Valintakokeet, sosiaali- ja terveysala

Kevään 2019 opiskelijavalintojen alimmat pisterajat

Tällä sivulla esitellyt valintakokeet koskevat seuraavia koulutuksia:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • terveydenhoitaja (AMK)
 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus.

Valintatavat sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin on määritelty ammattikorkeakoulujen kevään 2019 valintaperustesuosituksessa.

Noudatamme yhteishaun opiskelijavalinnoissa myös omia valintaperusteitamme.


Valintakoeyhteistyö

Diak kuuluu valtakunnallista valintakoeyhteistyötä tekeviin ammattikorkeakouluihin. TAMK ylläpitää listaa valintakoeyhteistyössä olevista ammattikorkeakouluista.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintaryhmässä suoritetun valintakokeen.

Esivalintakokeesta saamasi pistemäärän perusteella sinut voidaan kutsua vain yhteen samaan valintaryhmään kuuluvan koulutuksen valintakokeeseen. Valintakokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut. Valintakoetulos voi vaihdella ryhmän sisällä eri koulutusten vaatimusten mukaisesti.


Esivalintakoe

Yhteishaun opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija suorittaa sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kauneudenhoitoalan yhteisen esivalintakokeen, joka järjestetään kevään yhteishaussa 24.4.2019.

Toisessa vaiheessa Diakin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella kolminkertainen määrä hakijoita koulutuksen aloituspaikkoihin verrattuna.


Varsinainen valintakoe

Kutsut Diakin varsinaisiin valintakokeisiin lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Esivalintakokeen pisteet nollautuvat ennen varsinaista valintakoetta. Lopullinen valinta Diakiin tehdään pelkän varsinaisen valintakokeen perusteella.

Aiempien vuosien tilastoja on nähtävillä UKK-osiossa.

Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Koulutukseen valittavalta edellytetään sosiaali- ja terveysalalle soveltuvaa terveyttä. Tutustu sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositukseen Valintaperusteet-sivulla.


Valintakokeiden aikataulu

Valintakokeet ovat hakijoille yksipäiväisiä. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoepäivää ei voi vaihtaa.

Helsingin-kampus

 • sairaanhoitaja (AMK) 28.5.2019
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö 28.5.2019
 • terveydenhoitaja (AMK) 28.5.2019
 • sosionomi (AMK) 4.6.2019
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö 4.6.2019
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö 4.6.2019

Oulun-kampus

 • sairaanhoitaja (AMK) 28.5.2019

Pieksämäen-kampus

 • sairaanhoitaja (AMK) 28.5.2019
 • sosionomi (AMK) 4.6.2019
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö 4.6.2019

Porin-kampus

 • sairaanhoitaja (AMK) 28.5.2019

Diakin sosionomikoulutusten valintakoe

Sosiaalialan valintakokeeseen osallistuva hakija, täytä ja tulosta taustatietolomake ja ota se mukaan valintakokeeseen.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeissa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksia. Varsinainen valintakoe koostuu seuraavista osioista:

 • kirjallinen tehtävä, jolla arvioidaan hakijan oppimisvalmiuksia ja
 • ryhmäkeskustelu.

Diakin sairaanhoitaja-, sairaanhoitaja-diakonissa- ja terveydenhoitajakoulutusten sähköinen valintakoe

Valintakokeeseen osallistutaan kampuksella.

Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksia.


Esteettömyys ja erityisjärjestelypyynnöt

Lue esteettömyydestä ja erityisjärjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.


Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositus

Tutustu terveydellisiin vaatimuksiin Valintaperusteet-sivulla.


Pisterajat

Yhteishaussa Diakiin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon hakevalla valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. Hakijan tulee myös suorittaa jokainen osio hyväksytysti (vähintään 2 pistettä).


Valintakoe syksyllä 2019

Tällä sivulla mainitut koulutukset siirtyvät syksyn 2019 yhteishausta alkaen käyttämään AMK-valintakoetta, jonka hakija tekee omalla kannettavalla tietokoneella valitsemansa ammattikorkeakoulun tiloissa. Esikarsinta poistuu. Lue lisää AMK-valintakokeesta Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.