Siirry sisältöön

Haluatko tulkkauksen ja kääntämisen ammattilaiseksi?

Tutkintonimike: tulkki (AMK)

Laajuus: 210 op

Kesto: 3,5 v

Seuraava hakuaika: keväällä 2023

Koulutus alkaa: syksyllä 2023

Aloituspaikat: 20

Opiskelupaikkakunnat:

Helsinki (monimuoto- ja monikampustoteutus), hae Opintopolussa
Pori (monimuoto- ja monikampustoteutus), haku tapahtuu Helsingin-kampukselle
Oulu (monimuoto- ja monikampustoteutus), haku tapahtuu Helsingin-kampukselle

Asioimistulkkaus on kahden kielen välistä tulkkausta.

Koulutuksesta valmistuneet tulkit työllistyvät erilaisiin tulkkaus- ja käännöstehtäviin viranomaistahoilla, oikeus- ja kokoustulkkaukseen sekä kansainvälisiin tehtäviin. He voivat toimia myös asiantuntijoina oman kielensä tai kulttuurinsa ohjaustehtävissä.

Lisäksi koulutus antaa valmiudet kääntää asiatekstejä sekä tehdä terminologista sanastotyötä.

Asioimistulkkauksen koulutuksessa keskitytään tulkkaukseen ja kääntämiseen, tulkin ammatilliseen työnkuvaan ja ammattietiikkaan. Koulutus sisältää myös työkielten ja -kulttuurien sekä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan ja sen palvelurakenteen opintoja.

Koulutuksessa keskitytään asioimistulkin työn kannalta oleellisimpiin toimintaympäristöihin, jotka ovat kasvatus- ja opetusala, sosiaaliala, terveysala, maahanmuutto sekä poliisi- ja oikeusala.

Koulutus toteutetaan monikampusperiaatteella, jolloin opiskelija voi osallistua kontaktiopetukseen miltä tahansa Diakin kampukselta. Koko opiskelijaryhmä kokoontuu Helsingissä 1–2 kertaa lukukaudessa.

Asioimistulkkauksen koulutuksen opiskeluympäristö on monikulttuurinen, ja opiskelijat tekevät pari- ja ryhmätöitä yli kieli- ja kulttuurirajojen. Tulkkiopiskelija voi suorittaa opintojaan myös vaihdossa oman kielialueensa korkeakouluissa, joissa on tulkkikoulutus.

Asioimistulkin työkielet

Toinen työkieli on aina suomi, ja hakijan on osattava sekä suomea että yhtä työkielistä. Koulutukseen vaadittava riittävä suomen kielen ja toisen työkielen taito testataan valintakokeessa. Kevään 2022 toisen yhteishaun valittavissa olevat työkielet ovat arabia, dari, kiina (mandariini), kurdi (soranin murre), paštu, persia (farsin murre), somali, tigrinja, turkki, urdu ja venäjä.

Hakijalla tulee olla todistus suomen kielen taidosta koulutukseen haettaessa.

Hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suomen kielellä suorittaneet osoittavat riittävän suomen kielen taidon kyseisellä tutkintotodistuksella (mm. lukion oppimäärä eli lukion päättötodistus, ylioppilastutkinto tai ammatillinen perustutkinto). Riittävän suomen kielen taidon voi myös osoittaa suomeksi suoritetun korkeakoulututkinnon tutkintotodistuksella.

Muulla kuin suomen kielellä hakukelpoisuuden antavan tutkinnon suorittaneet osoittavat suomen kielen taitonsa joko Yleisen kielitutkinnon tai Valtionhallinnon kielitutkinnon (todistus vuodelta 2003 tai sen jälkeen) todistuksella. Vaadittava taitotaso on vähintään seuraava:

  • yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 (vastaa yleiseurooppalaisen viitekehyksen suomalaisen sovelluksen taitotasoa B2). Yleisessä kielitutkinnossa täytyy olla puheen ymmärtämisessä, puhumisessa ja tekstin ymmärtämisessä vähintään taso 4. Kirjoittamisessa täytyy olla vähintään taso 3.
  • valtionhallinnon kielitutkinnon taitotaso hyvä tai
  • asioimistulkin ammattitutkinnossa suomen kieli hyväksytty.

Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu tulkki (AMK), asioimistulkkaus -koulutuksen opetussuunnitelmaan sähköisessä opinto-oppaassa.

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Katso Zainabin tarina

Opiskelijoiden tarinat

Video
Tulkki on siltana kahden ihmisen välillä
Katso Zainabin tarina
Tarina
Asioimistulkkauksen alalla jokainen päivä on erilainen
Lue Brahimin tarina