Haluatko diakoniatyön ammattilaiseksi?

Tutkintonimike: sosionomi (AMK)

Laajuus: 210 op

Opiskelun kesto: 3,5 v

Seuraava hakuaika: 16.–30.3.2022 klo 15

Aloituspaikkoja: 50 (Helsinki 25, Pieksämäki 25)

Koulutus alkaa: syksyllä 2022

Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (päivätoteutus), hae uudessa Opintopolussa keväällä 2022
Helsinki (monimuotototeutus), ei haussa keväällä 2022
Oulu (monimuotototeutus), ei haussa keväällä 2022
Pieksämäki (monimuotototeutus), hae uudessa Opintopolussa keväällä 2022
Pori (monimuotototeutus), ei haussa keväällä 2022

Sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutus tarjoaa väylän toimia sekä sosionomina sosiaalialan ohjaus-, neuvonta-, asiantuntija- ja johtamistyön tehtävissä että kirkon diakoniatyössä.

Sosionomi työskentelee julkisen ja kolmannen sektorin sekä yksityisten palveluntuottajien moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa.

Lisäksi sosionomi-diakonin koulutus antaa laillistetun kelpoisuuden Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakonian virkoihin.

Koulutuksessa painottuvat ihmisen aineellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset.

Diakoniatyön lähtökohtia ovat kristillinen usko ja ihmiskäsitys sekä sosiaalieettinen toimintatapa. Diakoniatyössä kohdataan ihmisten arkea ja elämän monimutkaisia kysymyksiä luovasti mutta ammatillisesti.

Diakoni auttaa ja tukee yksilöitä, perheitä, ryhmiä ja yhteisöjä eri elämäntilanteissa edistämällä heidän omatoimista selviytymistään. Usein työ tarkoittaa äänettömän hädän kuulemista ja näkemistä sekä sen syihin vaikuttamista.

Tähän koulutukseen ei ole mahdollista sisällyttää varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen edellytettäviä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Diakista saat perustietojen ja -taitojen lisäksi erityisosaamista

  • Perehdyt ihmisen aineellisiin ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kysymyksiin.
  • Hankit valmiudet auttaa yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä edistämällä heidän omatoimista selviytymistään.
  • Opit tunnistamaan äänettömän hädän sekä vaikuttamaan sen syihin.

Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu sosionomi (AMK), diakoniatyö -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.

Katso Elisan tarina

Opiskelijoiden tarinat

Tarina
Tärkeintä minulle oli opiskella ammatti, jossa pääsen auttamaan ihmisiä eri elämäntilanteissa.
Lue Dimitrin tarina
Tarina
Koen, että opiskelen kutsumusammattiini.
Lue Virpin tarina
Tarina
Diakoniaopinnot sopivat arvoihini.
Lue Katjan tarina
Tarina
Haluan auttaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti.
Lue Maikin tarina