Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksesta valmistuneella eli sairaanhoitaja-diakonissalla on laillistettu sairaanhoitajan kelpoisuus sekä kelpoisuus toimia evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virassa.

Koulutus antaa laaja-alaiset perustiedot ja -taidot, joita hoitotyössä tarvitaan. Lisäksi opintoihin kuuluu kirkollisia opintoja.

Sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö -koulutuksesta valmistuneilla on monipuoliset valmiudet erilaisissa elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Heillä on hyvät valmiudet potilaan kanssa käytävään vuorovaikutukseen esimerkiksi saattohoidossa tai tilanteissa, joissa potilaalla on parantumaton sairaus.

Kirkon työssä diakonissat voivat puolestaan hyödyntää terveysalan osaamistaan esimerkiksi vanhusten, lasten tai kehitysvammaisten parissa työskennellessään.

Kirkon ja seurakunnan työntekijänä diakonissa toimii tiiviisti yhteistyössä esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eri järjestöjen kanssa.

Terveydenhuollon ammattilaisena diakonissa edistää terveyttä kokonaisvaltaisesti, vahvistaa voimavaroja ja tukee asiakkaan omatoimista selviytymistä. Hoitotyössä diakonissan vahvuutena on kokonaisvaltainen ymmärrys ihmisestä ja hänen hyvinvoinnistaan.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.

Katso Fannyn tarina