Opiskele Diakissa AMK- ja YAMK-tutkintoja

Diakissa voit suorittaa alempia ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja.

Ammattikorkeakoulututkinto eli AMK-tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, joka tarjoaa vahvan tietopääoman lisäksi käytännönläheisen ammattitaidon. Tutkinto antaa valmiudet monenlaisiin asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviin julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla.

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot eli YAMK-tutkinnot puolestaan ovat työelämän kehittämiseen suuntautuvia ylempiä korkeakoulututkintoja, jotka syventävät ammatillista asiantuntijuutta ja erityisosaamista.

YAMK-koulutuksissa opiskelu on vahvasti työelämälähtöistä, ja esimerkiksi opinnäytetyö toteutuu koko koulutuksen läpäisevänä prosessina yhteistyössä työelämän kanssa.

Päivä- ja monimuotototeutusten toteutustavoista on kerrottu hakemisen UKK-osiossa.

Tutustu koulutuksiimme alasivuilla!

Suomenkieliset sosiaali- ja terveysalan sekä tulkkauksen alan AMK-tutkinnot

Lisäksi syksyllä 2020 alkaa kaksikielinen sairaanhoitaja (AMK) -koulutus (suomi-ruotsi) yhteistyössä Arcadan kanssa.


Englanninkieliset AMK-tutkinnot


Suomenkieliset YAMK-tutkinnot


Englanninkieliset YAMK-tutkinnot eli master-tutkinnot

Tällä hetkellä käynnissä ovat seuraavat englanninkieliset YAMK-tutkintoon johtavat koulutukset:

Suunnittelemme kahta uutta englanninkielistä YAMK-tutkintoon johtavaa koulutusta, joihin on alustavan tiedon mukaan ensimmäinen hakuaika keväällä 2021. Global Health Care- ja Community Development and Conflict Resolution -koulutuksiin ei järjestetä enää hakua.