Kehity kansainväliseksi sosiaalialan asiantuntijaksi!

Tutkintonimike: Bachelor of Social Services

Laajuus: 210 op

Opiskelun kesto: 3,5 v

Seuraava hakuaika: 5.–19.1.2022

Aloituspaikkoja: 40

Koulutus alkaa: elokuussa 2022

Helsinki (monimuotototeutus). Hae Opintopolussa.

Englanninkielinen sosionomitutkinto

Koulutus valmentaa opiskelijoita erilaisiin sosiaalialan tehtäviin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Englanninkielinen toteutus monikulttuurisessa ryhmässä tarjoaa mahdollisuuksia oppimiseen ja toimimiseen aidosti kansainvälisessä ympäristössä.

Keskeisiä teemoja ovat yhteisöjen kehittäminen erityisesti ihmisten osallistumisen ja voimaannuttamisen kannalta sekä syrjinnän erilaisten muotojen torjunta yhteiskunnassa.

Koulutuksesta valmistuu asiantuntijoita, joilla on valmiudet sosiaalisesti kestävien yhteisöjen kehittämiseen sekä Suomessa että ulkomailla.

Opiskelijat perehtyvät sosiaalityöhön ja sosiaalipolitiikan teemoihin suomalaisessa, eurooppalaisessa ja globaalissa ympäristössä, yhteiskunta-analyysiin ja yhteiskunnalliseen toimintaan, osallistavan tutkimuksen toteuttamiseen sekä paikallisten olosuhteiden analysointiin laajojen taloudellisten ja yhteiskunnallisten muutosten yhteydessä.

Tämä tutkinto ei anna varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan (englanniksi). Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitysten takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen (englanniksi).

Opiskelijoiden tarinat