Siirry sisältöön

Opiskele kielen, kommunikaation ja tulkkauksen ammattilaiseksi

Tutkintonimike: tulkki (AMK)

Laajuus: 240 op

Kesto: 4 v

Seuraava hakuaika: 16.–30.3.2022

Koulutus alkaa: syksyllä 2022

Aloituspaikat: 34

Opiskelupaikkakunnat: Turku (monimuotototeutus), hae Opintopolussa keväällä 2022

Diakin kampusrakenne uudistuu ja Turun kampuksen toiminta siirtyy Helsinkiin syyslukukauden 2023 alussa. Syksyllä 2022 Turussa aloittavien opiskelijoiden kotikampus siirtyy Helsinkiin kesken opintojen.

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa opiskelija hankkii vahvan kieli- ja kommunikaatiotaidon sekä osaamisen tulkkina asiakastyössä.

Koulutuksesta valmistuvan tulkin työkielet ovat suomen kieli sekä suomalainen viittomakieli tai puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät. Koulutukseen voi hakeutua ilman viittomakielen osaamista.

Tulkki toimii kuulovammaisten tai puhevammaisten asiakkaiden tulkkina suullisissa viestintätilanteissa.

Hän osaa tulkata vaihtelevissa asiointi-, opiskelu-, työelämä- ja vapaa-ajan tilanteissa asianmukaisesti sekä soveltaa tulkkausalan keskeisiä teoreettisia tietoja ja taitoja työtilanteissa.

Koulutuksesta valmistunut voi toimia tulkkina eri palveluntuottajien palveluksessa ja itsenäisenä yrittäjänä tai erilaisissa ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä. Syventävistä opinnoista riippuen tulkki voi toimia myös kuuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkkina tai kommunikaatio-opettajana.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana koulutuksessa hankitaan vahva pohjatietämys suomalaisesta viittomakielestä ja kommunikaatiomenetelmistä.

Toisen opiskeluvuoden lopussa opiskelija suuntautuu joko kielten väliseen tulkkaukseen (suomi – suomalainen viittomakieli) tai kielensisäiseen tulkkaukseen (suomi – puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät).

Molemmissa vaihtoehdoissa opiskelija voi valita kirjoitustulkkauksen vapaasti valittaviksi opinnoiksi.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen..


Diakin kampusrakenneuudistuksen vaikutukset tulkkikoulutukseen Turussa

Diak on uudistamassa kampusrakennettaan. Katso lisätietoa kampusrakenneuudistuksesta.


Katso Sofian tarina

Opiskelijoiden tarinat

Video
Halusin oppia viittomakielen, koska se on niin kaunis ja visuaalinen kieli
Katso Sofian tarina
Video
Opettele uusi kieli: kuulet hiljaisuudenkin
Katso Pauliinan tarina
Video
Sain ammattitaitoisen pohjan työntekoon ja yrittäjyyteen
Katso Amandan tarina
Tarina
Fiilis on rento ja ryhmäytymiseen on panostettu
Lue Karoliinan tarina