Siirry sisältöön

Haluatko sosiaalialan ammattilaiseksi?

Tutkintonimike: sosionomi (AMK)

Laajuus: 210 op

Opiskelun kesto: 3,5 v

Seuraava haku: 4.-14.9.2023

Aloituspaikkoja: 45 (Helsinki, verkkototeutus), 30 (Oulu, monimuotototeutus), 35 (Pori, monimuotototeutus)

Koulutus alkaa: tammikuussa 2024

Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (verkkototeutus), hae Opintopolussa
Helsinki (päivätoteutus) tulossa hakuun keväällä 2024
Pori (monimuotototeutus), hae Opintopolussa
Oulu (monimuotototeutus), hae Opintopolussa

Sosionomi (AMK) -koulutus antaa valmiudet sosiaalialan laajalle kentälle asiakas-, ohjaus-, neuvonta- ja johtamistyön tehtäviin.

Sosionomi työskentelee julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa.

Työssään sosionomi tukee erilaisten yksilöiden, perheiden ja sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja mahdollisuuksia mielekkääseen elämään.

Hän edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä puolustaa yksilön ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Diakista saat perustietojen ja -taitojen lisäksi erityisosaamista

  • Hallitset ihmisoikeuksia edistävän vuorovaikutustyön erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.
  • Saat rohkeutta tarttua epäkohtiin monimuotoistuvassa yhteiskunnassa.
  • Hankit tulevaisuusorientoitunutta osaamista työelämän kehittämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen.

Suuntaavat opinnot

Opiskelija voi valita suuntaaviksi opinnoiksi yhden kuudesta eri opintokokonaisuudesta:

  • gerontologinen sosiaalityö
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä
  • vammaistyö
  • varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö
  • lastensuojelutyö.

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Laki aiheuttaa muutoksia varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeissä ja kelpoisuuksissa.

Ennen 1.9.2019 koulutukseen valittu sosionomiopiskelija voi saada kelpoisuuden sekä varhaiskasvatuksen opettajan että varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin, mikäli valitsee suuntaaviksi opinnoiksi varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö -kokonaisuuden ja mikäli valmistuu 31.7.2023 mennessä.

1.9.2019 jälkeen koulutukseen valittu tai 31.7.2023 jälkeen valmistuva sosionomiopiskelija saa kelpoisuudeksi varhaiskasvatuksen sosionomi, mikäli valitsee suuntaaviksi opinnoiksi varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö -kokonaisuuden.

Lue lisää varhaiskasvatuksen opettajan/sosionomin kelpoisuudesta. Löydät sivulta myös varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintojen rakennekaavion.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Katso Pauliinan tarina

Opiskelijoiden tarinat

Video
Diakissa on hyvät kehittymismahdollisuudet
Katso Pauliinan tarina
Tarina
Unelmatyöpaikkani olisi päiväkodissa
Lue Joonan tarina
Tarina
Sosionomiopinnoissa ei voi jäädä tyhjin käsin
Lue Eevastiinan tarina
Tarina
Olen oivaltanut, että sosionomin työssä voi olla monia elementtejä
Lue Anun tarina
Tarina
Opiskelu Diakissa on muuttanut minua
Lue Vanessan tarina
Tarina
Näin olen aina halunnut opiskella
Lue Iiriksen tarina
Tarina
Sosiaalialalla työskentely vaatii ammatillista otetta
Lue Marin tarina
Tarina
Sosionomi on rinnallakulkija
Lue Saaran tarina