Sairaanhoitaja (AMK)

Sairaanhoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollossa, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sekä erilaisissa kansainvälisissä tehtävissä.

Koulutus antaa laaja-alaiset käytännölliset ja teoreettiset perustiedot ja -taidot, joita sairaanhoitajan ammatissa toimiminen ja työn kehittäminen edellyttävät.

Lisäksi koulutuksessa paneudutaan siihen, miten auttaa ja kohdata eri-ikäisiä ja erilaisten terveys- ja hyvinvointihaasteiden kanssa eläviä ihmisiä ja heidän perheitään.

Diakin sairaanhoitajakoulutuksesta saa erityisosaamista huono-osaisten ja syrjäytyneiden tukemiseen ja auttamiseen sekä moniammatilliseen yhteistyöhön. Koulutuksessa otetaan huomioon myös monikulttuurisuusnäkökulma sekä paneudutaan siihen, miten yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Syksyllä 2019 opintonsa aloittava voi valita syventäviksi opinnoiksi yhden viidestä eri opintokokonaisuudesta:

 • multicultural nursing
 • kriittisesti sairaan hoitotyö
 • mielenterveys ja päihdetyö
 • gerontologinen hoitotyö
 • perhehoitotyö.

Vuonna 2020 voimaan tulevan opetussuunnitelman mukaisesti syventävät vaihtoehtoiset opinnot ovat seuraavat:

 • kriittisesti sairaan ja perioperatiivisen potilaan hoitotyö
 • mielenterveys ja päihdetyö
 • gerontologinen hoitotyö
 • child, adolescent and family nursing: advanced studies
 • professional work in the global context.

Diakista saat perustietojen ja -taitojen lisäksi erityisosaamista

 • Osaat tukea ja auttaa heikommassa asemassa olevia.
 • Taidat moniammatillisen yhteistyön ja sinulla on vahva ammattieettinen osaaminen.
 • Hallitset vuorovaikutuksen vaikeissakin elämäntilanteissa olevien asiakkaiden kanssa.

Opetussuunnitelma (OPS)

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan.


Valintakoe

Tutustu valintakokeeseen.


Katso Isan tarina

Katso Marian tarina