Valintakokeet, sosiaali- ja terveysala

Syksyn 2018 yhteishaun pisterajat

Tällä sivulla esitellyt valintakokeet koskevat seuraavia koulutuksia:

 • sairaanhoitaja (AMK)
 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö
 • sosionomi (AMK)
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö
 • sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus.

Valintatavat sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin on määritelty ammattikorkeakoulujen vuoden 2018 valintaperustesuosituksessa.

Sovellamme yhteishaun valinnoissamme Diakin syksyn 2018 valintaperusteita.


Valintakoeyhteistyö

Diak kuuluu valtakunnallista valintakoeyhteistyötä tekeviin ammattikorkeakouluihin. Katso lista syksyn yhteishaussa valintakoeyhteistyötä tekevistä ammattikorkeakouluista TAMKin nettisivuilta.

Valintakoeyhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa samassa valintaryhmässä suoritetun valintakokeen.

Esivalintakokeesta saamasi pistemäärän perusteella sinut voidaan kutsua vain yhteen samaan valintaryhmään kuuluvan koulutuksen valintakokeeseen. Valintakokeesta saat valintakoetuloksen kaikkiin samaan valintaryhmään kuuluviin koulutuksiin, joihin olet hakenut. Valintakoetulos voi vaihdella ryhmän sisällä eri koulutusten vaatimusten mukaisesti.


Esivalintakoe

Yhteishaun opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa hakija suorittaa sote-alan AMK-tutkintojen yhteisen esivalintakokeen, joka järjestetään  syksyn yhteishaussa 11.10.2018.

Toisessa vaiheessa Diakin varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella kolminkertainen määrä hakijoita koulutuksen aloituspaikkoihin verrattuna.

Kutsut Diakin varsinaisiin valintakokeisiin lähetetään hakijan hakulomakkeella ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.


Varsinainen valintakoe

Esivalintakokeen pisteet nollautuvat ennen varsinaista valintakoetta. Lopullinen valinta Diakiin tehdään pelkän varsinaisen valintakokeen perusteella.

Aiempien vuosien tilastoja on nähtävillä UKK-osiossa.

Varsinaiseen valintakokeeseen ei ole ennakkoon opiskeltavaa materiaalia. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Koulutukseen valittavalta edellytetään sosiaali- ja terveysalalle soveltuvaa terveyttä. Tutustu sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositukseen Valintaperusteet-sivulla.


Valintakokeiden aikataulu

Valintakokeet ovat hakijoille yksipäiväisiä. Tarkka päivämäärä ilmoitetaan valintakoekutsussa. Valintakoepäivää ei voi vaihtaa.

Helsingin-kampus

 • sairaanhoitaja (AMK) 31.10.2018
 • sosionomi (AMK) 6.11.2018
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö 6.11.2018
 • sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö 6.11.2018

Oulun-kampus

 • sairaanhoitaja (AMK), diakoninen hoitotyö 31.10.2018
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö 1.11.2018

Porin-kampus

 • sosionomi (AMK) 31.10.–1.11.2018
 • sosionomi (AMK), diakoniatyö 31.10.–1.11.2018

Diakin sosionomikoulutusten valintakoe

Jos osallistut Diakissa sosiaalialan valintakokeeseen, täytä taustatietolomake, tulosta se ja ota mukaan valintakokeeseen.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeissa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksia. Varsinainen valintakoe koostuu seuraavista osioista:

 • kirjallinen tehtävä, jolla arvioidaan hakijan oppimisvalmiuksia ja
 • ryhmäkeskustelu.

Diakin sairaanhoitaja-, sairaanhoitaja-diakonissa- ja terveydenhoitajakoulutusten sähköinen valintakoe

Jos sinut kutsutaan Diakiin hoitotyön valintakokeeseen, saat täytettävän taustatietolomakkeen valintakoekutsun yhteydessä.

Valintakokeeseen osallistutaan kampuksella.

Valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- sekä työskentelyvalmiuksia.


Esteettömyys ja erityisjärjestelypyynnöt

Lue esteettömyydestä ja erityisjärjestelyistä valintakokeiden yläsivulta.


Sosiaali- ja terveysalan terveydentilasuositus

Tutustu terveydellisiin vaatimuksiin Valintaperusteet-sivulla.


Pisterajat

Yhteishaussa Diakiin sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkintoon hakevalla valintakokeen maksimipistemäärä on 70 pistettä, ja alin hyväksytty pistemäärä on 30 pistettä. Hakijan tulee myös suorittaa jokainen osio hyväksytysti (vähintään 2 pistettä).