Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Koulutus antaa laaja-alaiset käytännölliset ja teoreettiset perustiedot ja -taidot, joita sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät.

Lisäksi koulutuksessa paneudutaan siihen, miten auttaa ja kohdata eri-ikäisiä ja erilaisten terveys- ja hyvinvointihaasteiden kanssa eläviä ihmisiä ja heidän perheitään.

Diakin sairaanhoitajakoulutuksesta saa erityisosaamista huono-osaisten ja syrjäytyneiden tukemiseen ja auttamiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Koulutuksessa otetaan huomioon myös monikulttuurisuusnäkökulma sekä paneudutaan siihen, miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Opiskelija voi valita syventäviksi opinnoiksi yhden viidestä eri opintokokonaisuudesta:

  • multicultural nursing
  • kriittisesti sairaan hoitotyö
  • mielenterveys ja päihdetyö
  • gerontologinen hoitotyö
  • perhehoitotyö.

Diakista saat perustietojen ja -taitojen lisäksi erityisosaamista

  • Osaat tukea ja auttaa heikommassa asemassa olevia.
  • Taidat moniammatillisen yhteistyön ja sinulla on vahva ammattieettinen osaaminen.
  • Hallitset vuorovaikutuksen vaikeissakin elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa.

Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Kevään 2019 erillishaku

Keväällä 2019 Helsingin-kampukselle sairaanhoitajakoulutukseen voi hakea myös erillishaussa, joka on tarkoitettu korkeakoulutuksessa aliedustetuille hakijaryhmille eli romani- tai maahanmuuttajataustaisille hakijoille.

Lue lisää erillishaun omalta sivulta.


Katso Isan tarina

Katso Marian tarina