Haluatko viittomakielen tulkiksi?

Tutkintonimike: tulkki (AMK)

Laajuus: 240 op

Kesto: 4 v

Seuraava hakuaika: 16.–30.3.2022

Koulutus alkaa: syksyllä 2022

Aloituspaikat: 34

Opiskelupaikkakunnat:

Turku (monimuotototeutus), hae Opintopolussa

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa opiskelija hankkii vahvan kieli- ja kommunikaatiotaidon sekä osaamisen tulkkina asiakastyössä.

Koulutuksesta valmistuvan tulkin työkielet ovat suomen kieli sekä suomalainen viittomakieli tai puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät. Koulutukseen voi hakeutua ilman viittomakielen osaamista.

Tulkki toimii kuulovammaisten tai puhevammaisten asiakkaiden tulkkina suullisissa viestintätilanteissa.

Hän osaa tulkata vaihtelevissa asiointi-, opiskelu-, työelämä- ja vapaa-ajan tilanteissa asianmukaisesti sekä soveltaa tulkkausalan keskeisiä teoreettisia tietoja ja taitoja työtilanteissa.

Koulutuksesta valmistunut voi toimia tulkkina eri palveluntuottajien palveluksessa ja itsenäisenä yrittäjänä tai erilaisissa ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä. Syventävistä opinnoista riippuen tulkki voi toimia myös kuuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkkina tai kommunikaatio-opettajana.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana koulutuksessa hankitaan vahva pohjatietämys suomalaisesta viittomakielestä ja kommunikaatiomenetelmistä.

Toisen opiskeluvuoden lopussa opiskelija suuntautuu joko kielten väliseen tulkkaukseen (suomi – suomalainen viittomakieli) tai kielensisäiseen tulkkaukseen (suomi – puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät).

Molemmissa vaihtoehdoissa opiskelija voi valita kirjoitustulkkauksen vapaasti valittaviksi opinnoiksi.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu etukäteistehtävään ja valintakokeeseen.


Diakin kampusrakenneuudistuksen vaikutukset tulkkikoulutukseen Turussa

Diak on uudistamassa kampusrakennettaan. Katso lisätietoa kampusrakenneuudistuksesta.


Katso Sofian tarina

Katso Pauliinan tarina

Katso Amandan tarina

Opiskelijoiden tarinat

Tarina
Fiilis on rento ja ryhmäytymiseen on panostettu
Lue Karoliinan tarina