Siirry sisältöön

Haluatko sosiaalialan ammattilaiseksi?

Tutkintonimike: sosionomi (AMK)

Laajuus: 210 op

Opiskelun kesto: 3,5 v

Hakuaika: 28.8.-11.9.2024

Aloituspaikat: 60 (verkkototeutus), 40 (Oulu), 40 (Pori)

Koulutus alkaa: tammikuussa 2025

Opiskelupaikkakunnat:

Verkkototeutus, hae Opintopolussa
Pori (monimuotototeutus), hae Opintopolussa
Oulu (monimuotototeutus), hae Opintopolussa
Helsinki (päivätoteutus)

Sosionomi (AMK) -koulutus antaa valmiudet sosiaalialan laajalle kentälle asiakas-, ohjaus-, neuvonta- ja johtamistyön tehtäviin.

Sosionomi työskentelee julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa.

Työssään sosionomi tukee erilaisten yksilöiden, perheiden ja sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja mahdollisuuksia mielekkääseen elämään.

Hän edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä puolustaa yksilön ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia muuttuvassa yhteiskunnassa.

Diakista saat perustietojen ja -taitojen lisäksi erityisosaamista

  • Hallitset ihmisoikeuksia edistävän vuorovaikutustyön erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.
  • Saat rohkeutta tarttua epäkohtiin monimuotoistuvassa yhteiskunnassa.
  • Hankit tulevaisuusorientoitunutta osaamista työelämän kehittämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen.

Suuntaavat opinnot

Opiskelija voi valita suuntaaviksi opinnoiksi yhden kuudesta eri opintokokonaisuudesta:

  • gerontologinen sosiaalityö
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • moninaisuus ja monikulttuurisuus sosiaalialan työssä
  • vammaistyö
  • varhaiskasvatus, lapsi- ja perhetyö
  • lastensuojelutyö.

Lue varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuudesta. Löydät sivulta myös varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintojen rakennekaavion.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu sosionomi (AMK) -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Opiskelijoiden tarinoita

Ramona: Sosionomina voin valita työni

Minnis: ”Vaikka opiskelen verkossa, olen saanut uusia ystäviä ja näkökulmia”

Joona: Unelmatyöpaikkani olisi päiväkodissa

Eevastiina: Sosionomiopinnoissa ei voi jäädä tyhjin käsin