Siirry sisältöön

Hyvinvointipalveluita parannettava kriittisesti – DiakHub vastaa tarpeeseen ketterästi ja asiantuntevasti

Kuvassa hymyilevä nainen katsoo kameraan tussi kädessä fläppitaulun takaa.
Sote- ja työllisyyspalveluiden yhteistyö on ollut tähän asti satunnaisten kokeilujen varassa siitä huolimatta, että se näkyy suoraan asiakkaiden tuen puutteena. Etenkin paljon tukea tarvitsevat putoavat palveluiden väliin, kun kokonaiskuva on kadoksissa, johtaminen siiloutuu ja resurssit ovat vähissä. Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) vastaa haasteeseen uudella DiakHub-toiminnalla, joka ulottaa verkostomaisen työskentelyn askelta pidemmälle: kokeiluista järjestelmälliseen yhteiskehittämiseen ja yhteisten työkalujen käyttöön.

– Sote-alan palvelujärjestelmä on niin kompleksinen, että yksikään organisaatio tai osasto ei pysty ratkomaan asiakkaiden haasteita yksin. Tarvitaan aivan uudenlaisia palvelumalleja, jotka perustuvat systemaattiseen, monitoimijaiseen yhteistyöhön. Tuomme yhteen julkisen ja kolmannen sektorin toimijat, joiden kanssa ratkaistaan viheliäisiä ongelmia, jotka vaativat monitoimijaista yhteistyötä ja yhteensovittavaa johtamista, kertoo erityisasiantuntija Anne Määttä Diakista.

DiakHubin työskentely noudattelee tutkitusti tehokasta Quadruple Helix -innovointi- ja yhteiskehittämismallia. Toiminta on vasta alkamassa, mutta käytössä on jo tulosta tuottaneita valmennuskonsepteja ja kustannustehokkaita työkaluja. Ne tähtäävät asiakkaan tuen tarpeen tunnistamiseen ja kohtaamiseen, monialaiseen johtamiseen ja toimijoiden rajojen ylittämiseen.

– DiakHubin tarjoamat työkalut virtaviivaistavat toimintaa ja tuovat inhimillisiä ja taloudellisia hyötyjä. Samalla ne mahdollistavat uusia innovatiivisia toimintatapoja ja auttavat asiakasta kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi Zekki-kyselytyökalua onkin jo käytetty menestyksekkäästi nuorten ohjaamisessa palveluihin, ja 3X10D® -elämäntilannemittari on laajasti käytössä palvelutarpeen ja hyvinvointimuutosten arvioinnissa, tutkija-kehittäjä Reija Paananen sanoo.

Laaja osaajajoukko yhteiskehittämisen luotsaajina

DiakHub on pilottina alkanut osaamiskeskittymä, jonka taustalla on joukko Diakin tutkijoita ja asiantuntijoita. He ovat perehtyneet erityisesti hyvinvointipalveluiden katveisiin, huono-osaisuuden juurisyihin, yhteiskehittämisen työmenetelmiin sekä monialaiseen sote-johtajuuteen.

– DiakHubin toiminta on vaikuttavaa ja kustannustehokasta, koska se kytkeytyy tiiviisti korkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan ja koulutukseen. DiakHubin toimijat tuovat kehittämistyön ajankohtaiset tulokset ja opiskelijoiden osaamisen sosiaali-, terveys- ja työllisyystoimijoiden ulottuville entistä monipuolisemmin, kertoo Diakin kehitysjohtaja Elina Ylikoski.

Esimerkiksi syksyllä 2021 käynnistyvä Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -koulutus tuottaa osaamista ja välineitä hallinnonalat ja toimijarajat ylittävän yhteistyön kehittämiseen ja johtamiseen. Ylempään AMK-tutkintoon tähtäävä koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä DiakHubin osaajien ja kehittämiskumppaneiden kanssa.

– Asiakaslähtöisen verkostoyhteistyön organisointi, palvelukokonaisuuksien suunnittelu ja yhteiskehittäminen ovat osaamista, jota tarvitaan esimerkiksi tulevaisuuden sote-keskuksissa sekä muissa ympäristöissä, joissa eri hallinnonalan toimijoilla on yhteisiä asiakkaita, Anne Määttä kertoo.

DiakHub-pilotti keskittyy ensivaiheessa sote-alan ja työllisyyden kysymyksiin. Jatkossa DiakHubin konseptiin tuodaan myös muu Diakin erityisosaaminen esimerkiksi kirkon ja tulkkauksen aloilta.

DiakHubin toimintaan voi liittyä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

Lue lisää mediatiedotteesta.


Yhteystiedot:

Anne Määttä, erityisasiantuntija, DiakHub, 0400 979932, anne.maatta@diak.fi

Elina Ylikoski, kehitysjohtaja, Diak, 040 550 9393, elina.ylikoski@diak.fi

Hub@diak.fi

http://hub2.diak.fi