Valintakokeet, sosiaali- ja terveysala

Tällä sivulla esitellyt valintakokeet koskevat seuraavia koulutuksia:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus.

Valintatavat sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin on määritelty vuoden 2018 valintaperustesuosituksessa.


Valintakoeyhteistyö

Diak kuuluu valtakunnallista valintakoeyhteistyötä tekeviin ammattikorkeakouluihin. Lisätietoa valintakoeyhteistyössä mukana olevista koulutuksista kevään 2018 yhteishaussa voit lukea TAMKin nettisivuilta.


Esivalintakoe

Yhteishaun opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija suorittaa sote-alan AMK-tutkintojen yhteisen esivalintakokeen, joka järjestetään kevään yhteishaussa 19.4.2018 ja syksyn yhteishaussa 11.10.2018.

Kevään 2018 esivalintakokeen oikeat vastaukset ja on julkaistu esivalintakokeen omalla sivulla.

Esivalintakokeen pisteet on lähetetty hakijoille sähköpostitse 25.4.2018.

Toisessa vaiheessa Diakin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella kolminkertainen määrä hakijoita koulutuksen aloituspaikkoihin verrattuna.

Kutsut Diakin varsinaisiin valintakokeisiin lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.


Varsinainen valintakoe

Katso valintakoekutsujen alimmat pisterajat.

Esivalintakokeen pisteet nollautuvat ennen varsinaista valintakoetta. Lopullinen valinta tehdään pelkän varsinaisen valintakokeen perusteella.

Aiempien vuosien tilastoja on nähtävillä UKK-osiossa.

Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan. Koulutukseen valittavalta edellytetään sosiaali- ja terveysalalle soveltuvaa terveyttä. Tutustu sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositukseen Valintaperusteet-sivulla.

Tarkempaa tietoa opiskelijavalinnoista löydät myös Diakin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintojen valintaperusteista.


Valintakokeiden aikataulu

Valintakokeet ovat hakijoille yksipäiväisiä. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoepäivää ei voi vaihtaa.

Helsingin-kampus

 • BA of Social Services 24.–25.4.2018
 • sosionomi (AMK) 5.6.2018
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö 5.6.2018
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö 5.6.2018
 • sairaanhoitaja (AMK) 29.5.2018
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö 29.5.2018
 • terveydenhoitaja (AMK) 29.5.2018
 • sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK), erillishaku maahanmuuttajien koulutushankkeessa opiskelleille 24.5.2018

Oulun-kampus

 • sairaanhoitaja (AMK) 29.5.2018

Pieksämäen-kampus

 • sairaanhoitaja (AMK) 29.5.2018
 • sosionomi (AMK) 5.6.2018
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö 5.6.2018

Porin-kampus


Diakin sosionomikoulutusten valintakoe

Täytä taustatietolomake, jos osallistut sosionomikoulutusten valintakokeeseen.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeissa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksia. Varsinainen valintakoe koostuu seuraavista osioista:

 • kirjallinen tehtävä, jolla arvioidaan hakijan oppimisvalmiuksia ja
 • ryhmäkeskustelu.

Diakin sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutusten sähköinen valintakoe

Kokeeseen osallistutaan kampuksella.

Sairaanhoitajakoulutuksen valintakokeeseen kutsuttavat saavat taustatietolomakkeensa sähköpostitse valintakoekutsun liitteenä.

Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksia.


Esteettömyys ja erityisjärjestelypyynnöt

Lue esteettömyydestä ja erityisjärjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.


Pisterajat

Yhteishaussa Diakiin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon hakevalla valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. Hakijan tulee myös suorittaa jokainen osio hyväksytysti (vähintään 2 pistettä).

Erillishaussa Diakin Porin-kampukselle aliedustettujen sairaanhoitajakoulutukseen hakevilla valintakokeen maksimipistemäärä on 70. Alin hyväksytty pistemäärä on 35 pistettä. Hakijan tulee myös suorittaa jokainen osio hyväksytysti.

Erillishaussa Diakin Helsingin-kampukselle hakevilla valintakokeen maksimipistemäärä on 40. Alin hyväksytty pistemäärä on 20 pistettä. Hakijan tulee myös suorittaa jokainen osio hyväksytysti.