Tulkki (AMK), viittomakielen ja puhevammaisten tulkkaus

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa opiskelija hankkii vahvan kieli- ja kommunikaatiotaidon sekä osaamisen tulkkina asiakastyössä.

Koulutuksesta valmistuvan tulkin työkielet ovat suomen kieli sekä suomalainen viittomakieli tai puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät. Koulutukseen voi hakeutua ilman viittomakielen osaamista.

Tulkki toimii kuulovammaisten tai puhevammaisten asiakkaiden tulkkina suullisissa viestintätilanteissa.

Hän osaa tulkata vaihtelevissa asiointi-, opiskelu-, työelämä- ja vapaa-ajan tilanteissa asianmukaisesti sekä soveltaa tulkkausalan keskeisiä teoreettisia tietoja ja taitoja työtilanteissa.

Koulutuksesta valmistunut voi toimia tulkkina eri palveluntuottajien palveluksessa ja itsenäisenä yrittäjänä tai erilaisissa ohjaus- ja asiantuntijatehtävissä. Syventävistä opinnoista riippuen tulkki voi toimia myös kuuroutuneiden ja kuurosokeiden tulkkina tai kommunikaatio-opettajana.

Kahden ensimmäisen vuoden aikana koulutuksessa hankitaan vahva pohjatietämys suomalaisesta viittomakielestä ja kommunikaatiomenetelmistä.

Toisen opiskeluvuoden lopussa opiskelija suuntautuu joko kielten väliseen tulkkaukseen (suomi – suomalainen viittomakieli) tai kielensisäiseen tulkkaukseen (suomi – puhetta tukevat ja korvaavat kommunikaatiomenetelmät).

Molemmissa vaihtoehdoissa opiskelija voi valita kirjoitustulkkauksen vapaasti valittaviksi opinnoiksi.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan:

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu etukäteistehtävään ja valintakokeeseen.

Katso Sofian tarina

 

Katso Pauliinan tarina