Valintakokeet, sosiaali- ja terveysala

Tällä sivulla esitelty valintakoe koskee seuraavia yhteishaussa haettavia koulutuksia:

  • sairaanhoitaja (AMK)
  • sairaanhoitaja (AMK), kaksikielinen suomi-ruotsi (ei haussa syksyllä 2021)
  • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
  • terveydenhoitaja (AMK)
  • sosionomi (AMK)
  • sosionomi (AMK), diakoniatyö
  • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
  • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus

Diakissa on syksyn 2021 yhteishaussa valintatapoina AMK-valintakoe ja todistusvalinta muissa paitsi lähihoitajataustaisten sairaanhoitajakoulutuksessa.


AMK-valintakoe

Diakin suomenkieliset sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtavat koulutukset käyttävät AMK-valintakoetta, pois lukien lähihoitajataustaisten sairaanhoitajakoulutus. Syksyllä 2021 kunkin koulutuksen aloituspaikoista 60 % täytetään AMK-valintakokeen perusteella.

Syksyn yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään Diakissa ajalla 2.-4.11.2021. Tutustu AMK-valintakoe-sivuun, mikäli olet valinnut tekeväsi kokeen Diakissa.

Lue lisää AMK-valintakokeesta Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta.


Sairaanhoitaja (AMK) lähihoitajataustaisille

Valintakoe on kaksiosainen.

Ensimmäinen vaihe järjestettiin 26.10.2021 verkossa, ja siihen kutsuttiin kaikki hakukelpoiset hakijat.

Toiseen vaiheeseen 10.11. klo 13-16 on kutsuttu 90 parasta ensimmäisen vaiheen suorittanutta hakijaa. Alin hyväksytty pistemäärä ensimmäisestä vaiheesta oli 96,6 pistettä, maksimipisteet olivat 115 p. Toisen vaiheen koe järjestetään Diakin Helsingin-kampuksella.

Tiedot ennakkomateriaalista on lähetetty sähköpostitse valintakokeeseen kutsuttaville hakijoille.

Valintakokeella mitataan hakijan alakohtaisia tietoja, motivaatiota sekä suomen kielen kirjallista osaamista.


Esteettömyys ja yksilölliset järjestelyt

Lue esteettömyydestä ja valintakokeen yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.


Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositus

Tutustu terveydellisiin vaatimuksiin Valintaperusteet-sivulla.