Siirry sisältöön

Opiskele varhaiskasvatuksen ammattilaiseksi

Tutkintonimike: sosionomi (AMK)

Laajuus: 210 op

Kesto: 3,5 v

Seuraava hakuaika: 4.-14.9.2023

Aloituspaikkoja: 20

Koulutus alkaa: ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki, monimuotototeutus, hae Opintopolussa

 

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutus tarjoaa väylän sosionomin, varhaiskasvatuksen ohjaajan sekä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä sosionomina monissa eri tehtävissä nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa julkisella ja kolmannella sektorilla sekä yksityisten palveluntuottajien palveluksessa.

Lisäksi koulutus antaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden sekä kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan virkoihin.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja on kasvattaja, jonka työn keskiössä ovat lapset ja perheet. Hänen tehtävänään on organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen eli lapsi- ja perhetyön toimintaa. Työhön kuuluu ryhmätoimintaa, yksilöiden kohtaamista ja yhteistyötä kotien kanssa.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii seurakunnassa varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu kasvatus- ja perhetyön ja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Hän toimii yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja eri järjestöjen kanssa.

Tutkintoon sisältyvät varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen edellytettävät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op). Lue lisää varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuudesta.

Varhaiskasvatuksen henkilöstön tehtävänimikkeet ja kelpoisuudet muuttuivat 1.9.2018 voimaan tulleen uuden varhaiskasvatuslain myötä. Tulevaisuudessa sosionomiopiskelijat eivät voi enää saada varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuutta vaan nimikkeenä heillä on varhaiskasvatuksen sosionomi.

Siirtymäsäännösten mukaan lain voimaan tullessa sosionomiksi opiskeleva tai 1.9.2019 mennessä ammattikorkeakouluun hyväksytty sosionomiopiskelija voi saada kelpoisuuden toimia sekä varhaiskasvatuksen opettajana että varhaiskasvatuksen sosionomina, mikäli valmistuu 31.7.2023 mennessä.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.

Opiskelijoiden tarinat

Video
Empaattisuus on vahvuuteni tulevassa työssäni
Katso Eevin tarina
Tarina
Odotan, että voin olla toisille voimavara
Lue Minnan tarina