Siirry sisältöön

Haluatko kirkon nuorisotyön ammattilaiseksi?

Tutkintonimike: sosionomi (AMK)

Laajuus: 210 op

Opiskelun kesto: 3,5 v

Hakuaika: 13.–27.3.2024

Aloituspaikkoja: 25 (Helsinki), 15 (DiakHub)

Koulutus alkaa: elokuussa 2024

Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (päivätoteutus)
DiakHub Itä-Suomi (verkkopainotteinen monimuotototeutus, lähiopetus Jyväskylässä)

 

Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö -koulutus tarjoaa väylän sekä sosionomin tehtäviin että kirkon nuorisotyöhön.

Koulutus antaa valmiudet työskennellä sosionomina monissa eri tehtävissä varhaiskasvatuksessa, nuorisotyössä, lastensuojelussa, mielenterveystyössä, kriminaalityössä, maahanmuuttajatyössä, vanhustyössä, vammaistyössä, palveluohjauksessa, sosiaalivakuutuksessa, työvoimapalveluissa ja kuntoutuksessa julkisella ja kolmannella sektorilla sekä yksityisten palveluntuottajien palveluksessa.

Lisäksi koulutus antaa laillistetun kelpoisuuden nuorisotyönohjaajan virkoihin Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa sekä kristillisissä järjestöissä.

Nuorisotyönohjaaja on kristillisen kasvatuksen ja kasvun tukemisen ammattilainen, jonka keskeisinä työvälineinä ovat vuorovaikutuksen ja ohjaamisen taidot.

Nuorisotyönohjaaja kohtaa työssään lapsia, nuoria ja perheitä monin eri tavoin. Hän työskentelee pienten ja suurten ryhmien sekä yksilöiden kanssa. Työssä korostuvat ohjaaminen, koulutussuunnittelu, opettaminen ja kehittäminen.

Koulutus antaa valmiuksia kristillisen uskon tuntemiseen ja tulkitsemiseen sekä toimimiseen kirkollisessa työympäristössä.

Tähän koulutukseen ei ole mahdollista sisällyttää varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen edellytettäviä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja.

Diakista saat perustietojen ja -taitojen lisäksi erityisosaamista

  • Saat valmiudet kristillisen uskon tuntemiseen ja tulkitsemiseen sekä toimimiseen kirkollisessa työssä.
  • Opit käyttämään monipuolisia menetelmiä asiakastyössä lasten, nuorten ja perheiden kanssa.
  • Hallitset ohjaamisen, koulutussuunnittelun, opettamisen ja kehittämisen.

Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.

Opiskelijoiden tarinat

Video
Haluaisin ehkäistä syrjäytymistä
Katso Ramin tarina
Tarina
Koen, että Diakissa kuunnellaan opiskelijoita
Lue Kaisan tarina
Tarina
Tuntuu hyvältä löytää oma tehtävä maailmassa
Lue Harrin tarina
Tarina
Diakissa ymmärretään erilaisia oppijoita
Lue Julian tarina