Bachelor’s Degree Programme in Nursing

Englanninkielinen sairaanhoitajatutkinto

Diakonia ja Arcada ammattikorkeakoulut tarjoavat yhdessä 3,5 vuoden mittaisen englanninkielellä toteuttavan sairaanhoitaja (AMK) tutkinnon (engl. Bachelor of Health Care). Tutkinnon myötä saat valmiudet hoitaa ja ohjata asiakkaita / potilaita erilaisissa terveydenhuollon ympäristöissä.

Sairaanhoitajan ammattipätevyyttä ja yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan koulutusta säätelevät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit (2005/36/EY ja 2013/55/EU) ja tutkintojen viitekehys (European Qualifications Framework 2006). Opetussuunnitelman taustana on hoitotiede ja opetussuunnitelma sisältää muun muassa hoitotyötä, anatomiaa ja fysiologiaa, lääkehoitoa ja farmakologiaa sekä sosiaali- ja käyttäytymistieteitä.

Opinnot toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa ja niitä voidaan toteuttaa myös erilaisten projektien kautta. Syventävät ammattiopinnot antavat sinulle mahdollisuuden syventää osaamisesi kehittymistä. Syventävissä ammattiopinnoissa yhdistät sekä teoriaa että käytäntöä esimerkiksi lapsen, nuoren ja perheen hoitotyöstä tai polikliinisesta hoitotyöstä.