Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Koulutus antaa laaja-alaiset käytännölliset ja teoreettiset perustiedot ja -taidot, joita sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät.

Lisäksi koulutuksessa paneudutaan siihen, miten auttaa ja kohdata eri-ikäisiä ja erilaisten terveys- ja hyvinvointihaasteiden kanssa eläviä ihmisia ja heidän perheitään.

Diakin sairaanhoitajakoulutuksesta saa erityisosaamista huono-osaisten ja syrjäytyneiden tukemiseen ja auttamiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Koulutuksessa otetaan huomioon myös monikulttuurisuusnäkökulma sekä paneudutaan siihen, miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Opiskelija voi valita syventäviksi opinnoiksi yhden viidestä eri opintokokonaisuudesta:

  • multicultural nursing
  • kriittisesti sairaan hoitotyö
  • mielenterveys ja päihdetyö
  • gerontologinen hoitotyö
  • perhehoitotyö.

Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Aliedustettujen ryhmien erillishaku, kevät 2018

Diak järjestää erillishaun korkeakoulutuksessa aliedustetuille ryhmille (maahanmuuttaja- tai romanitaustaiset hakijat). Lue lisää haun omalta sivulta.

Katso Isan tarina

Katso Marian tarina