Siirry sisältöön

Haluatko tulkkauksen ja kääntämisen ammattilaiseksi?

Tutkintonimike: tulkki (AMK)

Laajuus: 210 op

Kesto: 3,5 v

Seuraava hakuaika: 13.3.-27.3.2024

Koulutus alkaa: syksyllä 2024

Aloituspaikat: 25

Opiskelupaikkakunnat: Helsinki (monimuotototeutus), hae Opintopolussa

Asioimistulkkaus on kahden kielen välistä tulkkausta.

Koulutuksesta valmistuneet tulkit työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkaukseen sekä kansainvälisiin tehtäviin. He voivat toimia myös asiantuntijoina oman kielensä tai kulttuurinsa ohjaustehtävissä.

Lisäksi koulutus antaa valmiudet kääntää asiatekstejä sekä tehdä terminologista sanastotyötä.

Asioimistulkkauksen koulutuksessa keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan. Koulutus sisältää myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja.

Koulutuksessa keskitytään asioimistulkin työn kannalta oleellisimpiin toimintaympäristöihin, jotka ovat kasvatus- ja opetusala, sosiaaliala, terveysala, maahanmuutto sekä poliisi- ja oikeusala.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena, jossa on noin 4-6 lähiviikkoa lukukaudessa. Lähiviikot voivat sisältää sekä kampuspäiviä Helsingissä, että etäopetuspäiviä. Helsingissä toteutettavien lähiopetuspäivien kustannukset (matkat ja majoitus) opiskelijan tulee kattaa itse.

Asioimistulkkauksen koulutuksen opiskeluympäristö on monikulttuurinen, ja opiskelijat tekevät pari- ja ryhmätöitä yli kieli- ja kulttuurirajojen. Tulkkiopiskelija voi suorittaa opintojaan myös vaihdossa oman kielialueensa korkeakouluissa, joissa on tulkkikoulutus.

Asioimistulkin työkielet

Toinen työkieli on aina suomi, ja hakijan on osattava sekä suomea että yhtä muista työkielistä. Koulutukseen vaadittava riittävä suomen kielen ja toisen työkielen taito testataan valintakokeessa. Kevään 2024 toisen yhteishaun valittavissa olevat työkielet olivat arabia, dari, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), paštu, persia (farsin murre), somali, tigrinja, turkki, ukraina, urdu ja venäjä.

Työkielten valikoimaa tarkastellaan vuosittain alan työvoimatarpeiden mukaan ja muutokset työkielten valikoimassa ovat mahdollisia.

Hakijalla tulee olla todistus suomen kielen taidosta koulutukseen haettaessa.

Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä suorittaneet osoittavat riittävän suomen kielen taidon kyseisellä tutkintotodistuksella (mm. lukion oppimäärä eli lukion päättötodistus, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto). Riittävän suomen kielen taidon voi myös osoittaa suomeksi suoritetun korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksella. Jos valmistut hakukauden aikana, liitä hakulomakkeelle todistus kesken olevista opinnoista.

Muulla kuin suomen kielellä hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittaneet osoittavat suomen kielen taitonsa joko Yleisen kielitutkinnon tai Valtionhallinnon kielitutkinnon (todistus vuodelta 2003 tai sen jälkeen) todistuksella. Vaadittava taitotaso on vähintään seuraava:

  • yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 (vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen suomalaisen sovelluksen taitotasoa B2). Yleisessä kielitutkinnossa täytyy olla puheen ymmärtämisessä, puhumisessa ja tekstin ymmärtämisessä vähintään taso 4. Kirjoittamisessa täytyy olla vähintään taso 3.
  • valtionhallinnon kielitutkinnon taitotaso hyvä tai
  • asioimistulkin ammattitutkinnossa suomen kieli hyväksytty.

Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu tulkki (AMK), asioimistulkkaus -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Katso Zainabin tarina


Opiskelijoiden tarinoita

Rouaa: Tulkin kädessä on ihmisen kohtalo

Brahim: Asioimistulkkauksen alalla jokainen päivä on erilainen