Siirry sisältöön

Opiskele varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi

Tutkintonimike: sosionomi (AMK)

Laajuus: 210 op

Kesto: 3,5 v

Hakuaika: ilmoitetaan myöhemmin

Aloituspaikat: 20

Koulutus alkaa: ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki, monimuotototeutus,

 

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutus tarjoaa väylän sosionomin, varhaiskasvatuksen ohjaajan sekä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä sosionomina monissa eri tehtävissä nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa julkisella ja kolmannella sektorilla sekä yksityisten palveluntuottajien palveluksessa.

Lisäksi koulutus antaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden sekä kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja on kasvattaja, jonka työn keskiössä ovat lapset ja perheet. Hänen tehtävänään on organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen eli lapsi- ja perhetyön toimintaa. Työhön kuuluu ryhmätoimintaa, yksilöiden kohtaamista ja yhteistyötä kotien kanssa.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii seurakunnassa varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu kasvatus- ja perhetyön ja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Hän toimii yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja eri järjestöjen kanssa.

Tutkintoon sisältyvät varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen edellytettävät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op). Lue lisää varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuudesta.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Opiskelijoiden tarinoita

Eevi: Empaattisuus on vahvuuteni tulevassa työssäni

Minna: Odotan, että voin olla toisille voimavara