Siirry sisältöön

Sairaanhoitajakoulutus (AMK) lähihoitajatutkinnon suorittaneille

Tutkintonimike: sairaanhoitaja (AMK)

Laajuus: 210 op

Opiskelun kesto: 3–3,5 v

Hakuaika: 31.8.-14.9.2022

Aloituspaikkoja: 40

Koulutus alkaa: keväällä 2023

Opiskelupaikkakunnat:
Helsinki (monimuotototeutus lähihoitajataustaisille), hae Opintopolussa

Jos olet suorittanut lähihoitajatutkinnon, voit hakea lähihoitajille suunnattuun sairaanhoitajakoulutukseen. Koulutustaustasi ansiosta voit suorittaa Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon monimuotototeutuksessa noin puoli vuotta tavoiteaikaa nopeammin.


Hakeminen

Hae koulutukseen korkeakoulujen syksyn yhteishaussa Opintopolku.fi -palvelussa 31.8.–14.9.2022. Hakuaika päättyy klo 15.00.

Voit hakea tässä haussa, mikäli olet suorittanut lähihoitajakoulutuksen tai valmistut lähihoitajaksi hakukierroksen aikana. Lisäksi sinulla on oltava sopiva terveydentila sosiaali- ja terveysalalla toimimiseen. Tutustu terveydentilavaatimuksiin Valintaperusteet-sivulla.


Liitteet

Liitä hakemuksellesi todistus suoritetusta lähihoitajatutkinnosta 21.9.2022 klo 15 mennessä.

Mikäli valmistut syksyllä 2022, on sinun toimitettava tutkintotodistuksen kopio Diakin hakijapalveluihin 27.12.2022 klo 15 mennessä. Ilmoita tällöin hakemuksella arvioitu valmistumispäiväsi ja liitä hakemuksellesi opintosuoritusote 21.9.2022 klo 15 mennessä.


Valintakoe

Valintakoe on kaksiosainen. Valintakokeen ensimmäiseen vaiheeseen saavat kutsun kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeen ensimmäinen vaihe järjestetään verkossa 12.10.2022. Ensimmäisen vaiheen voi suorittaa joko aamulla tai iltapäivällä. Aamun suoritusaika on klo 9.00-11.30 ja iltapäivän suoritusaika klo 16.30-19.00. Koe tulee tehdä jompanakumpana ajankohtana kokonaan, eli koetta ei voi jakaa kahteen suorituskertaan.

Kokeen toinen vaihe järjestetään kampuksella 7.11.2022.

Molempiin valintakoevaiheisiin liittyy ennakkomateriaali. Tiedot ennakkomateriaalista lähetetään sähköpostitse hakukelpoisille, valintakokeeseen kutsuttaville hakijoille noin viikkoa ennen valintakoetta. Valintakokeella mitataan hakijan alakohtaisia tietoja, motivaatiota sekä suomen kielen kirjallista osaamista.

Ohjeet yksilöllisten järjestelyjen hakemiseen löydät Valintakokeet-sivulta. Määräaika yksilöllisten järjestelyjen hakemuksen jättämiselle on 21.9.2022 klo 15.


Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja Diakin hakijapalveluista.