Harjoittelu sosiaalialan koulutuksissa

Tämän sivun ohjeet on tarkoitettu seuraavien koulutusten opiskelijoille:

Sosiaalialan harjoitteluympäristöt

Sosiaalialan opiskelijat suorittavat harjoittelunsa monenlaisissa ympäristöissä: harjoittelupaikkoja tarjoavat kunnat, yksityinen sektori ja järjestöt.

Lisäksi harjoittelumahdollisuuksia on tarjolla muun muassa kansalaisyhteiskuntatoiminnassa sekä Diakin hankkeissa.

Harjoittelujaksoja on kolme, ja ne sijoittuvat kolmannelle, viidennelle ja kuudennelle lukukaudelle.

Ensimmäinen harjoittelu sijoittuu aikuis- ja nuorisososiaalityön toimintaympäristöihin, sosiaalisen kuntoutuksen toimintaympäristöihin, lastensuojeluun tai lastensuojelun perhetyöhön.

Toisen harjoittelun suoritat suuntaavien opintojen mukaisessa toimintaympäristössä. Voit tehdä harjoittelun suuntaavien opintojen harjoittelun tavoitteiden mukaisesti jossakin seuraavista:

  • aikuissosiaalityössä
  • lastensuojelu- ja perhetyössä
  • varhaiskasvatuksessa
  • mielenterveys- ja päihdetyössä
  • gerontologisessa sosiaalityössä
  • vammaistyössä, kansainvälisyystyössä tai kehitysmaatyössä
  • sosiaalialan monikulttuurisessa työssä
  • Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa seurakuntatyössä (lisätietoa saat Kirkolliset harjoittelut -sivulta).

Kolmas harjoittelu perustuu johonkin työelämän kanssa tehtävään yhteistyöhön, kehittämistyöhön tai hanke- tai projektitoimintaan.

Kuten kaikilla aloilla, myös sosiaalialalla harjoittelu on ohjattua ammattitaitoa edistävää opiskelua. Jokaisen harjoittelun tavoitteet määritellään erikseen.

Tutustu harjoittelun eri vaiheisiin ja ohjauskäytäntöihin kaikille opiskelijoille tarkoitetulla infosivulla.

Varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus

Diakin opiskelija voi saavuttaa varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden valitessaan tietoisesti vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot sosionomi (AMK)- ja sosionomi (AMK), kirkon varhaiskasvatus -koulutuksissa.

Lisätietoa harjoittelupolusta liittyen varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuteen löydät varhaiskasvatuksen opettajan/varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden infosivuilta.


Harjoittelupolut

Harjoittelupolusta näet kaikki opintoihisi kuuluvat harjoittelut yhdellä silmäyksellä.

Tutustu koulutuskohtaisiin harjoittelupolkuihin:


Lomakkeet

Arviointilomakkeet

Etsitkö harjoittelun arviointilomaketta? Siirry Lomakkeet-sivulle!

Harjoittelua arvioitaessa voi hyödyntää lisäksi sosiaalialan osaamisvaatimuksia, jotka on linkitetty Arviointi-sivun alalaitaan.


Laskutuslomakkeet

Opiskelijan harjoittelusta maksetaan harjoittelupaikkaan ohjauspalkkiota sopimusten mukaisesti.  Ohjauspalkkio laskutetaan erillisellä lomakkeella.

Siirry Lomakkeet-sivulle, valitse laskutuslomakkeista harjoittelupaikassasi käytössä oleva lomake ja vie se mukanasi harjoittelupaikkaan, jos niin on sovittu.