Siirry sisältöön

Diak sai laatuleiman uusinta-auditoinnista – laatujärjestelmän kokonaisuus sai parhaan mahdollisen arvioinnin

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti vuoden 2020 aikana Diakin uusinta-auditoinnin ja on antanut korkeakoululle laatuleiman, joka on voimassa kuusi vuotta 16.12.2020 alkaen.

Diakin laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnalle asetetut kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia korkeakoulujen laadunhallinnan periaatteita ja suosituksia.

Diakin varsinainen auditointi toteutettiin vuosina 2016–2017. Varsinaisessa auditoinnissa Diak ei täyttänyt kansallisia auditointikriteereitä. Laatujärjestelmän kehittäminen edellytti korkeakoululta toimenpiteitä ja uusinta-auditointia.

– Olemme viime vuosina tehneet valtavan loikan laatujärjestelmämme kehittämisessä. Olemme edistäneet palautekulttuuriamme ja voimistaneet käytäntöjämme aluevaikuttavuuden parantamiseksi. Opiskelijat on otettu vahvasti mukaan kehittämistyöhön, sanoo Diakin vastaava toimitusjohtaja, rehtori Pirjo Hakala.

Tehty työ on kantanut hedelmää, sillä Diakin laatujärjestelmän kokonaisuus sai parhaan mahdollisen arvioinnin ollen edistyneessä vaiheessa. Edistyneelle tasolle on arvioitu Diakin lisäksi vain kaksi muuta korkeakoulua.

Laatujärjestelmän kokonaisuuden lisäksi edistyneelle tasolle arvioitiin laatujärjestelmän kytkeytyminen strategiseen johtamiseen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen laadunhallinta. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön laadunhallinta on kehittyvässä vaiheessa. Diakin laatujärjestelmä kattaa nyt keskeisiltä osin ammattikorkeakoulun perustehtävät ja tukee toiminnan kehittämistä.

– Vuonna 2017 laaditun laadunhallinnan kehittämissuunnitelman toteuttamisen myötä laatutyöstä on tullut aiempaa järjestelmällisempää ja fokusoidumpaa. Kehittämistyöllä on luotu yhtenäinen koko korkeakoulua koskeva laatujärjestelmä, jota tukevat tiedolla johtamisen prosessit, uudistettu laatudokumentaatio ja tehokas viestintä, kertoo auditointiryhmän puheenjohtaja Päivi Karttunen.

Auditointiryhmä nostaa kehittämistyön erityisinä vahvuuksina esille seuraavat:

  • Laatujärjestelmän kehittäminen on ollut tavoitteellista ja kokonaisvaltaista edellisen auditoinnin jälkeen. Laatujärjestelmä ja sen tuottama tieto palvelevat strategista johtamista eri tasoilla.
  • Diakissa on runsaasti laadunhallinnan menettelytapoja, joilla varmistetaan tutkintotavoitteisen koulutuksen laatua. Opiskelijoilla ja opiskelijakunta O’Diakolla on merkittävä rooli Diakin laatutyössä.
  • Diak on tehnyt edellisen auditoinnin jälkeen systemaattista kehittämistyötä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja aluekehitystyön tavoitteiden selkiyttämiseksi ja laadunhallinnan menettelytapojen kehittämiseksi. Proaktiiviset ja strategiset kehittämiskumppanuudet edistävät Diakin yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä tukevat Diakin strategian toteuttamista.