Haluatko terveysalan ammattilaiseksi?

Tutkintonimike: terveydenhoitaja (AMK)

Laajuus: 240 op

Kesto: 3,5–4 v pohjakoulutuksesta riippuen

Seuraava hakuaika: ilmoitetaan myöhemmin

Koulutus alkaa: ilmoitetaan myöhemmin

Opiskelupaikkakunta:

Helsinki (päivätoteutus)

Terveydenhoitaja on terveydenhoitotyön ja kansanterveystyön asiantuntija, joka voi toimia sosiaali- ja terveydenhuollossa, järjestöissä ja alansa kansainvälisissä tehtävissä.

Koulutus antaa laillistetun kelpoisuuden sekä sairaanhoitajaksi että terveydenhoitajaksi.

Terveydenhoitaja tukee ja ohjaa elämän eri vaiheissa olevia yksilöitä, perheitä ja yhteisöjä terveyteen ja elämänhallintaan.

Työ on kokonaisvaltaista terveydenedistämistä, joka vaikuttaa myös yhteiskunnallisesti esimerkiksi terveyden tasa-arvon lisäämiseen sekä terveyserojen ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Koulutus kehittää vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitoja, joita terveydenhoitotyössä tarvitaan. Asiakaslähtöinen toiminta, kyky eläytyä ja rohkeus puuttua ovat terveydenhoitajan keskeistä osaamista.

Lisäksi opinnot tarjoavat keinoja tieteellisen ja kokemusperäisen tiedon ymmärtämiseen ja soveltamiseen.


Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu terveydenhoitaja-koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.

Katso Veeran tarina

Opiskelijoiden tarinat

Tarina
On palkitsevaa päästä työssään auttamaan muita
Lue Ritan tarina