Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutus tarjoaa väylän sosionomin, kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan sekä lastentarhanopettajan tehtäviin.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä sosionomina monissa eri tehtävissä nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa julkisella ja kolmannella sektorilla sekä yksityisten palveluntuottajien palveluksessa.

Lisäksi koulutus antaa lastentarhanopettajan kelpoisuuden ja kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon varhaiskasvatuksen ohjaajan (lapsityönohjaajan) virkoihin.

Kirkon varhaiskasvatuksen ohjaaja on kasvattaja, jonka työn keskiössä ovat lapset ja perheet.

Hänen tehtävänään on organisoida, koordinoida, ohjata ja kehittää seurakunnan varhaiskasvatuksen eli lapsi- ja perhetyön toimintaa. Työhön kuuluu ryhmätoimintaa, yksilöiden kohtaamista ja yhteistyötä kotien kanssa.

Varhaiskasvatuksen ohjaaja toimii seurakunnassa varhaiskasvatuksen asiantuntijana ja osallistuu kasvatus- ja perhetyön ja jumalanpalveluselämän toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Hän toimii yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen, opetustoimen ja eri järjestöjen kanssa.

Tutkintoon sisältyvät lastentarhanopettajan kelpoisuuteen edellytettävät varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot (60 op). Lue lisää lastentarhanopettajan kelpoisuudesta ja avaa opintojen rakennekaavio.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.