempaa paljon enemmän tarjolla, niiden täyttäminen on haastavampaa, Juntunen toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi uusia korkeakoulutuksen lisäaloituspaikkoja osaajapulasta kärsiville aloille. Diak sai toimintavuodelle 55 uutta aloituspaikkaa sairaanhoitajakoulutukseen.

Sote-alan AMK-koulutusten toteuttamista hankaloittaa se, että sote-tutkinnot kuuluvat valtion rahoituksessa edullisimpaan hinnoitteluluokkaan.

– Sote-alan AMK-tutkinnon hinta putosi vuosien 2020–2021 välisenä aikana lähes 10 000 euroa. Rahoituksen ennakoidaan laskevan hieman myös vuosina 2026–2030, koska opiskelijamäärät ovat kasvaneet ammattikorkeakouluissa vuosien 2019–2022 välillä peräti 16 prosentilla. Tämä aiheuttaa vakavia haasteita Diakille, Juntunen sanoo.

Vaikuttavuutta toimintamalleja uudistamalla

Strategian toteuttaminen on tarkoittanut Diakille uusien toimintamallien ja -palveluiden kehittämistä. Diakin hallitus teki kampusrakennepäätöksen syksyllä 2021, ja vuosi 2022 oli uuden kampusrakenteen suunnittelun ja toimeenpanon aikaa. Kesäkuussa 2023 Turun-kampuksen toiminta siirtyy Helsinkiin.

Itä-Suomessa kehitettiin vuoden 2022 aikana uutta toimintamallia. DiakHub Itä-Suomi on konsepti, jonka tavoitteena on tuoda koulutusta ja TKI-toimintaa Itä- ja Keski-Suomen alueella sinne, missä on suurin tarve ja sitoutuneimmat kumppanit.

– Pyrimme laajentamaan toimintaedellytyksiään ja vaikuttavuutta Itä-Suomessa. Uuden konseptin mukainen toiminta pilotoidaan syksyllä 2023 Joensuussa, jossa Diak aloittaa sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksen DiakHub Itä-Suomi -brändin alla, Juntunen kertoo.

Diakin vuosikatsaus 2022

Diakin katsaus vuoteen 2022 on julkaistu tänään 27.4.2023 osoitteessa vuosikatsaus2022.diak.fi. Se kiteyttää Diakin toiminnan viime vuodelta sisältäen rehtorin katsauksen ja avainlukuja sekä kohokohtia Diakin monipuolisesta toiminnasta.